Almindelige Spørgsmål

Hvordan inviteres personer til et projekt?

Personer, der inviteres til et projekt, vil som standard ikke have adgang til alle projekttrin og -ressourcer. Når personer er føjet til projektet, kan de tildeles administratoradgang, eller tildeles projekttrin og sprog som bidragsydere. Administratorer har adgang til alle projekttrin. Oversættere og korrekturlæsere vil kun kunne tilgå de tildelte projekttrin.

For at invitere personer så åbn projektsiden, vælg Oversættelser > Medlemmer til venstre. Få mere at vide

Invitér personer

Hvordan tildeles/inviteres personer til bestemte sprog?

Hvert projekt i Enterprise har en workflow med separate trin til oversættelse og korrekturlæsning. Der kan tildeles trin til personer og målrettes sprog i workflow-skabelonen, eller de kan tildeles efter tilføjelse af en workflow til projektet.

Tildel brugere

Én mulighed mere for at tildele en person adgang til et eller flere bestemte sprog, er, at invitere personen direkte til projektet (Projektside > fanebladet Brugerhåndtering). Når personer inviteres til et projekt, kan de tildeles adgang til alle workflowtrin og sprog eller udvalgte ditto.

Hvordan tjekkes projektaktiviteter?

For at tjekke alle projektaktiviteter, så åbn Projektside og bruge navigeringen til venstre, gå til Oversættelser > Aktiviteter. Brug filtre til at finde aktiviteter af specifikke typer, relateret til specifikke personer eller sprog.

Man kan også gå til Oversættelser > Rapporter > afsnittet Projektoversigt for at se en fremgangstidslinje for oversættelse og korrekturlæsning samt tjekke, hvornår kildestrengene blev tilføjet, slettet eller opdateret.

Hvordan uploades eksisterende oversættelser til Crowdin?

Findes allerede eksisterende oversættelser, kan disse uploades via Projektsiden. Åbn menuen i øverste højre hjørne og vælg Upload oversættelser.

Der kan nemt uploades oversættelser til kildefilerne med en nøgleværdistruktur. Dette omfatter flg. filformater: Android XML, iOS Strings, StringDict, JSON, Chrome JSON, YAML, INI, RESX, PO, TS, CSV, XLSX, PHP, XLIFF, RC, VDF.

For filer uden en defineret struktur (f.eks. HTML, simpel tekst, Markdown, OpenOffice, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Generic XML), anbefales det ikke at uploade eksisterende oversættelser i det samme filformat, da strukturen af kildefiler og oversatte filer måske ikke matcher.

Hvad er Kvalitetssikringstjek (QA-tjek)?

QA-tjek er den automatiske kontrol af alle oversættelser mod et sæt regler, såsom konsistens i oversættelse, konsistens i afstand, korrekt stavning mv. Man kan finde listen over alle KS-kontrolparametre og aktivere de ønskede i afsnittet Projektindstillinger, Kvalitetssikringsindstillinger. If a QA check issue is detected in a translation, proofreaders will be able to see it in the Side-by-Side mode. Få mere at vide

QA-tjek

Hvordan tildeles projektmedlemmer opgaver?

Hvert projekt i Enterprise har sin egen workflow. Man kan tildele personer til at oversætte eller korrekturlæse bestemte sprog på hver workflowtrin og fungere uden manuel opgavestyring.

Er der behov for at opdele store filer mellem oversættere eller tildele bestemte personer filer, kan der oprette opgaver i projektet. Vha. menuen til venstre på Projektsidenkan man navigere til Oversættelser > Opgaver for at oprette, tildele og håndtere projektopgaver. Få mere at vide

Hvordan automatiseres kildestrengs-upload og oversættelseseksport?

Enterprise har VCS-integrationer, indeholder en RESTful API og har en CLI, så man kan integrere lokalisering i virksomhedens udviklingsproces. Man kan også opsætte Webhooks til nøglebegivenheder i Enterprise.

Tilslut Enterprise med depotet på GitHub, GitLab og Bitbucket for at bibeholde kildeindhold og oversættelser i synk.

Enterprise indeholder en RESTful API. Via API’en kan der tilføjes og opdateres filer, downloades oversættelser, oprettes projekter, uploades oversættelsesressourcer, oprettes webhooks mv.

You can also manage and sync your localization resources with the Crowdin project using an easy-to-use Command line tool (CLI).

Hvilken type rapporter kan genereres?

For at generere projektrapporter, så gå til Projektsiden og navigér vha. menuen til venstre til Oversættelser > Rapporter. Flg. rapporttyper er tilgængelige:

Omkostningsestimat – er raterne allerede kendte for oversættere, korrekturlæsere eller leverandører, kan rapporten forudgenereres for at finde ud af de omtrentlige fremtidige lokaliseringsomkostninger.

Oversættelsesomkostninger - via denne rapport kan ses, hvor meget der skal betales projektoversættere, korrekturlæsere og leverandører. Rapporten viser de reelle udgifter til oversættelse og korrekturlæsning.

Topmedlemmer – denne rapport vil være nyttig, såfremt man har et fællesskab engageret i oversættelsen. Hold styr på de mest aktive medlemmer og beløn dem for deres indsats.

Afsnittet Rapporter indeholder også diagrammer med en projektoversigt og information om projektstørrelse, oversættelses-/korrekturlæsningsaktiviteter mv. Få mere at vide

Hvordan down- og uploades Oversættelseshukommelser (TM’er) og Ordlister?

Oversættelseshukommelse (TM) og Ordlistefiler oprettes automatisk for hvert projekt. Nye poster føjet til Oversættelseshukommelsen, så snart projektmedlemmer begynder at foretage oversættelser. Ordlistefilen vil være tom, så der skal enten tilføjes termer manuelt via fanen Ordliste eller uploades en fil med projektets terminologi.

Oversættelseshukommelse kan uploades i filformatet i TMX, CSV eller XLSX og Ordliste i filformatet TBX, CSV eller XLSX.

Gå til organisationens Workspace for at uploade lokaliseringsressourcer direkte til organisationen og derefter blot aktivere dem i de relevante projekter.

Hvordan håndteres dubletter i Enterprise?

Projektet kan indeholde dublerede strenge, især hvis flere grene oversættes. En master string er en streng, der er tilføjet projektet først, uanset grenen denne streng tilhører. En streng bliver til en dublet, hvis en identisk streng allerede er tilføjet projektet. Besluttes dublerede strenge auto-oversat, vil disse dele oversættelsen for en master string.

Via Projektindstillinger kan vælges, hvordan Enterprise skal håndtere dubletter:

 • Vis – Oversættere vil oversætte hver dublet separat
  Denne indstilling er som standard aktiv. Bruges f.eks., når dubletter optræder i forskellige kontekster med forskellige oversættelser.

 • Vis, men auto-oversæt dem
  Dubletter vises i Redigeringsværktøjet, men auto-oversættes, når én af kildestrengen er oversat. Denne indstilling bruges i de sjældne tilfælde, hvor visse dubletter kræver unikke oversættelser, mens de øvrige skal auto-oversættes.
  Bemærk: Hvis master string’en igen oversættelse har, auto-oversættes dubletter ikke.

 • Vis inden for en versionsgren – dubletter skjules kun mellem versionsgrene
  Alle dubletter i en hovedgren vil blive vist og oversat separat. Dubletter i versionsgrene skjules og auto-oversættes.

Bemærk: Ved arbejder med flere grene, integrér da først hovedgrenen med Crowdin og derefter de øvrige grene.
 • Skjul – alle dubletter deler den samme oversættelse Anvendes dubletterne i samme kontekst, kan der spares tid ved at skjule dem i Redigeringsværktøjet og auto-oversætte dem. In this case, only a master string will be visible to translators working in the Editor.

Både indstillingen Vis inden for en versionsgren og Skjul er tilgængelig i to versioner: Almindelig dubletdetektion, Striks dubletdetektion. Indeholder kildefilerne strenge med åbenbare identifikatorer (nøgler), er det bedre at anvende en striks version af indstillingen. In other cases, feel free to use a regular one.

Sådan skjules en streng fra visning i Redigeringsværktøjet?

Bestemte strenge kan skjules for oversættere, f.eks. hvis der ingen grund er til at oversætte strengene, eller at disse bør oversættes senere efter udgivelsen.

For at skjule en streng, gå til projektsiden og navigér til Indhold > Strenge. En/flere bestemte strenge eller alle strenge i en fil eller kan skjules.

Skjul alle strenge

Strenge kan også skjules i Redigeringsværktøjets Oversættelsestilstand. Åbn menuen øverst i midten og klik på Skjul streng. Når skjulte strenge er klar til oversættelse eller korrekturlæsning, kan filteret i Redigeringsværktøjet bruges til at finde dem og gøre disse strenge synlige igen.

Var denne artikel nyttig?