Working with PDF Files

Lær hvordan man kan håndtere PDF-fillokalisering i Enterprise.

Oversigt

Grundet særlige tekniske forhold er PDF-filer ikke beregnet til redigering, men primært til visning og udskrivning. Ved import konverteres PDF-filer, samt et par øvrige formater, derfor til DOCX-formatet mhp. yderligere fortolkning og behandling.

Bemærk: Enterprise bruger tredjepartsunderprocessorer til at konvertere PDF-filer.

PDF-typer

Der er to hovedtyper af PDF-filformater, skannede og programgenererede PDF-filer.

Programgenererede PDF-filer er lettere at behandle og kræver mindre forbehandling. Skannede PDF-filer er derimod hovedsagligt oprettet fra papirdokumenter vha. en dokumentskanner, hvilket gør importresultatet for disse filer ekstremt afhængigt af indskanningskvaliteten. Det er derfor altid en god idé at gennemgå importresultatet og sammenligne dette med det oprindelige kildedokument.

Brug Redigerbare formater

Der kan være situationer, hvor man ikke har adgang til originalfilerne, som PDF-filerne er blev genereret fra. Er man imidlertid personen, der genererer PDF-filer beregnet til oversættelse eller kan få fat i originalfilerne, PDF’erne er genereret fra, anbefales det, at indholdet eksporteres til redigerbare filformater.

Brug f.eks. DOCX-format til dokumenter oprettet i MS Word eller andre tekstbehandlingsværktøjer, eller har man mere komplekse PDF’er oprettet i f.eks. Adobe InDesign, kan disse eksporteres til IDML-formatet.

Læs mere om understøttede filformater.

Efterbehandling af konverterede DOCX-filer

Hvis DOCX-filer konverteret fra PDF kræver justeringer, kan man downloade disse lokalt, udføre de nødvendige redigeringer og efterfølgende opdatere DOCX-projektfilerne med de tilrettede versioner. Tilsvarende vil man kunne udføre efterredigering, hvis eksporterede DOCX-oversættelsesfiler evt. skulle kræve visse tilretninger.

Se også

Var denne artikel nyttig?