Organisationsrapporter

For at kalkulere oversættelsesomkostningerne, holde styr på de mest aktive medlemmer og tjekke organisationsstatussen sammen med eksisterende oversættelsesproblematikker, så åbn organisations Workspace og vælg Rapporter i venstre sidebjælke.
Organisationsrapporter

Oversættelsesomkostning

Brug denne rapport til at kalkulere oversættelsesomkostninger baseret på det færdige job. Denne rapport kan grupperes efter medlem eller sprog.

Følg disse trin for at generere oversættelsesomkostningsrapporten:

 1. Vælg valuta og tekstenhed (ord, strenge, tegn, tegn inkl. mellemrum) i øverste højre hjørne.
 2. Brug filteret til at gruppere efter Medlem eller Sprog, vælg datointerval, projekter, sprog og brugere. Oversættelsesomkostningsrapport
 3. Indstil satserne for godkendelser og oversættelser.
 4. Klik på Generér.
Bemærk: Klikkes på knappen Generér uden at opsætte satser i rapporten, viser systemet rapporten baseret på satserne angivet i Kontoindstillinger.

Resultatanalyse

Når rapporten er genereret, vil flg. beløb fremgå:

 • I alt – organisationsniveauomkostninger for alle korrekturlæsnings- og oversættelsesaktiviteter (inkl. alle medlemmer og sprog). Resultatet vises midt på siden øverst.
 • Totaler – generelle oversættelsesomkostninger for hvert sprog eller hvert medlem. Resultaterne grupperes efter den parameter, der vælges.
 • Subtotaler – generelle oversættelsesomkostninger for hvert sprog eller hvert medlem. Resultaterne grupperes efter den parameter, der vælges.

TM-besparelsesbeløb hjælper med at analysere udgidtsbesparelsen opnået vha. TM-oversættelser.
Præoversatter ord er antallet af ord oversat vha. Præoversættelse via TM eller MT. Oversættelsesomkostningsrapport

I ovenstående skærmfoto er rapporten f.eks. grupperet efter Medlem, med flg. resultat:

 • Samlet udgift for oversættelse og korrekturlæsning udgør $2.141,14
 • Samlet udgift for medlemsbidrag på alle sprog er $2.133.58
 • Subtotal for franske oversættelser/godkendelser udført specifikt af Ian Williams udgør $115,55

Indstilling af satser

Oversættelsessatser:

 • Ingen match – for hver oversættelse udført manuelt.
 • TM-match – for oversættelser udført vha. Oversættelseshukommelsesforslag med Perfekt (kildestrenge er identiske med TM-forslag ift. tekst og kontekst) eller 100% (kildestrenge er kun identiske med TM-forslag uft. tekst).
  Indstillingen Fuzzy TM-matches kan også aktiveres i tilfælde af andre satser for TM-matchningsudstrækninger.

Korrekturlæsningssatser:

 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Benyt Tilføj tilpassede priser for at angive forskellige satser pr. sprog.

Tilpassede satser

Fuzzy TM-matchinger

Fuzzy TM-matchninger – lignende, men ikke identisk, match med kildesegmentet fundet i en oversættelseshukommelse.

Aktivér Fuzzy TM-matchninger i tilfælde af forskellige oversættelsessatser for forskellige matchningsudstrækninger:

 • Ingen match – ingen TM-forslag til strengen, og oversættelsen udføres manuelt.
 • Perfekt match – TM-forslag har samme kontekst og tekst som kildestrengen.
 • 100% match – TM-forslag har samme tekst som kildestrengen, men konteksten afviger.
 • Tre justerbare TM-match procentudstrækninger. Klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning for at justere udstrækningen af TM-matchningsprocenten. Den laveste procentdel for TM-matchninger er 40%.

Fuzzy TM-matchinger

Topmedlemmer

Rapport, der muliggør at tjekke alle organisationsmedlemmer og se, hvem som har bidraget mest.

Standardparametre:

 • Tekstenhed: Ord
 • Datointerval: Alt
 • Sorteret efter: Oversatte tekstenheder. Det medlem med flest oversættelser er øverst på listen.
 • Sprog: Alle sprog
 • Projekter: Alle projekter

Omsortér medlemmerne ved at klikke på den relevante parameter. Ønsker man f.eks. at analysere medlemmer efter deres korrekturlæsningsaktivitet, så klik på parameteren Godkendt for at gentage sortering. For at generere en tilpasset liste over topmedlemmer, vælg tekstenheden (ord, strenge, tegn eller tegn med mellemrum), vælg sproget, angiv det foretrukne datointerval samt projekter, for hvilke aktiviteten skal gælde. Der kan også søges efter kontoen for en bestemt bidragsyder vha. Søgefeltet.

Listen over topmedlemmer har flg. kolonner:

 • Navn – bidragsyders navn og brugernavn
 • Sprog – projektsprog
 • Oversat – antallet af oversatte kildetekstenheder
 • Mål – antallet af oversatte tekstenheder på et målsprog.
  Denne parameter er utilgængelig for tekstenheden Strenge, da antallet af kildestrenge og oversatte strenge altid er identiske
 • Godkendt – antallet af godkendte tekstenheder
 • Stemmer – antallet af stemmeafgivelser
 • ”+”-stemmer modtaget – antallet af opstemmninger en bidragyder har modtaget for oversættelser
 • ”-“-stemmer modtaget – antallet af nedstemmninger en bidragyder har modtaget for oversættelser
 • “Vindende” – antallet af godkendelser en bidragyder har modtaget for oversættelser
 • Givet adgang – dét tidspunkt, hvor et medlem tilsluttede sig organisationen

Klik øverst til højre i tabellen og vælg de ønskede kolonner for at vise eller skjule kolonner.

Brug knappen Eksport i øverste højre hjørne for at downloade rapporten.

Topmedlemmer

Organisationsrapporter

Primære organisationsdata kan analyseres via flg. rapporter:

Organisationsoverblik

Denne rapport muliggør at analysere oversættelsesforløbet, og se hvilken metode, der blev brugt til oversættelser (oversat manuelt, MT eller TM). Man kan også kontrollere, om der er problematikker med Kvalitetssikringstjek (KS) og strenge.

Ved at holde musemarkøren over statuslinjen, vises detaljer på oversatte og godkendte ord. Organisationsrapporter

QA-tjek problematikker defineres af QA-tjek parametrene opsat i Projektindstillinger. QA-problematikker kan tjekkes og løses af korrekturlæsere i Redigeringsværktøjet.

Afsnittet uløste problematikker giver muliggør analyse af flg. parametre:

 • Sort tal – alle uløste problematikker oprettet for strengene
 • Rødt tal – problematikker oprettet for strengene i de seneste 24 timer
 • Grønt tal – problematikker løst for strengene i de seneste 24 timer

Alle uløste problematikker kan lokaliseres i Redigeringsværktøjet via filtervalgmuligheden Med uløste problematikker.

Bemærk: Problematiktypen Ukorrekt oversættelse indgår i både QA-tjek- og Uløst-problematiktyper.

Organisationsstørrelse

Det samlede antal organisationstekster kan tjekkes under Organisationsstørrelse. Antallet af sådanne tekster kan også ses:

 • Oversættelig – til oversættelse
 • Skjult – ikke til oversættelse (kun synlig for administratorer)
 • Dubletter – gentagelse i projekter

Denne rapport kan genereres baseret på flg. parametre: Ord, strenge, tegn og tegn med mellemrum.

Organisationsoversigt

Dette afsnit hjælper med at analysere det overordnede organisationsfremskridt. Man kan tjekke aktiviteter for oversættelse, korrekturlæsningog kildestrenge i forskellige perioder.

Der er fire tidsperioder til rådighed: Seneste 24 timer, Seneste uge, Seneste 30 dage, og Seneste år. Grafer genereres baseret på den for Organisationsstørrelse valgte parameter.

Hold musemarkøren over punkterne på graferne for at tjekke flere detaljer:

 • Oversættelsesaktivitet – det generelle antal af alle oversatte tekster sammen med separate antal oversættelser udført via Maskinoversættelse (MT) og oversættelseshukommelse (TM)
 • Korrekturlæsningsaktivitet – de nøjagtige tal for alle godkendelser og stemmeafgivelser

Hold musen over Kildestrengsaktivitet diagrambjælkerne for at se, hvor mange tekster i kildestrengene blev tilføjet, slettet og opdateret.

Kildestrengsaktivitet

Klik på parametertitlen for efter behov at skjule/vise en grafsektion.
Brug denne indstilling til kun at analysere specifikke grafparametre.

Organisationsoversigt. Skjul sektion

Et bestemt grafafsnit kan også fremhæves ved at holde musemarkøren over parametertitlen.

Organisationsoversigt. Fremhæv sektion

Var denne artikel nyttig?