Versionshåndtering

Opretholde en fleksibel lokaliseringsprocessen og undgå oversættelsesforsinkelser ved tilføjede tekster eller nye produktfunktioner. Integrér dine projektgrene med Crowdin Enterprise og lad straks oversættere få adgang til alle nye tekster.

Grene

Når flere personer arbejder på produktudvikling, hjælper grene med til at styre forskellige indholdsversioner. Har du et løbende projekt, kan du føje projektgrene til Crowdin Enterprise og dermed lade oversættere oversætte teksterne parallelt med udviklingen for at undgå udrulningsforsinkelser.

En gren i Crowdin Enterprise ligner en almindelig mappe markeret med et særligt ikon og med en bestemt håndtering af dubletstrenge.
Example of branch structure in Crowdin Enterprise:

Branch Structure

Grenoprettelse

Bemærk! De første filer, du uploader til Crowdin-projektet, skal indeholde alle de oprindelige strenge og skal placeres i den tilsvarende gren. For alle artikeleksempler, så er en gren med oprindelige tekster navngivet Master.

There are few ways to add branches to Crowdin Enterprise:

  • Integrér Crowdin-projekter med GitLab, GitHub eller Bitbucket. Det er et anbefalet valg, da grene valgt til lokalisering i dit versionskontrolsystem (VCS), automatisk vil blive oprettet i Crowdin
  • Use CLI or API to add new branches
  • Create branches manually

Dubletter

Da grene udgør de forskellige versioner af den samme produktfunktion, er lokaliseringsindholdet i dem normalt dubletter. To help translators translate versions consistently and avoid additional translation costs, we have the Show within a version branch option that allows hiding duplicated strings only between versions. If your source files contain strings with apparent identifiers (keys), it’s better to use a strict version of this option. In other cases, feel free to use a regular one.

When this option is chosen, only the master strings that were first uploaded to the system should be translated. All duplicated strings will automatically gain the translations from the master strings. Dubletter

Foreslået Workflow

To make sure versions work smoothly for your Crowdin Enterprise project, we recommend the following workflow:

  1. Upload dine projektfiler til Crowdin-projektet vha. en af de tilgængelige metoder.
  2. Gå til Projektindstillinger > Oversættelser > Dubletter og vælg indstillingen, der anbefales til versioner.

Skærmfotoet nedenfor viser, hvordan workflow’et fungerer i praksis. Alle tekster fra Master, Gren 1 og Gren 2 overføres til oversættelsesserveren straks efter at de vises, selvom grenene endnu er ikke sammenflettet til Master-grenen.

Oversættelseseksport

Oversættelser fra alle versionsgrene placeres i én ZIP-fil, når de downloades via webgrænsefladen. Use the CLI or API to download the translations for each branch individually.

Sammensmeltning af filialer

Master-grenen vil indeholde nye tekster fra Funktionsgrenene, så snart de er sammenflettet. While synchronizing with Crowdin Enterprise, all of the texts in the Master branch are populated with translations from the appropriate branch.

After synchronization of the updated Master branch with Crowdin Enterprise, the Feature branch can be removed from Crowdin Enterprise. Alle oversættelser lagret i Master-grenen forbliver.

Grenoversættelsesbekræftelse

Du kan kun bekræfte oversættelser i produktionen vha. Funktionsgrenen inden ændringerne sammenflettes med din Master-gren. En sådan Testimplementering muligør hurtigt at returnere til den oprindelige Master-grenversion, såfremt dette er nødvendigt.

Se også

Var denne artikel nyttig?