Version Management

Opretholde en fleksibel lokaliseringsproces og undgå oversættelsesforsinkelser ved tilføjede tekster eller nye produktfunktioner. Integrér projektgrene med Enterprise og giv straks oversættere adgang til alle nye tekster.

Grene

Når flere personer arbejder på produktudvikling, hjælper grene med til at styre forskellige indholdsversioner. Har man et kontinuerligt projekt, kan man føje projektgrene til Enterprise og dermed lade oversættere behandle teksterne parallelt med udviklingen for at undgå udrulningsforsinkelser.

En gren i Enterprise ligner en alm. mappe markeret med et særligt ikon og med en bestemt håndtering af dubletstrenge.
Eksempel på grenstruktur i Enterprise:

Grenstruktur

Grenoprettelse

Bemærk! De første filer uploadet til Enterprise-projektet skal indeholde alle de oprindelige strenge og skal placeres i den korresponderende gren. For alle artikeleksempler, er en gren med oprindelige tekster navngivet Master.

Der er et par måder at føje grene til Enterprise på:

  • Integrér Enterprise-projekter med GitLab, GitHub, Bitbucket eller Azure Repos. Det er et anbefalet valg, da grene valgt til lokalisering i versionskontrolsystemet (VCS), automatisk oprettes i Enterprise.
  • Use CLI or API to add new branches.
  • Create branches manually.
Grenoprettelse vha. API

To create a branch via API, use the Add Branch method.

Grenhåndtering vha. CLI

Bruges CLI, kan versionsgrene tilføjes og slettes via dedikerede kommandoer. Alternativt kan versionsgrene oprettes ifm. fil-upload.

Read more about Branch Management with CLI.

Grenprioritering

Ved at klikke på pil-ikonet ved siden af den relevante gren kan en bestemt prioritet angives. Oversættere vil derefter se grene sorteret efter deres prioritet på sprogsiden og i Redigeringsværktøjet.

Grene kan have flg. prioriteter:

  • Lav prioritet– lav
  • Medium Prioritet– medium
  • Høj prioritet– høj

Følg disse trin for at angive prioriteter for grene:

  1. Åbn projektet og gå til Indhold > Filer.
  2. Klik på et pil-ikon ved siden af den relevante gren for at angive den foretrukne prioritet.

Dubletter

Da grene udgør de forskellige versioner af den samme produktfunktion, er lokaliseringsindholdet i dem normalt dubletter. Til at hjælpe oversættere med at oversætte versioner ensartet samt undgå yderligere oversættelsesomkostninger, findes den særlige indstilling Vis i versionsgren, der muliggør alene at skjule dubletstrenge mellem versioner. If your source files contain strings with apparent identifiers (keys), it’s better to use a strict version of this option. In other cases, feel free to use a regular one.

Når denne mulighed er valgt, skal kun master-strengene, som først blev uploadet til systemet, oversættes. Alle dubletstrenge vil automatisk få oversættelser fra master-strengene.
Dubletter

Foreslået arbejdsgang

For at sikre, at versioner fungerer problemfrit i Enterprise-projektet, anbefales flg. arbejdsgang:

  1. Upload projektfiler til Enterprise-projektetet vha. en af de tilgængelige metoder.
  2. Gå til Projektindstillinger > Oversættelser > Dubletter og vælg den til versioner anbefalede indstilling.

Skærmfotoet nedenfor viser, hvordan arbejdsgangen fungerer i praksis. Alle tekster fra Master, Gren 1 og Gren 2 overføres til oversættelsesserveren straks efter at de vises, selvom grenene endnu ikke er sammenlagt til Master-grenen.

Oversættelses-download

Oversættelser fra alle versionsgrene placeres i én ZIP-fil, når de downloades via webgrænsefladen. Benyt CLI’en eller API’en til at downloade oversættelserne for hver gren individuelt.

Oversættelses-download via API

Flg. API-metoder kan bruges til download af oversættelser af den angivne versionsgren via API:

Oversættelses-download via CLI

Download oversættelser fra den angivne versionsgren:

$ crowdin download -b branch_name

Sammensmeltning af filialer

Master-grenen vil indeholde nye tekster fra Funktionsgrenene, så snart de er sammenflettet. Under synk med Enterprise, udfyldes alle teksterne i Master-grenen med oversættelser fra den relevante gren.

Efter synk af den opdaterede Master-gren med Enterprise kan Funktionsgrenen fjernes fra Enterprise. Alle oversættelser lagret i Master-grenen bibeholdes.

Grenoversættelsesbekræftelse

Oversættelser i produktionen kan kun bekræftes vha. Funktionsgrenen inden ændringerne sammenføjes med Master-grenen. En sådan Testimplementering muliggør hurtigt reversering til den oprindelige Master-grenversion om nødvendigt.

Se også

Var denne artikel nyttig?