Crowdin virksomhedsordliste

Crowdin bestræber sig altid på at være så tæt på og forståelig for vores kunder som muligt. Nedenfor findes oplysninger om de mest anvendte termer på tværs af dokumentation og websted.

Admin

Bruger med fuld adgang til Enterprise-kontoen. Admin kan invitere nye brugere til organisationen, redigere brugeradgang, administrere leverandører og redigere organisationsindstillinger.

Tilladelsesgranularitetstilstand

Tilstand til håndtering af projektgrupper i én Enterprise-konto. Den muliggør at føje projekter til specifikke grupper eller undergrupper, arbejde med workflow-skabeloner, oversættelseshukommelser, ordlister og maskinoversættelser for hver projektgruppe separat. Få mere at vide

Aktiver

Filformater uunderstøttes af Enterprise (.png, .pdf, .jpeg mv.) uploades til systemet som uoversættelige filer uden forhåndsvisning. Oversættere kan downloade aktiver, oversætte tekster uden for systemet og uploade oversættelserne retur til systemet. Få mere at vide

Gren

Dublettering af et objekt under versionskontrol (såsom en kildestrengsfil eller et mappetræ), så ændringer kan implementeres parallelt langs flere lokaliseringsgrene. I de fleste tilfælde bruges grene til at give oversættere mulighed for at oversætte teksterne parallelt med udviklingen for at undgå udrulningsforsinkelser. Få mere at vide

Klient (til leverandører)

Organisation, til hvis projektarbejdsgang man er blevet tilføjet som oversættelsesleverandør.

Bidragsyder

Oversætter/korrekturlæser, der arbejder på projektet.

Dubletteret streng

Hver identisk streng uploadet efter hovedstrengen. Få mere at vide

Ordliste

Liste over specifikke termer/udtryk ofte brugt i projektet, som tjener til at sikre korrekt og konsekvent indholdsoversættelse.

Nedarvet Administrator

Administrator automatisk føjet til alle organisatoriske projekter eller alle gruppeprojekter i korresponderende tilladelsesgranulariter.

Problemstilling

Opgave eller spørgsmål relateret til strengoversættelsesprocessen. Problemstillinger kan oprettes af alle brugere.

Sprogtilknytning

Proces med tilføjelse af tilpassede sprogkoder ved eksport af oversatte filer, så de kan svare til de internt anvendte sprogkoder.

Maskinoversættelse (MT)

Oversættelser udført af maskinoversættelsesmotorer (f.eks. Google Translate, Microsoft Translator). Maskinoversættelser kan bruges til præoversættelser eller som tips til oversættere mhp. at accelerere og effektivisere oversættelsesprocessen. Få mere at vide

Administrator

Person, der kan håndtere projekter/-grupper eller en organisation generelt. Denne brugertype kan ikke håndtere leverandører, invitere/håndtere brugere på organisationsniveau eller redigere organisationsindstillinger.

Markedsplads

Liste over oversættelsesleverandører, som Crowdin pt. samarbejder med.

Hovedstreng

Hver unikke streng uploadet til projektet som den første.

Personligt Token

Alternativ adgangskode til godkendelse af tredjeparts-apps og -scripts i Enterprise. Få mere at vide

Offentlig side

Organisationsside med Crowdsourcing-projekter.

Streng

Tekstelement brugt til lokalisering, der kan være et individuelt ord, ordudtryk eller sætning.

Oversættelses Crowdsourcing

Crowdsourcing, en praksis, der engagerer et frivillighedsbaseret fællesskab til at oversætte et produkt til flere sprog.

Oversættelseshukommelse (TM)

Database, der gemmer sætninger, afsnit eller tekstsegmenter, som er blevet oversat før. TM-præoversættelse genbruger tidligere oversættelser for at forbedre oversættelsesprocessen. Få mere at vide

Leverandør

Oversættelsesagentur inviteret til ens projekter til professionel oversættelseshjælp. Få mere at vide

Frivillig

Person, der har tilmeldt sig som oversætter i et Crowdsourcing-projekt.

Webhook

Notifikationsmetode til hjælp for at indsamle oplysninger om nøglebegivenhederne i et Enterprise-projekt, såsom fuldført oversættelse/korrekturlæsning. Få mere at vide

Workflow

Sekvens af trin, som indhold i et projekt skal gennemgå (f.eks. præoversættelse, oversættelse, korrekturlæsning).

Workspace

Hovedsiden indeholdende organisationsprojekter og -grupper.

XLIFF-format

XML-baseret format oprettet for at standardisere den måde, hvorpå lokaliserbare data overføres mellem værktøjer under en lokaliseringsproces samt et fælles format til computerassisteret oversættelseværktøjsudveksling (CAT). Oversættelser anbefales downloadet i XLIFF.

Var denne artikel nyttig?