Bidragsyderrapporter

Som oversætter/korrekturlæser kan man tjekke sin position på listen over topmedlemmer og beregne en pris for sine bidrag. Man kan også se projektfremskridt og spore sine bidrag for en bestemt periode. Brug Rapporter i afsnittet Oversættelser til dette.

Fanen Rapporter

Der er 3 rapporthovedtyper tilgængelige for oversættere/korrekturlæsere:

 • Topmedlemmer – se en liste over topmedlemmer for at tjekke egen placering på listen og se, hvem der har bidraget mest.
 • Mit bidrag – beregn oversættelses- eller korrekturlæsningsomkostninger for at kende det omtrentlige beløb, man bør få.
 • Projektrapporter – tjek projektstørrelsen og se oversættelses- og korrekturlæsningsfremgang.

Topmedlemmer

Rapport, der muliggør at tjekke egen position på listen over projektmedlemmer og se, hvem der har bidraget mest. Den oprindelige indplacering er baseret på antallet af Oversatte tekstenheder. Det medlem med flest oversættelser er øverst på listen. Man kan vælge en anden parameter og klikke på dens navn for at gensortere medlemmerne. Er man f.eks. korrekturlæser, ønsker man måske at vide, hvem der har godkendt flest strenge. For dette, klik på parameteren Godkendte for at gentage standardsorteringen.

Topmedlemmer

For at generere en liste over topmedlemmer, så angive det datointerval, for hvilket aktiviteten og tekstenheden ønskes vist (ord, strenge, tegn eller tegn med mellemrum). Som standard er Strenge valgt som tekstenhed.

Topmedlemmer

Listen omfatter medlemmer for alle sprog. For at generere en rapport for et bestemt sprog, så vælg dette fra rullemenuen ovenfor listen. For at søge efter egen konto eller en konto for en anden bidragsyder, så benyt søgefeltet ved siden af rullemenuen.

Topmedlemmer filtreret

Listen har flg. kolonner:

 • Navn – bidragsyders navn og brugernavn
 • Sprog – projektsprog
 • Oversat - antallet af oversatte kildetekstenheder
 • Mål – antallet af et målsprogs oversatte tekstenheder. Denne parameter er utilgængelig for tekstenheden Strenge, da antallet af kildestrenge og oversatte strenge altid er det samme
 • Godkendt - antallet af godkendte tekstenheder
 • Stemmer – antallet af stemmer afgivet af en bidragsyder

Mit bidrag

Rapport, der muliggør at anslå prisen for egne oversættelser/korrekturlæsning.

I tilfælde med en professionel korrekturlæser/oversætter, anbefales det at man fastsætte satser for sine tjenester i Kontoindstillinger. Iht. disse satser udstedes fakturaen for betaling.

Følg disse 4 trin for at generere en bidragsrapport:

 1. Choose the currency and the text unit you need in the upper-right corner.
  Mit bidrag. Parametre
 2. Vælg datointervallet, i hvilket man har bidraget.
 3. Indstil satserne for godkendelser og oversættelser.
 4. Klik på Generér.
Bemærk: Klikkes på knappen Generér uden at opsætte satser i rapporten, viser systemet rapporten baseret på de i Kontoindstillinger angivne satser.

Når rapporten er genereret, vil den vise:

 • Samlet beløb – generel pris for korrekturlæsning og oversættelser for alle sprog
 • Subtotaler – separate priser for oversættelser og korrekturlæsninger for hvert sprog

Derefter kan knappen Eksportér rapport bruges til at downloade rapporten som en CSV eller XLSX fil. Mit bidrag

If you want to regenerate the report with other rates, click Edit Rates button in the upper-right corner and follow the procedure again.

Indstilling af satser

Satser for Korrekturlæsning:

 • Godkendelse – for den godkendte tekstenhed, hvis man er korrekturlæser.

Satser for Oversættelser:

 • Oversættelse – for den oversatte tekstenhed.
 • TM-oversættelse – for den vha. Oversættelseshukommelsesforslag oversatte tekstenhed. Det fungerer for matchningstyperne Perfekt (kildestrenge er identiske med TM-forslag i tekst og kontekst) og 100% (kildestrenge er kun identiske med TM-forslag i tekst).
  Indstillingen Fuzzy TM-matches kan også aktiveres, hvis der er separate satser for TM-matchningsintervaller.

Er man flersproget og arbejder med forskellige sprog, kan man indstille separate satser for hver af disse via knappen Tilføj tilpassede satser. F.eks. har alle sprog undtaget fransk standardsatser for korrekturlæsning på skærmbilledet nedefor.

Mit bidrag. Tilpassede satser

Fuzzy TM-matchinger

Fuzzy TM-matchninger – lignende, men ikke identisk, match med kildesegmentet fundet i en oversættelseshukommelse.

Aktivér muligheden Fuzzy TM-matchninger for at opsætte separate oversættelsesrater for forskellige matchningsudstrækninger:

 • Oversættelse – ingen TM-forslag til strengen og oversættelsen udføres i hånden.
 • Perfect Match – TM-forslag har samme kontekst som kildestrengen.
 • 100% Match – TM-forslag har samme tekst som kildestrengen, men konteksten er anderledes.
 • Tre andre TM-match procentintervaller. For at justere udstrækningen af TM-matchprocentdelen, klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning. Den laveste procentdel for TM-matchninger er 40%.

Fuzzy TM-matchinger

Projektrapporter

Projektstørrelse

Tjek det samlede antal projekttekster under Projektstørrelse. Antallet af sådanne tekster kan også ses:

 • Oversætbar – til oversættelse
 • Skjult – skal ikke behandles
 • Dubletter – gentagelse i projektet

Denne rapport kan genereres baseret på flg. parametre: Ord, strenge, tegn og tegn med mellemrum.

Projektstørrelse

Projektoversigt

Tjek aktiviteter for oversættelse og korrekturlæsning for forskellige perioder. Rapporten kan bruges til at sammenligne eget bidrag med den samlede projektaktivitet.

Der er 4 perioder til rådighed: Dag, uge, 30 dage og et år. Grafer genereres baseret på den for Projektstørrelse valgte parameter.

Ved at holde musemarkøren over grafprikkerne, vises de præcise antal af alle oversatte tekster. Antallet af oversættelser udført vha. Machine Translations (MT) og Oversættelseshukommelse (TM) kan ligeledes tjekkes.

Projektoversigt

En bestemte grafsektion kan fremhæves ved at holde musemarkøren over parametertitlen.

Projektoversigt. Fremhæv sektion

Klik på parametertitlen for efter behov at skjule/vise en grafsektion.
Brug denne indstilling til kun at analysere specifikke grafparametre.

Projektoversigt. Skjul sektion

Var denne artikel nyttig?