Dubletstrenge

Opsæt indstillinger for dubletstrenge for at opnå den højeste effektivitet af lokaliseringsprocessen samt spare omkostninger.

Oversigt

Crowdin Enterprise’s localization process is based on translating source strings to the defined target languages. Kildestrenge uploades til systemet i lokaliseringsfiler. Each unique source string first uploaded or added (for CSV and other formats supporting string editing) in Crowdin Enterprise is considered a master string. All other strings that are identical to the master string but were uploaded or created later are considered duplicate strings.

Dubletstrenghåndtering

Der er seks hovedmuligheder til arbejde med dubletstrenge i Enterprise:

  • Vis – oversættere oversætter hver forekomst separat.
  • Vis, men auto-oversætter dem.
  • Vis indenfor en versionsgren (alm. detektering) – skjules kun mellem versionsgrene.
  • Vis indenfor en versionsgren (strikd detektering) – dubletter skjules kun mellem versionsgrene.
  • Skjul (alm. detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.
  • Skjul (striks detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.

Almimdelig dubletdetektion – ved sammenligning af strenge, tager Enterprise kun hensyn til kildetekster.
Striks dubletdetektering – ved sammenligning af strenge, tager Enterprise hensyn til både strengeidentifikatorer (nøgler) og kildetekster.

Dubletindstillinger

Vis alle dubletter

When this option is selected, all duplicate strings will be visible to translators. Hver dublet kræver separat oversættelse.

Brugssituation: Fungerer perfekt i projekter, hvor de samme ord kan have forskellige betydninger afhængigt af konteksten.

Vis, men auto-oversæt dubletter

When this option is selected, all duplicate strings will be shown and automatically translated. When the master string is translated, its translation is automatically shared between all duplicates. This allows translators to check and re-translate duplicate strings if necessary.

Brugssituation: Fungerer udmærket ifm. ønsker om at spare tid, men kræver gennemgang af auto-oversættelserne.

Vis indenfor en versionsgren. Duplicates will be hidden only between version branches

When this option is selected, only the master strings that were originally uploaded to the system will be available for translation. All duplicate strings will automatically get the translations of the original strings and will be hidden in all version branches. This option is available in two versions: regular duplicate detection, strict duplicate detection. If your source files contain strings with apparent identifiers (keys), it’s better to use a strict version of this option. In other cases, feel free to use a regular one.

Et par af ting at huske på:

  • Systemet tjekker altid stien til strengen i grenenes fulde udstrækning. Selv om strengene f.eks. er de samme i forskellige versionsgrene (gren 1 og gren 2), men deres stier er forskellige (gren1 - /localization/android. ml og gren2 - /localization/apps/android.xml), så genkendes de ikke som dubletter.
  • Denne indstilling fungerer kun for strenge placeret i filer med samme format. Findes den samme streng f.eks. i filerne android.xml og ios.strings, genkendes den ikke som en dublet.

Brugssituation: Fungerer perfekt til løbende projekter med forskellige versionsgrene. Lader oversættere arbejde med unikke strenge i separate grene.

Skjul alle dubletter

When this option is selected, the system spots the duplicate strings in all files. Kun de oprindeligt uploadede hovedstrenge er synlige og skal oversættes. The hidden duplicate strings will automatically share the translations from the corresponding master strings. This option is available in two versions: regular duplicate detection, strict duplicate detection. If your source files contain strings with apparent identifiers (keys), it’s better to use a strict version of this option. In other cases, feel free to use a regular one.

Brugssituation: Fungerer godt i projekter med smalle anvendelsesområder, hvor alle dubletter deler den samme kontekst.

Se også

Var denne artikel nyttig?