Dubletstrenge

Opsæt indstillinger for dubletstrenge for at opnå den højeste effektivitet af lokaliseringsprocessen samt spare omkostninger.

Oversigt

I Enterprise er lokaliseringsprocessen baseret på oversættelse af kildestrengene til de definerede målsprog. Kildestrenge uploades til systemet i lokaliseringsfiler. Hver unik kildestreng, der først blev uploadet eller tilføjet (for CSV og andre formater, som understøtter strengredigering) i Enterprise, betragtes som hovedstrengen. Alle andre strenge, som er identiske med hovedstrengen, men blev uploadet eller oprettet senere, betragtes som dubletstrenge.

Dubletstrenghåndtering

Der er seks hovedmuligheder til arbejde med dubletstrenge i Enterprise:

  • Vis – oversættere oversætter hver forekomst separat.
  • Vis, men auto-oversætter dem.
  • Vis indenfor en versionsgren (alm. detektering) – skjules kun mellem versionsgrene.
  • Vis indenfor en versionsgren (strikd detektering) – dubletter skjules kun mellem versionsgrene.
  • Skjul (alm. detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.
  • Skjul (striks detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.

Almimdelig dubletdetektion – ved sammenligning af strenge, tager Enterprise kun hensyn til kildetekster.
Striks dubletdetektering – ved sammenligning af strenge, tager Enterprise hensyn til både strengeidentifikatorer (nøgler) og kildetekster.

Dubletindstillinger

Vis alle dubletter

Ved valg af denne indstilling, vil alle dubletstrenge være synlige for oversættere. Hver dublet kræver separat oversættelse.

Brugssituation: Fungerer perfekt i projekter, hvor de samme ord kan have forskellige betydninger afhængigt af konteksten.

Vis, men auto-oversæt dubletter

Ved valg af denne indstilling, bliver alle dubletstrenge både vist og auto-oversat. Når hovedstrengen er oversat, deles dens oversættelse automatisk mellem dubletterne. Dette lader oversættere tjekke og genoversætte dubletstrenge, hvis nødvendigt.

Brugssituation: Fungerer udmærket ifm. ønsker om at spare tid, men kræver gennemgang af auto-oversættelserne.

Vis indenfor en versionsgren. Dubletter skjules kun mellem versionsgrene

Når denne indstilling er valgt, vil kun hovedstrengene, som oprindeligt blev uploadet til systemet, være tilgængelige for oversættelser. Alle dubletstrenge tildeles automatisk de originale strenges oversættelser og skjules i alle versionsgrene. Denne indstilling er tilgængelig i to detektionsversioner: Regulær og Striks. Indeholder kildefilerne strenge med åbenbare identifikatorer (nøgler), er det bedre at anvende en striks version af indstillingen. I andre tilfælde kan en almindelig bruges.

Et par af ting at huske på:

  • Systemet tjekker altid stien til strengen i grenenes fulde udstrækning. Selv om strengene f.eks. er de samme i forskellige versionsgrene (gren 1 og gren 2), men deres stier er forskellige (gren1 - /localization/android. ml og gren2 - /localization/apps/android.xml), så genkendes de ikke som dubletter.
  • Denne indstilling fungerer kun for strenge placeret i filer med samme format. Findes den samme streng f.eks. i filerne android.xml og ios.strings, genkendes den ikke som en dublet.

Brugssituation: Fungerer perfekt til løbende projekter med forskellige versionsgrene. Lader oversættere arbejde med unikke strenge i separate grene.

Skjul alle dubletter

Når denne indstilling er valgt, spotter systemet dubletstrenge i alle filer. Kun de oprindeligt uploadede hovedstrenge er synlige og skal oversættes. De skjulte dubletstrenge deler automatisk oversættelserne fra de korresponderende hovedstrenge. Denne indstilling er tilgængelig i to detektionsversioner: Regulær og Striks. Indeholder kildefilerne strenge med åbenbare identifikatorer (nøgler), er det bedre at anvende en striks version af indstillingen. I andre tilfælde kan en almindelig bruges.

Brugssituation: Fungerer godt i projekter med smalle anvendelsesområder, hvor alle dubletter deler den samme kontekst.

Se også

Var denne artikel nyttig?