CSV / XLSX File Configuration

Efter upload af CSV- eller XLSX-filer til projektet, kræver de yderligere opsætning, før systemet kan importere filindholdet.

Følg disse trin for at opsætte CSV- og XLSX-filer:

 1. Åbn projektet og gå til Indhold > Filer.
 2. Klik på Opsætning ved siden af filen for at åbne opsætningsvinduet.

Opsætningsfil

De samme opsætninger, som nævnt i denne artikel, gælder også for TSV-filformatet. Den væsentligste forskel mellem CSV- og TSV -iler er, at de bruger forskellige kolonneafgrænsere (dvs. komma i CSV og Tab i TSV).

Opsætningsmuligheder for XLSX-filer

Ved opsætning af XLSX-filer, findes flg. muligheder:

 • Importér alle celler - importér hver celle som en separat kildestreng. Derudover kan Indholdssegmentering bruges til opdeling af kildefilens indhold i kortere tekststykker, typisk sætninger og korte afsnit. Dette er nyttigt under oversættelse af indholdsenheder bestående af flere sætninger, da det er lettere at oversætte mindre tekststykker. Segmenteringsregler eXchange (SRX) bruges til automatisk indholdssegmentering.

 • Opsæt kolonner til import - angiv den foretrukne kolonnerækkefølge.

XLSX-opsætningsindstillinger

Kolonneopsætning til import af XLSX- og CSV-filer

Ved opsætning af CSV- eller XLSX-filer vha. valgmuligheden Opsæt kolonner til import, kan flg. kolonnetyper angives:

 • identifier – Kolonne indeholdende strengidentifikatorer. Typisk en alfanumerisk værdi.
 • Kildestreng – Kolonne indeholder kildestrenge til oversættelse.
 • Source string/Translation – Kolonne indeholdende kildestrenge, men den samme kolonne udfyldes med oversættelser, når filen eksporteres. Når eksisterende oversættelser uploades, bruges dataene fra denne kolonne som oversættelser.
 • Translation – Kolonne for resulterende oversættelser tilføjet ved eksport. Under import samt upload af eksisterende oversættelser, tjekker systemet denne kolonne for eksisterende oversættelser og uploade disse til projektet.
 • Context – Kolonne indeholdende kildestrengskommentarer/-kontekstinformation.
 • Labels – Kolonne indeholdende kildestrengsetiketter. Der kan tilføjes flere etiketter til hver streng, adskilt med kommaer.
 • Max. Length – Kolonne har max.length grænseværdier for strengeoversættelser.
 • Not chosen – Kolonne overspringes under import.

CSV-opsætning

Opsætningsskabeloner

Har flere filer samme opsætningsskema, så gem den nuværende opsætning som en skabelon ved at klikke på Skabeloner > Gem som skabelon, angive et skabelonnavn og klikke på Opret. Skabelonen vil så kunne anvendes på de nyligt importerede filer.

Kolonne Headers

For at ikke oversætte kolonne-headers, så vælg Importér ikke den første række (header).

Kolonne Headers

Nulstil regnearksopsætning

Ønskes regnearksopsætningen startet forfra, så klik på Nulstil opsætning.

Flersprogede regneark

Indeholder en fil flere kolonner med oversættelser på forskellige sprog, så vælg Flersproget regneark og associér sprogene med de relevante kolonner.

Når flersprogede regneark opsættes, er valgmuligheden Importér oversættelser standardvalget. Ønskes eksisterende oversættelser ikke importeret fra filen, kan valgmuligheden afmarkeres.

Indeholder den flersproget kildefil ikke nok kolonner til alle projektmålsprog, så klik på Tilføj kolonne. Klik på Slet valgte kolonne for at fjerne en tilføjet kolonne.

Flersprogs-CSV

Opsæt flere filer samtidig

For at opsætte flere udvalgte CSV-/XLSX-filer, så højreklik og vælg Opsæt filer.

CSV-opsætning

Klik på Opsæt alle for at opsætte alle CSV-/XLSX-filer samtidig.

CSV-opsætning

I opsætningsvinduet kan skiftes mellem de valgte filer for at forhåndsvise og tjekke, om den anvendte opsætning er korrekt for alle filer.

Skift af skema til CSV- og XLSX-filer

Måske ønsker CSV- eller XLSX-filer opdateret og den aktuelle opsætning ændret. En skemaopdatering kan være nødvendig, når et nyt målsprog tilføjes Enterprise-projektet.

Følg disse trin for at ændre skemaet for kildefilen:

 1. Højreklik på de relevante filer og vælg Skift skema.
 2. Vælg den nye fil fra enheden.
 3. Angiv tilsvarende den nye opsætning/skabelon for filen.
Bemærk: Den eksisterende opsætningsskabelon kan ikke redigeres. Den kan i stedet fjernes, eller en ny kan oprettes.

Se også

Var denne artikel nyttig?