Opsæt VCS-integrationer Online

For at opsætte en Versionskontrolsystem integration, så angiv, hvilke kildefiler, som skal oversættes, samt hvordan Enterprise skal strukturere de oversatte filer i depotet.

Grenopsætning

Når depotet og grenen til oversættelse er valgt, er skridt at opsætte den valgte gren. Klik på for at åbne dialogen Grenopsætning og påbegynde opsætningen. I dialogen Grenopsætning, kan man enten indlæse en eksisterende opsætningsfil fra depotet eller oprette en ny fra bunden.

Integrationsopsætning

Indlæsning af en Opsætning

Følg disse trin for at indlæse en eksisterende opsætningsfil fra depotet:

 1. Klik på Indlæs opsætning.
 2. Angiv navnet på opsætningsfilen fra depotet.
 3. Klik på Fortsæt.

Indlæs opsætning

Opsætningen vil fremgå i dialogen Grenopsætning. Den kan anvendes, som den er, eller om ønsket ændres.

Oprettelse af en Opsætning

For at oprette en ny opsætningsfil til integrationen, så angiv et navn og klik på Fortsæt i dialogen Grenopsætning.

Grenopsætning

Angiv derefter stierne til hhv. kildenfilen og den oversatte fil vha. mønstrene og parametrene oplistet nedenfor. I det højre panel kan man, baseret på de angivne stier, få vist strukturerne af hhv. kildefilerne, som skal uploades til oversættelse samt de oversatte filer.

Når opsætningen er færdiggjort og gemt for den valgte gren, vil opsætningsfilen være placeret i roden af oversættelsesgrenen i depotet.

Mønstre

* (stjerne)

Repræsenterer et hvilket som helst tegn i fil- eller mappenavnet. Angives en “*.json”, vil den indeholde alle filer, såsom “messages.json”, “about_us.json”, og alt af filtypen “.json”.

*** (dobbeltstjerne)

Matcher enhver streng rekursivt (inkl. undermapper). Bemærk, at *** kan benyttes i både kilde- og oversættelsesmønstre. Vha. *** i oversættelsesmønsteret vil det altid indeholde en understi fra kilden til en bestemt fil. Der kan f.eks. benyttes kilden: ‘/da/**/.po’ for rekursivt at uploade alle *.po-filer til Crowdin. Oversættelsesmønsteret vil være ‘/%two_letters_code%/\/%original_file_name%’.

? (spørgsmålstegn)

Matcher ethvert enkelttegn.

[set]

Matcher ethvert enkelttegn i et sæt. Opfører sig nøjagtig som tegnsæt i Regexp, herunder negation ([^a-z]).

\ (omvendt skråstreg)

Escaper det næste metategn.

Pladsholdere

Benyt variabler til at fastslå, hvor oversatte filer blive placeret, og hvorledes de vil blive navngivet:

Navn Beskriveslse
%original_file_name% Oprindeligt filnavn
%original_path% Benyt overordnede mappers navne i Crowdin-projektet til at generere filstien i det resulterende bundt
%file_extension% Oprindeligt filtypenavn
%file_name% Filnavn uden fiíltypeangivelse
%language% Sprognavn (f.eks. Dansk)
%two_letters_code% Sprogkode ISO 639-1 (f.eks.. da)
%three_letters_code% Sprogkode ISO 639-2/T (f.eks. dan)
%locale% Landestandard (f.eks. da-DK)
%locale_with_underscore% Landestandard (f.eks. da_DK)
%android_code% Android Landestandard-ID benyttes ved navngivning af "værdier"-mapper
%osx_code% OS X-landestandard-ID benyttet ved navngivning af ".lproj"-mapper
%osx_locale% OS X-landestandard benyttet til navngivning af oversættelsesressourcer (f.eks. uk, zh-Hans, zh_HK)

Avancerede Indstillinger

Ignorering af filer

Skal visse filer ikke oversættes, så vælg Ignorér filer eller mapper, angiv mønstret for disse filer og Enterprise uploader ikke disse filer til oversættelse.

Ignorere filer eller mapper

Sprogtilknytning

Bruges tilpassede navne i projektet til landestandardmapper, kan Sprogassociering bruges til at associere egne sprog mhp. genkendelse af Enterprise.

Følg disse trin for at tilføje sprogassociering:

 1. Klik på Sprogassociering.
  Language mapping
 2. Vælg det relevante sprog og en variabel.
 3. Angiv en tilpasset kode.
 4. Klik på Tilføj associering for at tilføje en anden tilpasset kode.
 5. Klik på Gem.
  Language mapping

Opsætning af regneark

Strukturen i regnearksfilen kan angives i feltet Struktur. Benyt flg. konstanter for at danne skemaet for CSV- eller XLS-/XLSX-filen:

identifier – Kolonne indeholder strengidentifikatorer.
source_phrase – Kolonne indeholder kildestrenge.
source_or_translation – Kolonnen indeholder kildestrenge, men udfyldes med oversættelser, når filen eksporteres. Når eksisterende oversættelser uploades, vil data fra denne kolonne blive brugt som oversættelser.
translations – Kolonne indeholder oversættelser.
context – Kolonne indeholder kommentarer eller kontekstoplysninger til kildestrengene.
max_length – Kolonne indeholder grænseværdierne max.length for strengoversættelserne.
labels – Kolonne indeholder etiketter til kildestrengene.
none – Kolonne, der overspringes under import.

Scheme example: identifier,source_phrase,context,fr,de,it,uk (Language Codes).

Indeholder et regneark oversættelserne for flere målsprog, så vælg indstillingen Flersproget regneark. Ønsker teksten i den første række ikke oversat, så vælg Importér første linje som en overskrift.

Regnearksfiler

Opsætning af XML-filer

XML-filer

Oversæt indhold Vælg, for at oversætte tekster placeret i tags.
Oversæt attributter Vælg, for at oversætte tag-attributter.
Indholdssegmentering Vælg, for at opdele kilde XML-filens indhold i kortere tekstsegmenter.
Bemærk: Når Indholdssegmentering er aktiveret, håndteres oversættelsesupload af en eksperimentel maskinlæringsteknologi.
Oversætbare elementer Dette er en matrix af strenge, hvori hvert element er XPaths tilet DOM-element, der skal importeres.
Eksempelsti: /sti/til/node eller /sti/til/attribut[@attr]

Yderligere parametre

Flge. parametre kan ikke opsættes online:

 • preserve_hierarchy - gemmer mappestrukturen i Enterprise
 • dest - muliggør at angive et filnavn i Enterprise
 • dest - muliggør at angive en filtype i Enterprise
 • update_option - beholder oversættelser og beholder/fjerner godkendelser fra de ændrede strenge under filopdateringen
 • commit_message - ekstra commit-besked, der kan omfatte Git-tags
 • export_languages - eksportér oversættelser for de angivne sprog

Når onlinekonfigurationen er gemt, vil en crowdin.yml-fil blive placeret i roden af den opsatte gren i depotet. Denne fil kan redigeres manuelt mhp. at tilføje de ønskede parametre.

Read more about the configuration file.

Gemme opsætning

Klik på Gem ændringer for at forhåndsvise den oprettede opsætning.

Gem opsætning

Klik på Tilføj filfilter, hvis der findes forskellige filgrupper med forskellige opsætninger.

Deles samme opsætning af flere projektgrene, for hvilke de samme filtre ønskes anvendt, så vælg Anvend filtre til alle oversættelige grene.

Klik på Gem for at gemme den oprettede opsætnong.

Anvend filtre på alle oversættelige grene

Når opsætningen er gemt, vil upload de lokaliserbare filer til Enterprise-projektet påbegyndes.

Synk kører

Se også

Var denne artikel nyttig?