Opgaver

Opret og tildel opgaver for at få filer oversat/korrekturlæst af bestemte medlemmer/leverandører. Man kan angive forfaldsdatoer, opdele ord mellem tildelte medlemmer, modtage ændrings- og opdateringsnotifikationer i opgaver og debattere opgaven med andre projektmedlemmer i kommentarer.

Oprettelse af ny opgave

 1. Åbn Enterprise-projektet og gå til Oversættelser > Opgaver.
 2. Klik på Ny opgave. Ny opgave
 3. Opsæt opgaveparametrene:
  • Arbejdsgangstrin – vælg det relevante trin fra projektarbejdsgangen.
  • Forfaldsdato (valgfrit) – angiv en deadline.
  • Strenge – vælg enten Alle ToDo-strenge på det valgte trin eller kun de ændrede i en bestemt periode. Vælges de ændrede strenge, bliver kun disse tilføjet opgaven.
  • Filtrér efter etiketter (valgfri) – vælg de etiketter, med hvilke de filtrerede strenge skal markeres.
  • Skip strings already included in other tasks – select or clear this option depending on your preferences.
  • Filer – vælg filer til oversættelse eller korrekturlæsning.
  • Sprog – vælg målsprog (en separat opgave oprettes for hvert valgt sprog). Kolonnen Ord til behandling viser det samlede antal ord tilføjet opgaven.
 4. Klik på Tildel for at tildele medlemmer til opgaven for hvert sprog separat. Task Details
 5. Navngiv opgaven og tilføj en beskrivelse (valgfri).
 6. Klik på Opret.
  Create Task

Filopdelinger

Opdel evt. filer mellem flere medlemmer for at accelerere oversættelses- eller korrekturlæsningsprocessen. Gør dette ved at aktivere Opdel filer fra dialogen Tildel brugere. Et ca. ordantal kan angives hvert tildelte medlem.

Opdel opgave

Projektopgaver

Opgaveoversigten muliggør at se alle projektopgaverne. Klik øverst på den ønskede opgave for at se opgavedetaljer.

Opgaveoversigt

Brug filtrering til at tjekke opgaverne tildelt en bestemt person.

Opgavefilter

Opgaveredigering

Følg disse trin for at ændre opgavedetaljerne:

 1. Åbn Enterprise-projektet og gå til Oversættelser > Opgaver.
 2. Gå til Alle opgaver.
 3. Klik på opgaven, der skal ændres og vælg Redigér. Rediger opgave
 4. Foretag ændringerne og klik på Opdatér.

Opgavestatusændring

For at ændre opgavestatus, så vælg den pågældende opgave, og træk den til kolonnen med den ønskede status.

Bemærk: Kun admins kan ændre opgavestatus på alle projektopgaver.

Opgavestatusændring

Opgavelukning

Flyt den til kolonnen Færdig og klik på Luk Opgave, når en opgave er klar.

Luk opgave

Gå til fanen Lukkede opgaver for at se en oversigt over dem.

Lukkede opgaver

Brugeropgaver

For at se alle opgaver, man er tildelt, så gå til Arbejdsområde og vælg til venstre Opgaver.

Man kan se sine opgaver på flg. to faneblade:

 • Alle opgaver – alle opgaver, man er tildelt. Der kan via filtre søges efter opgaver inden for bestemte projekter.
 • Arkiveret – opgaver, der er arkiverede.

Opgaveoversigt

Sp&Sv

Sp: Hvordan påvirker kildefilopdateringerne eksisterende oversættelses- og korrekturlæsningsopgaver?
Sv: Efter kildefilopdateringen opdateres oversigten over kildestrenge indeholdt i opgaven på flg. måde:

 • Strenge fjernet fra kildefilen under opdateringen fjernet fra opgaven.
 • De ændrede strenge markeret Behold oversættelser vil fremgå i opgaven med de nye ændrede tekster.
 • De nyligt tilføjede strenge påvirker på ingen måde den eksisterende opgave.

Gendannes kildefilen til revisionen indeholdende de fjernede strenge, vil disse igen fremgå i opgaven.

Var denne artikel nyttig?