Custom MT App

You can translate your content using machine translation engines in Crowdin. If you don’t see the engine you need among the supported MT engines, you can connect your own engine by creating an app.

Creating the Custom MT App

Alle kan oprette apps, som vil udvide funktionaliteten af Enterprise. Læs artikler Kom i gang med Crowdin-apps for detaljerede instruktioner.

The functionality of some apps is implemented using webhook events and some use modules. You’ll need to implement modules for this kind of app. Moduler er de funktionelle dele, som integrerer hver app i bestemte dele af Enterprise UI’en og interagerer med den. Make sure to use the “custom-mt” module in your app manifest.

Bemærk: Sørg for, at appen bruger de samme sprogkoder, som Enterprise understøtter. If some languages don’t match, set up language mapping.

Request example:

Request body:

{"strings": ["Start", "Next"] }

Query:

  "target": "de"
  "source": "en"
  "jwtToken": "jwt token"

Response example:

{
  "data": {
    "translations": ["Start", "Nächste"]
}

Installing the Custom MT App

Når appen er oprettet, kan den installeres i Enterprise via manifest.json, der findes under base_url. For dette, gå til Organisationsindstillinger > Apps > klik på Manuel installation > angiv manifestet > klik på Installér.

Installér Enterprise-app via app-manifestet

Nu kan denne MT forbindes til organisationen:

  1. Åbn Maskineoversættelse (venstre menubjælke) > Tilføj Maskinemotor.
  2. Vælg Opret tilpasset motor > vælg relevante app > angiv dens navn, da den vil blive vist i projekterne.
  3. Nu er den føjet til organisationen og kan bruges i projekterne.

Når den er forbundet, kan den bruge til at præoversætteindhold eller vise oversættelsesforslag i redigeringsværktøjet.

Var denne artikel nyttig?