Tilpasset MT-app

Indhold kan oversættes vha. maskinoversættelsesmotorer i Crowdin. Hvis den motor, der behøves, ikke ses blandt de understøttede MT-motorer, kan en egen motor tilsluttes ved at oprette en app.

Oprettelse af en Tilpasset MT-app

Alle kan oprette apps, som vil udvide funktionaliteten af Enterprise. For detailed instructions, read articles Getting started with Crowdin apps.

Funktionaliteten af nogle apps er implementeret vha. webhook-begivenheder, andre vha. moduler. Moduler vil skulle implementeres til denne type app. Moduler er de funktionelle dele, som integrerer hver app i bestemte dele af Enterprise UI’en og interagerer med den. Sørg for at bruge modulet “custom-mt” i app-manifestet.

Note: Make sure that your app using the same language codes as Crowdin Enterprise supports. Hvis nogle sprog ikke matcher, så opsæt sprogassociering.

Anmodningseks.:

Anmodningsbrødtekst:

{"strings": ["Start", "Next"] }

Forespørgsel:

  "target": "de"
  "source": "en"
  "jwtToken": "jwt token"

Svareks.:

{
  "data": {
    "translations": ["Start", "Nächste"]
}

Installation af en Tilpasset MT-app

Når appen er oprettet, kan den installeres i Enterprise via manifest.json, der findes under base_url. For dette, gå til Organisationsindstillinger > Apps > klik på Manuel installation > angiv manifestet > klik på Installér.

Installér Enterprise-app via app-manifestet

Nu kan denne MT forbindes til organisationen:

  1. Åbn Maskineoversættelse (venstre menubjælke) > Tilføj Maskinemotor.
  2. Vælg Opret tilpasset motor > vælg relevante app > angiv dens navn, da den vil blive vist i projekterne.
  3. Nu er den føjet til organisationen og kan bruges i projekterne.

Når den er forbundet, kan den bruge til at præoversætteindhold eller vise oversættelsesforslag i redigeringsværktøjet.

Var denne artikel nyttig?