Til Administratorer

Oversigt

Velkommen! Enterprise er en cloud-baseret løsning til strømlinet lokaliseringshåndtering. Med denne teknologiløsning kan man lokalisere sin software, spil, dokumentation og øvrige produkter.

Man vil kunne uploade sit oversættelige indhold og automatisere dets opdateringer, samarbejde med eget oversættelsesteam eller outsource-oversættelser, se realtidsfremskridt på oversættelser samt nemt integrere klargjorte oversættelse i produkter.

For at få mest muligt ud af Enterprise-oplevelsen er denne hurtig-startguide udarbejdet. Denne artikel vil hjælpe ift. at begynde at bruge Enterprise til at få virksomheden til at vokse samt levere nogle nyttige ressourcer til brug under arbejdet. Klar til at komme i gang?

Opret projekt

Gå til arbejdsområdet for at oprette det første projekt. Once you’ve created a project, you can add content to be translated. Each project has its own source content, resources, target languages, integrations, members, and more.

I Enterprise opretter brugere typisk separate projekter til forskellige produkt- eller indholdstyper. F.eks. kan der oprettes individuelle projekter til mobil-apps, websteder, compterapplikationer og dokumentation. This allows you to set up different workflows, as some projects can be translated by machine and post-edited by real people. Others may require multiple translation teams and additional proofreading steps.

Alle projekter oprettes og håndteres i én organisation. They are only available to members of the organization, or to a vendor organization if you invite one.

For at læse mere om organisationer, tjek artiklen Start med en organisation.

Projektoprettelse

Følg disse trin for at oprette et projekt:

 1. Åbn Organisationsarbejdsområde og klik nederst til højre på Opret et projekt.
 2. Navngiv i den viste dialog projektet og vælg kilde- samt målsprog.
 3. If you plan to upload the existing translations and translation memory, select Delay workflow start.
 4. Select a preferred workflow template or create a project without a workflow.
  Read more about Working with Projects with or without a Workflow.
 5. Click Create project.
  Creating a project

Upload Source Content

Der er et par forskellige måder at importere kildefiler til Enterprise på. Man kan uploade filer manuelt, opsætte integration med et depot eller andre understøttede værktøjer til filopdateringsautomatisering, bruge Crowdins API eller CLI.

Upload af filer

Følg disse trin for at uploade kildefiler til projektet:

 1. Åbn projektet.
 2. Klik på Indhold > Filer til venstre.
 3. Klik på Fil > Upload øverst til højre. Træk og slip kan også benyttes.
 4. Om ønsket, opret mapper og grene med respektive knapper øverst til højre.
  Kildeindhold

About Integrations

Forbind de værktøjer, der allerede brugesr: Kodedepot, helpdesk, opgaveregistrering, kommunikation, tilpasset API eller CLI mm. Enterprise kan forbindes med mange eksisterende værktøjstyper, eller man kan bygge tilpassede integrationer.

Her er et par integrationer, som kan bruges til at integrere kildeindhold med Enterprise, samt synke oversættelser retur til disse værktøjer:

 • VCS-integrationer: Medtag kildeindhold fra depot-chathistorikken til Enterprise, så oversættere kan oversætte indhold parallelt med udviklingen. Der kan synkes med GitHub, GitLab, Bitbucket og Azure Repos.
 • Android-udvikling: Tilslut Google Play for at oversatte app-beskrivelser og tilslut Android Studio for at oversætte selve appen, så flersprogede versioner kan frigives samtidig med hovedversionen af Android-appen.
 • Help Center: Connect your documentation, so the help articles you store in Zendesk could be translated into the languages your customers speak.
 • Problematikker: Med Jira integration bliver enhver problematik oprettet af oversættere i editoren (kontekstmangel, kildefejl, forkerte oversættelse mv.) til en opgave i Jira-projektet, så den ikke overses, men derimod håndteres hurtigst muligt.
 • Notifikationer: Modtag notifikationer fra Enterprise-projekter direkte i Slack, så der altid holdes trit med vigtige opdateringer.
 • API, CLI, webhooks: Forbind med tilpassede løsninger eller beslut, hvilken lokaliserings-workflow, der vil fungere bedst. To learn more, read articles API and CLI.

Setting up VCS integrations with Your Project

Der kan anvende s GitHub-, GitLab-, Bitbucket- og Azure Repos-integrationer til automatisering af oversættelses-download. Synk kildeindhold fra et depot med Enterprise og træk oversættelser foretaget i Enterprise tilbage til depotet.

Følg disse trin for at integrere et projekt med det anvendte værktøj:

 1. Åbn projektet og gå til Ressourcer > Integrationer og API. Projektintegrationer
 2. Vælg den relevante integration og klik på Opsæt integration.
 3. Vælg et ønsket depot samt gren, og opsæt synktidsintervallet.
 4. Configure the branch online or create a configuration file and load this file.
 5. Gem integrationen.

For detaljeret vejledning, så læs flg. artikler:

GitHub-integration

GitLab-integration

Bitbucket-integration

Azure Repos-integration

Upload Localization Resources (Optional)

Alle ressourcer, herunder TM, Ordliste, MT-motorer, kan føjes til et Workspace eller projektet direkte. Ressourcer tilføjet Workspace er tilgængelige for alle organisationsprojekter. Hvert projekt har også en standard Ordliste og Oversættelseshukommelse, som oprettes automatisk.

Der kan også skiftes til Tilladelser, granularitetstilstand, hvor der også kan tilføjes forskellige ressourcer til hver gruppe. Ressourcer føjet til en gruppe er kun være tilgængelige for projekter heri.

Følg disse trin for at aktivere Rettigheder, granularitetstilstand:

 1. Klik på profilfotoet og vælg Organisationsindstillinger.
 2. Vælg Tilladelser, granularitet og klik på Aktivér.

Læs mere om Rettigheder, granularitetstilstand

Oversættelseshukommelse (TM)

Med Oversættelseshukommelse kan tidligere oversættelser fra projektet udnyttes. Når de samme eller lignende tekster bruges på tværs af div. indhold, kan de samme oversættelse genbruges, hvilket spare tid. Præoversæt projektet med en TM, og tidligere oversættelser vil blive genbrugt. Oversættere kan også tjekke, hvordan lignende strenge er oversat tidligere for at generere ensartede oversættelser.

Projektoversættelseshukommelse (TM) oprettes automatisk for hvert projekt. Eksisterende TM’er kan også uploades i filformaterne tmx, xlsx og csv.

For mere info, tjek artiklen Oversættelseshukommelse.

Ordliste

Brug en Ordliste for at sikre, at produktterminologi oversættes korrekt og bruges ensartet på tværs af alle sprog.

Projektordliste oprettes automatisk for hvert projekt. Eksisterende ordlister kan også uploades i filformaterne tbx, xlsx og csv.

For mere info, tjek artiklen Ordliste.

Machine Translation Engines

Maskinoversættelse er til stor hjælp for menneske-oversættere. Arbejdet går hurtigere, når oversættere efterredigerer maskingenererede oversættelser.

You can currently connect Google Translate, Microsoft Translator, DeepL Pro, Amazon Translate, Watson (IBM) Translate, and Google AutoML Translate engines.

 1. Åbn fanen MT-motorer og klik på Opret nederst til højre.
 2. Vælg en motor fra rullemenulisten i den viste dialog.
 3. Redigér om ønsket navnet på MT-motoren.
 4. Udfyld API-nøglen.
 5. Klik på Opret.

For mere info, tjek artiklen Maskinoversættelse.

Skærmfotos

Levér supplerende kontekst til uploadet indhold ved tilføjelse af skærmfotos. Tag kildestrenge til skærmfotoene, så oversættere kan se dem i kontekstafsnittet i Redigeringsværktøjet.

Skærmfotos

Følg disse trin for at uploade skærmfotos:

 1. Åbn projektet.
 2. Klik på Indhold > Skærmfotos til venstre.
 3. Træk og slip skærmfotos eller klik på Upload øverst til højre.

Følg disse trin for at tagge skærmfotos:

 1. Dobbeltklik på skærmfotoet.
 2. Tag korresponderende strenge til skærmfotoet.

For mere info, tjek artiklen Skærmfotos.

Invite Translators and Translation Agencies

Oversæt projekter vha. de rigtige teams og anvendte teknologier. Man kan invitere sine interne oversættere, freelancere, oversættelsesbureauer og sit fællesskab.

I Enterprise kan personer inviteres direkte til en organisation eller et specifikt projekt. Projektmedlemmer kan tildeles bidragsyder- eller administratorroller. Administratorer kan også invitere direkte til grupper på organisationsniveau.

Flg. adgangsniveauer findes:

 • Ejer
  Entiteten, der fungerer som den primære kontokontakt. Ejere og Admins har de samme tilladelser.
 • Admin
  Giver fuld kontoadgang. Admin kan invitere nye brugere til organisationen, redigere brugeradgang, håndtere leverandører samt redigere organisationsindstillinger.
 • Administrator
  Lader en bruger oprette og håndtere projekter, invitere projektmedlemmer samt håndtere ressourcer. Denne brugertype kan ikke håndtere leverandører, invitere/håndtere brugere på organisationsniveau eller redigere organisationsindstillinger.
 • Bidragsyder (oversættere og korrekturlæsere)
  Lader brugere se projekter, de er medlemmer af, opgaver, workflow-trin tildelt dem, tilgå Redigeringsværktøjet på korresponderende workflow-trin, generere personlige oversættelsesrapporter, kommunikere med andre projektmedlemmer.

For at starte samarbejde med en Leverandørorganisation, inviteres de først til organisationen og tildeles derefter workflow-trin. Under arbejdet med en Leverandør vil bestemte oversættere ikke optræde ifm. oversættelsesforslag, men derimod den aktuelle Leverandørorganisation.

User Management

Personer inviteret til en Organisation vil som standard se et tomt Workspace. With an exception for Crowdsourcing projects, which are visible to all the organization members. Når personer er inviteret til en organisation, vil de kunne tildeles et workflow-trin, føjes til projekter, tildeles admin- eller administratoradgang mm.

Følg disse trin for at invitere personer til en Organisation:

 1. Vælg Brugerhåndtering til venstre.
 2. Højreklik på Tilføj brugere nederst.
 3. Tilføj e-mail for personen, der skal tilføjes, i den viste dialog og klik på Send invitation. Medlemmer

Læs artiklen Brugerhåndtering for info om, hvordan brugere føjes til et bestemt Projekt.

Inviting Existing Organization as Vendor

Oversættelsesbureauer kan i Enterprise have deres egne Leverandørorganisationer. Har agenturet, hvormed der samarbejdes, allerede en organisation, kan denne blot inviteres, i modsat fald kan de kan også oprette en organisation og derefter kontakte Crowdin-supporten i chat eller via support@crowdin.com, så deres organisation kan konverteres til en Leverandør.

På denne måde kan Ejer opnå større kontrol med projekter og ressourcer, som deles, mulighed for at oprette komplekse workflows, som kunne omfatte oversættelse og korrektur fra leverandøren mm.

Leverandørorganisation modtager en kopi af projektet på fanen Indgående projekter. Organisationen bør acceptere det indgående projekt for at modtage det workflow-trin, de blev inviterer til, og vil uafhængigt kunne indstille egne arbejdsgange samt invitere egne bidragsydere.

Følg disse trin for at invitere en Leverandør:

 1. Klik på Leverandører til venstre.
 2. Højreklik på Invitér leverandør nederst.
  Udbyder
 3. Angiv navnet på en eksisterende Organisation, der inviteres som Leverandør.
 4. Angiv om ønsket en yderligere besked.
 5. Klik på Færdig og afvent Leverandør-accept af anmodningen.

Configure Workflow

Creating Workflow Template

Workflow er en kombination af trin, som et projektindhold skal igennem, før det er klar til brug i et givent produkt. En workflow-skabelon, der fungerer bedst i situationen, kan oprettes og derefter tildeles projekter. Det vil være muligt at redigere arbejdsgangen i projektet uden at ændre Workflow-skabelonen. Ubegrænsede workflow-trin kan benyttes, og eneste krav er, at hvert workflow-trin skal have en ansvarlig og et valgt målsprog.

Følg disse trin for at oprette en Workflow-skabelon i dit Workspace:

 1. Gå til Workflow-skabeloner og klik Opret nederst til højre.
 2. Gå til Workflow og tilføj om ønsket en beskrivelse.
 3. Klik på Næste.
  Workflow
 4. Vælg Workflow-trinnene til venstre og træk dem til arbejdsområdet.
 5. Tilslut Workflow-trin i den rækkefølge, indholdet skal bevæge sig fra trin til trin.
 6. Vælg komponenter én efter én, tilføj målsprog og tildel bidragsydere til hvert sprog.
 7. Højreklik på Gem øverst til højre. Workflow-trin

Workflow Steps

Et ubegrænset antal Workflow-trin kan kombineres (både parallelt eller sekventielt) til opsætning af egne og mest optimale Workflows i projekterne.

See the full list of available Workflow Steps.

Introductory Demo Call

Er der 20-30 minutter til rådighed, og er ønsket, at en af vores dygtige Kundesuccess-administratorer skal give en guidet gennemgang af organisationen? Så book et demoopkald for en personlig rundvisning samt anbefalinger til, hvordan din organisation bedst håndteres.

Var denne artikel nyttig?