Skærmfotos

Screenshots are a great way to provide translators with additional context for the source strings in your project and as a result, get more relevant and consistent translations. With screenshots, your team will be able to see which strings are used together on the same page, whether short texts stand for titles, buttons or something else, and more.

Tag source strings to the screenshots, so they are displayed in the Editor, where translators will see them in the context section below the source string.

Screenshots on translation page

Upload af skærmfotos

To upload screenshots into your project, please follow these steps:

 1. Open your project.
 2. On the left bar open Content > Screenshots.
 3. Drag images from your machine, or click Upload.
Note: High-resolution images could be resized to fit your screen if you add “@2x” or “@3x” at the end of the filename.

SCheenshots section

Tag strenge automatisk

Tekstområder i et billede vil automatisk blive registreret. Dernæst søges efter de matchende strenge blandt alle strengene i projektet. De fundne markeret på skærmfotoet.

 1. Open the screenshot with a double-click or click More > Edit.
 2. Click an Auto tag symbol on the top right of the screen.
 3. After all the strings are added, click Save.

Auto-tag

Tag strenge vha. tekstgenkendelse

Systemet gennemsøger alle dine projektstrenge efter en streng, der matcher tekstområdet, du har valgt. I tilfælde af at flere lignende strenge findes, vil du se dem alle og kunne vælge den bedst matchende.

 1. Open the screenshot with a double-click or click More > Edit.
 2. Highlight the source text.
 3. Once you tag all the strings, click Save.

Text Recognition

Tag strenge manuelt

Træk manuelt de viste strenge til tekstområderne på skærmfotoet.

 1. Open the screenshot with a double-click or click More > Edit.
 2. Sort, filter or search the listed strings.
 3. Træk den nødvendige streng til det tilsvarende tekstområde på skærmfotoet. Alternativt kan der klikkes på strengen for at tagge den til skærmfotoet uden at angive nøjagtige visningsposition.
 4. Klik på Gem.

To tag all the strings from the selected file to your screenshot, please follow these steps:

 1. Select the file you need.
 2. Click Tag All > Save.

Opdatere skærmfotos

You can upload a new screenshot that will replace the current one. De allerede taggede strenge, som er relevante, forbliver taggede. In case the text on the screenshot changed its location – strings would remain tagged but on the new locations.

To update the screenshot follow these steps:

 1. Open the screenshot with a double-click or click More > Edit.
 2. Click Update Screenshot.
 3. Click Update icon at the top right and choose a new screenshot from your machine or simply use Drag&Drop.
 4. Klik på Gem.

Var denne artikel nyttig?