Workflow-overblik

En arbejdsgang er en sekvens af trin, som projektindhold skal gennemgå, såsom oversættelse eller korrekturlæsning. Der kan benyttes et ubegrænset antal arbejdsgangstrin, som kan forbindes både parallelt eller sekventielt.

En arbejdsgangsskabelon, der fungerer bedst i situationen, kan oprettes og derefter tildeles projekter. Redigering af en arbejdsgang efter at den er tildelt et projekt fra en skabelon, påvirker ikke arbejdsgangskabelonen på nogen måde. Alternativt kan ny arbejdsgang oprettes, hver gang et projekt oprettes.

Oprettelse af en Arbejdsgangsskabelon

Følg disse trin for at oprette en Arbejdsgangsskabelon:

  1. Åbn organisations Arbejdsområde > Arbejdsgangsskabeloner.
  2. Klik på knappen Opret nederst til højre.
    arbejdsgang opret-knap
  3. Navngiv arbejdsgangen og tilføj evt. en beskrivelse.
  4. Klik på Opret.
  5. Vælg Arbejdsgang-trinnene fra venstre og træk dem til arbejdsområdet.
  6. Forbind trin i den rækkefølge indholdet skal flyde mellem dem. Trin kan forbindes parallelt eller sekventielt.
  7. (Valgfrit) Tilføj målsprog til hvert trin og tildel bidragsydere hertil. Dette kan overspringes ifm. skabelonoprettelse, da man måske ønsker at tilføje forskellige sprog og ansvarlige for forskellige projekter.
  8. Når arbejdsgangen er som ønsket, så klik på Gem. arbejdsgangstrin

Den nye skabelon vil ved projektoprettelse være tilgængelig på siden Arbejdsgangsskabeloner og på arbejdsgangslisten.

Workflow Steps

Her er en liste over de arbejdsgangstrin, som kan bruges til oprettelse af en arbejdsgang.

Kildetekstrevision
Tilføj trinnet Kildetekstrevision, hvis kildetekster kræver gennemgang og korrektion mhp. ensartethed, formatering, grammatik mv., inden oversættelse påbegyndes. Læs mere om Kildetekstrevision.

Tilpasset Kode
Tilføj trinnet Tilpasset Kode for at opdele strenge i to arbejdsgangstråde iht. nogle specifikke betingelser skrevet vha. JavaScript. Læs mere om Tilpasset Kode.

Skift Kildesprog
Tilføj trinnet Skift Kildesprog for at ændre det nuværende kildesprog til det nye for at lette oversættelse mellem sjældne eller mindre almindelige sprogpar.

TM Præoversættelse
Vælg sprog, som skal præoversættes. Aktivér Auto-substituering, hvis der ønskes forbedrede forslag, hvor det er muligt. Præoversæt strenge med en justerbar Oversættelseshukommelsesmatch (vælg fra 40% til 100% matchforhold) eller med en perfekt match.

MT Præoversættelse
Opsæt først Maskinoversættelsesmotorer. Vælg derefter de relevante for fra rullemenuen, og vælg sprog. You can currently connect Google Translate, Microsoft Translator, DeepL Pro, Amazon Translate, and Watson (IBM) Translate.

Oversættelse
Vælg målsprog og ansvarlige for hvert sprog.

Oversættelse af Leverandør
Vælg den Leverandør, der ønskes tildelt dette trin og målsprog. Tilføj en kommentar, som leverandøren vil modtage sammen med en kopi af indholdet fra dette trin.

Oversættelse via Leverandør-API
Bestil professionelle oversættelser fra Oversættelsesagenturer, som leverer deres tjenester via API integration. Der kan vælges mellem manuelle eller fuldautomatiserede oversættelsesbestillinger. Læs mere om Oversættelse via Leverandør-API.

Crowdsourcing
Tilføj Crowdsourcing-trinnet for at engagere fællesskabet i lokaliseringsprocessen. Samarbejd med frivillige oversættere og beløn deres indsats på en måde, der virker for jer begge.

Korrekturlæsning
Vælg målsprog og ansvarlige for hvert sprog.

Korrekturlæsning af Leverandør
Vælg den Leverandør, der ønskes tildelt dette trin og målsprog. Tilføj en kommentar, som leverandøren vil modtage sammen med en kopi af indholdet fra dette trin.

Tildeling af en Arbejdsgang til et Projekt

Ifm. projektoprettelsen skal der vælges en arbejdsgang.
For at tildele en eksisterende arbejdsgangsskabelon, så klik på den relevante arbejdsgang og klik derefter på Opret projekt.

Tildel en arbejdsgang

Var denne artikel nyttig?