Oversættelsesstrategier

Når organisationen er opsat, og det første projekt er oprettet, er det tid til at beslutte, hvem der skal oversætte og korrekturlæse det projektindhold, som tilføjes. Der er forskellige tilgange at vælge imellem. Man kan arbejde med det interne team af oversættere, ansætte oversættelsesbureau, og bede fællesskabet bidrage. Endvidere er der er mulighed for at præoversætte filer vha. Maskinoversættelsesmotor eller oversættelseshukommelse. Menneskelige oversættere kan udføre efterredigering bagefter.

Da hvert projekt i Enterprise har en separat arbejdsgang, er det nemt at kombinere forskellige tilgange. Arbejdsgang er et antal trin, indholdet skal igennem for at blive oversat. Hver arbejdsgangstrin kan tildeles forskellige personer eller leverandører, som vil være i stand til at arbejde uafhængigt. Man kan bruge forskellige tilgange til oversættelse afhængigt af typen af indhold eller produkter, der planlægges lokaliseret.

Læs evt. artiklen Arbejdsgange for yderigere info.

Brugsstudier

Use various translation methods in parallel or subsequently to find winning combinations for each particular project:

  • Tildel interne oversættere til de sprogpar, de er specialiseret i. Uddelegér oversættelse til mindre almindelige målsprog til et oversættelsesbureau.
  • Vælg en oversættelsesleverandør fra Enterprise-markedspladsen. Tildel dem til både oversættelses og korrekturlæsningsarbejdstrinnene.
  • Præoversæt filer vha. Maskinoversættelsesmotoren for at hjælpe interne oversættere.
  • Føj et Oversættelseshukommelse (MT) præoversættelsestrin til projektarbejdsgangen for at oversætte den samme tekst, der anvendes i forskellige versioner og dele af produktet.
  • Har man et aktivt fællesskab, så vælg Crowdsourcing som et af arbejdsgangstrinnene. Tilføj Korrekturlæsning som det næste skridt til oversættelsesrevidering af professionelle lingvister.

Saml internt oversætterteam

Alle oversættere og korrekturlæsere, man allerede arbejder med, kan inviteres til organisationen/projektet. Disse kunne være:

  • Interne oversættere
  • Freelancere
  • Oversættere fra de oversættelsesbureauer, der allerede samarbejdes med

Samler man selv et oversætterteam, så invitere hver person separat og håndtér deres tilladelser i organisationsregi. Oversættere kan tildeles til arbejdsgangstrinnene og bestemte målsprog. De vil kun få adgang til de tildelte arbejdsgangstrin og relaterede lokaliseringsressourcer.

Læs mere om at invitere personer til en organisation/projekt.

Sende Forespørgsel til en Oversættelsesleverandør

Professionelle oversættelsesbureauer kan have separate organisationer i Enterprise. Samarbejdet mellem organisationerne er baseret på kunde-leverandør relationer. En leverandør kan vælges fra Enterprise-markedspladsen eller det oversættelsesbureau, der allerede samarbejdes med, kan inviteres til at være leverandøren. Til dette formål skal bureauet registrere en selvstændig organisation i Enterprise.

Det gode ved samarbejdet med en Leverandørorganisation er, at der ikke er behov for at invitere agenturets oversætter/korrekturlæser enkeltvis til organisationen/projektet. Kun leverandøorganisationen inviteres, der så modtager en sikret kopi af de tildelte arbejdsgangstrin som et indgående projekt. Når det indgående projekt er accepteret, vil de kunne tildele deres arbejdsgang og bestemte oversættere, hvilket ikke vil påvirke ens egen projektarbejdsgang på nogen måde. Alle de oversættelser, de udfører, markeres som udført af denne leverandør og ikke bestemte personer.

Professionel oversættelse er en betalingstjeneste. Kunde- og leverandørorganisationer bør aftale projektsatser og omtrentlige omkostninger, før samarbejdet påbegyndes.

Læs om, hvordan en Organisation inviteres til at blive en Leverandør.

Præoversættelse via Maskinoversættelse eller Oversættelseshukommelse

Projektfiler kan præoversættes enten via maskinoversættelsesmotorer eller eksisterende oversættelseshukommelse. Begge metoder bruges for at hjælp menneskelige oversættere, accelerere lokalisering og spare oversættelsesgebyrer. Menneskelig oversættere kan så gennemgå disse oversættelser og udføre efterredigering.

Crowdin Enterprise integrates with the most popular Machine Translation (MT) engines such as Google Translator, Microsoft Translate, Amazon Translate, DeepL Translator, and Watson (IBM) Translator.

Alternativt kan en MT-motor efter eget valg forbindes, og maskinoversættelser vil fremgå i redigeringsværktøjet som forslag til oversætterne.

Read more about the Machine Translation engines you can connect.

Oversættelseshukommelse (TM) gemmer kildestrenge og deres oversættelser til forskellige sprog. Oversættelseshukommelse oprettes automatisk for hvert Enterprise-projekt. Filer med eksisterende TM’er kan også uploades til projektet.

TM-præoversættelse muliggør at accelerere oversættelsen af de samme eller lignende strenge og sparer oversættelsesomkostninger. Præoversæt filer med TM for at oversætte den samme tekst, der anvendes i forskellige versioner og dele af produktet.

Read more about Translation Memory.

Engagere dit fællesskab

Crowdsourcing er en lokaliseringspraksis, der engagerer produktets fællesskab til oversættelse af indhold. Oversættelser foretaget af fællesskabsmedlemmer kan så gennemgås af professionelle lingvister eller gå direkte til produktion. Et fællesskab kan inviteres via sociale medier eller andre kanaler brugt til kommunikation med dem.

Læs, hvordan Crowdsourcing integreres i en projektarbejdsgang.

Var denne artikel nyttig?