Oversættelsesstrategier

Når organisationen er opsat, og det første projekt er oprettet, er det tid til at beslutte, hvem der skal oversætte og korrekturlæse det projektindhold, som tilføjes. Der er forskellige tilgange at vælge imellem. You can work with the in-house team of translators, hire a translation agency, and ask your community to contribute. Plus, there’s an option to pre-translate files with a Machine Translation engine or Translation Memory. Menneskelige oversættere kan udføre efterredigering bagefter.

Da hvert projekt i Enterprise har en separat arbejdsgang, er det nemt at kombinere forskellige tilgange. Arbejdsgang er et antal trin, indholdet skal igennem for at blive oversat. Each workflow step can be assigned to different people or vendors so they can work independently. You can use different translation approaches depending on the content type or products you plan to localize.

Læs evt. artiklen Arbejdsgange for yderigere info.

Brugsstudier

Use various translation methods in parallel or subsequently to find winning combinations for each particular project:

  • Tildel interne oversættere til de sprogpar, de er specialiseret i. Uddelegér oversættelse til mindre almindelige målsprog til et oversættelsesbureau.
  • Select a Translation Vendor from the Crowdin Store. Tildel dem til både oversættelses og korrekturlæsningsarbejdstrinnene.
  • Præoversæt filer vha. Maskinoversættelsesmotoren for at hjælpe interne oversættere.
  • Føj et Oversættelseshukommelse (MT) præoversættelsestrin til projektarbejdsgangen for at oversætte den samme tekst, der anvendes i forskellige versioner og dele af produktet.
  • If you have an active community, choose Crowdsourcing as one of the workflow steps. Add Proofreading as the next step to review translations by professional linguists.

Saml internt oversætterteam

Alle oversættere og korrekturlæsere, man allerede arbejder med, kan inviteres til organisationen/projektet. Disse kunne være:

  • Interne oversættere
  • Freelancere
  • Oversættere fra de oversættelsesbureauer, der allerede samarbejdes med

Samler man selv et oversætterteam, så invitere hver person separat og håndtér deres tilladelser i organisationsregi. Oversættere kan tildeles til arbejdsgangstrinnene og bestemte målsprog. De vil kun få adgang til de tildelte arbejdsgangstrin og relaterede lokaliseringsressourcer.

Læs mere om at invitere personer til en organisation/projekt.

Sende Forespørgsel til en Oversættelsesleverandør

Professionelle oversættelsesbureauer kan have separate organisationer i Enterprise. Samarbejdet mellem organisationerne er baseret på kunde-leverandør relationer. You can choose a vendor from the Crowdin Store or invite the translation agency you already work with to be a vendor for you. Til dette formål skal bureauet registrere en selvstændig organisation i Enterprise.

The good thing about cooperation with a Vendor organization is that there’s no need to invite each of the agency’s translators and proofreaders to your organization or project. Kun leverandøorganisationen inviteres, der så modtager en sikret kopi af de tildelte arbejdsgangstrin som et indgående projekt. Når det indgående projekt er accepteret, vil de kunne tildele deres arbejdsgang og bestemte oversættere, hvilket ikke vil påvirke ens egen projektarbejdsgang på nogen måde. All their translations will be marked as translations done by that vendor, not specific people.

Professionel oversættelse er en betalingstjeneste. Client and vendor organizations should discuss the rates and approximate project costs before starting cooperation.

Læs om, hvordan en Organisation inviteres til at blive en Leverandør.

Præoversættelse via Maskinoversættelse eller Oversættelseshukommelse

Projektfiler kan præoversættes enten via maskinoversættelsesmotorer eller eksisterende oversættelseshukommelse. Begge metoder bruges for at hjælp menneskelige oversættere, accelerere lokalisering og spare oversættelsesgebyrer. Menneskelig oversættere kan så gennemgå disse oversættelser og udføre efterredigering.

Crowdin Enterprise integrates with the most popular Machine Translation (MT) engines such as Google Translator, Microsoft Translate, Amazon Translate, DeepL Translator, and Watson (IBM) Translator.

Alternativt kan en MT-motor efter eget valg forbindes, og maskinoversættelser vil fremgå i redigeringsværktøjet som forslag til oversætterne.

Read more about the Machine Translation engines you can connect.

Oversættelseshukommelse (TM) gemmer kildestrenge og deres oversættelser til forskellige sprog. Oversættelseshukommelse oprettes automatisk for hvert Enterprise-projekt. Filer med eksisterende TM’er kan også uploades til projektet.

TM-præoversættelse muliggør at accelerere oversættelsen af de samme eller lignende strenge og sparer oversættelsesomkostninger. Præoversæt filer med TM for at oversætte den samme tekst, der anvendes i forskellige versioner og dele af produktet.

Read more about Translation Memory.

Engagere dit fællesskab

Crowdsourcing er en lokaliseringspraksis, der engagerer produktets fællesskab til oversættelse af indhold. The translations made by the community members can then be reviewed by professional linguists or go directly to production. Et fællesskab kan inviteres via sociale medier eller andre kanaler brugt til kommunikation med dem.

Læs, hvordan Crowdsourcing integreres i en projektarbejdsgang.

Note: Crowdsourcing can only be set up in projects with workflows.

Var denne artikel nyttig?