Adobe XD Plugin

Med Crowdin-plugin til Adobe XD kan der bruges tekster fra Crowdin Enterprise i egne designs for at spare tid for både designere og udviklere. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om nødvendigt kan der tilføjes nye (f.eks. dialogtitler, knapetiketter), som kan sendes til oversættere i Enterprise.

Brugsstudier

 • Generér hurtigt flersprogede, kreative aktiver.
 • Oversæt modelscenarier og test dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, tilføj i stedet rigtige tekster fra Enterprise til prototyperne.
 • Opret og upload kildestrenge fra egne designs til Crowdin-projektet. På denne måde kan uploadede strenge bruges af udviklere, hvilket reducerer tid brugt på udvikling.
 • Upload taggede skærmfotos til Enterprise-projektet.

Installation af Crowdin-plugin til Adobe XD

 1. Log ind på Adobe XD.
 2. Gå til Plugins > Find plugins…
 3. Klik på Gennemse.
 4. Brug feltet Søg efter plugins… til at finde Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 5. Klik på Installér.

Tilslutning af Adobe XD med Enterprise-konto

Opsætning af Enterprise-akkreditiver

Følg disse trin for at angive Enterprise-akkreditiver i Adobe XD:

 1. Klik på Plugins > Crowdin til Adobe XD på venstre panel.
 2. Klik på .
 3. Angiv det Personlige Adgangstoken.
 4. Angiv organisationsdomænenavnet og klik på Gem.
  Adobe XD Plugin Connect to Crowdin Enterprise

Følg disse trin for at generere en ny token i Enterprise:

 • Gå til Kontoindstillinger > Adgangstokens-fanen og klik på Nyt Token.
 • Angiv Tokennavn, vælg Område og Projekter, klik på Opret.

Vælg Enterprise-projekt

For valg af projekt, så klik på rullemenuen og vælg det relevante projekt fra listen. Om nødvendigt, kan samme rullemenu senere bruges til at skifte til et andet projekt. Adobe XD Plugin Selecting Crowdin Project

Endvidere kan den specifikke gren, hvortil indholdet uploades, vælges. Adobe XD Plugin Selecting Branch

UI-lokalisering

Brug afsnittet Strenge ved UI-lokalisering samt ved arbejde på dynamiske sider med udviklings- og marketingteams. I denne tilstand kan der med ét klik føjes kildestrenge fra Enterprise til egne designs i Adobe XD. Når teksterne er anvendt i designs, kan taggede skærmfotos automatisk uploades til oversætteres reference tilbage til Enterprise.

Brug af kildestrenge fra Enterprise i Adobe XD

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. Benyt i afsnittet Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Der kan søges efter strenge via enten kildeteksten eller strengidentifikatoren.
 3. Select the text layer you want to add text to and click on the needed string. Adobe XD-plugin Brug af kildestrenge fra Enterprise i Adobe XD

Efter brug af kildestrengene fra Enterprise i egne designs, du man forhåndsvise oversættelser for disse strenge i Adobe XD og uploade skærmfotos for dem til Enterprise-projektet.

Tilføjelse af kildestrenge fra Adobe XD til Enterprise

Man kan tilføje strengene, som allerede anvendes i designene eller oprette og tilføje helt nye strenge.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. For at tilføje de i designene anvendte strenge, så vælg hele tegnebrættet, flere tegnebrætter eller ønskede strenge på tegnebrætterne. Overspring alternativt dette trin over, hvis en ny streng ønskes tilføjet.
 3. Klik i afsnittet Strenge.
 4. Udfyld de obligatoriske felter i den viste dialog.
 5. (Valgfrit) For at føje etiketter til strengene, så vælg disse skiftevis i rullemenuen Etiket og klik på Gem.
  Adobe XD Plugin Add String

For at føje de samme strenge til flere filer i Enterprise, så vælg skiftevis de ønskede filer i rullemenuen Fil.

Adobe XD-plugin, Tilføj streng til flere filer

Indeholder nogle tegnebrætter skjulte elementer, som ikke bør tilføjes Enterprise, så afmarkér indstillingen Push skjulte elementer.

Tilføjede strenge overføres til Enterprise-projektet og vises ligeledes på Strenge-afsnitslisten. Strenge fra samme liste kan til enhver tid redigeres eller slettes. De respektive ændringer anvendes også på strengene i Enterprise-projektet.

Indstillinger for Nøglenavngivningsmønster

For at forenkle tilføjelsen af strenge fra Adobe XD til Enterprise-projektetet, kan det ønskede nøglenavngivningsmønster indstilles for kildestrengsidentifikatorerne i plugin-indstillingerne. Baseret på det valgte mønster vil Crowdin-plugin’et til Adobe XD foreslå strengidentifikatorer til nye strenge. Under tilføjelse nye kildestrenge, kan man altid redigere den foreslåede identifikator til det foretrukne udseende.

Følg disse trin for at vælge nøglenavngivningsmønsteret:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. Åbn plugin Indstillinger.
 3. Vælg den foretrukne indstilling fra rullemenuen i afsnittet Nøglenavngivningsmønster.

Upload af Taggede skærmfotos til Enterprise-projektet

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. Brug i afsnuttetStrenge tekster fra Crowdin-projektet i egne design. Klik på for at uploade skærmfotos af tegnebrætter indeholdende de brugte tekster.
 3. For at opdatere skærmfotos på Enterprise, klik på igen.

For mere info, tjek artiklen Skærmfotos.

Forhåndsvisning af strenge

Forhåndsvis oversættelser fra Enterprise for de strenge, som anvendes i designene i Adobe XD. Oversættelser kan forhåndsvises i nye eller de originale rammer. Ved oversættelsesforhåndsviser i de nye rammer, kan disse udfyldes med de reelle oversættelser eller strengnøgler til yderligere brug for udviklere.

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med oversættelser:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. I afsnittet Strenge > Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter eller Forhåndsvis i aktuelle tegnebrætter.
 3. Vælg Opret med sprog.
 4. Vælg målsproget, der skal forhåndsvises oversættelser for. Der kan også vælges Alle sprog.
 5. Vælg det indhold, der skal forhåndsvises i Adobe XD. Vælg Alle Tegnebrætter eller Valgte Tegnebrætter. Adobe XD-plugin, Forhåndsvis strenge

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med nøglenavne:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Adobe XD.
 2. I afsnittet Strenge > Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter.
 3. Vælg Opret med nøglenavne.
 4. Vælg det indhold, der skal forhåndsvises i Adobe XD. Vælg Alle Tegnebrætter eller Valgte Tegnebrætter.
  Adobe XD-plugin, Forhåndsvis nøgler

Marketingvisualiseringslokalisering

Brug afsnittet Oversættelse til at lokalisere statiske sider, såsom brochurer og bannere. I dette afsnit kan der sendes tekster med kontekst til oversættere til Enterprise samt uploades oversatte kopier tilbage til Adobe XD.

Afsendelse af Tekster til oversættelse til Enterprise

Du kan sende tekst til oversættelse enten fra valgte eller alle Artboards fra en Adobe XD-fil. Oversættere vil arbejde med disse tekster i listevisningen og bruge design som en ekstra kontekst for endnu højere oversættelseskvalitet.

I Enterprise oprettes rodmappen Adobe XD plugin. Den vil indeholde en undermappe navngivet efter XD-filen indeholdende HTML-filer for hvert tegnebræt. Mappen kan også indeholde en free-text.html-fil med tekster, som ikke er indeholdt i nogle af tegnebrætterne. Om nødvendigt, kan indholdssegmentering deaktiveres i plugin’ets Indstillinger, så lange tekster ikke opdeles i sætninger.

Følg disse trin for at indsende Adobe XD-design til oversættelse:

 1. Åbn den relevante Adobe XD-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Adobe XD.
 3. Vælg fra afsnittet Oversættelse > Indsend tekster til Crowdin det indhold, der ønskes oversat. Vælg Alle Tegnebrætter eller Valgte Tegnebrætter. Sketch-plugin, Indsend tekster

Når kildefilerne er uploadet til Enterprise-projektet, kan bidragsydere inviteres til at oversætte og korrekturlæse dem.

Læs mere om oversættelsesstrategier.

Upload af oversættelser fra Enterprise i Adobe XD

Tekster kan synkes mellem Adobe XD og Enterprise-projekter, når den oversatte kopi ønskes aftestet i Adobe XD eller flersprogede aktiver skal genereres.

Følg disse trin for at uploade oversatte kopier til Adobe XD:

 1. Åbn den relevante Adobe XD-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Adobe XD.
 3. Vælg i afsnittet Oversættelse > Hent oversættelser fra Crowdin det målsprog, for hvilket oversættelser skal uploades. Der kan også vælges Alle sprog.
 4. Vælg indholdet, der skal forhåndsvises i Adobe XD. Vælg Alle Tegnebrætter eller Valgte Tegnebrætter.
  Adobe XD-plugin, Hent oversættelser

Efter upload af oversættelser til Adobe XD vil den ændrede fil indeholde et separat Tegnebræt med oversættelser for hvert målsprog. De nyligt uploadede oversatte versioner vil ikke tilsidesætte tidligere uploadede versioner. Man kan altid slette de oversatte kopier, som ikke længere behøves.
Adobe XD-plugin, Uploadede oversættelser

Ønsker man, at de nyligt uploadede oversatte versioner tilsidesætter tidligere uploadede versioner, så åbn Indstillinger for plugin’et og markér Tilsidesæt eksisterende oversættelser.

Var denne artikel nyttig?