Skitse plug-in

Med Crowdin-plugin’et til Sketch kan der bruges tekster fra Enterprise i egne designs for at spare tid for både designere og udviklere. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om nødvendigt kan der tilføjes nye (f.eks. dialogtitler, knapetiketter), som kan sendes til oversættere i Enterprise.

Brugsstudier

 • Generér hurtigt flersprogede, kreative aktiver.
 • Oversæt modelscenarier og test dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, tilføj i stedet rigtige tekster fra Enterprise til prototyperne.
 • Opret og upload kildestrenge fra egne designs til Crowdin-projektet. På denne måde kan uploadede strenge bruges af udviklere, hvilket reducerer tid brugt på udvikling.
 • Upload taggede skærmfotos til Enterprise-projektet.

Installation af Crowdin-plugin til Sketch

Man kan downloade seneste udgivelsee fra vores GitHub-depot.

 1. Download installationsfilen.
 2. Udpak den.
 3. Dobbeltklik på filen sketch-crowdin.sketchplugin for auto-installation.

Crowdin-plugin’et til Sketch kan også installeres med Sketch Runner.

Forbinde Sketch med en Enterprise-konto

Opsætning af Enterprise-akkreditiver

Følg disse trin for at angive Enterprise-akkreditiver i Sketch:

 1. Gå til Plugins > Crowdin.
 2. Skift til Indstillinger.
 3. Angiv det Personlige Adgangstoken.
 4. Angiv organisationsdomænenavnet og klik på Forbind til Crowdin. Sketch plugin-forbindelse til Enterprise

Følg disse trin for at generere en ny token i Enterprise:

 • Gå til Kontoindstillinger, Adgangstokens-fanen og klik på Nyt Token.
 • Angiv Tokennavn, vælg Område og Projekter, klik på Opret.

Enterprise Personlig Adgangstoken

Vælg Enterprise-projekt

For valg af projekt, der skal arbejdes med, klik på rullemenuen Vælg projekt i Indstillingerog vælg et projekt fra listen. Om nødvendigt, kan samme rullemenu senere bruges til at skifte til et andet projekt. Derudover kan den gren der vælges, hvortil indhold skal uploades.
Sketch Plugin Selecting Crowdin Enterprise Project

UI-lokalisering

Brug fanen Strengtilstand ved lokalisering af UI samt ved arbejde på dynamiske sider med udviklings- og marketingteams. På denne fane kan med ét klik tilføjes kildestrenge fra Enterprise til egne designs i Sketch. Når teksterne er anvendt i designs, kan taggede skærmfotos automatisk uploades til oversætteres reference tilbage til Enterprise.

Brug af kildestrenge fra Enterprise i Sketch

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst.
 3. Select the text layer you want to add text to and click on the needed string. Sketch-plugin Brug af kildestrenge fra Enterprise i Sketch

Efter brug af kildestrenge fra Enterprise i egne designs, kan man forhåndsvise oversættelser for disse strenge i Sketch samt uploade skærmfotos af dem til Enterprise-projektet.

Tilføjelse af kildestrenge fra Sketch til Enterprise

Man kan tilføje strengene, som allerede anvendes i designene eller oprette og tilføje helt nye strenge.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. For at tilføje de i designene anvendte strenge, så vælg hele tegnebrættet, flere tegnebrætter eller ønskede strenge på tegnebrætterne. Overspring alternativt dette trin over, hvis en ny streng ønskes tilføjet.
 3. Klik fra fanen StrengeTilføj streng.
 4. Udfyld de obligatoriske felter i den viste dialog.
 5. (Valgfrit) For at føje etiketter til strengene, så vælg disse skiftevis i rullemenuen Etiket og klik på Gem.
  Sketch-plugin Tilføj streng

For at føje de samme strenge til flere filer i Enterprise, så vælg skiftevis de ønskede filer i rullemenuen Fil.

Sketch-plugin Tilføj streng til flere filer

Indeholder nogle tegnebrætter skjulte elementer, som ikke skal tilføjes Crowdin, så ryd valgmuligheden Push skjulte elementer.

Tilføjede strenge overføres til Enterprise-projektet og vises ligeledes på listen i Strenge-fanen. Strenge fra samme liste kan til enhver tid redigeres eller slettes. De respektive ændringer anvendes også på strengene i Enterprise-projektet.

Indstillinger for Nøglenavngivningsmønster

For at forenkle tilføjelsen af strenge fra Sketch til Enterprise-projektetet, kan det ønskede nøglenavngivningsmønster opsættes for kildestrengsidentifikatorerne i plugin-indstillingerne. Baseret på det valgte mønster vil Crowdin-plugin’et til Sketch vil foreslå strengidentifikatorer til nye strenge. Under tilføjelse nye kildestrenge, kan man altid redigere den foreslåede identifikator til det foretrukne udseende.

Følg disse trin for at vælge nøglenavngivningsmønsteret:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. Skift til Indstillinger.
 3. Vælg den foretrukne indstilling fra rullemenuen i afsnittet Nøglenavngivningsmønster.

Upload af Taggede skærmfotos til Enterprise-projektet

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. Brug fra fanen Strenge tekster fra Enterprise-projektet i egne design. Klik på Upload skærmfotos for at uploade skærmfotos af tegnebrætter indeholdende de brugte tekster.
 3. Klik igen på Upload skærmfotos for at opdatere skærmfotos i Enterprise. Sketch-plugin, Upload af skærmfotos

For mere info, tjek artiklen Skærmfotos.

Forhåndsvisning af strenge

Forhåndsvis oversættelser fra Enterprise for strengene anvendt i designs i Sketch. Oversættelser kan forhåndsvises i nye eller de originale rammer. Ved oversættelsesforhåndsviser i de nye rammer, kan disse udfyldes med de reelle oversættelser eller strengnøgler til yderligere brug for udviklere.

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med oversættelser:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. På fanen Strenge og i afsnittet Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter eller Forhånds i aktuelle tegnebrætter.
 3. Vælg Opret med sprog.
 4. Vælg målsproget, der skal forhåndsvises oversættelser for. Der kan også vælges Alle sprog.
 5. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt.
  Sketch-plugin, Forhåndsvis strenge

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med nøglenavne:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Sketch.
 2. På fanen Strenge og i afsnittet Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dublettegnebrætter.
 3. Vælg Opret med nøglenavne.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt.
  Sketch-plugin, Forhåndsvis nøgler

Marketingvisualiseringslokalisering

Brug fanen Oversættelse til at lokalisere statiske sider, såsom brochurer og bannere. Fra denne fane kan der sendes tekster med kontekst for oversættere til Enterprise samt uploades oversatte kopier retur til Sketch.

Afsendelse af Tekster til oversættelse til Enterprise

Tekst til oversættelse kan indsendes enten fra valgte eller alle tegnebrætter fra en Sketch-fil. Oversættere vil arbejde med disse tekster i listevisningen og bruge design som en ekstra kontekst for endnu højere oversættelseskvalitet.

I Enterprise oprettes rodmappen Sketch plugin. Den indeholder en undermappe opkaldt efter Sketch-filen med HTML-filer for hvert tegnebræt heri. Om nødvendigt, kan indholdssegmentering deaktiveres i plugin’ets Indstillinger, så lange tekster ikke opdeles i sætninger.

Følg disse trin for at sende Sketch-designs til oversættelse:

 1. Åbn den relevante Sketch-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin.
 3. Vælg fra fanen Oversættelse, afsnittet Indsend tekst det indhold, der ønskes oversat. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Indsend tekster

Når kildefilerne er uploadet til Enterprise-projektet, kan bidragsydere inviteres til at oversætte og korrekturlæse dem.

Læs mere om oversættelsesstrategier.

Upload af oversættelser fra Enterprise til Sketch

Tekster kan synkes mellem Sketch- og Enterprise-projekter, når den oversatte kopi ønskes aftestet i Sketch eller flersprogede aktiver skal genereres.

Følg disse trin for at uploade oversatte kopier til Sketch:

 1. Åbn den relevante Sketch-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin.
 3. Vælg på fanen Oversættelse og i afsnittet Hent oversættelser det målsprog, for hvilket oversættelser skal uploades. Der kan også vælges Alle sprog.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Sketch. Vælg Side eller Tegnebræt. Sketch-plugin, Hent oversættelser

Efter upload af oversættelser til Sketch, vil den ændrede fil indeholde separate tegnebrætter med oversættelser for hvert målsprog. De nyligt uploadede oversatte versioner vil ikke tilsidesætte tidligere uploadede versioner. Man kan altid slette de oversatte kopier, som ikke længere behøves. Sketch-plugin. Uploadede oversættelser

Ønsker man, at de nyligt uploadede oversatte versioner tilsidesætter tidligere uploadede versioner, så åbn Indstillinger for plugin’et og markér Tilsidesæt eksisterende oversættelser.

Var denne artikel nyttig?