Crowdin-ordtæller

Nedenfor er de principper, efter hvilke Enterprise optæller ord:

  • Et ord udgøres af en kombination af bogstaver, tegnsætningstegn og/eller specialtegn (såsom @ # $ % ^ & * – _ ` ‘ “) efterfulgt af mellemrum.
  • En tegnsætnings- eller specialtegnssekvens betragtes ikke som et ord.
  • Som standard betragtes HTML-tags som individuelle ord for de fleste formater, undtagen de flg.: HTML, Front Matter HTML, HAML, MD, Front Matter MD, XML, WEBXML, IDML, XLIFF, XLIFF 2.0, ADOC, DOCX, MIF, DITA. Standard ordtællerindstillingerne kan ændres i Projektindstillinger. Read more about Word count settings.
  • En URL (f.eks. https://startpage.com) og en e-mail (f.eks. support@startpage.com) betragtes som ét ord.
  • Hieroglyffer på Kinesisk, Japansk og andre hieroglyfsprog tælles som ét ord/hieroglyf. F.eks. “ライフ・イン・トウキョウ。” tælles som 10 ord.

Andre eksempler på, hvordan ord tælles:

Streng Ord
Nummer er -123,45 3
<a href=”{0}” target=”_parent”>her</a> 1 / 7 (hvis ikke-HTML baseret format anvendes)
{0} – {1} ved {2} 4
to-i-en 1
2-i-en 1
to-i-1 1
%file_type% 1
hallo?verden 1
hej ? verden 2
☂ ☃ ☀⚤ 0
© %company% 1
01/01/1980 3
Mandag d. 8. august 2011 4
https://ka-graphie.example.com/6d8b.png 1
Lad os se 2
Lad os se 3 (en anden apostroftype benyttes)
Ord 2

Oversættelige HTML-attributter

Ved arbejde med HTML-baserede filformater, betragtes visse HTML-attributværdier, afhængigt af filstrukturen, som oversættelige, mens andre ikke gør. En listen over attributter og situationer, hvor deres værdier betragtes som oversættelige, fremgår i tabellen nedenfor.

Attribut Detaljer Eksempel
titel oversættelig, hvis indeholdt i et HTML-tag <p title="value">Tekst</p>
src oversætteli, hvis indeholdt i img, iframe, embed, video, audio, source*, track* tags
* –, hvis indlejret i hoved-tags video, audio
<audio src="sound.ogg" controls>Tekst</audio>
href oversættelig, hvis indeholdt i et tag <a href="https://www.site.com">Webstedsnavn</a>
data oversættelig, hvis indeholdt i object-tag <object data="image.jpg"></object>
value oversættelig, hvis indeholdt i input-, knap-tags <input value="Text">
placeholder oversættelig, hvis indeholdt i input-, textarea-tags <textarea placeholder="Enter some text here..."></textarea>
alt oversættelig, hvis indeholdt i img-tag <img src="image.jpg" alt="Image">
label oversættelig, hvis indeholdt i optgroup, track* tags
* –, hvis indlejret i hoved-tags'ne video, audio
<optgroup label="Text">
content oversættelig, hvis indeholdt i meta-tag <meta name="description" content="Text">

Var denne artikel nyttig?