Crowdin-ordtæller

Nedenfor er de principper, efter hvilke Enterprise optæller ord:

  • A word is a combination of letters, punctuation marks, and special characters (e.g.:@ # $ % ^ & * – _ ` ‘ “) followed by space.
  • A sequence of punctuation marks or special characters is not considered a word.
  • By default, HTML tags are considered separate words for most formats, except the following ones: HTML, Front Matter HTML, HAML, MD, Front Matter MD, XML, WEBXML, IDML, XLIFF, XLIFF 2.0, ADOC, DOCX, MIF, DITA. You can change the default word count settings in the Project settings. Read more about Word count settings.
  • URLs (e.g.: https://crowdin.com) and emails (e.g.: support@crowdin.com) are considered one word.
  • Hieroglyffer på Kinesisk, Japansk og andre hieroglyfsprog tælles som ét ord/hieroglyf. F.eks. “ライフ・イン・トウキョウ。” tælles som 10 ord.

Andre eksempler på, hvordan ord tælles:

Streng Ord
Nummer er -123,45 3
<a href=”{0}” target=”_parent”>her</a> 1 / 7 (hvis ikke-HTML baseret format anvendes)
{0} – {1} ved {2} 4
to-i-en 1
2-i-en 1
to-i-1 1
%file_type% 1
hallo?verden 1
hej ? verden 2
☂ ☃ ☀⚤ 0
© %company% 1
01/01/1980 3
Mandag d. 8. august 2011 4
https://ka-graphie.example.com/6d8b.png 1
Lad os se 2
Lad os se 3 (en anden apostroftype benyttes)
Ord 2

Oversættelige HTML-attributter

When working with HTML-based file formats, depending on the file structure, some HTML attribute values may be considered translatable while others not. En listen over attributter og situationer, hvor deres værdier betragtes som oversættelige, fremgår i tabellen nedenfor.

Attribut Details Eksempel
titel oversættelig, hvis indeholdt i et HTML-tag <p title="value">Tekst</p>
src oversætteli, hvis indeholdt i img, iframe, embed, video, audio, source*, track* tags
* –, hvis indlejret i hoved-tags video, audio
<audio src="sound.ogg" controls>Tekst</audio>
href oversættelig, hvis indeholdt i et tag <a href="https://www.site.com">Webstedsnavn</a>
data oversættelig, hvis indeholdt i object-tag <object data="image.jpg"></object>
value oversættelig, hvis indeholdt i input-, knap-tags <input value="Text">
placeholder oversættelig, hvis indeholdt i input-, textarea-tags <textarea placeholder="Enter some text here..."></textarea>
alt oversættelig, hvis indeholdt i img-tag <img src="image.jpg" alt="Image">
label oversættelig, hvis indeholdt i optgroup, track* tags
* –, hvis indlejret i hoved-tags'ne video, audio
<optgroup label="Text">
content oversættelig, hvis indeholdt i meta-tag <meta name="description" content="Text">

Var denne artikel nyttig?