Til Leverandører

Oversigt

Leverandør er en organisation, der leverer professionelle oversættelsestjenester. En oversættelsesleverandør i Enterprise kan oprette en separat organisation. I en sådan organisation, kan leverandøren:

 • Føje indgående projekter fra klienter til eget arbejdsområde
 • Organisere indgående kundeprojekter i grupper, tildele administratorer til hver af disse
 • Opsætte arbejdsgange for hvert separat projekt
 • Invitere interne oversættere og tildele folk til de nødvendige arbejdsgangstrin
 • Generere rapporter og opsætte fleksible prissatser

Når en leverandørorganisation (Leverandør) accepterer en samarbejdsinvitation, vil en klientorganisation (Klient) kunne tildele leverandøren arbejdsgangstrin, såsom leverandørudført oversættelse eller korrekturlæsning.

En leverandør modtager en sikret kopi af projektets arbejdsgangstrin, som den blev tildelt til sammen med oversættelsesressourcer for det tildelte projekt, såsom Oversættelseshukommelse og Ordlister.

Leverandøren kan derefter føje de tildelte trin til eget arbejdsområde og organisere processerne - oprette egne arbejdsgange, tildele folk til forskellige trin og bruge sine oversættelsesressourcer.

Kunden har ingen adgang til leverandørorganisationen. Dvs., at leverandørens projekter, arbejdsgange eller brugere ikke er synlige for andre. Kunden modtager kun de strenge, som er oversat/korrekturlæst fra leverandørens side. Kunden kan ikke se brugernavne på leverandøroversættere/-korrekturlæsere. Strengene markeres som Oversat eller Godkendt af egen organisation.

Leverandørorganisationstilstand

For at blive oversættelsesleverandør i Enterprise, så opret en organisation og kontakt Crowdin Support mhp. at ændre organisationen til Leverandørtilstand.

Når organisationen er ændret til Leverandørtilstand, vil afsnittene Indgående projekter og Kunder fremgå i menuen til venstre i organisationen.

Klienter

Kunder er organisationer, hvortil oversættelsestjenester kan leveres indenfor delte projekter. I afsnittet Kunder i arbejdsområdet, fremgår en liste over alle kunder, hvormed der samarbejdes.

Hver gang en ny organisation ønsker at samarbejde med dig som leverandør, fremsendes den en invitation. Dette kan gøres i afsnittet Leverandører i kundens arbejdsområde.

Kundeorganisationen kan invitere leverandører via enten et underdomæne i Crowdin eller et delbart link. I det første tilfælde har kundeorganisationen brug for leverandørorganisations navn for at fremsende en leverandørinvitation. Når invitationen bekræftes, vil organisationen kunne foretage tildeling af arbejdsgangstrin i sine projekter.

Bekræftelse af kundeanmodning

Er der klienter, man gerne vil samarbejde med i Enterprise, kan disse inviteres vha. et delbart link.

Bemærk: Et delbart link udløber efter én uge.

Invitation af kunder

Følg disse trin for at kontakte kundeorganisationen og f.eks. debattere evt. lokaliseringsrelaterede spørgsmål:

 1. Åbn organisationens Arbejdsområde og gå til Kunder.
 2. Klik for den ønskede kunde på Kontakt.

Alternativt kan en bestemt kunde kontaktes på flg. måde:

 1. Åbn organisationens Arbejdsområde og gå til Kunder.
 2. Klik på den relevante kunde.
 3. Klik på Kontakt kunde.

Kontakt af kunder

Indgående projekter

Afsnittet Indgående projekter omfatter alle de projekter, man som leverandør arbejder på.

Er ens organisationen tildelt arbejde på et projekt, vil man se en afventende anmodning, der kan tilføjes arbejdsområdet. Indgående projekter kan organisere i grupper for bedre navigering og brugerstyring.

Indgående projekter

Når man klikker på Føj til arbejdsområde ved siden af det indgående projekt, vil dette kunne organiseres i ens arbejdsområde.

Føj projekt til arbejdsområdet

User Management

Brugere, inviteret til organisationen, vil have forskellige tilladelser afhængigt af deres tildelte roller.

Læs mere om Brugerhåndtering.

Organisations-admins

Admins kan tilgå alle organisationens projekter. Admins kan acceptere Leverandørinvitationer, tilføje indgående projekter til organisationsarbejdsområdet, opsætte arbejdsgange samt tildele folk til arbejdsgangstrin. Tildel folk admin-adgang i afsnittet Brugerhåndtering.

Gruppe- og projektadministratorer

Gruppeadministratorer kan tilgå og håndtere projekter i en bestemt gruppe. Projektadministratorer har tilsvarende tilladelser, men kun i ét bestemt projekt.

Kundeadministratorer

Hver kunde i Leverandørorganisationen kan tildeles en administratorer. Kundeadministratorer koordinere samarbejdet med denne kunde og vedkommendes indgående projekter.

Følg disse trin for at tildele kundeadministatorer til flere Kundeorganisationer:

 1. Åbn organisationens Arbejdsområde og gå til Kunder > Administratorer.
 2. Klik på Tilføj administratorer.
 3. Vælg ønskede administratorer. Der kan søges efter fornavn, efternavn eller e-mail.
 4. Vælg de kunder, som de valgte administratorer ønskes tilknyttet.
 5. Klik på Færdig.

Tilknytning af administratorer

Følg disse trin for at tildele kundeadministatorer til bestemte Kundeorganisationer:

 1. Åbn organisationens Arbejdsområde og gå til Kunder.
 2. Klik på Tildel kundeadministratorer for den relevante Kundeorganisation.
 3. Vælg ønskede administratorer. Der kan søges efter fornavn, efternavn eller e-mail.
 4. Klik på Færdig.

Tilknytning af administratorer

Interne oversættere og korrekturlæsere

Alle oversættere og korrekturlæsere, man arbejder med, kan inviteres til organisationen. De vil kunne tilgå de projekter inden for arbejdsområdet, for hvilke de er tildelt arbejdsgangstrin. Folk kan tildeles arbejdsgangstrin, sprog og dele strenge mellem de medlemmer, som er tildelt sammen trin.

Den nyttige Kom i gang for Oversættere vil hjælpe oversættere og korrekturlæsere med at komme i gang i Enterprise.

Underleverandører

Man kan også tildele leveranfører til projekterne, som er tilføjet ens arbejdsområde. For dette, bør en arbejdsgang oprettes, der omfatter trinnene Oversættelse af Leverandør eller Korrekturlæsning af Leverandør. Dette er nyttigt ved behov for hjælp til oversættelse af sjældne eller mindre almindelige sprogpar. Underleverandøren får en kopi af de projekttrin, vedkommende tildeles.

Læs mere om arbehdsgangstrinnene Invitation af en leverandør og Oversættelse og Korrekturlæsning af forhandler.

Arbejdsprocesser i kundeprojekter

Den eneste begrænsning, der ses under oprettelse af kundeprojektarbejdsgangen, er, at kilde- og målsprogene allerede er prædefinerede. Indenfor disse to sprog kan der vælges, hvilke trin strengene skal igennem på egen side.

Der kan bruges arbejdsgangsskabeloner eller oprettes tilpassede arbejdsgange for hvert projekt.

Læs mere om Arbejdsgange.

Oversættelsesressourcer

Oversættelseshukommelser og Ordlister deles automatisk med en leverandør, når kunden tildeler vedkommende det valgte arbejdstrin. Ressourcerne er tilgængelige for brugere tildelt opgaven at oversætte eller korrekturlæse projektstrengene.

For at tjekke de tilrådighedstående projektressourcer, så åbn det relevante projekt og gå til Ressourcer.

Læs mere om Oversættelseshukommelse og Ordliste.

Organisationssatser

Man kan som leverandør opsætte standard og specifikke (tilpassede) satser. Disse er de satser, som kunden opkræves for det af organisationsmedlemmerne oversatte og korrekturlæste indhold.

Bemærk: Man forhandler de aktuelle satser og måder, hvorpå ens betalinger håndteres, direkte med den kunde, der tildeler ens organisation til projektet som Leverandør.

Standardsatser

Følg disse trin for at angive standardsatser:

 1. Åbn organisationens Arbejdsområde og gå til Kunder > Standardsatser.
 2. Angiv statserne for oversættelse- og korrekturlæsningstjenesterne.
 3. For at opsætte særlige satser for oversættelse med forskellige TM-match udstrækninger, så aktivér Fuzzy TM-match.
 4. Click Save.

Opsæt prissatser

Specifikke satser

Standardsatserne kan tilsidesættes af særlige satser for visse sprogpar eller visse kunder.

Følg disse trin for at opsætte særlige satser for en kunde:

 1. Åbn organisationens Arbejdsområde og gå til Kunder.
 2. Klik på Satser for den relevante Kundeorganisation.
 3. Klik på og ryd Brug standardsatser.
 4. Angiv statserne for oversættelse- og korrekturlæsningstjenesterne.
 5. For at opsætte særlige satser for oversættelse med forskellige TM-match udstrækninger, så klik på og aktivér Fuzzy TM-match.
 6. Click Save.

Opsæt særlige satser

Følg disse trin for at opsætte særlige satser for sprogpar:

 1. Åbn organisationens Arbejdsområde og gå til Kunder > Standardsatser
 2. Klik på Tilføj særlige satser.
 3. Vælg relevante sprog.
 4. Angiv statserne for oversættelse- og korrekturlæsningstjenesterne.
 5. For at opsætte særlige satser for oversættelse med forskellige TM-match udstrækninger, så aktivér Fuzzy TM-match.
 6. Click Save.

Opsæt særlige satser

Var denne artikel nyttig?