Til Leverandører

Oversigt

Leverandør er en organisation, der leverer professionelle oversættelsestjenester. En oversættelsesleverandør i Enterprise kan oprette en separat organisation. I denne organisation kan en leverandør:

  • Tilføj indgående projekter fra klienter til leverandørens arbejdsområde
  • Organiser indgående kundeprojekter i grupper, tildel administratorer til hver af dem
  • Opsætte arbejdsgange for hvert separat projekt
  • Invitere interne oversættere og tildele folk til de nødvendige arbejdsgangstrin
  • Generere rapporter og opsætte fleksible prissatser

Når en leverandørorganisation (Leverandør) accepterer en invitation samarbejde, vil en klientorganisation (Klient) kunne tildele leverandøren workflow-trin, såsom leverandørudført oversættelse eller korrekturlæsning.

En leverandør modtager en sikret kopi af de tildelte projektarbejdsgangstrin. Sammen med oversættelsesressourcer for det tildelte projekt, såsom Oversættelseshukommelse og Ordlister.

Leverandøren kan derefter føje de tildelte trin til sit arbejdsområde og organisere processerne - oprette egne arbejdsgange, tildele folk til forskellige trin mv.

Kunden har ingen adgang til leverandørorganisationen. Det betyder, at leverandørens projekter, arbejdsgange eller brugere ikke er synlige for andre. Kunden modtager kun de strenge, som er oversat/korrekturlæst fra leverandørens side. Kunden kan ikke se brugernavne på oversættere/korrekturlæsere. Strengene markeres som Oversat eller Godkendt af egen organisation.

Leverandørorganisationstilstand

For at blive oversættelsesleverandør i Enterprise, så opret en organisation og kontakt Crowdin Support mhp. at ændre organisationen til leverandørtilstand.

Når organisationen er ændret til Leverandørtilstand, vil afsnittene Indgående projekter og Kunder fremgå i menuen til venstre i organisationen.

Klienter

Kunder er organisationer, hvormed der samarbejdes på delte projekter. En liste over alle de Kunder, der samarbejdes med, vil fremgå i sektionen Kunder i ens arbejdsområde.

Hver gang en ny organisation ønsker at samarbejde med dig som leverandør, fremsendes en Leverandørinvitation. Dette kan gøres i afsnittet Leverandører i arbejdsområdet. Kundeorganisationen skal bruge navnet på din organisation til fremsendelse af leverandørinvitationen. Når invitationen bekræftes, vil organisationen kunne tildele dig arbejdsgangstrinnene i sine projekter.

Klienter

Indgående projekter

Afsnittet Indgående projekter vil omfatte alle de projekter, du arbejder på som Leverandør.

Er organisationen tildelt arbejde på et projekt, vil du se en afventende anmodning, der kunne tilføje dit arbejdsområde. Indgående projekter kan organisere i grupper for bedre navigering og brugerstyring.

Indgående projekter

Når der klikkes på Føj til Workspace ved siden af det indgående projekt, vil projektet kunne organiseres i dit arbejdsområde.

Føj projekt til Workspace

Brugerhåndtering

Brugere, inviteret til organisationen, vil have forskellige tilladelser afhængigt af deres tildelte roller.

Organisations-admins

Admins kan tilgå alle organisationens projekter. De kan acceptere Leverandørinvitationer, tilføje indgående projekter til organisationsarbejdsområdet, opsætte arbejdsgange og tildele folk til arbejdsgangstrin. Give folk admin-adgang i afsnittet Brugerhåndtering.

Gruppe- og projektadministratorer

Gruppeadministratorer kan tilgå og håndtere projekter i en bestemt gruppe. Projektadministratorer har tilsvarende tilladelser, men kun i et bestemt projekt.

Kundeadministratorer

Hver kunde i organisationen kan tildeles en administrator. Kundeadministratorer koordinere samarbejdet med denne kunde og vedkommendes indgående projekter.

For at tildele kundeadministratorer, gå til afsnittet Kunder, fanen Administratorer.

Interne oversættere og korrekturlæsere

Alle oversættere og korrekturlæsere, man arbejder med, kan inviteres til organisationen. De kan tilgå de projekter inden for arbejdsområdet, i hvilke de er tildelt arbejdsgangstrin. Projektmedlemmer kan tildeles arbejdsgangstrin, sprog og dele strenge mellem de medlemmer, som er tildelt sammen trin.

Den nyttige Kom i gang for Oversættere vil hjælpe oversættere og korrekturlæsere med at begynde deres arbejde i Enterprise.

Underleverandører

Leverandører kan også tildeles projekterne, som er tilføjet arbejdsområdet. For det, bør en arbejdsgang oprettes, der omfatter oversættelse eller korrekturlæsning fra Leverandørtrinnet. Dette er f.eks. nyttigt ved behov for hjælp til oversættelse af sjældne sprogpar. Underleverandøren får en kopi af de projekttrin, vedkommende tildeles.

Arbejdsprocesser i kundeprojekter

Den eneste begrænsning, der ses, under oprettelse af kundeprojektarbejdsgangen, er, at kilde- og målsprogene allerede er prædefinerede. Indenfor disse to sprog kan der vælges, hvilke trin strengene skal igennem på din side.

Der kan bruges arbejdsgangsskabeloner eller oprettes tilpassede arbejdsgange for hvert projekt. Læs mere om Workflows.

Oversættelsesressourcer

Oversættelseshukommelser og Ordlister deles automatisk med en leverandør, når kunden tildeler vedkommende det valgte arbejdstrin. Ressourcerne er tilgængelige for brugere tildelt opgaven at oversætte eller korrekturlæse projektstrengenei.

Man kan tjekke de tilgængelige ressourcer for projektet på Projekt-siden, Ressourcer-afsnittet.

Organisationsprissatser

Som Leverandør kan man opsætte standard og specifikke (tilpassede) satser. Disse er satserne, som kunden opkræves for det af organisationsprojektmedlemmerne oversatte og korrekturlæste indhold.

Bemærk: Man forhandler de specifikke satser og måder, hvorpå dine betalinger behandles direkte med kunden, der tildeler organisation til projektet som Leverandør.

Standardsatser

Man kan angive standardsatserne i afsnittet Kunder og fanen Standardsatser. Aktivér Fuzzy Oversættelseshukommelse (TM) matcher for at kunne tilføje specifikke satser for oversættelser med forskellige TM-matchprocenter.

Opsæt prissatser

Specifikke satser

Standardsatserne kan tilsidesættes af de specifikke satser for visse sprogpar eller bestemte kunder.

For at angive specifikke satser for en kunde, find organisationen på listen i afsnittet Kunder og åbn Prissatser. For at opsætte specifikke satser for sprogparrene, gå til adsnittet Kunder, fanen Standardsatser og klik på Tilføj specifikke satser.

Var denne artikel nyttig?