Satıcılar İçin

Genel Bakış

Bir satıcı, profesyonel çeviri hizmetleri sunan bir kuruluştur. Crowdin Enterprise’da çeviri satıcısı ayrı bir kuruluş oluşturabilir. Bu kuruluş içinde, bir satıcı şunları yapabilir:

 • Müşterilerden gelen projeleri satıcının çalışma alanına ekleme.
 • Gelen müşteri projelerini gruplar halinde düzenleme ve her gruba yöneticileri atama.
 • Her ayrı proje için iş akışları ayarlama.
 • Şirket içi çevirmenleri davet etme ve kişileri gerekli iş akışı adımlarına atama.
 • Raporlar oluşturma ve esnek fiyatlar belirleme.

Satıcı kuruluşu (satıcı) işbirliğine daveti kabul ettikten sonra, müşteri kuruluşu (müşteri) bu satıcıyı Satıcı Tarafından Çeviri veya Satıcı Tarafından Düzeltme Okuması gibi iş akışı adımlarına atayabilir.

Satıcı, atandığı projeden Çeviri Belleği ve Sözlükler gibi çeviri kaynaklarıyla birlikte atandığı projedeki iş akışı adımlarının güvenli bir kopyasını alır.

Satıcı daha sonra atanan adımları kendi çalışma alanına ekleyebilir ve kendi iş akışlarını ayarlayarak, kişileri farklı adımlara atayarak ve çeviri kaynaklarını kullanarak süreçleri düzenleyebilir.

Müşterinin, satıcının kuruluşuna bir erişimi olmayacaktır. Bu, satıcının projelerinin, iş akışlarının veya kullanıcılarının sadece satıcı tarafından görülebildiği anlamına gelir. Müşteri sadece satıcı kuruluşunun tarafında çevrilmiş veya düzeltilmiş dizgileri alacaktır. Ayrıca müşteri, çevirmenlerin veya düzeltmenlerin kullanıcı adlarını göremeyecek. Dizgiler satıcı kuruluşu tarafından Çevrildi veya Onaylandı olarak işaretlenecektir.

Satıcı Kuruluş Kipi

Crowdin Enterprise’da çeviri satıcısı olmak için bir kuruluş oluşturun ve kuruluşunuzu Satıcı kipine geçirmek için Crowdin Destek ile iletişime geçin.

Kuruluşunuz bir Satıcı kipine geçtikten sonra, kuruluşunuzun çalışma alanının sol kenar çubuğunda Müşteriler ve Gelen Projeler bölümlerini bulacaksınız.

Müşteriler

Müşteriler, paylaşılan projeler kapsamında çeviri hizmetleri sağlayabileceğiniz kuruluşlardır. Çalışma alanınızın Müşteriler bölümünde, işbirliği yaptığınız tüm müşterilerin bir listesini bulacaksınız.

Yeni bir kuruluş sizinle satıcı olarak işbirliği yapmak istediğinde size bir davetiye gönderecek. Bu, müşterilerin çalışma alanının Satıcılar bölümünde yapılabilir.

Müşteri kuruluşu, satıcıları Crowdin’de bir alt etki alanı veya paylaşılabilir bir bağlantı kullanarak davet edebilir. İlk durumda, müşteri kuruluşunun size satıcı daveti göndermesi için kuruluşunuzun adına ihtiyacı olacaktır. Daveti onayladıktan sonra, bu kuruluş sizi projelerinin iş akışı adımlarına atayabilir.

Müşteri İsteğini Onaylama

Eğer Crowdin Enterprise’da işbirliği yapmak istediğiniz müşterileriniz varsa, onları paylaşılabilir bir bağlantıyı kullanarak davet edebilirsiniz.

Not: Paylaşılabilir bağlantıların geçerliliği bir hafta sonra otomatik olarak sona erer.

Müşteri Davet Etme

Müşteri kuruluşuyla iletişime geçmek ve yerelleştirmeyle ilgili soruları tartışmak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Müşteriler’i seçin.
 2. Gerekli müşterinin yanındaki İletişim’e tıklayın.

Alternatif olarak, belirli bir müşteriyle aşağıdaki şekilde iletişime geçebilirsiniz:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Müşteriler’i seçin.
 2. Gerekli müşteriye tıklayın.
 3. Müşteri ile iletişime geç’e tıklayın.

Müşterilerle İletişime Geçme

Gelen Projeler

Gelen Projeler bölümü, satıcı olarak üzerinde çalıştığınız tüm projeleri içerecektir.

Eğer kuruluşunuz bir projede çalışmak üzere atanmışsa, bekleyen bir istek göreceksiniz ve bunu çalışma alanınıza ekleyebileceksiniz. Daha kolay gezinme ve kullanıcı yönetimi için gelen projeleri gruplar halinde düzenleyebilirsiniz.

Gelen Projeler

Gelen projenin yanındaki Çalışma Alanına Ekle’ye tıkladıktan sonra, bu projeyi çalışma alanınızda düzenleyebilirsiniz.

Çalışma Alanına Proje Ekleyin

Kullanıcı Yönetimi

Kuruluşunuza davet ettiğiniz kullanıcılar, rollerine dayalı farklı izinlere sahip olacaktır.

Kullanıcı yönetimi hakkında daha fazlasını okuyun.

Kuruluş Üst Yöneticileri

Üst Yöneticiler kuruluş içindeki tüm projelere erişebilir. Satıcı davetlerini kabul edebilir, gelen projeleri kuruluşun çalışma alanına ekleyebilir, iş akışlarını ayarlayabilir ve iş akışı adımlarına kişileri atayabilirler. Kişilere Kullanıcı yönetimi bölümünde üst yönetici erişimi verin.

Grup ve Proje Yöneticileri

Grup yöneticileri belirli bir grup içindeki projelere erişebilir ve yönetebilir. Proje yöneticileri aynı izinlere sahiptir, ancak sadece belirli bir proje dahilindedir.

Müşteri Yöneticileri

Satıcı kuruluşu içindeki her müşteriye yönetici atayabilirsiniz. Müşteri yöneticileri bu müşteriyle ve gelen projeleriyle işbirliğini düzenler.

Birden çok müşteri kuruluşu için müşteri yöneticileri atamak amacıyla şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve Müşteriler > Yöneticiler’e gidin.
 2. Yöneticileri ekle’ye tıklayın.
 3. Gerekli yöneticileri seçin. Üyeleri ada, kullanıcı adına veya e-postaya göre arayabilirsiniz.
 4. Seçilen yöneticileri atamak istediğiniz müşterileri seçin.
 5. Bitti’ye tıklayın.

Yöneticileri Atama

Belirli bir müşteri kuruluşu için müşteri yöneticileri atamak amacıyla şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Müşteriler’i seçin.
 2. Gerekli müşteri kuruluşunda Müşteri yöneticilerini ata’ya tıklayın.
 3. Gerekli yöneticileri seçin. Üyeleri ada, kullanıcı adına veya e-postaya göre arayabilirsiniz.
 4. Bitti’ye tıklayın.

Yöneticileri Atama

Şirket İçi Çevirmenler ve Düzeltmenler

Birlikte çalıştığınız tüm çevirmenleri ve düzeltmenleri kuruluşunuza davet edebilirsiniz. İş akışı adımlarına atandıkları çalışma alanınızdaki projelere erişebileceklerdir. Bir adımda birlikte atanan proje üyeleri arasında iş akışı adımlarına, dillere ve bölünmüş dizgilere kişileri atayabilirsiniz.

Yararlı Çevirmenler için Başlarken makalemiz, çevirmenlerin ve düzeltmenlerin Crowdin Enterprise’ı kullanmaya başlamalarına yardımcı olacaktır.

Alt Satıcılar

Çalışma alanınıza eklenen projelere satıcılar da atayabilirsiniz. Bunu yapmak için Satıcı tarafından Çeviri veya Satıcı tarafından Düzeltme Okuması adımlarını içeren bir iş akışı oluşturmalısınız. Bu, bazı nadir veya daha az yaygın dil çiftlerini çevirmek için yardıma ihtiyacınız olursa yararlıdır. Alt satıcı, bunlara atadığınız proje adımlarının bir kopyasını alır.

Bir satıcı davet etme ve Satıcı tarafından Çeviri ve Düzeltme Okuması iş akışı adımları hakkında daha fazlasını okuyun.

Müşteri Projelerinde İş Akışları

Bir müşteri projesi için iş akışı oluştururken karşılaşılan tek sınırlama, kaynak ve hedef dillerin zaten önceden tanımlanmış olmasıdır. Bu iki dilde, dizgilerin sizin tarafınızdan geçmesi gereken herhangi bir adımını seçebilirsiniz.

İş akışı şablonlarını kullanabilir veya her proje için özel iş akışları oluşturabilirsiniz.

İş Akışları hakkında daha fazlasını okuyun.

Çeviri Kaynakları

Çeviri Bellekleri ve Sözlükler, bir müşteri tarafından belirli iş akışı adımlarına atandıklarında satıcıyla otomatik olarak paylaşılır. Kaynaklara, projedeki dizgileri çevirmek veya düzeltmek için atanan kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Proje için mevcut kaynakları gözden geçirmek için gerekli projeyi açın ve Kaynaklar’a gidin.

Çeviri Belleği ve Sözlük hakkında daha fazlasını okuyun.

Kuruluş Fiyatları

Satıcı olarak varsayılan ve belirli (özel) fiyatlar ayarlayabilirsiniz. Bunlar, kuruluşunuzun üyeleri tarafından yapılan çeviri ve düzeltme okuması için müşteriden alacağınız ücretlerdir.

Not: Belirli fiyatları ve ödemelerinizin nasıl işleneceğini, kuruluşunuzu projeye satıcı olarak atayan müşteriyle doğrudan müzakere edeceksiniz.

Varsayılan Fiyatlar

Varsayılan fiyatları ayarlamak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve Müşteriler > Varsayılan fiyatlar’a gidin.
 2. Çeviri ve düzeltme okuması hizmetleri için fiyatları ayarlayın.
 3. Farklı ÇB eşleşme aralıklarına sahip çeviriler için belirli fiyatlar eklemek amacıyla Belirsiz ÇB eşleşmeleri’ni etkinleştirin.
 4. Kaydet’e tıklayın.

Fiyatları Ayarlayın

Belirli Fiyatlar

Varsayılan fiyatlar, bazı dil çiftleri veya belirli müşteriler için belirli fiyatlar tarafından geçersiz kılınabilir.

Bir müşteriye özel fiyatlar belirlemek için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Müşteriler’i seçin.
 2. Gerekli müşteri kuruluşunun yanındaki Fiyatlar’a tıklayın.
 3. simgesine tıklayın ve Varsayılan fiyatları kullan seçeneğinin işaretini kaldırın.
 4. Çeviri ve düzeltme okuması hizmetleri için fiyatları ayarlayın.
 5. Farklı ÇB eşleşme aralıklarına sahip çeviriler için belirli fiyatlar eklemek amacıyla simgesine tıklayın ve Belirsiz ÇB eşleşmeleri’ni etkinleştirin.
 6. Kaydet’e tıklayın.

Belirli Fiyatları Ayarlayın

Dil çiftleri için belirli fiyatları ayarlamak amacıyla şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve Müşteriler > Varsayılan fiyatlar’a gidin
 2. Belirli fiyatlar ekle’ye tıklayın.
 3. Gerekli dilleri seçin.
 4. Çeviri ve düzeltme okuması hizmetleri için fiyatları ayarlayın.
 5. Farklı ÇB eşleşme aralıklarına sahip çeviriler için belirli fiyatlar eklemek amacıyla Belirsiz ÇB eşleşmeleri’ni etkinleştirin.
 6. Kaydet’e tıklayın.

Belirli Fiyatları Ayarlayın

Bu makale yararlı oldu mu?