Satıcılar İçin

Genel Bakış

Bir Satıcı, profesyonel çeviri hizmetleri sunan bir kuruluştur. Crowdin Enterprise’daki Çeviri Satıcısı ayrı bir kuruluş oluşturabilir. Bu kuruluş içinde, bir Satıcı şunları yapabilir:

 • Müşterilerden gelen projeleri Satıcının çalışma alanına ekleme
 • Gelen müşteri projelerini gruplar halinde düzenleme, her birine yöneticileri atama
 • Her ayrı proje için iş akışları ayarlama
 • Şirket içi çevirmenleri davet etme ve kişileri gerekli iş akışı adımlarına atama
 • Raporlar oluşturma ve esnek fiyatlar belirleme

Satıcı kuruluşu (Satıcı) işbirliğine daveti kabul ettikten sonra, bir Müşteri kuruluşu (Müşteri) bu Satıcıyı, Satıcı tarafından çeviri veya düzeltme okuması gibi iş akışı adımlarına atayabilecektir.

Bir Satıcı, atanan projenin Çeviri Belleği ve Sözlükler gibi çeviri kaynaklarıyla birlikte atandığı proje iş akışı adımlarının güvenli bir kopyasını alır.

Satıcı daha sonra atanan adımları kendi çalışma alanına ekleyebilir ve işlemleri düzenleyebilir - kendi iş akışlarını ayarlayabilir, kişileri farklı adımlara atayabilir ve çeviri kaynaklarını kullanabilir.

Müşterinin, Satıcının kuruluşuna herhangi bir erişimi olmayacaktır. Bu, Satıcının projelerinin, iş akışlarının veya kullanıcılarının sadece Satıcı tarafından görülebildiği anlamına gelir. Müşteri sadece Satıcı kuruluş tarafında çevrilmiş veya düzeltilmiş dizgileri alacak. Ayrıca Müşteri, çevirmenlerinizin veya düzeltmenlerinizin kullanıcı adlarını göremeyecek. Dizgiler kuruluşunuz tarafından Çevrildi veya Onaylandı olarak işaretlenecektir.

Satıcı Kuruluş Kipi

Crowdin Enterprise’da çeviri satıcısı olmak için bir Kuruluş oluşturun ve kuruluşunuzu Satıcı Kipine geçirmek için Crowdin Destek’e başvurun.

Kuruluşunuz bir Satıcı kipine geçtikten sonra, kuruluşunuzun sol kenar çubuğunda Müşteriler ve Gelen Projeler bölümlerini göreceksiniz.

Müşteriler

Müşteriler, paylaşılan projeler dahilinde çeviri hizmetlerinizi sağlayabileceğiniz kuruluşlardır. Çalışma alanınızın Müşteriler bölümünde, ortak çalışma yaptığınız tüm Müşterilerin listesini göreceksiniz.

Yeni bir kuruluş Satıcı olarak sizinle her işbirliği yapmak istediğinde, size bir Satıcı daveti gönderecek. Bu, müşterilerin çalışma alanının Satıcılar bölümünde yapılabilir.

Müşteri kuruluşu, satıcıları Crowdin’de bir alt etki alanı veya paylaşılabilir bir bağlantı kullanarak davet edebilir. İlk durumda, Müşteri kuruluşunun size satıcı daveti göndermesi için kuruluşunuzun adına ihtiyacı olacaktır. Daveti onayladıktan sonra, bu kuruluş sizi projelerinin iş akışı adımlarına atayabilecektir.

Müşteri İsteğini Onaylama

Eğer Crowdin Enterprise’da işbirliği yapmak istediğiniz müşterileriniz varsa, onları paylaşılabilir bir bağlantı yardımıyla davet edebilirsiniz.

Not: Paylaşılabilir bağlantıların süresi otomatik olarak bir hafta içinde sona erer.

Müşteri Davet Etme

Müşteri kuruluşuyla iletişime geçmek ve örneğin, yerelleştirmeyle ilgili soruları tartışmak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve Müşteriler’e gidin.
 2. Gerekli müşteride İletişim’e tıklayın.

Alternatif olarak, belirli bir müşteriyle aşağıdaki şekilde iletişime geçebilirsiniz:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve Müşteriler’e gidin.
 2. Gerekli müşteriye tıklayın.
 3. Müşteri ile iletişime geç’e tıklayın.

Müşterilerle İletişime Geçme

Gelen Projeler

Gelen Projeler bölümünde Satıcı olarak üzerinde çalıştığınız tüm projeler yer alacaktır.

Eğer kuruluşunuz bir projede çalışmak üzere atanmışsa, bekleyen bir istek göreceksiniz ve bunu çalışma alanınıza ekleyebileceksiniz. Daha iyi gezinme ve kullanıcı yönetimi için gelen projeleri gruplar halinde düzenleyebilirsiniz.

Gelen Projeler

Gelen projenin yanındaki Çalışma Alanına Ekle’ye tıkladıktan sonra, projeyi çalışma alanınızda düzenleyebileceksiniz.

Çalışma Alanına Proje Ekleyin

Kullanıcı Yönetimi

Kuruluşunuza davet ettiğiniz kullanıcıların, rollerine bağlı olarak farklı izinleri olacaktır.

Kullanıcı yönetimi hakkında daha fazlasını okuyun.

Kuruluş Üst Yöneticileri

Üst Yöneticiler kuruluş içindeki tüm projelere erişebilecektir. Satıcı davetlerini kabul edebilecek, kuruluş çalışma alanına gelen projeleri ekleyebilecek, iş akışlarını ayarlayabilecek ve iş akışı adımlarına kişi atayabileceklerdir. Kişilere Kullanıcı yönetimi bölümünde üst yönetici erişimi verin.

Grup ve Proje Yöneticileri

Grup yöneticileri belirli bir grup içindeki projelere erişebilecek ve yönetebilecektir. Proje yöneticileri aynı izinlere sahip olacak, ancak sadece belirli bir proje içinde olacaktır.

Müşteri Yöneticileri

Satıcı kuruluşu içindeki her Müşteriye yönetici atayabilirsiniz. Müşteri yöneticileri, bu Müşteri ve gelen projeleri ile işbirliğini düzenleyecektir.

Birden çok Müşteri kuruluşu için Müşteri yöneticileri atamak amacıyla şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve Müşteriler > Yöneticiler’e gidin.
 2. Yöneticileri ekle’ye tıklayın.
 3. Gerekli yöneticileri seçin. Üyeleri ada, kullanıcı adına veya e-postaya göre arayabilirsiniz.
 4. Seçilen yöneticileri atamak istediğiniz müşterileri seçin.
 5. Bitti’ye tıklayın.

Yöneticileri Atama

Belirli bir Müşteri kuruluşu için Müşteri yöneticileri atamak amacıyla şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve Müşteriler’e gidin.
 2. Gerekli Müşteri kuruluşunda Müşteri yöneticilerini ata’ya tıklayın.
 3. Gerekli yöneticileri seçin. Üyeleri ada, kullanıcı adına veya e-postaya göre arayabilirsiniz.
 4. Bitti’ye tıklayın.

Yöneticileri Atama

Şirket İçi Çevirmenler ve Düzeltmenler

Birlikte çalıştığınız tüm çevirmenleri ve düzeltmenleri kuruluşunuza davet edebilirsiniz. İş akışı adımlarına atandıkları çalışma alanınızdaki projelere erişebileceklerdir. Bir adımda birlikte atanan proje üyeleri arasında iş akışı adımlarına, dillere ve bölünmüş dizgilere kişileri atayabilirsiniz.

Yararlı Çevirmenler için Başlarken makalemiz, çevirmenlerin ve düzeltmenlerin Crowdin Enterprise’da çalışmaya başlamasına yardımcı olacaktır.

Alt Satıcılar

Çalışma alanınıza eklenen projelere Satıcılar da atayabilirsiniz. Bunun için Satıcı tarafından Çeviri veya Satıcı tarafından Düzeltme Okuması adımlarını içeren bir iş akışı oluşturmalısınız. Bu, bazı nadir veya daha az yaygın dil çiftlerini çevirmek için yardıma ihtiyacınız olduğunda yararlıdır. Alt satıcı, bunlara atadığınız proje adımlarının bir kopyasını alacak.

Satıcı davet etme ve Satıcı tarafından Çeviri ve Düzeltme Okuması iş akışı adımları hakkında daha fazlasını okuyun.

Müşteri Projelerinde İş Akışları

Müşteri projesi için iş akışı oluştururken alacağınız tek kısıtlama, kaynak ve hedef dillerin zaten önceden tanımlanmış olmasıdır. Bu iki dilde, dizgilerin sizin tarafınızdan geçmesi gereken herhangi bir adımını seçebilirsiniz.

İş akışı şablonlarını kullanabilir veya her proje için özel iş akışları oluşturabilirsiniz.

İş Akışları hakkında daha fazlasını okuyun.

Çeviri kaynakları

Çeviri Bellekleri ve Sözlükler, bir Müşteri tarafından belirli iş akışı adımlarına atandığında Satıcıyla otomatik olarak paylaşılır. Kaynaklara, projedeki dizgileri çevirmek veya düzeltmek için atanan kullanıcılar tarafından erişilebilir olacaktır.

Proje için mevcut kaynakları gözden geçirmek için gerekli projeyi açın ve Kaynaklar’a gidin.

Çeviri Belleği ve Sözlük hakkında daha fazlasını okuyun.

Kuruluş Fiyatları

Satıcı olarak varsayılan ve belirli (özel) fiyatlar ayarlayabilirsiniz. Bunlar, kuruluşunuzun üyeleri tarafından yapılan çeviri ve düzeltme okuması için Müşteriden talep edeceğiniz ücretlerdir.

Not: Belirli fiyatları ve ödemelerinizin işlenme yollarını, kuruluşunuzu projeye Satıcı olarak atayan Müşteri ile doğrudan müzakere edeceksiniz.

Varsayılan Fiyatlar

Varsayılan fiyatları ayarlamak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve Müşteriler > Varsayılan fiyatlar’a gidin.
 2. Çeviri ve düzeltme okuması hizmetleri için fiyatları ayarlayın.
 3. Farklı ÇB eşleşme aralıklarına sahip çeviriler için belirli fiyatlar eklemek amacıyla Belirsiz ÇB eşleşmeleri’ni etkinleştirin.
 4. Kaydet’e tıklayın.

Fiyatları Ayarlayın

Belirli Fiyatlar

Varsayılan fiyatlar, bazı dil çiftleri veya belirli Müşteriler için belirli fiyatlar tarafından geçersiz kılınabilir.

Bir Müşteriye özel fiyatlar belirlemek için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve Müşteriler’e gidin.
 2. Gerekli Müşteri kuruluşunda Fiyatlar’a tıklayın.
 3. simgesine tıklayın ve Varsayılan fiyatları kullan seçeneğinin işaretini kaldırın.
 4. Çeviri ve düzeltme okuması hizmetleri için fiyatları ayarlayın.
 5. Farklı ÇB eşleşme aralıklarına sahip çeviriler için belirli fiyatlar eklemek amacıyla simgesine tıklayın ve Belirsiz ÇB eşleşmeleri’ni etkinleştirin.
 6. Kaydet’e tıklayın.

Belirli Fiyatları Ayarlayın

Dil çiftleri için belirli fiyatları ayarlamak amacıyla şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve Müşteriler > Varsayılan fiyatlar’a gidin
 2. Belirli fiyatlar ekle’ye tıklayın.
 3. Gerekli dilleri seçin.
 4. Çeviri ve düzeltme okuması hizmetleri için fiyatları ayarlayın.
 5. Farklı ÇB eşleşme aralıklarına sahip çeviriler için belirli fiyatlar eklemek amacıyla Belirsiz ÇB eşleşmeleri’ni etkinleştirin.
 6. Kaydet’e tıklayın.

Belirli Fiyatları Ayarlayın

Bu makale yararlı oldu mu?