Proje Raporları

Çeviri maliyetini tahmin etmek ve hesaplamak için en etkin üyeleri takip edin ve varolan sorunlarla birlikte proje durumunu görüntüleyin, projenizi açın ve Raporlar sekmesine gidin.

Proje raporları

Proje Raporları

Proje verilerinizi aşağıdaki raporlarla çözümleyebilirsiniz:

Projeye Genel Bakış

Bu rapor, çeviri ilerlemesini çözümlemenizi ve çeviri için hangi yöntemin kullanıldığını görmenizi sağlar (bir kişi, MÇ veya ÇB ile çevrilir). Kalite Güvencesi (KG) denetimleri ve dizgileriyle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını da denetleyebilirsiniz.

İlerleme çizgisinin üzerine gelindiğinde, çevrilmiş ve onaylanmış kelimelerle ilgili ayrıntıları göreceksiniz. Proje Raporları

KG denetim sorunları, projenin Ayarlar > Kalite güvencesi’nde yapılandırılan KG denetim parametreleri tarafından tanımlanır. KG sorunları, Düzenleyicide düzeltmenler tarafından gözden geçirilebilir ve çözülebilir.

Çözülmemiş sorunlar bölümü aşağıdaki parametreleri çözümlemenizi sağlar:

 • Siyah sayı – dizgiler için oluşturulan tüm çözülmemiş sorunlar
 • Kırmızı sayı – son 24 saat içinde dizgiler için oluşturulan sorunlar
 • Yeşil sayı – son 24 saat içinde dizgiler için çözülmüş sorunlar

Çözülmemiş tüm sorunları Çözülmemiş Sorunları Olan süzgeç seçeneğini kullanarak Düzenleyici içinde bulabilirsiniz.

Not: Yanlış çeviri sorunları hem KG denetimi hem de Çözülmemiş sorunlara aittir.

Proje Boyutu

Proje Boyutu altında projedeki toplam metin sayısını bulabilirsiniz. Ayrıca bu tür metinlerin sayısını da görebilirsiniz:

 • Çevrilebilir – çeviri için
 • Gizli – çeviri için değil (sadece yöneticiler için görünür)
 • Kopyalar – proje içinde tekrarlama

Bu rapor şu parametrelere dayalı olarak oluşturulabilir: kelimeler, dizgiler, karakterler ve boşluklu karakterler.

Proje Özeti

Bu bölüm, genel proje ilerlemesini çözümlemenize yardımcı olur. Farklı dönemler için çeviri, düzeltme okuması ve kaynak dizgiler etkinliklerini gözden geçirebilirsiniz.

Mevcut dört zaman dilimi vardır: gün, hafta, 30 gün ve bir yıl. Grafikler, Proje Boyutu için seçtiğiniz parametreye göre oluşturulur.

Daha fazla ayrıntıyı gözden geçirmek için grafiklerdeki noktaların üzerine gelin:

 • Çeviri Etkinliği – Makine Çevirileri (MÇ) ve Çeviri Belleği (ÇB) ile yapılan ayrı sayıda çevirinin yanı sıra tüm çevrilmiş metinlerin genel sayısı
 • Düzeltme Okuması Etkinliği – tüm onayların ve oyların tam sayıları

Kaynak dizgilere kaç metin eklendiğini, silindiğini ve güncellendiğini görmek için Kaynak dizgiler etkinliği çizelgesindeki çubukların üzerine gelin.

Kaynak Dizgi Etkinliği

Grafikten bir bölümü gizlemek ve gerektiğinde geri getirmek için parametre başlığına tıklayın.
Grafikteki yalnızca belirli parametreleri çözümlemek için bu seçeneği kullanın.

Proje Özeti. Bölümü gizleyin

Parametre başlığının üzerine gelerek grafikteki belirli bir bölümü de vurgulayabilirsiniz.

Proje Özeti. Bölümü vurgulayın

Maliyet Tahmini

Bütçenizi planlamak ve çevirilerin yaklaşık maliyetini saymak için bu raporu kullanın. Projedeki çevrilmemiş ve onaylanmamış dizgilerin maliyetini görmek için çeviri ve onay fiyatlarını ayarlayın.

Aşağıdaki süzgeçlere dayanarak bir Maliyet Tahmini raporu oluşturabilirsiniz:

 • Genel süzgeç – Dil: Tümü veya belirli bir hedef dil; Eklenen dizgiler: Tüm zamanlar, Bugün, Dün, Son 7 gün, Son 30 gün veya Özel aralık.
 • Görev süzgeci – Görevler: Tüm Görevler veya belirli bir görev.
Not: Son çeviri maliyeti, eklenen veya silinen metinler, aynı dizgiyi aynı dile (bunların her ikisi de Çeviri Maliyetinde sayılacaktır) çeviren birden çok kişi gibi çeşitli etkenlerden dolayı farklılık gösterebilir.

Rapor Oluşturma

Maliyet Tahmin raporunu oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Tercih edilen para birimini ve rapor birimini (kelime, dizgi, karakter veya karakterler (boşluklar dahil)) seçin.
 2. Belirli bir görev içinde yapılacak işe dayalı bir rapor oluşturmak için ya Genel Süzgeç ya da Görev Süzgeci’ni seçin. İlgilendiğiniz rapor verilerini belirtmek için mevcut süzgeç parametrelerini kullanın.
 3. Çeviriler ve onaylar için fiyatlarınızı ayarlayın.
 4. Oluştur’a tıklayın.
Not: Oluştur’a tıkladıktan sonra fiyatlar otomatik olarak kaydedilir.

Maliyet Tahmini Oluşturma

Fiyatlar

Taban fiyatlar (tam çeviri, düzeltme) için ücretleri belirleyebilir ve Net Fiyat Şemalarını (ÇB önerileri kullanılarak çeviri için ödenen tam çeviri fiyatının yüzdesi) yapılandırabilirsiniz.

Taban Fiyatlar

Taban Fiyatlar bölümünde, aşağıdaki iş türleri için fiyatları ayarlayabilirsiniz:

 • Tam çeviri – bir kişi tarafından yapılan her çeviri için.
  Not: Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Düzeltme – onaylanan her çeviri için.
Net Fiyat Şemaları

Net Fiyat Şemaları bölümünde, taban fiyatlara ek olarak, çeşitli ÇB Eşleşme türlerinin ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için ödenecek tam çeviri fiyatının yüzdesini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak, aşağıdaki ÇB Eşleşme türleri için tam çeviri fiyatının yüzdesini yapılandırabilirsiniz:

101 (mükemmel) – Mükemmel eşleşme ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (kaynak dizgiler, metin ve içerik olarak ÇB önerisiyle birebir aynıdır).
100 – %100 eşleşen ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (kaynak dizgiler sadece metin olarak ÇB önerisiyle birebir aynıdır).

Ayrıca, tercih edilen metin benzerliği yüzdesini ve böyle bir çeviri için ödenecek tam çeviri fiyatı yüzdesini belirterek kendi ÇB eşleşme türlerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kendi ÇB eşleşme türlerinizi eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Net Fiyat Şemaları bölümünde simgesine tıklayın.
 2. Görünen düğmesine tıklayın.
 3. ÇB eşleşme aralığını ve tam çeviri fiyatı yüzdesini belirtin.
 4. Ayarları kaydetmek için tıklayın.

ÇB Eşleşme Türü Ekleme

Bireysel Fiyatları Ekleme

Varsayılan olarak tüm dillere uygulanan taban fiyatlara ek olarak, belirli diller için ayrı fiyatlar ekleyebilirsiniz. Bireysel fiyatları eklemek için Bireysel fiyatları ekle’ye tıklayın.

Bireysel fiyatların dilini veya dillerini seçmek için açılır menüye tıklayın ve ihtiyacınız olanları seçin. İhtiyacınız olan sayıda bireysel fiyatlar oluşturabilirsiniz.

Bireysel Fiyatları Ekleme

Fiyat Şablonları

Eğer birden çok fiyat yapılandırmasıyla çalışmayı planlıyorsanız, Farklı kaydet > Yeni fiyatlar şablonu’na tıklayarak bunları şablon olarak kaydedin, ardından şablon adını belirtin ve Kaydet’e tıklayın. Kayıtlı şablonlarla, rapor oluşturmak için farklı yapılandırmalar arasında hızla geçiş yapabileceksiniz.

Kayıtlı fiyat şablonlarınızı görüntülemek ve yönetmek için Şablonlar’a tıklayın.

Ön Çevirisi Yapılmış Dizgileri Dahil Edin

Ön çevrisi yapılmış dizgileri bir Maliyet Tahmini raporuna dahil etmek istiyorsanız Ön çevrisi yapılmış dizgileri dahil et’i seçin. Varsayılan olarak, bu seçenek seçilidir.

Örneğin, projenizde çevrilmemiş bir Validate your username dizgisi var. Ön çevrisi yapılmış dizgileri dahil et seçeneği seçili olarak bir Maliyet Tahmini raporu oluşturuyorsunuz. Bu dizgi, Maliyet Tahminine dahil edilecektir. Ardından bu dizgiyi ÇB veya MÇ motoru aracılığıyla ön çevirisini yapıyorsunuz ve bir kez daha Ön çevrisi yapılmış dizgileri dahil et seçeneği seçili olarak bir Maliyet Tahmini raporu oluşturuyorsunuz. Bu kez, ön çevrisi yapılmış Kullanıcı adınızı doğrulayın dizgisi, Maliyet Tahmini raporuna dahil edilmeyecektir.

Diğer taraftan, Ön çevrisi yapılmış dizgileri dahil et seçeneğinin işareti kaldırıldığında, Kullanıcı adınızı doğrulayın dizgisi, hem çevrilmediğinde hem de ÇB veya MÇ motoru ile ön çevrisi yapıldığında Maliyet Tahmini raporuna dahil edilecektir.

Dahili Belirsiz Eşleşmeleri Hesaplayın

Dahili Belirsiz Eşleşmeler – Çevrilmemiş dizgiler arasında bulunan ve büyük olasılıkla ÇB’ye eklenebilecek Belirsiz ÇB eşleşmeleri. Örneğin, eğer dosyadaki ilk dizgi Kullanıcı adınızı doğrulayın ve sonuncusu Kullanıcı adınızı tekrar doğrulayın ise, dahili belirsiz bir eşleşme olacaktır.

Dahili belirsiz eşleşmelerin bir tahminini içeren daha planlı bir rapor almak için Dahili Belirsiz Eşleşmeleri Hesapla’yı seçin.

Bu şekilde, dizgiler listelenmiş olarak tek tek çevrilirse ÇB’ye kaç dizgi eklenebileceğini görmek için tüm dahili eşleşmeler sayılır. Dizgiler farklı bir sırada çevrilebileceğinden hesaplamaların yaklaşık olduğunu unutmayın.

Not: Dahili Belirsiz Eşleşmeler, Net Fiyat Şemaları yapılandırmalarına göre sayılır.

Sonuç Çözümlemesi

Rapor oluşturulduğunda, aşağıdaki tutarları göreceksiniz:

 • Toplam – tüm diller için genel maliyet tahmini.
 • Alt toplam – ÇB tasarrufları, çeviriler ve düzeltme okuması maliyetlerini içeren her dil için maliyet tahmini.

Maliyet Tahmini raporunu indirmek için Dışa Aktar’a tıklayın ve tercih edilen dışa aktarma biçimini (CSV, XLSX veya JSON) seçin.

Maliyet Tahmini Oluşturulmuş

Çeviri Maliyeti

Tamamlanan işe dayalı olarak asıl çeviri maliyetini hesaplamak için bu raporu kullanın.

Aşağıdaki süzgeçlere dayanarak bir Çeviri Maliyeti raporu oluşturabilirsiniz:

 • Genel süzgeç – Gruplandırma: Üye veya dil; Zaman aralığı: Tüm zamanlar, Bugün, Dün, Son 7 gün, Son 30 gün veya Özel aralık; Dosyalar: Tüm dosyalar (silinenler dahil) veya Seçilen dosyalar (silinenler hariç); Dil: Tümü veya belirli bir hedef dil; Kullanıcılar: bir veya birkaç belirli kullanıcı.
 • Görev süzgeci – Görevler: Tüm Görevler veya belirli bir görev.

Rapor Oluşturma

Çeviri Maliyet raporunu oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Tercih edilen para birimini ve rapor birimini (kelime, dizgi, karakter veya karakterler (boşluklar dahil)) seçin.
 2. Belirli bir görev içinde yapılacak işe dayalı bir rapor oluşturmak için ya Genel Süzgeç ya da Görev Süzgeci’ni seçin. İlgilendiğiniz rapor verilerini belirtmek için mevcut süzgeç parametrelerini kullanın.
 3. Çeviriler ve onaylar için fiyatlarınızı ayarlayın.
 4. Oluştur’a tıklayın.
Not: Oluştur’a tıkladıktan sonra fiyatlar otomatik olarak kaydedilir.

Çeviri Maliyeti Oluşturma

Fiyatlar

Taban fiyatlar (tam çeviri, düzeltme) için ücretleri belirleyebilir ve Net Fiyat Şemalarını (ÇB önerileri, MÇ önerileri ve varolan çevirileri kullanılarak çeviri için ödenen tam çeviri fiyatının yüzdesi) yapılandırabilirsiniz.

Taban Fiyatlar

Taban Fiyatlar bölümünde, aşağıdaki iş türleri için fiyatları ayarlayabilirsiniz:

 • Tam çeviri – bir kişi tarafından yapılan her çeviri için.
  Not: Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Düzeltme – onaylanan her çeviri için.
Net Fiyat Şemaları

Net Fiyat Şemaları bölümünde, taban fiyatlara ek olarak, çeşitli Eşleşme türlerinin ÇB önerileri, MÇ önerileri ve diğer çevirilerini kullanılarak yapılan çeviriler için ödenecek tam çeviri fiyatının yüzdesini ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, aşağıdaki eşleşme türleri kategorileri için tam çeviri fiyatının yüzdesini yapılandırabilirsiniz:

ÇB Eşleşme türleri:

101 (mükemmel) – Mükemmel eşleşme ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (kaynak dizgiler, metin ve içerik olarak ÇB önerisiyle birebir aynıdır).
100 – %100 eşleşen ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (kaynak dizgiler sadece metin olarak ÇB önerisiyle birebir aynıdır).

MÇ Eşleşme türleri:

100 – %100 eşleşen MÇ önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (önerilen yeni çeviriler, MÇ önerisiyle birebir aynıdır).

Diğer çeviri türleri:

100 – varolan çevirileri kullanılarak yapılan çeviriler için (önerilen yeni çeviriler varolan çevirilerle birebir aynıdır).

Eğer bir dizgide ÇB ve MÇ önerileri ile varolan çevirilerin bir birleşimi varsa, yeni çeviri en düşük Net Fiyat Şeması değerinde sayılır. Örneğin, bir dizgide %101 (mükemmel) ÇB eşleşme önerisi (tam çeviri fiyatının %10’u) ve %100 MÇ eşleşme önerisi (tam çeviri fiyatının %5’i) varsa, bu dizgiye eklenen yeni çeviri tam çeviri fiyatının %5’i olarak sayılacaktır.

Ayrıca, tercih edilen metin benzerliği yüzdesini ve böyle bir çeviri için ödenecek tam çeviri fiyatı yüzdesini belirterek kendi ÇB, MÇ ve Diğer çeviriler eşleşme türlerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kendi eşleşme türlerinizi eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Net Fiyat Şemaları bölümünde simgesine tıklayın.
 2. Görünen düğmesine tıklayın.
 3. Eşleşme aralığını ve tam çeviri fiyatı yüzdesini belirtin.
 4. Ayarları kaydetmek için tıklayın.

MÇ/Diğer Çeviri Eşleşme Türü Ekleme

Bireysel Fiyatları Ekleme

Varsayılan olarak tüm dillere ve kullanıcılara uygulanan taban fiyatlara ek olarak, belirli diller ve kullanıcılar için ayrı fiyatlar ekleyebilirsiniz. Bireysel fiyatları eklemek için Bireysel fiyatları ekle’ye tıklayın.

Bireysel fiyatların dillerini ve üyeleri seçmek için açılır menülere tıklayın ve ihtiyacınız olanları seçin. İhtiyacınız olan sayıda bireysel fiyatlar oluşturabilirsiniz.

Bireysel Fiyatları Ekleme

Sonuç Çözümlemesi

Rapor oluşturulduğunda, aşağıdaki tutarları göreceksiniz:

 • Toplam – tüm üyeler ve dillerin düzeltme okumaları ve çevirileri için genel proje maliyeti.
 • Toplamlar (üyeye özgü) – belirli bir üye için tüm dillerin düzeltme okumalarının ve çevirilerinin maliyeti.
 • Alt toplamlar (dile özgü) – belirli diller için düzeltme okumaları ve çevirilerin maliyeti.

Çeviri Maliyeti raporunu indirmek için Raporu dışa aktar’a tıklayın ve tercih edilen dışa aktarma biçimini (CSV, XLSX veya JSON) seçin.

Çeviri Maliyeti Oluşturulmuş

En İyi Üyeler

Tüm proje üyelerini gözden geçirmenizi ve en çok kimin katkıda bulunduğunu görmenizi sağlayan rapor.

Varsayılan parametreler:

 • Metin birimi: kelimeler
 • Zaman dilimi: tüm zamanlar
 • Sıralama şekli: çevrilmiş metin birimleri. En çok çeviri yapan üye listenin başında yer alır.
 • Diller: tüm diller
 • Katılımcılar: tümü

Gerekli parametreye tıklayarak üyeleri yeniden sıralayın. Örneğin, eğer üyeleri düzeltme okuması etkinliklerine göre çözümlemek istiyorsanız, sıralamayı yeniden yapmak için Onaylandı parametresine tıklayın.

En İyi Üyeler

Üst düzey üyelerin özel bir listesini oluşturmak için metin birimini (kelimeler, dizgiler, karakterler veya boşlukları olan karakterler) ve etkinliği görmek istediğiniz bir tarih aralığını ayarlayın.

Belirli bir üye hakkındaki bilgileri görüntülemek için Arama alanına üyenin adını veya kullanıcı adını girin.

En İyi Üyeler listesinde aşağıdaki sütunlar bulunur:

 • Ad – katılımcı adı ve kullanıcı adı
 • Diller – proje dilleri
 • Çevrilmiş – çevrilen kaynak metin birimlerinin sayısı
 • Hedef – bir hedef dilde çevrilen metin birimlerinin sayısı.
  Kaynak ve çevrilmiş dizgi miktarı her zaman aynı olduğundan bu parametre Dizgiler metin birimi için kullanılamaz
 • Onaylanmış – onaylanmış metin birimlerinin sayısı
 • Oy Vermiş – bir katılımcının verdiği oy sayısı
 • ”+” oy almış – çeviriler için katılımcının aldığı olumlu oyların sayısı
 • ”-“ oy almış – çeviriler için katılımcının aldığı olumsuz oyların sayısı
 • Kazanım – çeviriler için katılımcının aldığı onayların sayısı
 • Verilen erişim – bir üyeye bir proje için ne zaman erişim verildiğini gösterir

Bazı sütunları göstermek veya gizlemek için tablonun sağ üst tarafındaki düğmesine tıklayın ve tercih edilenleri seçin.

Raporu indirmek için sağ üst köşedeki Dışa Aktar düğmesini kullanın.

Bu makale yararlı oldu mu?