Proje Ayarları

To configure the project settings open your project and choose Project settings at the sidebar menu.

Project settings

Details

In the Details section, you can change the project name, view the Project ID within your organization, add a short description, and change the project logo.

Project details

Source Strings

In the Source strings section, you can enable or disable placeholders unification, and enable or disable the saving of the context and max.length to the downloaded files.

Project Settings Source Strings

Yer Tutucuları Birleştirin

In case your project contains both iOS strings and Android XML files, you can enable Unify placeholders, and the system will transform placeholders into a unified look. Örneğin, etkinleştirilmiş Yer tutucuları birleştir seçeneği ile hem Android dizgisi Merhaba, %s! hem de iOS dizgisi Merhaba, %@!, Düzenleyicide şu şekilde görünecek: Merhaba, [%s]!. Bu seçenek özellikle, iOS strings’den ve Android XML’den gelen ÇB önerileri tamamen değiştirilebilir olacağından ÇB ile çalışırken faydalıdır. Dışa aktarma sırasında, sistem çevirideki yer tutucuları orijinal biçime dönüştürecek. Bu seçenek sadece iOS Strings ve Android XML biçimlerine uygulanır.

Bağlam Bilgilerini Dosyalara Kaydedin

If the option Save context information in the files is enabled, the context and max.length added in Crowdin Enterprise will be visible in the downloaded files. Bu seçenek sadece CSV, Android XML, iOS strings ve RESX biçimlerine uygulanır.

Not: iOS strings’e ve RESX biçimlerine, bu seçenek kısmen uygulanır (yani, indirilen dosyalarda sadece Crowdin’e eklenen bağlam görünür olacaktır).

Çeviriler

In the Translations section, you can manage the duplicate strings, enable or disable machine translation suggestions for the contributors, allow translators to download files for offline translation, allow proofreaders to work with hidden strings, and allow translators to create glossary terms.

Project settings translations

Kopyalar

In Duplicates section, select how the system should treat the duplicated strings. You can choose one of the following:

 • Göster – çevirmenler her örneği ayrı olarak çevirecek.
 • Göster, ancak bunları otomatik çevir.
 • Bir sürüm dalı içinde göster (düzenli algılama) – kopyalar sadece sürüm dalları arasında gizlenecektir.
 • Bir sürüm dalı içinde göster (tam algılama) – kopyalar sadece sürüm dalları arasında gizlenecektir.
 • Gizle (düzenli algılama) – tüm kopyalar aynı çeviriyi paylaşacak.
 • Gizle (tam algılama) – tüm kopyalar aynı çeviriyi paylaşacak.

Regular duplicates detection - when comparing strings, Crowdin Enterprise considers only source texts.
Strict duplicates detection - when comparing strings, Crowdin Enterprise considers both string identifiers (keys) and source texts.

Read Duplicated Strings article for more details on duplicates management.

Makine Çevirisi Önerileri

By default, the feature Show machine translation suggestions is enabled. You can disable it and hide machine translation suggestions for the project contributors in the Editor.

Çevrimdışı Çeviriye İzin Verin

If the option Allow Offline Translation is enabled, translators will be able to download source files to their machines for offline translation and upload translations back into the project. Proje sahibi ve yöneticileri, seçenek durumuna bağlı olarak her zaman kaynakları indirebilir ve çevirileri yükleyebilir.

Allow proofreaders to access hidden strings

If the option Allow proofreaders to access hidden strings is enabled, proofreaders will be able to work with hidden strings. Proje sahibi ve yöneticileri, seçenek durumuna bağlı olarak değil, her zaman gizli dizgilerle çalışabilir.

Allow project members to create glossary terms

If the option Allow project members to create glossary terms is enabled, translators and proofreaders will be able to add new glossary terms to the project. Project owner and managers can always add and edit glossary terms, not depending on the option status.

Çeviri Belleği

Çeviri Belleği her proje için otomatik olarak etkinleştirilir. In the Translation Memory section, you can enable Auto-Substitution. The feature increases the benefit of using the Translation Memory (TM) by suggesting translations with a higher similarity match. If you enable the feature, the non-translatable elements (such as tags, HTML entities, placeholders, numbers and more) in translations will be substituted by TM suggestions used in the source text.

Project translation memory

Bildirimler

Project notifications are disabled by default. Enable the necessary notifications for an agile translation process. Such approach helps to avoid creating additional tasks for every contributor.

Project notifications

Custom placeholders

With Custom placeholders you can modify a list of placeholders that will be highlighted in the source strings in the Editor.

Özel Yer Tutucular

Read Custom Placeholders article for more details on how to add and work with custom placeholders.

Dışa Aktarın

By default, Crowdin Enterprise uses source texts for the untranslated strings while exporting translations. Dışa aktarma seçeneklerini aşağıdaki ayarları kullanarak yapılandırabilirsiniz:

 • Export strings with at least 1 translation
  Choose if you want to export all translated strings without approval.
 • Export translations with a specific number of approvals
  Choose if you want to export only strings with approved translations. Make sure the number of required approvals set isn’t higher than the actual number of proofreading steps in your project workflow.
 • Automatically fill in regional dialects
  Select if your project is translated into language dialects and you want to apply primary language translations to untranslated dialect strings.
  For example, when this option is selected, all untranslated strings in Colombian and Bolivian Spanish (language dialects) will have translations that are already completed in Spanish (primary language).
 • Skip untranslated strings
  Select if you want to export only translated strings. Bu seçenek, dosya biçimine bağlı olarak üç farklı şekilde çalışır. Metin biçimli belgeler için eksik metinler indirilen dosyaları okunamaz hale getirebileceğinden bu seçenek uygulanmaz. Diğerleri boş değerlerle dışa aktarılır. Ve üçüncü dosya kategorisi için çevrilmemiş dizgiler dışa aktarılan çeviri dosyalarından tamamen kaldırılır. <table class="table table-bordered"> Uygulanmayan seçenek Boş değerlerle dışa aktarılan çevrilmemiş dizgiler Kaldırılan çevrilmemiş dizgiler DOCX, IDML, DITA, ADOC, MD, MediaWiki, TXT, HAML, HTML, assets, FM MD, FM HTML, Contentful JSON, SVG JSON (iç içe yapısı ile), PHP, XLSX, CSV, FJS, RC, XAML, XML, Web XML, TypeScript, JS, TOML, QT TS, i18next JSON, gettext PO, FLSNP, Coffee Android XML, macOS/iOS Strings, Stringsdict, Chrome JSON, JSON (iç içe yapısı olmadan), YAML, XLIFF, XLIFF2, ARB, DTD, RRC, GO JSON, Flex, Joomla INI, Maxthon, Java Properties, Play Properties, Java Properties XML, RES JSON, RESW, RESX, SBV, STR, STF, VTT, WXL, VDF, FBT JSON

  </table>

 • Skip untranslated files
  Select if you want to export only translated files. If this option is active, it overrides the effect of the Skip untranslated strings option.

Click Advanced Options to add separate export settings for specific project languages.

Export options

Dil eşleme

Add custom language codes and use them for translation files export. This will keep the structure of exported files consistent.

For example, in the screenshot below two custom codes are set for Greek language. If any of custom placeholders (2 letters, 3 letters codes) is used during file export the file name will include these specific language codes (GK, GEK).

Dil eşleme

Transfer Ownership

Originally, you own any project you create in Crowdin Enterprise. You can transfer your project ownership to any other user in the Organization to which you belong.

Click Transfer and select the needed user to transfer ownership. New project owner will have access to all project resources and will be able to remove the project.

Transfer ownership

Proje Silin

This option is accessible to project managers, project owner, parent group managers, and organization admins. If necessary, you can delete the Crowdin Enterprise project with all the translations and related localization resources.

Not! Bu eylem geri alınamaz.

Remove project

Bu makale yararlı oldu mu?