Proje Ayarları

Proje ayarlarını yapılandırmak için projenizi açın ve kenar çubuğu menüsünden Proje ayarları’nı seçin.

Proje ayarları

Ayrıntılar

Ayrıntılar bölümünde, proje adını değiştirebilir, kuruluşunuzdaki Proje Kimliğini görüntüleyebilir, kısa bir açıklama ekleyebilir ve proje logosunu değiştirebilirsiniz.

Proje ayrıntıları

Kaynak Dizgiler

Kaynak dizgiler bölümünde, proje kaynak dilini değiştirebilir, yer tutucuların birleşmesini etkinleştirebilir veya etkisizleştirebilir ve indirilen dosyalara bağlam ve en fazla uzunluk kaydedilmesini etkinleştirebilir veya etkisizleştirebilirsiniz.

Proje Ayarları Kaynak Dizgiler

Kaynak Dil

Eğer projenizin kaynak dilini değiştirmek istiyorsanız, açılır listeden yeni bir dil seçin.

İşte projenin kaynak dilini değiştirirken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta şunlardır:

 • Yeni kaynak dile bağlı olarak içe aktarılan dizgiler için çoğul biçim uyuşmazlığı olabileceğini lütfen unutmayın. Örneğin, bazı çoğul biçimler Düzenleyicide görüntülenmeyebilir ya da çeviri dışa aktarmada diğerlerinde bazı çoğul biçim çevirileri kullanılabilir. Yeni kaynak dil ilkinden farklı çoğul biçimlere sahipse, kaynak dosyaların güncellenmesini öneririz.
 • Eğer kaynak dil güncellemesi sırasında Düzenleyici ile açılmış bir tarayıcı sekmeniz varsa, değişikliklerin etkili olması ve yeni kaynak dilden çevirmeye devam etmesi için tarayıcıyı yenilemeniz gerekebilir.

Yer Tutucuları Birleştirin

Projenizin hem iOS strings’leri hem de Android XML dosyalarını içermesi durumunda, Yer tutucuları birleştir’i etkinleştirebilirsiniz ve sistem, yer tutucuları birleştirilmiş bir görünüme dönüştürecektir. Örneğin, etkinleştirilmiş Yer tutucuları birleştir seçeneği ile hem Android dizgisi Merhaba, %s! hem de iOS dizgisi Merhaba, %@!, Düzenleyicide şu şekilde görünecek: Merhaba, [%s]!. Bu seçenek özellikle, iOS strings’den ve Android XML’den gelen ÇB önerileri tamamen değiştirilebilir olacağından ÇB ile çalışırken faydalıdır. Dışa aktarma sırasında, sistem çevirideki yer tutucuları orijinal biçime dönüştürecek. Bu seçenek sadece iOS Strings ve Android XML biçimlerine uygulanır.

Bağlam Bilgilerini Dosyalara Kaydedin

Eğer Bağlam bilgilerini dosyalara kaydet seçeneği etkinleştirilirse, Crowdin Enterprise’a eklenen bağlam ve en fazla uzunluk, indirilen dosyalarda görünür olacaktır. Bu seçenek sadece CSV, Android XML, iOS strings ve RESX biçimlerine uygulanır.

Not: iOS strings’e ve RESX biçimlerine, bu seçenek kısmen uygulanır (yani, indirilen dosyalarda sadece Crowdin Enterprise’a eklenen bağlam görünür olacaktır).

Çeviriler

Çeviriler bölümünde, kopya dizgileri yönetebilir, katkıda bulunanlar için makine çevirisi önerilerini etkinleştirebilir veya etkisizleştirebilir, çevirmenlerin çevrimdışı çeviri için dosya indirmesine izin verebilir, düzeltmenlerin gizli dizgilerle çalışmasına izin verebilir ve çevirmenlerin sözlük terimleri oluşturmasına izin verebilirsiniz.

Proje ayarları çeviriler

Kopyalar

Kopyalar bölümünde, sistemin çoğaltılmış dizgilere nasıl davranması gerektiğini seçin. Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Göster – çevirmenler her örneği ayrı olarak çevirecek.
 • Göster, ancak bunları otomatik çevir.
 • Bir sürüm dalı içinde göster (düzenli algılama) – kopyalar sadece sürüm dalları arasında gizlenecektir.
 • Bir sürüm dalı içinde göster (tam algılama) – kopyalar sadece sürüm dalları arasında gizlenecektir.
 • Gizle (düzenli algılama) – tüm kopyalar aynı çeviriyi paylaşacak.
 • Gizle (tam algılama) – tüm kopyalar aynı çeviriyi paylaşacak.

Normal kopyaları algılama - dizgileri karşılaştırırken Crowdin Enterprise sadece kaynak metinleri dikkate alır.
Tam kopyaları algılama - dizgileri karşılaştırırken Crowdin Enterprise hem dizgi tanımlayıcılarını (anahtarlar) hem de kaynak metinleri dikkate alır.

Kopyalar yönetimi hakkında daha fazla ayrıntı için Çoğaltılmış Dizgiler makalesini okuyun.

Makine Çevirisi Önerileri

Varsayılan olarak, Makine çevirisi önerilerini göster özelliği etkinleştirilmiştir. Düzenleyicide bunu etkisizleştirebilirsiniz ve proje katılımcıları için makine çevirisi önerilerini gizleyebilirsiniz.

Çevrimdışı Çeviriye İzin Verin

Eğer Çevrimdışı Çeviriye İzin Ver seçeneği etkinleştirilirse, çevirmenler çevrimdışı çeviri için kaynak dosyaları makinelerine indirebilecek ve çevirileri projeye geri yükleyebileceklerdir. Proje sahibi ve yöneticileri, seçenek durumuna bağlı olarak her zaman kaynakları indirebilir ve çevirileri yükleyebilir.

Düzeltmenlerin gizli dizgilere erişmesine izin verin

Eğer Düzeltmenlerin gizli dizgilere erişmesine izin ver seçeneği etkinleştirilirse, düzeltmenler gizli dizgilerle çalışabileceklerdir. Proje sahibi ve yöneticileri, seçenek durumuna bağlı olarak değil, her zaman gizli dizgilerle çalışabilir.

Proje üyelerinin sözlük terimleri oluşturmasına izin verin

Eğer Proje üyelerinin sözlük terimleri oluşturmasına izin ver seçeneği etkinleştirilirse, çevirmenler ve düzeltmenler projeye yeni sözlük terimleri ekleyebileceklerdir. Proje sahibi ve yöneticiler seçenek durumuna bağlı kalmadan her zaman sözlük terimlerini ekleyebilir ve düzenleyebilir.

Kelime sayısı

Kelime sayısı seçeneğiyle Crowdin Enterprise’ın projenizdeki kelimeleri sayması için tercih edilen yolu ayarlayabilirsiniz. Özellikle, HTML etiketlerinin normal kelimeler olarak sayılıp sayılmayacağı konusunda geçerlidir. Varsayılan olarak Crowdin Enterprise, HTML etiketlerini şunlar hariç, desteklenen biçimlerin çoğu için normal kelimeler olarak değerlendirir: HTML, Front Matter HTML, HAML, MD, Front Matter MD, XML, WEBXML, IDML, XLIFF, XLIFF 2.0, ADOC, DOCX, MIF, DITA.

 • Otomatik (varsayılan) – HTML etiketleri, kaynak dosya biçimine bağlı olarak normal kelimler olarak sayılacak veya atlanacaktır.
 • Etiketleri say – tüm HTML etiketleri normal kelimeler olarak sayılacaktır.
 • Etiketleri atla – tüm HTML etiketleri sayılmayacaktır.

Kelime sayısı seçeneğini değiştirdiğinizde, sadece yeni yüklenen kelimeler yeni ayarlara göre sayılacaktır. Bu nedenle, kaynak dosyaları projeye yüklemeden önce tercih edilen kelime sayısı ayarlarını ayarlamanız önerilir.

Kelime sayısı

Çeviri Belleği

Çeviri Belleği her proje için otomatik olarak etkinleştirilir. Çeviri Belleği bölümünde, Otomatik Değiştirme’yi etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik, daha yüksek benzerlik eşleşmesine sahip çeviriler önererek Çeviri Belleği’ni (ÇB) kullanmanın yararını artırır. Eğer özelliği etkinleştirirseniz, çevirilerdeki çevrilemeyen öğeler (etiketler, HTML varlıkları, yer tutucular, sayılar ve daha fazlası gibi) kaynak metinde kullanılan ÇB önerileriyle değiştirilecektir.

Proje çeviri belleği

Bildirimler

Proje bildirimleri varsayılan olarak etkisizleştirilmiştir. Çevik bir çeviri işlemi için gerekli bildirimleri etkinleştirin. Bu yaklaşım, her katılımcı için ek görevler oluşturmaktan kaçınmaya yardımcı olur.

Proje bildirimleri

Özel yer tutucular

Özel yer tutucularla, Düzenleyicideki kaynak dizgilerde vurgulanacak yer tutucuların listesini değiştirebilirsiniz.

Özel Yer Tutucular

Özel yer tutucuları nasıl ekleyeceğiniz ve onlarla nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla ayrıntı için Özel Yer Tutucular makalesini okuyun.

Ayrıştırıcıların Yapılandırması

Varsayılan olarak Crowdin Enterprise, desteklenen her dosya biçimi için ön tanımlı bir dizi içe ve dışa aktarma parametresi kullanır.

Ayrıştırıcı yapılandırması ile bu ayarlardan bazılarını ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Ayrıştırıcıların yapılandırması hakkında daha fazlasını okuyun.

Ayrıştırıcıların Yapılandırması

Dışa Aktarın

Varsayılan olarak Crowdin Enterprise, çevirileri dışa aktarırken çevrilmemiş dizgiler için kaynak metinleri kullanır. Dışa aktarma seçeneklerini aşağıdaki ayarları kullanarak yapılandırabilirsiniz:

 • Dizgileri en az 1 çeviriyle dışa aktar
  Çevrilen tüm dizgileri onay almadan dışa aktarmak istiyorsanız seçin.
 • Çevirileri belirli sayıda onayla dışa aktar
  Sadece onaylı çevirileri olan dizgileri dışa aktarmak istiyorsanız seçin. Gerekli onay sayısı ayarının proje iş akışınızdaki gerçek düzeltme okuması adımı sayısından daha yüksek olmadığından emin olun.
 • İş akışını geçen dizgileri dışa aktar
  Sadece projenizin iş akışının Son adımına ulaşan dizgileri dışa aktarmak istiyorsanız seçin.
 • Bölgesel lehçeleri otomatik olarak doldur
  Projeniz dil lehçelerine çevriliyorsa ve çevrilmemiş lehçe dizgilerine birincil dil çevirileri uygulamak istiyorsanız seçin.
  Örneğin, bu seçenek belirlendiğinde, Kolombiyaca ve Bolivya İspanyolcası’ndaki çevrilmemiş tüm dizgiler (dil lehçeleri) zaten İspanyolca (birincil dil) olarak tamamlanmış çevirilere sahip olacaktır.
 • Çevrilmemiş dizgileri atla
  Sadece çevrilmiş dizgileri dışa aktarmak istiyorsanız seçin. Bu seçenek, dosya biçimine bağlı olarak üç farklı şekilde çalışır. Metin biçimli belgeler için eksik metinler indirilen dosyaları okunamaz hale getirebileceğinden bu seçenek uygulanmaz. Diğerleri boş değerlerle dışa aktarılır. Ve üçüncü dosya kategorisi için çevrilmemiş dizgiler dışa aktarılan çeviri dosyalarından tamamen kaldırılır.

  Uygulanmayan seçenek Boş değerlerle dışa aktarılan çevrilmemiş dizgiler Kaldırılan çevrilmemiş dizgiler
  DOCX, IDML, DITA, ADOC, MD, MediaWiki, TXT, HAML, HTML, assets, FM MD, FM HTML, Contentful JSON, SVG JSON (iç içe yapısı ile), PHP, XLSX, CSV, FJS, RC, XAML, XML, Web XML, TypeScript, JS, TOML, QT TS, i18next JSON, gettext PO, FLSNP, Coffee Android XML, macOS/iOS Strings, Stringsdict, Chrome JSON, JSON (iç içe yapısı olmadan), YAML, XLIFF, XLIFF 2.0, ARB, DTD, RRC, GO JSON, Flex, Joomla INI, Maxthon, Java Properties, Play Properties, Java Properties XML, RES JSON, RESW, RESX, SBV, STR, STF, VTT, WXL, VDF, FBT JSON
 • Çevrilmemiş dosyaları atla
  Sadece çevrilmiş dosyaları dışa aktarmak istiyorsanız seçin. Eğer bu seçenek etkinse, Çevrilmemiş dizgileri atla seçeneğinin etkisini geçersiz kılar.

Belirli proje dilleri için ayrı dışa aktarma ayarları eklemek amacıyla Gelişmiş Seçenekler’e tıklayın.

Dışa aktarma seçenekleri

Paketler

Hedef dosya paketleri bölümü, seçilen biçimlerden birinde dizgi kümelerini dışa aktarmak için paketleri yönetmenizi sağlar.

Paketleri yapılandırma hakkında daha fazlasını okuyun.

Paketler

Dil eşleme

Özel dil kodları ekleyin ve çeviri dosyalarını dışa aktarma için bunları kullanın. Bu, dışa aktarılan dosyaların yapısını tutarlı tutacak.

Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde Yunanca için iki özel kod ayarlanmıştır. Eğer dosya dışa aktarma sırasında özel yer tutuculardan herhangi biri (2 harf, 3 harf kodları) kullanılırsa, dosya adı bu belirli dil kodlarını (GK, GEK) içerecek.

Dil eşleme

Sahipliği Aktarın

Başlangıçta Crowdin Enterprise’da oluşturduğunuz herhangi bir projeye sahipsiniz. Proje sahipliğinizi ait olduğunuz Kuruluştaki başka bir kullanıcıya aktarabilirsiniz.

Aktar’a tıklayın ve sahipliği aktarmak için gereken kullanıcıyı seçin. Yeni proje sahibi tüm proje kaynaklarına erişebilecek ve projeyi kaldırabilecektir.

Sahipliği aktarın

Proje Silin

Bu seçeneğe proje yöneticileri, proje sahibi, üst grup yöneticileri ve kuruluş üst yöneticileri erişebilir. Gerekirse, Crowdin Enterprise projesini tüm çevirileri ve ilgili yerelleştirme kaynakları ile birlikte silebilirsiniz.

Not! Bu eylem geri alınamaz.

Projeyi kaldırın

Bu makale yararlı oldu mu?