Genel Sorular

İnsanları Bir Projeye Nasıl Davet Edebilirim?

Projenize yeni proje üyeleri davet ederken şu anki kuruluş üyelerinden seçim yapabilir veya davet etmek istediğiniz kişinin e-posta adresini el ile girebilirsiniz. Daveti göndermeden önce gerekli rolleri ve dilleri seçerek davetlinin projede hangi izinlere sahip olması gerektiğini belirleyebilirsiniz.

İnsanları davet etmek için projenizi açın ve Üyeler sekmesine gidin.

İnsanları bir projeye davet etme hakkında daha fazlasını okuyun.

Kişileri Belirli Dillere Nasıl Atayabilir/Davet Edebilirim?

Proje yapılandırmasına bağlı olarak (iş akışı olan veya olmayan proje), tüm ya da seçilen hedef dillere ve tüm ya da seçilen iş akışı adımlarına erişim verebilirsiniz. Tercih edilen izinleri davet sırasında veya davetliler projeye katıldıktan sonra ayarlayabilirsiniz.

İş akışı olan projeler için her iş akışı adımında önceden yapılandırılmış hedef dillere ve atanan kişilere sahip bir iş akışı şablonu atayabilirsiniz. Alternatif olarak, projenize bir iş akışı ekledikten sonra kişileri atayabilirsiniz.

Proje Etkinliklerini Nasıl Görüntüleyebilirim?

Tüm proje etkinliklerini görüntülemek için projenizi açın ve Etkinlik sekmesine gidin. Belirli kişilerle veya dillerle ilgili belirli türlerdeki etkinlikleri bulmak için süzgeçleri kullanın.

Ayrıca çeviri ve düzeltme okuması için ilerleme zaman çizelgesini görmek ve kaynak dizgilerin ne zaman eklendiğini, silindiğini ya da güncellendiğini denetlemek için projenin Raporlar sekmesi Proje Özeti bölümüne de gidebilirsiniz.

Varolan Çevirilerimi Bir Projeye Nasıl Yükleyebilirim?

Eğer varolan çevirileriniz varsa bunları Çeviriler sekmesi, dil sayfası veya Düzenleyici aracılığıyla yükleyebilirsiniz.

Varolan Çevirileri Yükleme hakkında daha fazlasını okuyun.

Kalite Güvencesi (KG) Denetimleri Nedir?

KG denetimleri, tüm çevirilerin çeviri tutarlılığı, boşluk tutarlılığı, doğru yazım ve daha fazlası gibi bir dizi kurala göre otomatik gözden geçirilmesidir.

Tüm KG denetimi parametrelerinin listesini bulabilir ve gerekli olanları projenin Ayarlar > Kalite güvencesi’nde etkinleştirebilirsiniz.

Eğer bir çeviride KG denetim sorunu algılanırsa, düzeltmenler bunu Düzenleyicide görebilir.

KG Denetimleri hakkında daha fazlasını okuyun.

Proje Üyelerine Görevler Nasıl Atanır?

Görevler, özellikle iş akışı olmayan projelerde veya büyük dosyaları çevirmenler arasında bölmeniz veya dosyaları belirli kişilere atamanız gerektiğinde yerelleştirme sürecini yönetmenize yardımcı olan araçlardan biridir. Bu durumlarda projeniz içerisinde görevler oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak, iş akışı olan projeleriniz varsa çeviri ve düzeltme okuması iş akışı adımlarına kişileri atayabilir ve görev oluşturmaktan kaçınmak için proje bildirimlerini etkinleştirebilirsiniz.

Görevler oluşturmak ve bunları proje üyelerine atamak için projenizi açın ve Görevler sekmesine gidin.

Görevler hakkında daha fazlasını okuyun.

Kaynak Dizgilerin Yüklenmesini ve Çevirilerin İndirilmesini Nasıl Otomatikleştirebilirim?

Kaynak dosyaları yükleme ve çevirileri web arayüzü (UI) aracılığıyla el ile indirme olanağının yanı sıra, aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz:

 • Crowdin projenizi zaten kullandığınız araçlarla (örn. GitHub, GitLab, Bitbucket veya Azure Repos gibi VCS sistemleri; CMS sistemleri vb.) bütünleştirin. Crowdin Mağazası’ndaki mevcut bütünleştirmeleri keşfedin.
 • API veya konsol istemcisi (CLI) kullanın.

Ayrıca Web Kancaları’nı, Crowdin Enterprise’daki önemli olaylardan haberdar olmak için de yapılandırabilirsiniz.

Yukarıdaki seçenekleri birleştirmek, yerelleştirmeyi şirketinizin geliştirme sürecine kolayca bütünleştirmenizi sağlar.

Ne Tür Raporlar Oluşturabilirim?

Aşağıdaki rapor türlerine erişebilirsiniz:

 • Maliyet tahmini – eğer çevirmenlerinizin, düzeltmenlerinizin veya satıcılarınızın fiyatlarını zaten biliyorsanız, gelecekteki yaklaşık yerelleştirme maliyetini öğrenmek için bu raporu önceden oluşturabilirsiniz.
 • Çeviri maliyeti – bu rapor ile, tamamlanan çeviri ve düzeltme okumasına göre asıl yerelleştirme maliyetini hesaplayabilirsiniz.
 • En iyi üyeler – çeviriyle ilgilenen bir topluluğunuz varsa bu rapor faydalıdır. En etkin üyeleri takip edin ve çabaları için onları ödüllendirin.

Raporlar bölümü ayrıca projeye genel bakış ve proje boyutu, çeviri, düzeltme okuması etkinlikleri ve daha fazlası hakkında bilgilere sahip çizelgeler içerir.

Rapor oluşturmak için projenizi açın ve Raporlar sekmesine gidin.

Raporlar hakkında daha fazlasını okuyun.

Çeviri Belleklerini (ÇB’leri) ve Sözlükleri Nasıl Yükleyebilirim?

Eğer varolan çeviri belleğinize ve sözlük dosyalarınıza sahipseniz, bunları çeviri bellekleri için TMX, CSV veya XLSX dosya biçimlerinde ve sözlükler için TBX, CSV veya XLSX biçimlerinde Crowdin Enterprise’a yükleyebilirsiniz.

Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve yerelleştirme kaynaklarını doğrudan kuruluşunuza yüklemek için sol kenar çubuğundaki Çeviri Bellekleri veya Sözlükler’i seçin. Yüklendikten sonra bu yerelleştirme kaynaklarını gerekli projelere atayabilirsiniz.

Çeviri Belleği ve Sözlük hakkında daha fazlasını okuyun.

Crowdin Enterprise’da Kopyalarla Nasıl İşleyebilirim?

Özellikle birden çok dalı çeviriyorsanız, projeniz kopya dizgiler içerebilir. Projeye ilk kez yüklenen veya eklenen herhangi bir benzersiz kaynak dizgi, asıl digi olarak kabul edilir. Kaynak metin ya da kaynak metin ve anahtar açısından ana dizgiyle aynı olan (normal veya tam kopya algılamayı kullanmanıza bağlı olarak) ancak daha sonra yüklenen veya oluşturulan diğer dizgiler, kopya dizgiler olarak kabul edilir. Eğer kopya dizgileri otomatik olarak çevirmeyi seçerseniz, asıl dizgilerin çevirileri paylaşılacaktır.

Projenizi açın ve aşağıdaki seçenekleri kullanarak Crowdin Enterprise’ın kopyaları nasıl işlemesi gerektiğini seçmek için Ayarlar > İçe Aktar’a gidin:

 • Göster – çevirmenler her bir örnek ayrı ayrı çevirecek
  Bu seçenek varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Kopyalar farklı bir bağlamda kullanıldığında ve bu nedenle farklı şekilde çevrilmesi gerektiğinde bunu kullanın.

 • Göster, ama bunları otomatik çevir
  Kopyalar Düzenleyicide gösterilecektir, ancak kaynak dizgi çevrildikten sonra otomatik olarak çevrilecektir. Bu seçenek, bazı kopyaların benzersiz çeviriler gerektirdiği ve diğerlerinin otomatik olarak çevrilmesi gerektiği nadir durumlarda kullanılır.

  Not: Eğer asıl dizginin çevirileri yoksa, kopyalar otomatik olarak çevrilmeyecektir.
 • Bir sürüm dalı içinde göster – kopyalar sadece sürüm dalları arasında gizlenecektir.
  Asıl dalınızdaki tüm kopyalar ayrı ayrı görünür olacak ve çevrilecektir. Sürüm dallarındaki kopyalar gizlenecek ve otomatik çevrilecektir.

  Not: Birkaç dalla çalışırken, asıl dalınızı önce Crowdin Enterprise ve ardından diğer dallarla bütünleştirin.
 • Gizle – tüm kopyalar aynı çeviriyi paylaşacaktır Eğer kopyalar aynı bağlamda kullanılıyorsa, bunları Düzenleyicide gizleyerek ve otomatik olarak çevirerek zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bu durumda, Düzenleyicide çalışan çevirmenlere sadece bir asıl dizgi görünür olacaktır.

Hem Bir sürüm dalı içinde göster hem de Gizle seçenekleri iki sürümde mevcuttur: düzenli kopya algılama ve tam kopyayı algılama. Eğer kaynak dosyalarınız görünen tanımlayıcılara (anahtarlar) sahip dizgiler içeriyorsa, seçeneğin tam sürümünü kullanmak daha iyidir. Diğer durumlarda, düzenli olanı kullanmaktan çekinmeyin.

Kopya Dizgiler hakkında daha fazlasını okuyun.

Bir Dizginin Düzenleyicide Görüntülenmesini Nasıl Gizleyebilirim?

Eğer projeniz çevrilmemesi gereken veya daha sonra çevrilmesi gereken bazı dizgiler içeriyorsa bu dizgileri çevirmenlerden gizleyebilirsiniz. Seçilen dizgileri veya bir dosya içindeki tüm dizgileri gizleyebilirsiniz.

Dizgileri gizlemek için projenizi açın ve Kaynaklar > Dizgiler’e gidin.

Dizgi Görünürlüğünü Değiştirme hakkında daha fazlasını okuyun.

Alternatif olarak, Düzenleyicide dizgileri de gizleyebilirsiniz. Üst orta bölümde simgesine tıklayın ve Dizgiyi Gizle’yi seçin. Gizli dizgiler çeviri veya düzeltme okuması için hazır olduğunda, bunları Düzenleyicide bulmak ve bu dizgileri tekrar görünür hale getirmek için süzgeci kullanabilirsiniz.

Bu makale yararlı oldu mu?