GitLab Bütünleştirmesi

GitLab ile bütünleştirme, Crowdin Enterprise’daki çeviri projeniz ile GitLab deponuz arasında kaynak ve çeviri dosyalarını eşitler. Çevrilen ve onaylanan tüm dosyalar, GitLab deposundaki l10n dalına birleştirme isteği şeklinde otomatik olarak yollanacaktır.

GitLab’ı Crowdin Enterprise ile Bağlama

Aralarından seçim yapabileceğiniz iki olası seçenek vardır. Ya GitLab Hesabınızı ya da GitLab Enterprise Hesabınızı kullanabilirsiniz.

GitLab Hesabını Bağlama

 1. Projenizi açın ve Kaynaklar > Bürünleştirmeler ve API’ye gidin.
 2. Select GitLab integration and click Set Up Integration to integrate via your GitLab Account.
 3. Ardından GitLab tarafında Crowdin Enterprise ile bağlantıyı yetkilendirin.

GitLab Enterprise Hesabını Bağlama

 1. GitLab Enterprise Hesabı ile bütünleştirmek için erişim belirteci oluşturmalısınız. Gerekli kapsamı seçtiğinizden emin olun:

  • api – Tüm gruplar ve projeler, kapsayıcı kayıt defteri ve paket kayıt defteri de dahil olmak üzere API’ye tam okuma/yazma erişimi verir
 2. Ardından erişim belirtecinizi ve Temel URL’nizi ilgili alanlara yerleştirin. Devam etmek için Bütünleştirmeyi Ayarla’ya tıklayın.
 3. Açılır ileti öğesinde, deponuzu ve çevrilmesi gereken dalları seçin. Kopya dizgileri Göster (Sürümler için önerilir) olarak değiştirilmesi önerilir, böylece dallar arasında aynı dizgiler gizlenecektir. Çoğaltılmış Dizgiler hakkında daha fazlasını okuyun.

When you work with private integrations (e.g., integrations with self-hosted VCS), you need to add dedicated Crowdin Enterprise IP addresses to the whitelist to ensure that it operates properly while staying secure.

IP Adresleri hakkında daha fazlasını okuyun.

Hizmet Dalları

When translations are finished and your languages are ready to go live, Crowdin Enterprise sends merge request with translations to your version control system. Yerelleştirme altındaki her dal için Crowdin Enterprise, çevirilerle ek hizmet dalı oluşturur. Doğrudan master dalına işlemeyiz böylece önce çevirileri doğrulayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, oluşturulan hizmet dalı adına l10n \ _ eklenir. Eğer gerekirse kolayca değiştirilebilir.

Eşitleme Ayarları

Varsayılan olarak, kaynaklar çevirilerle depoya yollanmaz. Eğer Crowdin Enterprise projenizde kaynak metin değişiklikleri yaparsanız ve Crowdin Enterprise’daki kaynak dosyalarınızda yaptığınız değişiklikleri deponuza geri yollamak isterseniz, Düzenle’ye tıklayın, bütünleştirmenin ayarlarında Kaynakları Yolla’yı seçin ve Kaydet’e tıklayın.

Çevirilerin geçici olarak depoya yollanmasını etkisizleştirmenin gerekli olduğu durumlar vardır. Bu durumda, bütünleştirmenin ayarlarında Düzenle’ye tıklayın, Çevirileri Yolla işaretini kaldırın ve Kaydet’e tıklayın. Çevirileri depo ile eşitlemeye hazır olduğunuzda, Çevirileri Yolla seçeneğini işaretleyin ve Kaydet’e tıklayın.

Eşitleme her saat otomatik olarak işlenir. Eğer gerekirse, bütünleştirmenin ayarlarından güncelleme aralığını değiştirebilirsiniz. Eşitleme zamanlamasını yapılandırmak için – Düzenle’ye tıklayın, Eşitleme Zamanlaması ayarına doğru kaydırın, tercih edilen aralığı ayarlayın ve Kaydet’e tıklayın.

Eşitleme ayarlarına bağlı kalmadan, depodaki kaynak dosyalarda yapılan değişiklikler her 10 dakikada bir Crowdin Enterprise ile yine de eşitlenecektir.

Otomatik Olarak Eşitlenecek Dallar

Bütünleştirmeyi ayarladığınızda, Crowdin Enterprise projesine eklenmesi gereken mevcut depo dallarını seçersiniz. To add future branches from GitLab to Crowdin Enterprise automatically, create a pattern for the branch names in the integration’s settings.

Örneğin, GitLab bütünleştirmesi ayarlarına *özellik şeklinde bir model ekleyin. Bu durumda, başlığın sonunda bu kelimeyi içeren gelecekteki dallar projeye eklenecektir.

Dal adlarına bir şekil eklemek için şu adımları izleyin:

 1. GitLab bütünleştirmesi bölümünde Düzenle’ye tıklayın.
 2. Açılır ileti öğesinde Otomatik Olarak Eşitlenecek Dallar ayarına doğru kaydırın.
 3. Otomatik Olarak Eşitlenecek Dallar alanında, gerekli dalları tanımlamak için ‘*’, ‘?’, ‘[set]’, ‘' ve diğerleri gibi joker karakter seçicileri kullanın.
 4. Kaydet’e tıklayın.

Varsayılan yapılandırma dosyası adı

crowdin.yml otomatik olarak eşitlenen dallar için kullanılan varsayılan dosya adıdır. Varsayılan ayarları değiştirmek için Düzenle’ye tıklayın, bütünleştirmenin ayarlarındaki Varsayılan yapılandırma dosyası adı alanında tercih edilen adı belirtin ve Kaydet’e tıklayın.

Eşitleme için İçerik Seçme

Bütünleştirmenin çalışması için hangi kaynak dosyaların çevrilmesi gerektiğini ve Crowdin Enterprise’ın deponuzdaki çevrilmiş dosyaları nasıl yapılandırması gerektiğini belirtmek zorundasınız. Hizmet dalı adının yanında ünlem işareti bulunan kırmızı bir simge görmeniz durumunda bu, eşitleme için içerik seçmediniz anlamına gelir.

Bunu yapmanın iki yolu vardır: bir yapılandırma dosyası oluşturarak çevrimiçi veya el ile yapılandırma.

Çevrimiçi Yapılandırma

Bu yöntem, sürüm denetim sistemleri (VCS) ile tüm bütünleştirmeler için aynıdır. Çevrimiçi eşitleme amacıyla nasıl içerik seçileceğini öğrenmek için VCS Bütünleştirmeleri: Çevrimiçi Yapılandırma’yı gözden geçirin.

Yapılandırma Dosyası Oluşturma

Configuration file crowdin.yaml should be stored in the GitLab repository along with each separate branch that you want to translate, so Crowdin Enterprise knows what files exactly should be sent for translations.

CLI için gereken aynı yapıya sahip olmalıdır, ancak projenizin kimlik bilgileri güvenlik nedeniyle dosyanın üstbilgisinde saklanmamalıdır. Bir yapılandırma dosyası oluşturma hakkında daha fazlasını okuyun.

Eşitleme Durumunu Denetleme

Once the integration is set up, all the related information is stored in the same place – Resources > Integrations & API, GitLab section. Varsayılan olarak, eşitleme her saat otomatik olarak işlenir. Eğer eşitlemeyi hemen başlatmanız gerekiyorsa – Şimdi Eşitle’ye tıklayın.

GitLab sync now

Depodan Çevirileri Yükleme

Varsayılan olarak, depoda saklanan çeviriler sadece ilk eşitleme sırasında Crowdin Enterprise’a yüklenir. Çevirileri Crowdin Enterprise’a el ile yüklemek içinŞimdi Eşitle düğmesinin yanındaki simgesine tıklayın ve ardından Çevirileri Yükle’ye tıklayın. Bütünleştirme, varolan çevirileri Crowdin Enterprise projesine yükleyecek.

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?