VCS Bütünleştirmelerini Çevrimiçi Yapılandırma

To configure a Version Control System integration, specify which source files should be translated and how Crowdin Enterprise should structure the translated files in your repository.

Dal Yapılandırması

Once you selected your repository and branch for translation, the next step you need to do is to configure the selected branch. Click to open the Branch Configuration dialog and start the configuration. In the Branch Configuration dialog, you can either load the existing configuration file stored on your repository or create a new configuration from scratch.

Bütünleştirme ayarlama

Bir Yapılandırma Yükleme

To load the existing configuration file stored on your repository, follow these steps:

 1. Click Load configuration.
 2. Deponuzdan yapılandırma dosyasının adını girin.
 3. Devam’a tıklayın.

Yapılandırmayı yükleyin

The configuration will be displayed in the Branch Configuration dialog. You can use it as is or modify it if needed.

Bir Yapılandırma Oluşturma

To create a new configuration file that will be used by the integration, specify the preferred name and click Continue in the Branch Configuration dialog.

Dal yapılandırması

Then specify the source and translated file paths using patterns and placeholders listed below. In the right panel, you can preview the structure of the source files that will be uploaded for translation and the structure of the translated files based on the specified paths.

Once you finish setting up the configuration for the selected branch and save the changes, the configuration file will be saved to the root of the translation branch in your repository.

Şekiller

* (yıldız işareti)

Represents any character in the file or directory name. Eğer bir “*.json” belirtirseniz, “iletiler.json”, “hakkimizda.json” ve “.json” ile biten her şey gibi tüm dosyaları içerecektir.

** (çiftli yıldız işareti)

Herhangi bir dizgiyle art arda (alt dizinler dahil) eşleşir. Hem kaynak hem de çeviri şekillerinde ** kullanabileceğinizi unutmayın. When using ** in the translation pattern, it will always contain a sub-path from the source for a certain file. For example, you can use source: ‘/en/**/*.po’ to upload all *.po files to Crowdin Enterprise recursively. Çeviri şekli ‘/%two_letters_code%/**/%original_file_name%’ olacaktır.

? (soru işareti)

Herhangi bir tek karakterle eşleşir.

[set]

Küme içindeki herhangi bir tek karakterle eşleşir. Düzenli İfadedeki, küme değili ([^ a-z]) dahil olmak üzere karakter kümeleri gibi davranır.

\ (ters eğik çizgi)

Sonraki üst karakteri atlatır.

Yer Tutucular

Çevrilen dosyaların nereye yerleştirileceğini ve nasıl adlandırılacağını tanımlamak için yer tutucuları kullanın:

Ad Açıklama
%original_file_name% Orijinal dosya adı
%original_path% Sonuçta oluşan pakette dosya yolunu oluşturmak için Crowdin Enterprise projesindeki ana klasörlerin adlarını alır
%file_extension% Orijinal dosya uzantısı
%file_name% Uzantısız dosya adı
%language% Dil adı (örn. Ukraynaca)
%two_letters_code% Dil kodu ISO 639-1 (örn. uk)
%three_letters_code% Dil kodu ISO 639-2/T (örn. ukr)
%locale% Yerel ayar (örn. uk-UA)
%locale_with_underscore% Yerel ayar (örn. uk_UA)
%android_code% "values-" dizinlerini adlandırmak için kullanılan Android Locale tanımlayıcısı
%osx_code% ".lproj" dizinlerini adlandırmak için kullanılan OS X Locale tanımlayıcısı
%osx_locale% Çeviri kaynaklarını adlandırmak için kullanılan OS X yerel ayarı (örn., uk, zh-Hans, zh_HK)

Gelişmiş Ayarlar

Dosyaları Yoksayma

If some files shouldn’t be translated, select Ignore files or folders, specify the respective pattern for these files, and Crowdin Enterprise won’t upload specific files for translation.

Dosyaları veya klasörleri yoksayın

Dil Eşleme

If your project uses custom names for locale directories, you can use Language Mapping to map your own languages to be recognized by Crowdin Enterprise.

Dil eşlemesi eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Click Language mapping.
  Language mapping
 2. Select the necessary language and a placeholder.
 3. Specify your custom code.
 4. Başka bir özel kod eklemek için Eşleme Ekle’ye tıklayın.
 5. Click Save.
  Language mapping

Elektronik Tabloları Yapılandırma

You can specify the scheme of your spreadsheet file in the Scheme field. CSV veya XLS/XLSX dosyanız için şemayı oluşturmak amacıyla aşağıdaki sabitleri kullanın:

identifier – Sütun, dizgi tanımlayıcıları içerir.
source_phrase – Sütun, kaynak dizgileri içerir.
source_or_translation – Sütun, kaynak dizgileri içerir, ancak dosya dışa aktarıldığında aynı sütun çevirilerle doldurulur. Varolan çevirileri yüklerken, bu sütundaki değerler çeviri olarak kullanılacaktır.
translation – Sütun çevirileri içerir.
context – Sütun, kaynak dizgiler için yorumları veya bağlam bilgilerini içerir.
max_length – Sütun, dizgilerin çevirileri için en fazla uzunluk sınırı değerlerini içerir.
labels – Sütun, kaynak dizgiler için etiketleri içerir.
none – İçe aktarma sırasında atlanacak sütun.

Scheme example: identifier,source_phrase,context,fr,de,it,uk (Language Codes).

If a spreadsheet contains the translations for multiple target languages, select Multilingual spreadsheet. If you don’t want to translate the text stored in the first row, select Import first line as a header.

Elektronik tablo dosyaları

XML Dosyalarını Yapılandırma

XML Dosyaları

İçeriği Çevirme Select to translate texts stored inside the tags.
Öznitelikleri Çevirme Select to translate tag attributes.
İçerik Bölümlemesi Select to split the source XML file's content into shorter text segments.
Not: İçerik bölümlemesi etkinleştirildiğinde, çeviri yükleme bir deneysel makine öğrenme teknolojisi tarafından ele alınır.
Çevrilebilir Öğeler Bu, XPaths olan yerdeki her öğenin DOM öğesine aktarılması gereken dizgilerin bir dizilimidir.
Örnek yol: /düğüme/giden/yol veya /özniteliğe/giden/yol[@attr]

Ek Parametreler

Aşağıdaki parametreler çevrimiçi olarak yapılandırılamaz:

 • preserve_hierarchy - saves directory structure in Crowdin Enterprise
 • dest - allows you to specify a file name in Crowdin Enterprise
 • type - allows you to specify a file type in Crowdin Enterprise
 • update_option - dosya güncellemesi sırasında çevirileri korur ve değiştirilen dizgilerde onayları korur/kaldırır
 • commit_message - additional commit message that can include Git tags
 • export_languages - belirtilen diller için çevirileri dışa aktarır

Once you save the online configuration, a crowdin.yml file will be saved to the root of the configured branch in your repository. Gerekli parametreleri eklemek için bu dosyayı el ile düzenleyebilirsiniz.

Read more about the configuration file.

Yapılandırmayı Kaydetme

Click Save changes to preview the created configuration.

Yapılandırmayı kaydedin

Click Add File Filter if you have various file groups with different configurations.

If several branches in the project share the same configuration, and the same filters should be applied to them, select Apply filters to all translatable branches.

Oluşturulan yapılandırmayı kaydetmek için Kaydet’e tıklayın.

Tüm çevrilebilir dallara süzgeçleri uygulayın

When the configuration is saved, the localizable files will start uploading to your Crowdin Enterprise project.

Eşitleme sürüyor

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?