VCS Bütünleştirmelerini Çevrimiçi Yapılandırma

To configure a Version Control System integration you should specify which source files should be translated and how Crowdin should structure the translated files in your repository.

Dal Yapılandırması

Seçilen dalı, kaynak ve çevrilmiş dosyaların yolunu belirtecek şekilde yapılandırın. Dal Yapılandırması ileti öğesini açmak için Yapılandırmayı Düzenle’ye tıklayın.

Ardından, bir yapılandırma oluşturabilecek veya deponuzdan bir yapılandırma dosyasını yükleyebileceksiniz.

Bütünleştirme ayarlama

Bir Yapılandırma Yükleme

Eğer deponuza zaten kaydedilmiş bir yapılandırma dosyanız varsa, şu adımları izleyerek bu dosyayı seçebilirsiniz:

 1. Click Load configuration.
 2. Deponuzdan yapılandırma dosyasının adını girin.
 3. Devam’a tıklayın.

Ardından bu yapılandırmayı olduğu gibi kullanabilir veya bu yapılandırma dosyasına kaydedilecek bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

Bir Yapılandırma Oluşturma

Dal Yapılandırması ileti öğesinde, bütünleştirme için kullanılacak bir yapılandırma oluşturabilirsiniz.

Bunun için yapılandırma dosyasını adlandırın ve Devam’a tıklayın.

Dal yapılandırması

Ardından, aşağıda listelenen ve açıklanan şekilleri ve yer tutucuları kullanarak kaynak dosya yolunu ve çevrilmiş dosya yolunu seçin.

Seçilen dal için yapılandırmayı ayarlamanızdan ve kaydetmenizden sonra, yapılandırma dosyası deponuzdaki çeviri dalının kök dizinine kaydedilecektir.

Şekiller

* (yıldız işareti)

Dosya veya dizin adındaki herhangi bir karakteri temsil eder. Eğer bir “*.json” belirtirseniz, “iletiler.json”, “hakkimizda.json” ve “.json” ile biten her şey gibi tüm dosyaları içerecektir.

** (çiftli yıldız işareti)

Herhangi bir dizgiyle art arda (alt dizinler dahil) eşleşir. Hem kaynak hem de çeviri şekillerinde ** kullanabileceğinizi unutmayın. Çeviri şeklinde ** kullanırken, belirli bir dosya için her zaman kaynaktan gelen alt yolu içerecek. Örneğin, tüm .po dosyalarını art arda Crowdin’e yüklemek için ‘/en/**/.po’ kaynağını kullanabilirsiniz. Çeviri şekli ‘/%two_letters_code%/**/%original_file_name%’ olacaktır.

? (soru işareti)

Herhangi bir tek karakterle eşleşir.

[set]

Küme içindeki herhangi bir tek karakterle eşleşir. Düzenli İfadedeki, küme değili ([^ a-z]) dahil olmak üzere karakter kümeleri gibi davranır.

\ (ters eğik çizgi)

Sonraki üst karakteri atlatır.

Yer Tutucular

Çevrilen dosyaların nereye yerleştirileceğini ve nasıl adlandırılacağını tanımlamak için yer tutucuları kullanın:

Ad Açıklama
%language% Dil adı (yani Ukraynaca)
%two_letters_code% Dil kodu ISO 639-1 (yani uk)
%three_letters_code% Dil kodu ISO 639-2/T (yani ukr)
%locale% Yerel ayar (uk-UA gibi)
%locale_with_underscore% Yerel ayar (yani uk_UA)
%original_file_name% Orijinal dosya adı
%android_code% "values-" dizinlerini adlandırmak için kullanılan Android Locale tanımlayıcısı
%osx_code% ".lproj" dizinlerini adlandırmak için kullanılan OS X Locale tanımlayıcısı
%original_path% Sonuçta oluşan pakette dosya yolunu oluşturmak için Crowdin projesindeki ana klasörlerin adlarını alır
%file_extension% Orijinal dosya uzantısı
%file_name% Uzantısız dosya adı

Gelişmiş Ayarlar

Dosyaları Yoksayma

In case some files should not be translated, use the Ignored Pattern option and Crowdin won’t upload specific files for translation.

Dosyaları veya klasörleri yoksayın

Dil Eşleme

Genellikle yazılım projelerinin yerel dizinler için özel adları vardır. You are allowed to map your own languages to be recognizable for Crowdin. To add language mapping, fill in the Language Mapping section.

Dil eşleme

Elektronik Tabloları Yapılandırma

Dosyanızın yapısını Şema alanında tanımlayın. Virgül kullanarak değerleri gerekli sırada listeleyin:

 • identifier — sütun, kaynak dizginin benzersiz bir tanımlayıcısını içerir
 • source_phrase — bu sütun, çevrilmesi gereken gerçek metni içerir
 • source_or_translation — Crowdin, bu sütundaki metinleri çeviri için kaynak dizgiler olarak düşünür ve ortaya çıkan dosyayı indirirken bunları çevrilmiş metinlerle değiştirir
 • translation — sonuçta ortaya çıkan çeviri dosyaları bu sütuna yerleştirilir
 • context — kaynak dizgilerin anlamını daha iyi anlamanıza yardımcı olan herhangi bir bağlamsal bilgi
 • max_length — defines the max. length of the translated texts

Eğer bir elektronik tablo tüm hedef diller için çevirileri içeriyorsa, Çok dilli elektronik tablo seçeneğini kullanabilirsiniz. Also, indicate the sequence of columns with translations in the Scheme filed, for example, identifier,source_phrase,context,uk,ru,fr (Language Codes).

İlk satırda yer alan metnin çevrilmesini istemediğiniz durumda, * İlk satırı başlık olarak içe aktar* seçeneğini işaretleyin.

Elektronik tablo dosyaları

XML Dosyalarını Yapılandırma

XML Dosyaları

İçeriği Çevirme Etiketlerin içine yerleştirilen metinlerin çevirip çevrilmeyeceğini tanımlar
Öznitelikleri Çevirme Etiket özniteliklerinin çevrilip çevrilmeyeceğini tanımlar
İçerik Bölümlemesi Uzun metinlerin daha küçük metin parçalarına bölünüp bölünmeyeceğini tanımlar.
Önemli! Bu seçenek, etkinleştirildiğinde XML dosyaları için varolan çevirileri yükleme olasılığını etkisizleştirir.
Çevrilebilir Öğeler Bu, XPaths olan yerdeki her öğenin DOM öğesine aktarılması gereken dizgilerin bir dizilimidir.
Örnek yol: /düğüme/giden/yol veya /özniteliğe/giden/yol[@attr]

Ek Parametreler

Aşağıdaki parametreler çevrimiçi olarak yapılandırılamaz:

 • preserve_hierarchy - Crowdin’e dizin yapısını kaydeder
 • dest - Crowdin’de bir dosya adı belirtmenizi sağlar
 • type - Crowdin’de bir dosya türü belirtmenizi sağlar
 • update_option - dosya güncellemesi sırasında çevirileri korur ve değiştirilen dizgilerde onayları korur/kaldırır
 • commit_message - Git etiketlerini içerebilen ek işleme iletisi
 • export_languages - belirtilen diller için çevirileri dışa aktarır

Çevrimiçi yapılandırmayı kaydetmenizden sonra, yapılandırılan dalda bir crowdin.yaml dosyası oluşturulacaktır. Gerekli parametreleri eklemek için bu dosyayı el ile düzenleyebilirsiniz. Yapılandırma dosyası hakkında daha fazlasını okuyun.

Yapılandırmayı Kaydetme

Oluşturulan yapılandırmayı önizlemek için Kaydet’e tıklayın.

Yapılandırmayı kaydedin

Farklı yapılandırmalara sahip çeşitli dosya gruplarınız varsa Dosya Süzgeci Ekle’ye tıklayın.

Eğer projede aynı yapılandırmayı paylaşan birkaç dal varsa ve bunlara farklı süzgeçler uygulanmalıysa, Tüm çevrilebilir dallara süzgeçleri uygula’yı işaretleyin.

Oluşturulan yapılandırmayı kaydetmek için Kaydet’e tıklayın.

Tüm çevrilebilir dallara süzgeçleri uygulayın

Kaydettikten sonra, yerelleştirilebilir dosyaların Crowdin’e yüklenmesi başlayacaktır.

Eşitleme sürüyor

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?