VCS Bütünleştirmelerini Çevrimiçi Yapılandırma

Sürüm Denetim Sistemi bütünleştirmesini yapılandırmak için hangi kaynak dosyaların çevrilmesi gerektiğini ve Crowdin Enterprise’ın deponuzda çevrilen dosyaları nasıl yapılandırması gerektiğini belirtin.

Dal Yapılandırması

Çeviri için deponuzu ve dalınızı seçtikten sonra yapmanız gereken sonraki adım, seçilen dalı yapılandırmaktır. Dal Yapılandırması ileti öğesini açmak ve yapılandırmayı başlatmak için simgesine tıklayın. Dal Yapılandırması ileti öğesinde, ya deponuzda saklanan varolan yapılandırma dosyasını yükleyebilir ya da sıfırdan yeni bir yapılandırma oluşturabilirsiniz.

Bütünleştirme ayarlama

Eğer VCS bütünleştirmenizin Hedef Dosya Paketleri Kipi’nde çalışmasını istiyorsanız, çeviri için seçtiğiniz her dal için hedef dosya paketlerini yapılandırmanız gerekir.

VCS bütünleştirmesi için hedef dosya paketlerini yapılandırma hakkında daha fazlasını okuyun.

Bir Yapılandırma Yükleme

Deponuzda saklanan varolan yapılandırma dosyasını yüklemek için şu adımları izleyin:

 1. Yapılandırmayı yükle’ye tıklayın.
 2. Deponuzdan yapılandırma dosyasının adını girin.
 3. Devam’a tıklayın.

Yapılandırmayı yükleyin

Yapılandırma, Dal Yapılandırması ileti öğesinde görüntülenecektir. Olduğu gibi kullanabilir veya gerekirse değiştirebilirsiniz.

Bir Yapılandırma Oluşturma

Bütünleştirme tarafından kullanılacak yeni bir yapılandırma dosyası oluşturmak için tercih edilen adı belirtin ve Dal Yapılandırması ileti öğesinde Devam’a tıklayın.

Dal yapılandırması

Ardından, aşağıda listelenen şekilleri ve yer tutucuları kullanarak kaynak ve çevrilmiş dosya yollarını belirtin. Sağ panelde, çeviri için yüklenecek kaynak dosyaların yapısını ve belirtilen yollara dayanan çevrilmiş dosyaların yapısını önizleyebilirsiniz.

Seçilen dal için yapılandırmayı ayarlamayı bitirdikten ve değişiklikleri kaydettikten sonra yapılandırma dosyası, deponuzdaki çeviri dalının kök dizinine kaydedilecektir.

Şekiller

* (yıldız işareti)

Dosya veya dizin adındaki herhangi bir karakteri temsil eder. Eğer bir “*.json” belirtirseniz, “iletiler.json”, “hakkimizda.json” ve “.json” ile biten her şey gibi tüm dosyaları içerecektir.

** (çiftli yıldız işareti)

Herhangi bir dizgiyle art arda (alt dizinler dahil) eşleşir. Hem kaynak hem de çeviri şekillerinde ** kullanabileceğinizi unutmayın. Çeviri şeklinde ** kullanırken, belirli bir dosya için her zaman kaynaktan gelen alt yolu içerecek. Örneğin, tüm .po dosyalarını art arda Crowdin Enterprise’a yüklemek için ‘/en/**/.po’ kaynağını kullanabilirsiniz. Çeviri şekli ‘/%two_letters_code%/**/%original_file_name%’ olacaktır.

? (soru işareti)

Herhangi bir tek karakterle eşleşir.

[set]

Küme içindeki herhangi bir tek karakterle eşleşir. Düzenli İfadedeki, küme değili ([^ a-z]) dahil olmak üzere karakter kümeleri gibi davranır.

\ (ters eğik çizgi)

Sonraki üst karakteri atlatır.

Yer Tutucular

Çevrilen dosyaların nereye yerleştirileceğini ve nasıl adlandırılacağını tanımlamak için yer tutucuları kullanın:

Ad Açıklama
%original_file_name% Orijinal dosya adı
%original_path% Sonuçta oluşan pakette dosya yolunu oluşturmak için Crowdin Enterprise projesindeki ana klasörlerin adlarını alır
%file_extension% Orijinal dosya uzantısı
%file_name% Uzantısız dosya adı
%language% Dil adı (örn. Türkçe)
%two_letters_code% Dil kodu ISO 639-1 (örn. tr)
%three_letters_code% Dil kodu ISO 639-2/T (örn. tur)
%locale% Yerel ayar (örn. tr-TR)
%locale_with_underscore% Yerel ayar (örn. tr_TR)
%android_code% "values-" dizinlerini adlandırmak için kullanılan Android Locale tanımlayıcısı
%osx_code% ".lproj" dizinlerini adlandırmak için kullanılan OS X Locale tanımlayıcısı
%osx_locale% Çeviri kaynaklarını adlandırmak için kullanılan OS X yerel ayarı (örn., tr, zh-Hans, zh_HK)

Gelişmiş Ayarlar

Dosyaları Yoksayma

Eğer bazı dosyaların çevrilmemesi gerekiyorsa, Dosyaları veya klasörleri yoksay’ı seçin, bu dosyalar için ilgili şekli belirtin ve Crowdin Enterprise, çeviri için belirli dosyaları yüklemeyecektir.

Dosyaları veya klasörleri yoksayın

Dil Eşleme

Eğer projeniz yerel dizinleri için özel adlar kullanıyorsa, Crowdin Enterprise tarafından tanınmak üzere kendi dillerinizi eşlemek için Dil Eşleme’yi kullanabilirsiniz.

Dil eşlemesi eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Dil eşlemesi’ne tıklayın.
  Language mapping
 2. Gerekli dili ve bir yer tutucuyu seçin.
 3. Özel kodunuzu belirtin.
 4. Başka bir özel kod eklemek için Eşleme Ekle’ye tıklayın.
 5. Kaydet’e tıklayın.
  Language mapping

Elektronik Tabloları Yapılandırma

Şema alanında elektronik tablo dosyanızın şemasını belirtebilirsiniz. CSV veya XLS/XLSX dosyanız için şemayı oluşturmak amacıyla aşağıdaki sabitleri kullanın:

identifier – Sütun, dizgi tanımlayıcıları içerir.
source_phrase – Sütun, kaynak dizgileri içerir.
source_or_translation – Sütun, kaynak dizgileri içerir, ancak dosya dışa aktarıldığında aynı sütun çevirilerle doldurulur. Varolan çevirileri yüklerken, bu sütundaki değerler çeviri olarak kullanılacaktır.
translation – Sütun çevirileri içerir.
context – Sütun, kaynak dizgiler için yorumları veya bağlam bilgilerini içerir.
max_length – Sütun, dizgilerin çevirileri için en fazla uzunluk sınırı değerlerini içerir.
labels – Sütun, kaynak dizgiler için etiketleri içerir.
none – İçe aktarma sırasında atlanacak sütun.

Şema örneği: identifier,source_phrase,context,tr,de,it,uk (Dil Kodları).

Eğer bir elektronik tablo birden çok hedef dil için çevirileri içeriyorsa, Çok dilli elektronik tablo’yu seçin. Eğer ilk satırda saklanan metni çevirmek istemiyorsanız, İlk satırı başlık olarak içe aktar’ı seçin.

Elektronik tablo dosyaları

XML Dosyalarını Yapılandırma

XML Dosyaları

İçeriği Çevirme Etiketlerin içinde saklanan metinleri çevirmek için seçin.
Öznitelikleri Çevirme Etiket özniteliklerini çevirmek için seçin.
İçerik Bölümlemesi Kaynak XML dosyasının içeriğini daha kısa metin bölümlerine bölmek için seçin.
Not: İçerik bölümlemesi etkinleştirildiğinde, çeviri yükleme bir deneysel makine öğrenme teknolojisi tarafından ele alınır.
Çevrilebilir Öğeler Bu, XPaths olan yerdeki her öğenin DOM öğesine aktarılması gereken dizgilerin bir dizilimidir.
Örnek yol: /düğüme/giden/yol veya /özniteliğe/giden/yol[@attr]

Ek Parametreler

Aşağıdaki parametreler çevrimiçi olarak yapılandırılamaz:

 • preserve_hierarchy - Crowdin Enterprise’da dizin yapısını kaydeder
 • dest - Crowdin Enterprise’da bir dosya adı belirtmenizi sağlar
 • type - Crowdin Enterprise’da bir dosya türü belirtmenizi sağlar
 • update_option - dosya güncellemesi sırasında çevirileri korur ve değiştirilen dizgilerde onayları korur/kaldırır
 • commit_message - Git etiketlerini içerebilen ek işleme iletisi
 • export_languages - belirtilen diller için çevirileri dışa aktarır

Çevrimiçi yapılandırmayı kaydettikten sonra, deponuzda yapılandırılan dalın kök dizinine bir crowdin.yml dosyası kaydedilecektir. Gerekli parametreleri eklemek için bu dosyayı el ile düzenleyebilirsiniz.

Yapılandırma dosyası hakkında daha fazlasını okuyun.

Yapılandırmayı Kaydetme

Oluşturulan yapılandırmayı önizlemek için Değişiklikleri kaydet’e tıklayın.

Yapılandırmayı kaydedin

Farklı yapılandırmalara sahip çeşitli dosya gruplarınız varsa Dosya Süzgeci Ekle’ye tıklayın.

Eğer projedeki birkaç dal aynı yapılandırmayı paylaşıyorsa ve bunlara aynı süzgeçlerin uygulanması gerekiyorsa, Tüm çevrilebilir dallara süzgeçleri uygula’yı seçin.

Oluşturulan yapılandırmayı kaydetmek için Kaydet’e tıklayın.

Tüm çevrilebilir dallara süzgeçleri uygulayın

Yapılandırma kaydedildiğinde, yerelleştirilebilir dosyalar Crowdin Enterprise projenize yüklenmeye başlayacaktır.

Eşitleme sürüyor

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?