Web Kancaları

Web kancaları, tamamlanan çeviriler veya düzeltme okuması gibi Crowdin Enterprise projenizde gerçekleşen önemli olaylar hakkında bilgi toplamanıza yardımcı olur ve bildirir. Proje için bir web kancası yapılandırmanızdan sonra Crowdin Enterprise, HTTP aracılığıyla web kancası URL’sine veri içeren POST veya GET istekleri göndermeye başlayacaktır.

Sadece üst yöneticiler ve grup/proje yöneticileri bir web kancası kaydettirebilir.

Kullanım Durumları

Hizmetlerle veya arka ucunuzla bütünleştirmeler oluşturmak için web kancaları ekleyebilirsiniz. Örneğin:

  • Kullandığınız sisteme bildirimleri göndermek için bir web kancası ayarlayın.
  • Bilgileri belirli istek gereksinimleriyle (örn., HTTP yöntemi, içerik türü) üçüncü taraf hizmetlerine aktarın.
  • Crowdin Enterprise ile özel bütünleştirmeler oluşturun.

Olaylar

Web kancalarını aşağıdaki olay türleri için yapılandırabilirsiniz:

Web Kancası Yük Örnekleri

Crowdin Geliştirici Portalı’nda Web Kancası Olayları (Dosya Tabanlı) ve Web Kancası Olayları (Dizgi Tabanlı) hakkında daha fazlasını okuyun.

Web Kancaları Ekleme

Crowdin Enterprise’da web kancalarını yapılandırmak için projenizi açın ve sol panelde Bütünleştirmeler > Web Kancaları’na gidin. Yeni web kancanızı yapılandırmaya başlamak için Oluştur’a tıklayın.

Bir web kancasını kaydetmek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız gerekecek:

  • Web kancası adı (örneğin, “Yeni çeviri eklendi”).
  • URL’ye gönderilecek olaylar. Ya bir olayı ya da belirli bir olaylar dizisini seçebilirsiniz.
  • Geri çağrının gönderilmesi gereken URL.
  • Verilen bir kaynak için gerçekleştirilecek istenen eylemi gösteren istek yöntemi (ya GET ya da POST kullanın).
  • POST istek yöntemi için içerik türü (multipart/form-data, application/json, veya application/x-www-form-urlencoded).
  • application/json içerik türü için birden çok olayı tek bir istekte birleştirmek amacıyla Toplu web kancaları’nı seçebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak, web kancanıza özel başlıklar ekleyebilirsiniz. Yetkilendirme yöntemi ve daha fazlası olarak ek güvenlik için kullanılabilirler. Örneğin, eğer başlıklar eklerseniz, web kancası uç noktanız, bilgilerin Crowdin Enterprise’dan geldiğinden emin olmak için bunları denetleyebilir.

Web Kancası Ekleyin

Bir web kancası eklerken, uygulamanızın bu çağrıya nasıl tepki vereceğini deneyebilirsiniz.

Web Kancasını Deneyin

Web kancaları yönetimine yaklaşımınıza bağlı olarak, Crowdin Enterprise’ın önceden yapılandırılmış web kancası URL’lerini açmasına izin vermek için güvenlik duvarınıza adanmış Crowdin Enterprise IP adreslerini eklemeniz gerekebilir.

IP Adresleri hakkında daha fazlasını okuyun.

Özel Yükler

Crowdin Enterprise’daki her olay türünün, ilgili olay bilgileriyle birlikte belirli bir yük biçimi vardır. Web kancası yükünü, öğeleri sisteminizin gerektirdiği şekilde eklemek ve düzenlemek için özelleştirebilirsiniz.

Etkinliğin olası değişkenlerini denetlemek için Yük bölümünün sağ üst köşesindeki Bilgi simgesinin üzerine gelin.

Özel Yük

Web Kancalarını Slack’e Gönderme

Crowdin Enterprise web kancalarının yardımıyla, önceden yapılandırılmış olay türleri hakkındaki bildirimleri doğrudan belirli bir Slack kanalına gönderebilirsiniz.

Web kancalarının Slack’e gönderilmesini yapılandırmak için basit bir Slack uygulaması oluşturmanız gerekir. Gelen Web Kancalarını kullanarak Slack’e iletileri gönderme hakkında daha fazlasını okuyun.

Slack uygulamanızı oluşturduğunuz ve yapılandırdığınız anda, Crowdin Enterprise projenizdeki Web Kancaları yapılandırması için kullanılması gereken bir Web Kancası URL’sine sahip olacaksınız.

Not: Web kancalarını Slack’e göndermek için özel yükünüzün "metin" alanını içerdiğinden ve Toplu web kancaları seçeneğinin temizlendiğinden emin olun.

Web Kancalarını Düzenleyin veya Silin

Belirli bir projedeki varolan tüm web kancalarının listesine erişebilirsiniz. Web kancalarını doğrudan görüntülenen web kancaları listesinde düzenleyebilecek veya silebileceksiniz.

Web Kancalarını Yönetin

Etkinlikler

Olaylar tetiklendikten sonra, her bir web kancasının etkinliğini ayrı olarak inceleyebileceksiniz. Tüm veya sadece başarısız web kancası bildirimlerini incelemek için süzgeci kullanın.

Web Kancaları Etkinlikleri

Alternatif olarak, gönderilen web kancalarının tam listesini Web Kancaları Günlüğü’nde inceleyebilirsiniz. Web kancası bildirimlerini sonuca (Herhangi bir veya Başarısız), olay türlerine veya ada göre süzün.

Web Kancaları Günlüğü

Web Kancaları Başarısızlığı

Son 24 saat içinde 4xx veya 5xx aralığında yanıt kodlarıyla 100 veya daha fazla kez başarısız olan web kancaları otomatik olarak etkisizleştirilir.

Etkisizleştirilen Web Kancaları

Etkisizleştirilen web kancaları, Web Kancaları bölümünde, kalıcı hatalardan dolayı şu anda etkin olmadıklarını gösteren onay işareti kaldırılmış şekilde listelenir. Başarısız olan web kancaları hakkında daha fazlasını keşfetmek için Çağrı Geçmişi > Başarısız bölümüne gidin. Burada, başarısız olan her web kancasında karşılaşılan sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri keşfedebilirsiniz.

Elle Yeniden Etkinleştirme

Web kancası hatalarının nedenini belirledikten ve çözdükten sonra, işlevselliklerini geri yüklemek için web kancalarını el ile yeniden etkinleştirebilirsiniz. Web Kancaları bölümünde etkisizleştirilen web kancasını bulun ve yeniden etkinleştirmek için seçin.

Yardım Arama

Web Kancaları ile çalışırken yardıma mı ihtiyacınız var ya da herhangi bir sorunuz mu var? Destek Ekibine Ulaşın.

Bu makale yararlı oldu mu?