Crowdin Enterprise Sözlüğü

Crowdin müşterilerimize açıklık ve şeffaflık sağlamayı amaçlamaktadır. Aşağıda, belgelerimizde ve web sitemizde en sık kullanılan terimlerimizin açıklamalarını bulacaksınız.

Üst Yönetici

Crowdin Enterprise hesabına tam erişimi olan kişi. Üst Yöneticiler, yeni kullanıcıları kuruluşa davet edebilir, kullanıcı erişimini ve satıcıları yönetebilir ve kuruluş ayarlarını düzenleyebilir.

Varlıklar

Crowdin Enterprise tarafından desteklenmeyen dosya biçimleri (örn. PNG, JPEG vb.) sisteme çevrilemeyen dosyalar olarak yüklenir. Çevirmenler varlıkları indirebilir, sistemin dışındaki metinleri çevirebilir ve çevirileri sisteme geri yükleyebilir. Daha fazla bilgi edinin

Dal

Sürüm denetimi altındaki bir nesnenin kopyası (kaynak dizgi dosyası veya dizin ağacı gibi), böylece birden çok yerelleştirme dalı boyunca paralel olarak değişiklikler yapılabilir. Çoğu durumda dallar, dağıtımdaki gecikmeleri önlemek amacıyla çevirmenlerin metinleri, geliştirmeye paralel olarak çevirmelerini sağlamak için kullanılır. Daha fazla bilgi edinin

Müşteri (Satıcılar için)

Sizi proje iş akışına bir çeviri satıcısı olarak ekleyen kuruluş.

Katılımcı

Proje ile çalışan çevirmen veya düzeltmen.

Kopya Dizgi

Asıl dizgiyle aynı kaynak metni veya hem kaynak metni hem de dizgi tanımlayıcısını (anahtarı) paylaşan ve projeye asıl dizgiden sonra eklenen dizgi. Daha fazla bilgi edinin

Terimler Sözlüğü

İçeriğin doğru ve tutarlı çevirisini sağlamaya yardımcı olmak için projede yaygın olarak kullanılan belirli terimlerin veya ifadelerin listesi.

Devralınan Yönetici

Tüm kurumsal projelere veya buna bağlı olarak İzin ayrıntı düzeyi kipindeki tüm grup projelerine otomatik olarak eklenen yönetici.

Sorun

Dizgi çevirisiyle ilgili görev veya soru. Sorun konuları herhangi bir kullanıcı tarafından oluşturulabilir.

Dil Eşleme

Çevrilmiş dosyayı dışa aktarmada özel dil kodları ekleme işlemi, böylece dahili olarak kullandığınız dil kodlarına karşılık gelebilir.

Makine Çevirisi (MÇ)

Makine çeviri motorları tarafından sağlanan çeviriler (örn., Google Çeviri, Microsoft Translator). Makine çevirileri, ön çeviri için ya da çevirmenlerin çeviri işlemini hızlandırması ve daha verimli hale getirmesi için öneriler olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin

Yönetici

Projeleri, proje gruplarını veya genel kuruluşu yönetebilen kişi. Bu kullanıcı türü satıcıları yönetemez, kullanıcıları kuruluş seviyesinde davet edemez veya yönetemez ya da kuruluş ayarlarını düzenleyemez.

Asıl Dizgi

Projeye ilk yüklenen veya eklenen her benzersiz kaynak dizgi.

İzin Ayrıntı Düzeyi Kipi

Crowdin Enterprise hesabındaki proje gruplarını yönetme kipi. Her proje grubu için ayrı ayrı iş akışı şablonları, çeviri bellekleri, sözlükler ve makine çevirileriyle çalışarak belirli gruplara veya alt gruplara proje eklemeyi sağlar. Daha fazla bilgi edinin

Kişisel Belirteç

Crowdin API v2 veya Crowdin CLI ile çalışırken Crowdin Enterprise’da kimlik doğrulamak için parola kullanmaya alternatif. Daha fazla bilgi edinin

Herkese Açık Sayfa

Kitle kaynak kullanan projelere sahip kuruluş sayfası.

Dizgi

Yerelleştirme için kullanılan, tek bir kelime, ifade veya cümle olabilen metin öğesi.

Çeviri Kitle Kaynak Kullanımı

Kitle kaynak kullanımı, ürünlerinizi gönüllü olarak çeşitli hedef dillere çevirmek için bir toplulukla (ürün hayranları) etkileşim kurma uygulamasıdır.

Çeviri Belleği (ÇB)

Crowdin Enterprise projeleri kapsamında ya tamamlanan ya da harici kaynaklardan içe aktarılan kaynak metinleri ve bunlara karşılık gelen çevirileri içeren veritabanı. ÇB ön çeviri, çeviri sürecini iyileştirmek için önceki çevirileri yeniden kullanır. Daha fazla bilgi edinin

Satıcı

Projeleriniz için profesyonel çeviri hizmetleri almak üzere işbirliği yaptığınız çeviri ajansı veya dış ortak. Daha fazla bilgi edinin

Satıcılar (Crowdin Mağazası)

Crowdin’in şu anda işbirliği yaptığı çeviri satıcılarının listesi.

Gönüllü

Kitle kaynaklı bir yerelleştirme projesine çevirmen olarak katılmak üzere kaydolan kişi.

Web Kancaları

Tamamlanan çeviriler veya düzeltme okuması gibi Crowdin Enterprise projenizdeki önemli olayları izlemeye yönelik bildirim yöntemi. Daha fazla bilgi edinin

İş Akışı

İçeriğin projenizde geçtiği adımların sırası (örn. ön çeviri, çeviri, düzeltme okuması).

Çalışma Alanı

Crowdin Enterprise’da kuruluşun projelerini ve gruplarını içeren birincil sayfa.

XLIFF Biçimi

Yerelleştirme araçları arasında yerelleştirilebilir veri alışverişini standartlaştırmak ve bilgisayar destekli çeviri (CAT) aracı değişimi için ortak bir biçim hizmeti sunmak amacıyla oluşturulan XML tabanlı biçim. Çevirilerin XLIFF biçiminde indirilmesi tavsiye edilir.

Bu makale yararlı oldu mu?