CSV / XLSX Dosyası Yapılandırması

CSV veya XLSX dosyalarını dosya tabanlı bir projeye yükledikten sonra, sistemin bu dosyaların içeriğini içe aktarabilmesi için ek yapılandırma gerektirirler.

Dosya tabanlı bir projede CSV veya XLSX dosyalarını yapılandırmak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Kaynaklar > Dosyalar’a gidin.
 2. Yapılandırma penceresini açmak için dosyanın yanındaki Yapılandır’a tıklayın.

Dosyayı Yapılandırın

Yapılandırma süreci dizgi tabanlı bir projede de benzerdir. CSV veya XLSX dosyaları projeye yüklenmeden önce ek yapılandırma gerektirir.

Dizgi tabanlı bir projede CSV veya XLSX dosyalarını yapılandırmak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Yükleme sekmesine gidin.
 2. Dosyaları makinenizden sürükleyin ve bırakın.
 3. Yapılandırma penceresini açmak için dosyanın yanındaki Yapılandır’a tıklayın.

Dosyayı Yapılandırın (Dizgi Tabanlı)

Bu makalede bahsedilen yapılandırmaların aynısı TSV dosya biçimi için de uygulanabilir. CSV ve TSV dosyaları arasındaki temel fark, sütunlar arasında farklı sınırlayıcılar kullanmalarıdır (yani, CSV’de virgüller ve TSV’de sekmeler).

XLSX Dosyaları için Yapılandırma Seçenekleri

XLSX dosyalarını yapılandırırken aşağıdaki seçeneklere sahip olacaksınız:

 • Tüm hücreleri içe aktar - her hücreyi ayrı bir kaynak dizgi olarak içe aktarın. Ek olarak, kaynak dosyanın içeriğini çoğunlukla cümleler ve kısa paragraflar olmak üzere daha kısa metin parçalarına bölmek için İçerik Bölümleme’yi kullanabilirsiniz. Bu, birkaç cümleden oluşan içerik birimlerini çevirirken faydalıdır çünkü daha küçük metin parçalarını çevirmek daha kolay olacaktır. Bölümleme Kuralları Değiştirme (SRX), otomatik içerik bölümleme için kullanılır.

 • İçe aktarma için sütunları yapılandır - tercih edilen sütun sırasını belirtin.

XLSX Yapılandırma Seçenekleri

XLSX ve CSV Dosyalarını İçe Aktarmak için Sütunları Yapılandırma

CSV veya XLSX dosyasını İçe aktarma için sütunları yapılandır seçeneğiyle yapılandırırken, aşağıdaki sütun türlerini belirtebilirsiniz:

 • Anahtar – Sütun, dizgi tanımlayıcıları içerir. Tipik olarak bir alfasayısal değer.
 • Kaynak dizgi – Sütun, çevrilmesi gereken kaynak dizgileri içerir.
 • Kaynak dizgi/Çeviri – Sütun, kaynak dizgiler içerir, ancak dosya dışa aktarıldığında aynı sütun çevirilerle doldurulacaktır. Varolan çevirileri yüklerken, bu sütundaki değerler çeviriler olarak kullanılacaktır.
 • Çeviri – Dışa aktarmada eklenen ortaya çıkan çeviriler için sütun. İçe aktarıldığında ve varolan çevirileri yüklerken, sistem bu sütunu varolan çeviriler için denetleyecek ve bunları projeye yükleyecek.
 • Bağlam – Sütun, kaynak dizgiler için yorumları veya bağlam bilgilerini içerir.
 • Etiketler – Sütun, kaynak dizgiler için etiketleri içerir. Her dizgiye birden çok etiket ekleyebilir, onları virgülle ayırabilirsiniz.
 • En Fazla Uzunluk – Sütun, dizgilerin çevirileri için en fazla uzunluk sınır değerlerini içerir.
 • Seçilmemiş – İçe aktarma sırasında atlanacak sütun.

CSV Yapılandırması

Otomatik Sütun Tanımlama

CSV veya XLSX biçimlerindeki kaynak dosyaları için yapılandırma ileti öğesini açtıktan sonra, sistem ilk satırda belirtilen sütun adlarına dayanarak dosya şemasını otomatik olarak algılar. Tanımlama, büyük/küçük harfe duyarsız bir şekilde gerçekleştirilir. Otomatik olarak algılanmayan sütunlar, elle yapılandırma için Seçilmedi olarak bırakılacaktır. Otomatik sütun tanımlama, özellikle birçok dil ve ek sütun (örn. Bağlam, Etiketler, En fazla Uzunluk) içeren birden çok çok dilli elektronik tablolar yüklediğinizde yararlıdır.

Otomatik sütun algılamadan en iyi şekilde yararlanmak için CSV veya XLSX kaynak dosyalarınızdaki sütunları aşağıdaki tabloda gösterilen değerleri kullanarak adlandırmanızı öneririz:

Sütun türü Beklenen değer
Anahtar identifier, key
Kaynak Dizgi source phrase, source_phrase, source string, source_string
Kaynak Dizgi/Çeviri source or translation, source_or_translation, source/translation
Çeviri translation
Bağlam context
Etiketler labels
En Fazla Uzunluk max. length, max_length
Dil (çok dilli dosyalar için) Dil adı (örn. Türkçe), Crowdin dil kodu, Yerel ayar (örn. tr-TR), Alt çizgili yerel ayar (örn. tr_TR), Dil kodu ISO 639-1 (örn. tr), Dil kodu ISO 639-2/T (örn. tur)

Varsayılan olarak, şema yapılandırması sırasında sistem CSV ve XLSX kaynak dosyalarını tek dilli olarak kabul eder. Çok dilli kaynak dosyaları için dosya şemasını otomatik olarak algılaması amacıyla şu adımları izleyin:

 1. Çok dilli elektronik tablo’yu seçin.
 2. Diğer’e tıklayın ve Yapılandırmayı Algıla‘yı seçin.

Yapılandırma Şablonları

Eğer birden çok dosya aynı yapılandırma şemasına sahipse, şu anki yapılandırmanızı Şablonlar > Şablon olarak kaydet’e tıklayarak şablon olarak kaydedin, ardından şablon adını belirtin ve Oluştur’a tıklayın. Şablonu yeni içe aktarılan dosyalara uygulayabileceksiniz.

Sütun Başlıkları

Eğer sütun başlıklarını çevirmek istemiyorsanız, İlk satırı (başlığı) içe aktarma’yı işaretleyin.

Not: Otomatik şema algılama kaynak dosyadaki tüm sütunları tanımlarsa, İlk satırı (başlığı) içe aktarma seçeneği otomatik olarak seçilir.

Sütun Başlıkları

Elektronik Tablo Yapılandırmasını Sıfırlama

Eğer elektronik tablo yapılandırmasına baştan başlamak isterseniz, Yapılandırmayı sıfırla’ya tıklayın.

Çok Dilli Elektronik Tablolar

Eğer dosyanızda farklı dillere çeviriler içeren birkaç sütun varsa, Çok dilli elektronik tablo’yu seçin ve dilleri uygun sütunlarla eşleyin.

Varsayılan olarak, çok dilli elektronik tabloları yapılandırdığınızda, Çevirileri içe aktar seçeneği seçilir. Eğer varolan çevirileri dosyadan içe aktarmak istemiyorsanız, bu seçeneği temizleyebilirsiniz.

Eğer çok dilli kaynak dosyanız tüm proje hedef dilleri için yeterli sütun içermiyorsa, Sütun ekle’ye tıklayın. Eklenen sütunlardan birini kaldırmak için Seçilen sütunu sil’e tıklayın.

Çok Dilli CSV

Aynı Anda Birkaç Dosyayı Yapılandırın

Seçilen birkaç CSV veya XLSX dosyasını yapılandırmak için sağ tıklayın ve Dosyaları yapılandır’ı seçin.

CSV Yapılandırması

Tüm CSV veya tüm XLSX dosyalarını bir kerede yapılandırmak için Tümünü Yapılandır’a tıklayın.

CSV Yapılandırması

Yapılandırma penceresinde, uygulanan yapılandırmanın tüm dosyalar için doğru olup olmadığını önizlemek ve doğrulamak için seçilen dosyalar arasında geçiş yapabileceksiniz.

CSV ve XLSX Dosyaları için Şema Değiştirme

CSV veya XLSX dosyalarını güncellemek ve başlangıçta yapılandırılan şemayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Crowdin Enterprise projenize yeni bir hedef dil eklediğinizde şema güncellemesi gerekebilir.

Kaynak dosyanızın şemasını değiştirmek için şu adımları izleyin:

 1. Gerekli dosyalara sağ tıklayın ve Şemayı değiştir’i seçin.
 2. Makinenizdeki yeni dosyayı seçin.
 3. Dosyanın yeni yapılandırmasını/şablonını buna göre ayarlayın.
Not: Varolan yapılandırma şablonlarını düzenleyemezsiniz. Bunun yerine, kaldırabilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?