Çeviri Belleği

Çeviri Belleği (ÇB), projelerinizde aynı veya benzer dizgilerin çevirisini hızlandırabilen kaynak dizgilerin ve bunların farklı dillere karşılık gelen çevirilerinin bir veritabanıdır. Proje ÇB, her proje için otomatik olarak oluşturulur. Projede yapılan her çeviri otomatik olarak proje ÇB’ye eklenir.

Not: Birebir aynı diller arasında yapılan çeviriler ÇB’ye eklenmeyecektir (örn. İngilizce kaynak dilden İngilizce hedef dile).

ÇB Oluşturma

İlgili projeler boyunca otomatik olarak oluşturulan proje ÇB’lerin yanı sıra, ayrı ÇB’ler de oluşturabilir, varolan ÇB’lerinizi TMX, XLSX veya CSV biçiminde yükleyerek bunları uygun içerikle doldurabilir ve bu ÇB’leri ihtiyaç duyulan projelere atayabilirsiniz.

ÇB oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Çeviri bellekleri’ni seçin.
 2. Sağ altta, add düğmesine tıklayın.
  ÇB Oluşturun
 3. Görüntülenen ileti öğesinde, ÇB’nizi adlandırın ve ÇB kayıtları tablosunda ilk olarak görüntülenecek varsayılan bir dil seçin.
 4. (İsteğe bağlı) Varolan ÇB’nizi yüklemek için Dosyaları seç’e tıklayın. Bu adımı atlayabilir ve daha sonra bir ÇB yükleyebilirsiniz.
 5. Oluştur’a tıklayın.
  Create TM Dialog

Çevrilmiş Crowdin Enterprise projesine dayalı bir ÇB oluşturmanız gerektiği durumlarda, Çeviri Belleği Üreteci uygulamasını kullanmanızı öneririz.

ÇB Kayıtlarını Yönetme

Sıfırdan ÇB kayıtları oluşturabilir, belirli bir ÇB’nin veya mevcut tüm ÇB’lerin varolan ÇB kayıtlarını düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

ÇB Kayıtları Oluşturma

ÇB kaydı oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Çeviri bellekleri’ni seçin. Alternatif olarak, projenizi açın ve Ayarlar > Çeviri bellekleri’ne gidin.
 2. Gerekli ÇB’ye tıklayın.
 3. Kayıt ekle’ye tıklayın.
  İfade Ekleyin
 4. Görünen ileti öğesinde, açılır menüden dili seçin ve ÇB kaydının çevirisini yazın.
 5. ÇB kaydına daha fazla çeviri eklemek için add Çeviri’ye tıklayın.
 6. Kayıt ekle’ye tıklayın.
  Add Phrase Dialog

ÇB Kayıtlarını Düzenleme

Varolan ÇB kaydının hem kaynak hem de çeviri bölümünü düzenleyebilirsiniz.

ÇB kaydını düzenlemek için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Çeviri bellekleri’ni seçin. Alternatif olarak, projenizi açın ve Ayarlar > Çeviri bellekleri’ne gidin.
 2. Gerekli ÇB’ye tıklayın. Alternatif olarak, mevcut tüm ÇB’lerin ÇB kayıtlarını bir listede görüntülemek için Tüm Kayıtlar’a tıklayın.
 3. Bir ÇB kaydının çevirisini düzenleyin ve değişiklikleri kaydetmek için Ctrl+Entertuşuna basın.
  ÇB Kayıtlarını Düzenleyin

Çeviri bellekleri sayfası aracılığıyla ÇB kayıtlarını düzenlemenin yanı sıra, Düzenleyicide ÇB Kayıtlarını Düzenleme hakkında daha fazlasını okuyun.

ÇB Kayıtlarını Silme

Bir, birden çok veya tüm ÇB kayıtlarını aynı anda silebilirsiniz.

ÇB’den tüm kayıtları silmek için şu adımları izleyin:

 1. ÇB kayıtları listesinin üstündeki üst onay kutusunu işaretleyin.
 2. ÇB kayıtlarının seçimini onaylayın.
 3. simgesine tıklayın. ÇB Kayıtlarını Silme

ÇB kayıtlarının ve çevirilerinin kaldırılmasıyla uğraşılırken üç olası sonuç olabilir:

 • ÇB’den bir ÇB kaydını silerken, Crowdin Enterprise projenizdeki bir dizgi için ilgili çeviri silinmeyecektir.
 • Bir dizgi için çeviri etkinliğini Etkinlik sekmesinden iptal ettiğinizde, bir dizgi için çeviri silinecek ancak ilgili ÇB kaydı ÇB’de korunacaktır.
 • Düzenleyicide bir dizgi için bir çeviriyi silerken, hem çeviri hem de ilgili ÇB kaydı silinecektir.

ÇB’nizi kopyalardan ve eski ÇB kayıtlarından temizlemeniz gerektiği durumlarda, ÇB Temizleyici uygulamasını kullanmanızı öneririz.

ÇB İndirme ve Yükleme

ÇB’leri indirmek veya yüklemek için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Çeviri bellekleri’ni seçin. Alternatif olarak, projenizi açın ve Ayarlar > Çeviri bellekleri’ne gidin.
 2. Gerekli ÇB’ye tıklayın.
 3. ya da simgesine tıklayın.

Sahibi, üst yöneticiler ve yöneticiler, şu dosya biçimlerinde ÇB’yi indirebilir ve yükleyebilir: TMX, XLSX veya CSV.

İndirme ve Yükleme Düğmeleri

Eğer bir ÇB’yi CSV veya XLS/XLSX dosya biçimlerinde yüklerseniz, sütunları yapılandırma ileti öğesinde karşılık gelen dillerle eşleştirin. CSV/XLSX ÇB’leri için Sütunları Yapılandırma

CSV ve XLSX Dosya Biçimlerinde ÇB için Otomatik Sütun Tanımlama

ÇB dosyanızı CSV veya XLSX biçimlerinde yükledikten sonra, sistem ilk satırda belirtilen sütun adlarına dayanarak dosya şemasını otomatik olarak algılar. Tanımlama, büyük/küçük harfe duyarsız bir şekilde gerçekleştirilir. Otomatik olarak algılanmayan sütunlar, elle yapılandırma için Seçilmedi olarak bırakılacaktır. Otomatik sütun tanımlama, özellikle birçok dil içeren ÇB elektronik tablolarını yüklediğinizde yararlıdır.

Otomatik sütun algılamadan en iyi şekilde yararlanmak için CSV veya XLSX TM dosyalarınızdaki dil sütunlarını aşağıda gösterilen değerleri kullanarak adlandırmanızı öneririz:

 • Dil adı (örn. Türkçe)
 • Crowdin dil kodu (örn. tr)
 • Yerel ayar (örn. tr-TR)
 • Alt çizgili yerel ayar (örn. tr_TR)
 • Dil kodu ISO 639-1 (örn. tr)
 • Dil kodu ISO 639-2/T (örn. tur)

ÇB dosyası şemasını yeniden algılamak için Yapılandırmayı Algıla’ya tıklayın.

Not: Otomatik şema algılama yüklenen ÇB dosyasındaki tüm sütunları tanımlarsa, İlk satırı (başlığı) içe aktarma seçeneği otomatik olarak seçilir.

Çevrimdışı Yönetim için ÇB’yi İndirme

Crowdin Enterprise’dan TMX biçiminde bir ÇB indirirken, çevrimdışı araçlarla farklı kullanım senaryoları için yararlı olabilecek bazı ek üstveriler alabilirsiniz.

TMX biçiminde indirilen çeviri belleği tarafından sağlanan ek ÇB öznitelikleri:

x-crowdin-metadata – Dizgi tanımlayıcısı adreslemesi.
creationid – Crowdin Enterprise’da çeviri yazarının ado soyadı ve kullanıcı adı.
creationdate – Çeviri oluşturma tarihi.
changeid – Bir çeviriyi güncelleyen kişinin adı soyadı ve kullanıcı adı.
changedate – Çeviri güncelleme tarihi.
usagecount – Crowdin Enterprise’da çeviri önerisinin kullanım sayısı.
lastusagedate – Crowdin Enterprise’da bir çeviri önerisinin kullanıldığı son tarih.

Genellikle Crowdin Enterprise’da çalışan çeviri satıcıları, müşterileri için çeşitli masaüstü uygulamalarında yönetmek üzere projelerden ÇB’leri dışa aktarır (örn., ÇB’leri alakasız çevirilerden temizlemek ve daha sonra Crowdin Enterprise’a yeniden aktarmak için). Yukarıda listelenen ÇB öznitelikleri, farklı ölçütlere dayanarak ÇB bölümlerinde daha iyi gezinme ve süzme sağlar. Ayrıca, sonuç olarak daha yüksek kaliteli çeviriler sağlamak için MÇ motorlarını sadece ürüne özgü veriler üzerinde eğitmek için temizlenmiş ve yenilenmiş ÇB’leri kullanabilirsiniz.

ÇB Atama

Projenize bir ÇB atamak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Ayarlar > Çeviri bellekleri’ne gidin.
 2. Atanmış çeviri bellekleri bölümünde, listeden gerekli ÇB’leri seçin.

ÇB Atama

ÇB Önceliklendirme

Projeye birkaç ÇB atadığınızda, her biri için gereken önceliği ayarlayabilirsiniz. Sonuç olarak, daha yüksek önceliğe sahip ÇB’den gelen ÇB önerileri ilk etapta görüntülenecektir.

Varsayılan ÇB öncelik değeri 1 olarak ayarlıdır. Daha yüksek bir sayı, daha yüksek bir önceliğe sahiptir (örneğin, 5, 1’den daha yüksek bir önceliğe sahiptir). Örneğin, eğer projenize dört ÇB atadıysanız, 4’ün önceliğini en önemli ÇB’ye, yani ilk etapta kullanılması gereken ÇB’ye ayarlayabilirsiniz. Ve sırasıyla diğer ÇB’lere daha düşük öncelikler belirleyin.

ÇB’ler için önceliği ayarlamak amacıyla şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Ayarlar > Çeviri bellekleri’ne gidin.
 2. Öncelik sütununda, atanmış ÇB’ler için tercih edilen önceliği ayarlayın.

ÇB Önceliklendirme

Varsayılan ÇB’yi Değiştirme

Projenizin varsayılan ÇB’sini değiştirmek için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Ayarlar > Çeviri bellekleri’ne gidin.
 2. Atanmış çeviri bellekleri bölümünde, listeden gereken ÇB yanındaki yıldız simgesine tıklayın.

Varsayılan ÇB’yi Değiştirme

ÇB’leri Paylaşma

Paylaşılan ÇB’leri kullanarak, kuruluşunuzdaki herhangi bir projenin ön çevirisini yapabilirsiniz. Ayrıca, tüm ÇB’lerden gelen ÇB önerileri Düzenleyicide görünecektir.

Not: Eğer ÇB’ni projeler arasında paylaşmak istiyorsanız, her iki projenin de kaynak dili eşleşmek zorundadır.

ÇB’leri kuruluşunuzdaki tüm projeler arasında paylaşmak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Çeviri bellekleri’ni seçin.
 2. Çeviri Belleklerini paylaş’ı seçin.
  ÇB’leri Paylaşma

Ön Çeviri ile Çeviri Belleği Uygulama

ÇB aracılığıyla ön çeviri, yapılandırılabilir (%40 ila %100 eşleşme oranı) ve Mükemmel eşleşmelerden yararlanmanızı sağlar.

ÇB eşleşmeleri nasıl hesaplanır hakkında daha fazlasını okuyun.

Ön Çeviri hakkında daha fazlasını okuyun.

ÇB ile Ön Çeviri Sırasında ÇB Önerilerine Öncelik Verilmesi

ÇB ile ön çeviri sırasında sistem, en uygun ÇB önerisini seçmek için birden çok parametreyi dikkate alır. Eğer sistem bir dizgi için sadece bir uygun ÇB önerisi bulursa, ÇB ile ön çeviri sırasında uygulanacaktır. Eğer sistem bir dizgi için iki veya daha fazla ÇB önerisi bulursa, bunlar birden çok parametreye dayanarak sıralanacak ve en uygun olanı uygulanacaktır.

Aşağıdaki parametreler, sistemin hangi ÇB önerisinin daha iyi işe yaradığına karar vermek için kullandığı sırayla listelenir. Eğer ilk parametre kullanılarak karar verilemiyorsa (yani %100 eşleşen iki ÇB önerisi), sistem karar verilinceye kadar sonraki parametreyi kullanacaktır.

 1. Alaka – ÇB eşleşmesi olarak da bilinir. ÇB Eşleşme Hesaplaması hakkında daha fazlasını okuyun.
 2. Otomatik Değiştirme kullanımı – ÇB önerisinin otomatik değiştirme tarafından geliştirilip geliştirilmediğini doğrulama. Otomatik Değiştirme hakkında daha fazlasını okuyun.
 3. Atanmış ÇB Önceliği – ÇB önerisinin depolandığı ÇB’nin önceliği. ÇB’ye Öncelik Verme hakkında daha fazlasını okuyun.
 4. Birincil veya lehçe dili – ÇB önerisinin kaynak metindeki birincil veya lehçe dili kullanımı (örn., İngilizce’den bir ÇB önerisi, Kanada İngilizcesi’nden daha yüksek önceliğe sahip olacaktır).
 5. ÇB öneri oluşturma tarihi – bir ÇB önerisinin oluşturulduğu tarih (daha yakın bir oluşturma tarihine sahip bir ÇB önerisinin önceliği daha yüksek olacaktır).

ÇB ile ön çeviri sırasında ÇB önerilerine nasıl öncelik verildiğini daha iyi anlamak için birkaç varsayımsal senaryo üzerinden gidelim. Projenizde şu Welcome! kaynak metni bulunan çevrilmemiş bir dizgi olduğunu düşünelim. ÇB ile ön çeviriyi çalıştırdığınızda, sistem ÇB önerilerini ÇB’lerinizde aramaya başlar.

 • Sistem, Welcome ve Welcome! kaynak metinli iki ÇB önerisi bulur. Hoş Geldiniz! ÇB önerisindeki çeviri, daha yüksek ÇB eşleşmesine sahip olduğundan kullanılacaktır.
 • Sistem iki ÇB önerisi bulur: Hoş Geldiniz ve Hoş Geldiniz!. Her ikisi de aynı kaynak metne sahiptir, bu nedenle sistem, bu ÇB önerilerini iyileştirmek için otomatik değiştirmenin kullanılıp kullanılmadığını denetler ve otomatik değiştirme tarafından iyileştirilmeyen olanı seçer.
 • Sistem iki ÇB önerisi bulur: Hoş Geldiniz ve Hoş Geldiniz!. Her ikisi de aynı kaynak metne sahiptir ve her ikisi de otomatik değiştirme ile iyileştirilmemiştir. Ardından sistem, bu ÇB önerilerinin depolandığı ÇB’lerin önceliğini denetler ve daha yüksek önceliğe sahip ÇB’de depolananı seçer.
 • Sistem iki ÇB önerisi bulur: Hoş Geldiniz ve Hoş Geldiniz!. Her ikisi de aynı kaynak metne sahiptir, her ikisi de otomatik değiştirme ile iyileştirlmiştir ve her ikisi de aynı önceliğe sahip ÇB’lerde depolanır. Ardından sistem, ÇB önerilerinin kaynak dillerini denetler ve birincil dili kullananı seçer.
 • Sistem iki ÇB önerisi bulur: Hoş Geldiniz ve Hoş Geldiniz!. Her ikisi de aynı kaynak metne sahiptir, her ikisi de otomatik değiştirme ile iyileştirilmemiştir, her ikisi de aynı önceliğe sahip ÇB’lerde depolanır ve her ikisi de birincil kaynak dilleri kullanır. Ardından sistem, ÇB öneri oluşturma tarihini denetler ve en son tarihe sahip olanı seçer.

Daha nadir durumlarda, yukarıda listelenen tüm parametrelere dayanarak iki veya daha fazla ÇB önerisinin aynı olduğu bir durum olabilir. Bu durumda sistem aynı olanlardan ilkini seçer.

ÇB Eşleşme Hesaplaması

Crowdin Enterprise, çevrilecek kaynak dizgiyi ve ÇB’nin varolan bölümlerini karşılaştırarak ÇB eşleşmesini hesaplar.

ÇB eşleşmelerinin üç ana türü vardır:

 • Mükemmel Eşleşme - ÇB bölümünün metni ve bağlamı, kaynak dizgiyle tamamen eşleşir
 • %100 Eşleşme - ÇB bölümünün metni kaynak dizgiyle eşleşir, ancak bağlam farklıdır
 • Belirsiz Eşleşme (%99 ve daha azı) - ÇB bölümünün metni, kaynak dizgiye göre belirli bir ölçüde farklıdır

Eğer Mükemmel ve %100 ÇB eşleşmesi için hesaplamalar nispeten basitse, belirsiz eşleşmelerin hesaplaması o kadar açık olmayabilir.

Belirsiz eşleşmelerin hesaplanmasını etkileyen çok sayıda farklı etken vardır, örneğin:

 • Kelime sırası
 • Noktalama
 • Biçimlendirme etiketleri
 • Kaynak dizgiden daha uzun eşleşmeler

ÇB Önerileri Belirsiz Eşleşme

Bu makale yararlı oldu mu?