Çeviri Belleği

Çeviri Belleği (ÇB), projelerinizde aynı veya benzer dizgilerin çevirisini hızlandırabilen kaynak dizgilerin ve bunların farklı dillere karşılık gelen çevirilerinin bir veritabanıdır. Proje ÇB, her proje için otomatik olarak oluşturulur. Projede yapılan her çeviri otomatik olarak proje ÇB’ye eklenir.

ÇB Oluşturma

İlgili projeler boyunca otomatik olarak oluşturulan proje ÇB’lerin yanı sıra, ayrı ÇB’ler de oluşturabilir, varolan ÇB’lerinizi TMX, XLSX veya CSV biçiminde yükleyerek bunları uygun içerikle doldurabilir ve bu ÇB’leri ihtiyaç duyulan projelere atayabilirsiniz.

ÇB oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Çeviri bellekleri’ni seçin.
 2. Sağ altta, add düğmesine tıklayın.
  ÇB Oluşturun
 3. Görüntülenen ileti öğesinde, ÇB’nizi adlandırın ve ÇB kayıtları tablosunda ilk olarak görüntülenecek varsayılan bir dil seçin.
 4. (İsteğe bağlı) Varolan ÇB’nizi yüklemek için Dosyaları seç’e tıklayın. Bu adımı atlayabilir ve daha sonra bir ÇB yükleyebilirsiniz.
 5. Oluştur’a tıklayın.
  Create TM Dialog

ÇB Kayıtları Oluşturma ve Düzenleme

Sıfırdan ÇB kayıtları oluşturabilir ve belirli bir ÇB’nin varolan ÇB kayıtlarını düzenleyebilirsiniz.

ÇB Kayıtları Oluşturma

ÇB kaydı oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Çeviri bellekleri’ni seçin.
 2. Gerekli ÇB’ye tıklayın.
 3. İfade ekle’ye tıklayın.
  İfade Ekleyin
 4. Görünen ileti öğesinde, açılır menüden dili seçin ve ÇB kaydının çevirisini yazın.
 5. ÇB kaydına daha fazla çeviri eklemek için add Çeviri’ye tıklayın.
 6. İfade ekle’ye tıklayın.
  Add Phrase Dialog

ÇB Kayıtlarını Düzenleme

ÇB kaydını düzenlemek için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Çeviri bellekleri’ni seçin.
 2. Gerekli ÇB’ye tıklayın.
 3. Bir ÇB kaydının çevirisini düzenleyin ve değişiklikleri kaydetmek için Ctrl+Entertuşuna basın.
  ÇB Kayıtlarını Düzenleyin

ÇB İndirme ve Yükleme

ÇB’leri indirmek veya yüklemek için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Kaynaklar > Çeviri bellekleri’ne gidin.
 2. Gerekli ÇB’ye tıklayın.
 3. ya da simgesine tıklayın.

Sahibi, üst yöneticiler ve yöneticiler, şu dosya biçimlerinde ÇB’yi indirebilir ve yükleyebilir: TMX, XLSX veya CSV.

İndirme ve Yükleme Düğmeleri

Eğer ÇB’yi CSV veya XLS/XLSX dosya biçimlerinde yüklerseniz, sütunları yapılandırma ileti öğesinde karşılık gelen dillerle eşleştirin. CSV/XLSX ÇB’leri için Sütunları Yapılandırma

Çevrimdışı Yönetim için ÇB’yi İndirme

Crowdin Enterprise’dan TMX biçiminde ÇB indirirken, çevrimdışı araçlarla farklı kullanım senaryoları için yararlı olabilecek bazı ek üstveriler alabilirsiniz.

TMX biçiminde indirilen çeviri belleği tarafından sağlanan ek ÇB öznitelikleri:

x-crowdin-metadata – Dizgi tanımlayıcısı adreslemesi.
creationid – Crowdin Enterprise’da çeviri yazarının ado soyadı ve kullanıcı adı.
creationdate – Çeviri oluşturma tarihi.
changeid – Bir çeviriyi güncelleyen kişinin adı soyadı ve kullanıcı adı.
changedate – Çeviri güncelleme tarihi.
usagecount – Crowdin Enterprise’da çeviri önerisinin kullanım sayısı.
lastusagedate – Crowdin Enterprise’da bir çeviri önerisinin kullanıldığı son tarih.

Genellikle Crowdin Enterprise’da çalışan çeviri satıcıları, çeşitli masaüstü uygulamalarında müşterileri için ÇB’leri yönetmek (örn., ÇB’leri alakasız çevirilerden temizlemek ve Crowdin Enterprise’a ileride yeniden geri içe aktarmak için) amacıyla projelerden bunları dışa aktarır. Yukarıda listelenen ÇB öznitelikleri, farklı ölçütlere dayanarak ÇB bölümlerinde daha iyi gezinme ve süzme sağlar. Ayrıca, sonuç olarak daha yüksek kaliteli çeviriler sağlamak için MÇ motorlarını sadece ürüne özgü veriler üzerinde eğitmek için temizlenmiş ve yenilenmiş ÇB’leri kullanabilirsiniz.

ÇB Atama

Projenize bir ÇB atamak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Kaynaklar > Çeviri bellekleri’ne gidin.
 2. Listeden gerekli ÇB’leri atayın.

ÇB Atama

ÇB Önceliklendirme

Projeye birkaç ÇB atadığınızda, her biri için gereken önceliği ayarlayabilirsiniz. Sonuç olarak, daha yüksek önceliğe sahip ÇB’den gelen ÇB önerileri ilk etapta görüntülenecektir.

Varsayılan ÇB öncelik değeri 1 olarak ayarlıdır. Daha yüksek bir sayı, daha yüksek bir önceliğe sahiptir (örneğin, 5, 1’den daha yüksek bir önceliğe sahiptir). Örneğin, eğer projenize dört ÇB atadıysanız, 4’ün önceliğini en önemli ÇB’ye, yani ilk etapta kullanılması gereken ÇB’ye ayarlayabilirsiniz. Ve sırasıyla diğer ÇB’lere daha düşük öncelikler belirleyin.

ÇB’ler için önceliği ayarlamak amacıyla şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Kaynaklar > Çeviri bellekleri’ne gidin.
 2. Öncelik sütununda, atanan ÇB’ler için tercih edilen önceliği ayarlayın.

ÇB Önceliklendirme

ÇB Paylaşma

Paylaşılan ÇB’leri kullanarak, kuruluşunuzdaki herhangi bir projenin ön çevirisini yapabilirsiniz. Ayrıca, tüm ÇB’lerden gelen ÇB önerileri Düzenleyicide görünecektir.

Not: Eğer ÇB’ni projeler arasında paylaşmak istiyorsanız, her iki projenin de kaynak dili eşleşmek zorundadır.

ÇB’leri kuruluşunuzdaki tüm projeler arasında paylaşmak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Çeviri bellekleri’ni seçin.
 2. Çeviri Belleklerini paylaş’ı seçin.
  ÇB’leri Paylaşma

Ön Çeviri ile Çeviri Belleği Uygulama

ÇB aracılığıyla ön çeviri, yapılandırılabilir (%40 ila %100 eşleşme oranı) ve Mükemmel eşleşmelerden yararlanmanızı sağlar.

Ön Çeviri hakkında daha fazlasını okuyun.

ÇB Eşleşme Hesaplaması

Crowdin Enterprise, çevrilecek kaynak dizgiyi ve ÇB’nin varolan bölümlerini karşılaştırarak ÇB eşleşmesini hesaplar.

ÇB eşleşmelerinin üç ana türü vardır:

 • Mükemmel Eşleşme - ÇB bölümünün metni ve bağlamı, kaynak dizgiyle tamamen eşleşir
 • %100 Eşleşme - ÇB bölümünün metni kaynak dizgiyle eşleşir, ancak bağlam farklıdır
 • Belirsiz Eşleşme (%99 ve daha azı) - ÇB bölümünün metni, kaynak dizgiye göre belirli bir ölçüde farklıdır

Eğer Mükemmel ve %100 ÇB eşleşme hesaplaması nispeten basitse, belirsiz eşleşmelerin hesaplaması o kadar açık olmayabilir.

Belirsiz eşleşmelerin hesaplanmasını etkileyen çok sayıda farklı etken vardır, örneğin:

 • Kelime sırası
 • Noktalama
 • Biçimlendirme etiketleri
 • Kaynak dizgiden daha uzun eşleşmeler

ÇB Önerileri Belirsiz Eşleşme

Bu makale yararlı oldu mu?