ICU İletisi Sözdizimi

Crowdin, çevirilerde dile özgü yazım, dilbilgisi ve biçimlendirme inceliklerini ifade etmeye yardımcı olan ICU İleti sözdizimini destekler.

Strings that are formatted in the ICU Message syntax can have different types of replacements that are called arguments.
Each argument is enclosed in curly brackets and refers to a value in the input data. Crowdin’de şu tür bağımsız değişkenler desteklenir: number, date, time, select ve plural.

Düzenleyicide ICU İleti sözdizimi

ICU syntax arguments are always highlighted in the Editor, so you know which part of the string shouldn’t be translated. Hedef dildeki doğal kelime sırasını izlemek için çevirideki bağımsız değişkenlerin konumunu değiştirin. Ayrıca, tüm çevrilebilir öğelerin çevrildiğinden emin olmak için çevirinin kullanıcı arayüzünde nasıl görüntüleneceğini görmenizi sağlayan bir önizleme kipi de vardır.

Düzenleyicide ICU İleti sözdizimi

Plural

Plural - çoğul türü, her dilin kendi çoğul kategorileri olduğundan çoğul kategori çeşitliliklerini işlemek için kullanılır (örneğin, Ukraynaca’da “one”, “few” ve “other” varken, İngilizce’de “one” ve “other” vardır).

Çoğul kategorilerini belirlemek için aşağıdaki kısa etiketler kullanılır:

  • zero
  • one (tekil)
  • two (çift)
  • few (paucal)
  • many (ayrı bir sınıfa sahiplerse kesirler için de kullanılır)
  • other (zorunlu— genel çoğul biçim — dilin sadece tekil bir biçimi varsa da kullanılır)

In the Editor, you don’t have to manually add or delete plural categories to the translations you are making. Yalnızca Kaynağı Kopyala’ya tıklayın ve kaynak dizgi o anki hedef dil için doğru çoğul kategori sayısı ile çeviri alanına kopyalanacaktır. İşte Dil Çoğul Kuralları listesi.

Plural türü

Select

Select - seçme türü, çoğunlukla iletideki tarza dayalı doğru eğilimleri göstermek için kullanılır.

Select türü

Number

The purpose of the number type is to display different number values such as percentage, currency, and decimal numbers independently from the locale conventions for those. Bu, ileti çıktısının farklı yerel bölgelerde kullanılan sayı biçimlerine ayarlanmasını sağlar.

Number türü

Date, Time

Date ve time - tarih ve saat türleri, belirtilen yerel bölgelerde tercih edilen biçimlere göre tarih ve saat değerlerini gösterir. These types can also have a style – a piece of extra information on how the value will be formatted. Şu 4 stil kullanılabilir: short, medium, long ve full.

Date, Time türleri

Sözdizimi Hataları

Syntax error detection significantly reduces confusion during translation of ICU Message syntax, as the platform automatically identifies potential mistakes in the translation. Eğer bir sözdizimi hatası bulunursa, neyin düzeltilmesi gerektiğini belirten bir “Sözdizimi hatası” iletisi göreceksiniz.

Saptanan sözdizimi hatası

Bu makale yararlı oldu mu?