ICU İletisi Sözdizimi

Crowdin Enterprise, çevirilerde dile özgü yazım, dilbilgisi ve biçimlendirme inceliklerini ifade etmeye yardımcı olmak için kullanılan ICU İleti sözdizimini destekler.

ICU İletisi sözdiziminde biçimlendirilmiş dizgiler, bağımsız değişken olarak adlandırılan farklı türde değiştirmelere sahip olabilir.
Her bağımsız değişken kıvırcık parantezler içine alınır ve girdi verilerindeki bir değeri ifade eder. Crowdin Enterprise’da şu tür bağımsız değişkenler desteklenir: number, date, time, select ve plural.

Düzenleyicide ICU İleti Sözdizimi

ICU sözdizimi bağımsız değişkenleri her zaman Düzenleyicide vurgulanır, böylece dizginin hangi bölümünün çevrilmemesi gerektiğini bilirsiniz. Hedef dildeki doğal kelime sırasını izlemek için çevirideki bağımsız değişkenlerin konumunu değiştirin. Ayrıca, tüm çevrilebilir öğelerin çevrildiğinden emin olmak için çevirinin kullanıcı arayüzünde nasıl görüntüleneceğini görmenizi sağlayan bir önizleme kipi de vardır.

Düzenleyicide ICU İleti sözdizimi

Plural

Plural - çoğul türü, her dilin kendi çoğul kategorileri olduğundan çoğul kategori çeşitliliklerini işlemek için kullanılır (örneğin, Ukraynaca’da “one”, “few”, “many”, ve “other” varken, İngilizce’de “one” ve “other” vardır).

Çoğul kategorilerini belirlemek için aşağıdaki kısa etiketler kullanılır:

  • zero
  • one (tekil)
  • two (çift)
  • few (paucal)
  • many (ayrı bir sınıfa sahiplerse kesirler için de kullanılır)
  • other (zorunlu— genel çoğul biçim — dilin sadece tekil bir biçimi varsa da kullanılır)

Düzenleyicide, yaptığınız çevirilere el ile çoğul kategorileri eklemek veya silmek zorunda değilsiniz. Yalnızca Kaynağı Kopyala’ya tıklayın ve kaynak dizgi o anki hedef dil için doğru çoğul kategori sayısı ile çeviri alanına kopyalanacaktır.

Dil Çoğul Kuralları hakkında daha fazla bilgi okuyun.

Plural türü

Select Ordinal

Select ordinal türünün amacı, şu anki hedef dilin sıralı çoğullaştırma kurallarına (1., 2., 3., vb.) dayalı çıktı seçmektir. Değerin bir sıralı çoğul kategorisine eşlenmesi dışında çoğul türe çok benzer.

Select Ordinal türü

Select

Select - seçme türü, çoğunlukla iletideki tarza dayalı doğru eğilimleri göstermek için kullanılır.

Select türü

Number

Number - sayı türünün amacı, yüzde, para birimi ve ondalık sayılar gibi farklı sayı değerlerini, bunların yerel kurallarından bağımsız olarak görüntülemektir. Bu, ileti çıktısının farklı yerel bölgelerde kullanılan sayı biçimlerine ayarlanmasını sağlar. ICU Sayı İskeletleri de desteklenmektedir.

Number türü

Date, Time

Date ve time - tarih ve saat türleri, belirtilen yerel bölgelerde tercih edilen biçimlere göre tarih ve saat değerlerini gösterir. Bu türlerin bir stili de olabilir – değerin nasıl biçimlendirileceği hakkında fazladan bilgiler. Şu dört stil kullanılabilir: short, medium, long ve full.

Date, Time türleri

Sözdizimi Hataları

Platform olası çeviri hatalarını otomatik olarak algıladığından, sözdizimi hatası saptama, dizgileri ICU İleti sözdizimi ile çevirirken karışıklığı önemli ölçüde azaltır. Eğer bir sözdizimi hatası bulunursa, nelerin düzeltilmesi gerektiğine dair bir öneri içeren bir bildirim göreceksiniz.

Saptanan sözdizimi hatası

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?