Özel KG Denetimleri için Kod Parçacığı

Özel kalite güvencesi (KG) denetimleri, müşterilerin ve çevirmenlerin yazım, noktalama, terminoloji, biçimlendirme ve diğer konulardaki hataları düzeltmesine yardımcı olur. Kod Parçacığı, özel KG denetimleri oluşturmaya ve bunları Crowdin’e bütünleştirmeye yardımcı olan bir kod parçasıdır.

Kod Parçacığı Parametreleri

Kod Parçacığı, JavaScript tabanlıdır. Bir crowdin nesnesi ve bir dizi özellik içerir. Kod parçacığını oluşturmak amacıyla kod girişi için bu nesne şablonunu kullanın:

object crowdin {
 object file {
  string name,
  string fullName,
  string branch,
  string type
 }
 string sourceLanguage,
 string targetLanguage,
 object context {
  string context,
  ?int maxLength,
  ?string pluralForm,
  ?string identifier
 },
 string contentType,
 string source,
 string translation
}

Crowdin Betik Düzenleyici’de özel bir KG denetim kod parçacığı örneğini bulun. Kod parçacığının yapısını görmek için bağlantıyı kullanın, verilerinizle düzenleyin ve kodunuzun doğru olduğunu onaylayın.

Kod Parçacığı İsteği

Kod parçacığı isteği, aşağıda listelenen anahtarları içerir:

 1. file.name – kaynak dosya adı
 2. file.fullName – projedeki kaynak dosyanın tam yolu (varsa dal hariç)
 3. file.branch – kaynak dosyanın saklandığı dal adı
 4. file.type – kaynak dosya türü
 5. sourceLanguage – proje kaynak dili için Crowdin’in kodu
 6. targetLanguage – proje hedef dili için Crowdin’in kodu
 7. source – kaynak metin
 8. translation – çevrilmiş dizgi
 9. context.context – kaynak dizgi bağlamı
 10. context.maxLength – çevrilen dizginin en fazla uzunluğu
 11. context.pluralForm – pluralForm, şu anda hangi çoğul biçimin çevrildiğini gösterir
 12. context.identifier – kaynak dizgi tanımlayıcısı (anahtar)
 13. contentType – dizgi 3 türden birini içerebilir:

  • text/plain
  • application/vnd.crowdin.text+plural
  • application/vnd.crowdin.text+icu

Kod parçacığı isteği örneğine bakın:

{
  "file": {
   "name": "strings.json",
   "fullName": "backend/strings.json",
   "branch": "master",
   "type": "json"
  }
  "sourceLanguage": 'en',
  "targetLanguage": 'tr',
  "context": {
   "context": "backend.string.example.plain",
   "maxLength": 10,
   "pluralForm": 'one',
   "identifier": "6a1821e6499ebae94de4b880fd93b985"    
  },
  "contentType": 'application/vnd.crowdin.text+plural',
  "source": '{"one":"Password", "other":"Passwords"}',
  "translation": 'Parola '
}

Kod Parçacığı Yanıtı

Kod parçacığını çalıştırdıktan sonra, özel KG denetimlerinin başarılı olarak geçip geçmediğine ilişkin yanıtı döndürmelidir:

 • Yanıt nesnesi, KG denetimlerinin geçip geçmediğini gösteren boole success özelliğini içermelidir. Örneğin:
{
 "success": true
}
 • KG denetimlerinin başarısız olması durumunda, çevirmene “message” özelliği gösterilecektir. Örneğin:
{
 "success": false,
 "message": "Cümle boşlukla başlıyor, lütfen çevirinin başında 1 boşluğu kaldırın.",
 "fixes": [
   {
     "from_pos": 0,
     "to_pos": 1,
     "replacement": ""
   }
 ]
} 
 • Crowdin KG denetimleri ayrıca hataları ve otomatik düzeltme talimatlarını düzenleyiciye geri döndürebilir. Mümkünse, çevirmenler için çok fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlayabileceğinden, fixes özelliğini (bir nesneler dizilimi) dahil etmeniz önerilir.
{
   "from_pos": 0,
   "to_pos": 1,
   "replacement": ""
}

from_pos, değiştirmenin başladığı çeviri dizgisinde bir karakter konumudur. to_pos karakter konumunun sonudur. replacement özelliği, from_pos ve to_pos arasına yerleştirilmesi gereken metindir.

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?