Özel Yer Tutucular

Özel Yer Tutucular, kaynak metinlerin varsayılan olarak kaynak dizgilerde (Düzenleyicide) vurgulanamayan daha az yaygın yer tutucular içerdiği durumlar için tasarlanmıştır.

Özel Yer Tutucularınızı Yapılandırma

Özel Yer Tutucuları Kuruluş Ayarları’nda yönetebilirsiniz.

 1. Sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın ve Kuruluş Ayarları’nı seçin. Kuruluş Ayarlarını Açın
 2. Sol menü çubuğundaki Özel yer tutucular sayfasına geçin ve Yer Tutucu Ekle’ye tıklayın. Özel yer tutucu oluşturun
 3. Görünen ileti öğesinde, İfade sözdizimi öğelerini kullanarak özel bir yer tutucu ifadesi belirtin ve Oluştur’a tıklayın.

Özel yer tutucular sözdizimi öğeleri

Özel yer tutucu ifadenizi yapılandırmak için ifade sözdizimi tablosundan gelen öğeleri kullanabilirsiniz. Örneğin, bu [[Yertutucu1]]’i vurgulamak isterseniz, ifadeniz şöyle görünebilir: start, then "[[", range "a,z,A,Z,0,9", limit "1,20", then "]]", end

İşleri biraz basitleştirmek için yukarıdaki ifadeyi açalım.

start – ifadenin başlangıcını gösterir.
then "[[" – özel yer tutucunuzun iki açılış köşeli parantez ile başladığı anlamına gelir.
range "a,z,A,Z,0,9" – özel yer tutucunuzun a-z ve/veya A-Z ve/veya 0-9 aralığındaki karakterleri içerebileceği anlamına gelir.
limit "1,20" – yer tutucunun uzunluğunun 1 ila 20 karakter olduğu anlamına gelir.
then "]]" – özel yer tutucunuzun iki kapanış köşeli parantez ile bittiği anlamına gelir.
end – ifadenin sonunu gösterir.

Özel Yer Tutucu İfade Örnekleri

Aşağıda, özel yer tutucu ifadesinin birkaç örneğini ve bunların Düzenleyicideki kaynak dizgilerde nasıl vurgulanacağını görebilirsiniz.

 • Yüzde karakterleri ve kıvırcık parantezler içine alınmış özel yer tutucu
  İfade: start, maybe "(", then "%", then "{", anything, then "}", maybe ")", then "%", end
  Bağımsız değişken sınırlayıcı: "
  Dizgi örneği: Özel %{placeholder}% içeren bir deneme dizgisi

 • Çift köşeli parantez içine alınmış özel yer tutucu
  İfade: start, then "[[", anythingbut "[[", then "]]", multiple, end
  Bağımsız değişken sınırlayıcı: "
  Dizgi örneği: Özel [[placeholder]] içeren bir deneme dizgisi

 • Özel yer tutucu
  İfade: start, then "placeholder", end
  Bağımsız değişken sınırlayıcı: "
  Dizgi örneği: Özel placeholder içeren bir deneme dizgisi

 • Paragraf karakterleri içine alınmış özel yer tutucu
  İfade: start, then "§", anything, then "§", end
  Bağımsız değişken sınırlayıcı: "
  Dizgi örneği: Özel §placeholder§ içeren bir deneme dizgisi

 • Tek bir özel yer tutucu olarak vurgulamak isteyebileceğiniz uzun cümle
  İfade: start, then "Tek bir özel yer tutucu olarak vurgulamak isteyebileceğiniz uzun cümle"
  Bağımsız değişken sınırlayıcı: "
  Dizgi örneği: Tek bir özel yer tutucu olarak vurgulamak isteyebileceğiniz uzun bir cümle içeren bir deneme dizgisi

Projeye özel yer tutucu atayın

Oluşturulan özel yer tutucuyu bir projeye atamak için şu adımları izleyin:

 1. Projenizi açın ve Ayarlar > İçe Aktar’a gidin.
 2. Özel yer tutucu ata’ya tıklayın.
 3. Görünen ileti öğesinde, Yer tutucu açılır listesinden bir yer tutucu seçin ve istenen yer tutucu yürütme sırasını belirtin (bir proje içinde birden çok özel yer tutucu kullanmak istediğinizde yararlıdır), özel yer tutucularınızın varsayılan yer tutuculardan önce yürütülmesini isteyip istemediğinizi, proje katılımcılarınızın çevirileri yer tutucu olmadan kaydetmesine, tüm veya belirli biçimlere atamasına izin verip vermeyeceğinizi seçin ve Kaydet’e tıklayın.

Düzenleyicide özel yer tutucuları vurgulama

Özel yer tutucular projeye atandıktan sonra, proje üyeleri çeviri işlemi sırasında bunları Düzenleyicide vurgulanmış olarak görür.

Bu makale yararlı oldu mu?