Özel Yer Tutucular

Özel Yer Tutucular, kaynak metinlerin varsayılan olarak kaynak dizgilerde (Düzenleyicide) vurgulanamayan daha az yaygın yer tutucular içerdiği durumlar için tasarlanmıştır.

Özel Yer Tutucularınızı Yapılandırma

Özel Yer Tutucular Kuruluş Ayarları > Özel yer tutucular sayfasında yapılandırılabilir.

  1. Üst menü çubuğunda kullanıcı simgesinin altında Kuruluş Ayarları’nı bulabilirsiniz.
  2. Sol menü çubuğundaki Özel yer tutucular sayfasına geçin ve Yer Tutucu Ekle’ye tıklayın
  3. Görünen ileti öğesinde, İfade sözdizimi öğelerini kullanarak özel bir yer tutucu ifadesi belirtin ve Oluştur’a tıklayın.

İfade sözdizimi öğeleri

Özel yer tutucu ifadenizi yapılandırmak için aşağıdaki tablodan öğeleri kullanabilirsiniz. Örneğin, bu [[Yertutucu1]]’i vurgulamak isterseniz, ifadeniz şöyle görünebilir: start, then "[[", range "a,z,A,Z,0,9", limit "1,20", then "]]", end

İşleri biraz basitleştirmek için yukarıdaki ifadeyi açalım.

start – ifadenin başlangıcını gösterir.
then "[[" – özel yer tutucunuzun iki açılış köşeli parantez ile başladığı anlamına gelir.
range "a,z,A,Z,0,9" – özel yer tutucunuzun a-z ve/veya A-Z ve/veya 0-9 aralığındaki karakterleri içerebileceği anlamına gelir.
limit "1,20" – yer tutucunun uzunluğunun 1 ila 20 karakter olduğu anlamına gelir.
then "]]" – özel yer tutucunuzun iki kapanış köşeli parantez ile bittiği anlamına gelir.
end – ifadenin sonunu gösterir.

Öğe Kod Adları Açıklama Kullanım örnekleri
start startofline, start of line ^ ile ifadeyi işaretleyin
end end of, endofline $ ile ifadeyi işaretleyin
then find ifadeye bir dizgi ekleyin then "abc"
maybe bir kere görünebilecek ya da görünmeyecek bir dizgi tanımlayın maybe "abc"
word _ (alt çizgi) karakteri de dahil olmak üzere a-z, A-Z, 0-9’dan karakter içeren herhangi bir kelimeyi eşleştirin
anything herhangi bir dizgiyi kabul edin
range ifadeye bir aralık ekleyin range "a,z,0,9"
something herhangi bir boş olmayan dizgiyi kabul edin
anythingbut anything but herhangi bir dizgiyi kabul edin, ancak belirtilen karakteri anythingbut "abc"
anyof any, any of listelenen karakterlerden herhangi biri anyof "abc"
somethingbut something but bu karakterler dışında herhangi bir boş olmayan şey somethingbut "abc"
limit karakter sınırı ekleyin limit "1,3"
linebreak line break, br \r \n eşleştirin (sadece diğer öğelerle kullanılabilir)
tab \t sekmeleri eşleştirin (sadece diğer öğelerle kullanılabilir)

Projeye özel yer tutucu atama

  1. Oluşturulan özel yer tutucuyu bir projeye atamak için Proje ayarları > Özel yer tutucular bölümüne gidin ve Özel yer tutucu ata’ya tıklayın.
  2. Görünen iletişi öğesinde, Yer tutucu açılır listesinden yer tutucuyu seçin ve istenen yer tutucu yürütme sırasını belirtin (bir proje içinde birden çok özel yer tutucu kullanmak istediğinizde yararlıdır), özel yer tutucularınızın varsayılan yer tutuculardan önce yürütülmesini isteyip istemediğinizi ve proje katılımcılarınızın çevirileri yer tutucu olmadan kaydetmesine izin verip vermeyeceğinizi seçin ve Kaydet’e tıklayın.

Özel yer tutucuları Düzenleyicide vurgulama

Özel yer tutucular projeye atanır atanmaz, proje üyeleri çeviri işlemi sırasında bunları Düzenleyicide vurgulanmış olarak görür.

Bu makale yararlı oldu mu?