Kuruluş Raporları

Çeviri maliyetini hesaplamak, en etkin üyeleri takip etmek, varolan çeviri sorunlarıyla birlikte kuruluş durumunu görüntülemek ve önceden oluşturulan raporların geçmiş verilerini görüntülemek için kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğunda Raporlar’ı seçin.
Kuruluş raporları

Kuruluş Raporları

Kuruluş verilerinizi aşağıdaki raporlarla çözümleyebilirsiniz:

Kuruluşa Genel Bakış

Bu rapor, çeviri ilerlemesini çözümlemenizi ve çeviri için hangi yöntemin kullanıldığını görmenizi sağlar (bir kişi, MÇ veya ÇB ile çevrilir). Kalite Güvencesi (KG) denetimleri ve dizgileriyle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını da denetleyebilirsiniz.

İlerleme çizgisinin üzerine gelindiğinde, çevrilmiş ve onaylanmış kelimelerle ilgili ayrıntıları göreceksiniz. Kuruluş Raporları

KG denetim sorunları, projenin Ayarlar > Kalite güvencesi’nde yapılandırılan KG denetim parametreleri tarafından tanımlanır. KG sorunları, Düzenleyicide düzeltmenler tarafından gözden geçirilebilir ve çözülebilir.

Çözülmemiş sorunlar bölümü aşağıdaki parametreleri çözümlemenizi sağlar:

 • Siyah sayı – dizgiler için oluşturulan tüm çözülmemiş sorunlar
 • Kırmızı sayı – son 24 saat içinde dizgiler için oluşturulan sorunlar
 • Yeşil sayı – son 24 saat içinde dizgiler için çözülmüş sorunlar

Çözülmemiş tüm sorunları Çözülmemiş Sorunları Olan süzgeç seçeneğini kullanarak Düzenleyici içinde bulabilirsiniz.

Not: Yanlış çeviri sorunları hem KG denetimi hem de Çözülmemiş sorunlara aittir.

Kuruluş Boyutu

Kuruluştaki toplam metin sayısını Kuruluş Boyutu altında bulabilirsiniz. Ayrıca bu tür metinlerin sayısını da görebilirsiniz:

 • Çevrilebilir – çeviri için
 • Gizli – çeviri için değil (sadece yöneticiler için görünür)
 • Kopyalar – projeler içinde tekrarlama

Bu rapor şu parametrelere dayalı olarak oluşturulabilir: kelimeler, dizgiler, karakterler ve boşluklu karakterler.

Kuruluş Özeti

Bu bölüm, genel kuruluşun ilerlemesini çözümlemenize yardımcı olur. Farklı dönemler için çeviri, düzeltme okuması ve kaynak dizgiler etkinliklerini gözden geçirebilirsiniz.

Dört zaman dilimi vardır: Geçen hafta, Son 30 gün, Son 24 saat ve Geçen yıl. Grafikler, Kuruluş Boyutu için seçtiğiniz parametreye dayanarak oluşturulur.

Daha fazla ayrıntıyı gözden geçirmek için grafiklerdeki noktaların üzerine gelin:

 • Çeviri Etkinliği – Makine Çevirileri (MÇ) ve Çeviri Belleği (ÇB) ile yapılan ayrı sayıda çevirinin yanı sıra tüm çevrilmiş metinlerin genel sayısı
 • Düzeltme Okuması Etkinliği – tüm onayların ve oyların tam sayıları

Kaynak dizgilere kaç metin eklendiğini, silindiğini ve güncellendiğini görmek için Kaynak dizgiler etkinliği çizelgesindeki çubukların üzerine gelin.

Kaynak Dizgi Etkinliği

Grafikten bir bölümü gizlemek ve gerektiğinde geri getirmek için parametre başlığına tıklayın.
Grafikteki yalnızca belirli parametreleri çözümlemek için bu seçeneği kullanın.

Kuruluş Özeti. Bölümü gizleyin

Parametre başlığının üzerine gelerek grafikteki belirli bir bölümü de vurgulayabilirsiniz.

Kuruluş Özeti. Bölümü vurgulayın

Çeviri Maliyeti

Tamamlanan işe dayanan çeviri maliyetini hesaplamak için bu raporu kullanın.

Aşağıdaki süzgeç parametrelerine dayanarak bir Çeviri Maliyeti raporu oluşturabilirsiniz:

Süzgeç – Gruplandırma: Üye veya dil; Zaman aralığı: Tüm zamanlar, Bugün, Dün, Son 7 gün, Son 30 gün veya Özel aralık; Projeler: Tüm projeler veya Seçilen projeler; Dil: Tümü veya belirli hedef dil; Kullanıcılar: Tüm kullanıcılar veya belirli kullanıcılar.

Rapor Oluşturma

Çeviri Maliyet raporunu oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Tercih edilen para birimini ve rapor birimini (kelime, dizgi, karakter veya karakterler (boşluklar dahil)) seçin.
 2. Üyeye veya Dile göre gruplandırmak için süzgeci kullanın, zaman dilimi, projeleri, dili ve kullanıcıları seçin.
 3. Çeviriler ve onaylar için fiyatlarınızı ayarlayın.
 4. Oluştur’a tıklayın.
Not: Oluştur’a tıkladıktan sonra fiyatlar otomatik olarak kaydedilir.

Çeviri Maliyeti Oluşturma

Fiyatlar

Taban fiyatlar (tam çeviri, düzeltme) için ücretleri belirleyebilir ve Net Fiyat Şemalarını (ÇB önerileri, MÇ önerileri ve varolan çevirileri kullanılarak çeviri için ödenen tam çeviri fiyatının yüzdesi) yapılandırabilirsiniz.

Taban Fiyatlar

Taban Fiyatlar bölümünde, aşağıdaki iş türleri için fiyatları ayarlayabilirsiniz:

 • Tam çeviri – bir kişi tarafından yapılan her çeviri için.
  Not: Eğer dizgide aynı kişi tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, sadece biri sayılacaktır. Eğer dizgide farklı kişiler tarafından yapılmış birkaç çeviri varsa, bunların her biri sayılacaktır.
 • Düzeltme – onaylanan her çeviri için.
Net Fiyat Şemaları

Net Fiyat Şemaları bölümünde, taban fiyatlara ek olarak, çeşitli Eşleşme türlerinin ÇB önerileri, MÇ önerileri ve diğer çevirilerini kullanılarak yapılan çeviriler için ödenecek tam çeviri fiyatının yüzdesini ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, aşağıdaki eşleşme türleri kategorileri için tam çeviri fiyatının yüzdesini yapılandırabilirsiniz:

ÇB Eşleşme türleri:

101 (mükemmel) – Mükemmel eşleşme ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (kaynak dizgiler, metin ve içerik olarak ÇB önerisiyle birebir aynıdır).
100 – %100 eşleşen ÇB önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (kaynak dizgiler sadece metin olarak ÇB önerisiyle birebir aynıdır).

MÇ Eşleşme türleri:

100 – %100 eşleşen MÇ önerileri kullanılarak yapılan çeviriler için (önerilen yeni çeviriler, MÇ önerisiyle birebir aynıdır).

Diğer çeviri türleri:

100 – varolan çevirileri kullanılarak yapılan çeviriler için (önerilen yeni çeviriler varolan çevirilerle birebir aynıdır).

Eğer bir dizgide ÇB ve MÇ önerileri ile varolan çevirilerin bir birleşimi varsa, yeni çeviri en düşük Net Fiyat Şeması değerinde sayılır. Örneğin, bir dizgide %101 (mükemmel) ÇB eşleşme önerisi (tam çeviri fiyatının %10’u) ve %100 MÇ eşleşme önerisi (tam çeviri fiyatının %5’i) varsa, bu dizgiye eklenen yeni çeviri tam çeviri fiyatının %5’i olarak sayılacaktır.

Ayrıca, tercih edilen metin benzerliği yüzdesini ve böyle bir çeviri için ödenecek tam çeviri fiyatı yüzdesini belirterek kendi ÇB, MÇ ve Diğer çeviriler eşleşme türlerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kendi eşleşme türlerinizi eklemek için şu adımları izleyin:

 1. Net Fiyat Şemaları bölümünde simgesine tıklayın.
 2. Görünen düğmesine tıklayın.
 3. Eşleşme aralığını ve tam çeviri fiyatı yüzdesini belirtin.
 4. Ayarları kaydetmek için tıklayın.

MÇ/Diğer Çeviri Eşleşme Türü Ekleme

Özel Fiyatlar Ekleme

Varsayılan olarak tüm dillere ve kullanıcılara uygulanan taban fiyatlara ek olarak, belirli diller ve kullanıcılar için özel fiyatlar ekleyebilirsiniz. Özel fiyatları eklemek için Özel fiyatlar ekle’ye tıklayın.

Özel fiyatların dillerini ve üyeleri seçmek için açılır menülere tıklayın ve ihtiyacınız olanları seçin. İhtiyacınız olan sayıda özel fiyatlar oluşturabilirsiniz.

Özel Fiyatlar Ekleme

Sonuç Çözümlemesi

Rapor oluşturulduğunda, aşağıdaki tutarları göreceksiniz:

 • Toplam – tüm düzeltme okuması ve çeviri etkinlikleri (tüm üyeler ve diller dahil) için kuruluş düzeyinde maliyet. Sayfanın orta üstünde gösterilecektir.
 • Toplamlar – her dil veya her üye için genel çeviri maliyeti. Sonuçlar seçtiğiniz parametreye göre gruplandırılır.
 • Alt Toplamlar – her dil veya her üye için ayrı çeviri maliyeti. Sonuçlar seçtiğiniz parametreye göre gruplandırılır.

Çeviri Maliyeti raporunu indirmek için Raporu dışa aktar’a tıklayın ve tercih edilen dışa aktarma biçimini (CSV, XLSX veya JSON) seçin.

En İyi Üyeler

Tüm kuruluş üyelerini gözden geçirmenizi ve en çok kimin katkıda bulunduğunu görmenizi sağlayan rapor.

Varsayılan parametreler:

 • Metin birimi: kelimeler
 • Zaman dilimi: tüm zamanlar
 • Sıralama şekli: çevrilmiş metin birimleri. En çok çeviri yapan üye listenin başında yer alır.
 • Diller: tüm diller
 • Projeler: tüm projeler

Gerekli parametreye tıklayarak üyeleri yeniden sıralayın. Örneğin, eğer üyeleri düzeltme okuması etkinliklerine göre çözümlemek istiyorsanız, sıralamayı yeniden yapmak için Onaylandı parametresine tıklayın.

Üst düzey üyelerin özel bir listesini oluşturmak için metin birimini (kelimeler, dizgiler, karakterler veya boşlukları olan karakterler) seçin, dili seçin, tercih edilen tarih aralığını ve etkinliği görmek istediğiniz projeleri ayarlayın.

Belirli bir üye hakkındaki bilgileri görüntülemek için Arama alanına üyenin adını veya kullanıcı adını girin.

En İyi Üyeler listesinde aşağıdaki sütunlar bulunur:

 • Ad – katılımcı adı ve kullanıcı adı
 • Diller – proje dilleri
 • Çevrilmiş – çevrilen kaynak metin birimlerinin sayısı
 • Hedef – bir hedef dilde çevrilen metin birimlerinin sayısı.
  Kaynak ve çevrilmiş dizgi miktarı her zaman aynı olduğundan bu parametre Dizgiler metin birimi için kullanılamaz
 • Onaylanmış – onaylanmış metin birimlerinin sayısı
 • Oy Vermiş – bir katılımcının verdiği oy sayısı
 • ”+” oy almış – çeviriler için katılımcının aldığı olumlu oyların sayısı
 • ”-“ oy almış – çeviriler için katılımcının aldığı olumsuz oyların sayısı
 • Kazanım – çeviriler için katılımcının aldığı onayların sayısı
 • Verilen erişim – bir üyenin kuruluşunuza ne zaman katıldığını gösterir

Bazı sütunları göstermek veya gizlemek için tablonun sağ üst tarafındaki düğmesine tıklayın ve tercih edilenleri seçin.

Raporu indirmek için sağ üst köşedeki Dışa Aktar düğmesini kullanın.

En İyi Üyeler

Arşiv

Arşiv bölümü, önceden oluşturulmuş Çeviri maliyet raporlarının kayıtlarına erişmenizi sağlayarak geçmiş verileri incelemenin kolay bir yolunu sunar.

Bu bölüm aynı zamanda rapor oluşturmanın tamamlanmasını bekleme ihtiyacını da ortadan kaldırır. Bir rapor oluşturmayı başlatabilir ve daha sonra size uygun bir zamanda geri dönebilirsiniz. Arşiv içerisinde rapor özetini inceleyebilir ve gerekirse desteklenen çeşitli dosya biçimlerinde indirebilirsiniz.

Bir kuruluşun, önceden oluşturulmuş raporların sadece üst yönetici izinlerine (veya daha yüksek) sahip kullanıcıların erişilebildiği kendi bağımsız arşiv bölümü vardır.

Çevirmenlerin katkılarına dayanarak oluşturdukları raporlar arşive eklenmez.

Önceden Oluşturulan Raporları Görüntüleme

Önceden oluşturulan raporların (yani arşiv kayıtlarının) özetini görüntülemek için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Raporlar’ı seçin.
 2. Arşiv’e tıklayın.
 3. Gerekli arşiv kaydının adına tıklayın.
 4. Arşiv raporu kaydını açtıktan sonra gerekli tüm verileri görüntüleyebilirsiniz.

Önceden Oluşturulan Raporları Görüntüleme

Önceden Oluşturulan Raporları Dışa Aktarma

Önceden oluşturulan raporları dışa aktarmak için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Raporlar’ı seçin.
 2. Arşiv’e tıklayın.
 3. Listedeki gerekli raporda simgesine tıklayın (veya sağ tıklayın).
 4. Dışa aktarmak için tercih edilen dosya biçimine tıklayın.

Önceden Oluşturulan Raporları Dışa Aktarma

Önceden Oluşturulan Raporları Silme

Önceden oluşturulan raporları silmek için şu adımları izleyin:

 1. Kuruluşunuzun Çalışma Alanı’nı açın ve sol kenar çubuğundaki Raporlar’ı seçin.
 2. Arşiv’e tıklayın.
 3. Listedeki gerekli raporda simgesine tıklayın (veya sağ tıklayın).
 4. Sil’e tıklayın.

Önceden Oluşturulan Raporları Silme

API aracılığıyla Raporlar Arşivini Yönetme

Raporlar Arşivi, kullanıcı arayüzünün yanı sıra Raporlar bölümünden API yöntemleri kullanılarak da yönetilebilir:

Bu makale yararlı oldu mu?