Satıcılar

The Vendor is an organization providing professional translation services. You should invite an existing Organization to be a Vendor for you. Then, you’ll be able to assign them to specific Workflow steps/components.

Inviting an Existing Organization to be Vendor

Vendor Organization receives a copy of the assigned workflow step in the Incoming Projects tab. Bu Kuruluş, davet ettiğiniz iş akışı adımını almak için gelen projeyi kabul etmelidir ve bağımsız olarak kendi iş akışlarını ayarlayabilir ve kendi katılımcılarını davet edebilir.

To invite the Vendor follow these steps:

  1. On the left side click Vendors.
  2. At the bottom right click Add.
    invite vendor
  3. Satıcı olarak davet etmek istediğiniz varolan bir Kuruluşun adını girin.
  4. Gerekirse ek bir ileti yazın.
  5. Bitti’ye tıklayın ve Satıcının isteğinizi kabul etmesini bekleyin.
    vendor invite form

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?