Projektindstillinger

Åbn projektet og vælge Projektindstillinger i sidepanelmenuen for at opsætte projektindstillinger.

Projektindstillinger

Detaljer

I afsnittet Detaljer kan man ændre projektnavn. se Projekt-ID’et i organisationen, tilføje en kort beskrivelse samt skift projektlogo.

Projektdetaljer

Kildestrenge

I afsnittet Kildestrenge kan man skifte projektkildesprog, aktivere/deaktivere parameterunificering samt aktivere/deaktivere gemning af kontekst og maks. længde i de downloadede filer.

Projektindstillinger Kildestrenge

Kildesprog

Skal projektkildesproget ændres, så vælg det nyt sprog fra rullelisten.

Her er et par punkter, som man bør være opmærksom på ved skift af projektkildesproget:

 • Bemærk, at der kan optræde flertalsformsuoverensstemmelser for importerede strenge afhængigt af det nye kildesprog. Visse flertalsformer kan f.eks. ikke vises i Redigeringsværktøjet, eller visse flertalsoversættelser anvendes måske i andre ifm. oversættelseseksport. Det anbefales at opdatere kildefilerne, hvis det nye kildesprog har andre flertalsformer end det oprindelige.
 • Havde Redigeringsværktøjet en åben browser-fane under kildesprogopdateringen, kan det være nødvendigt at opfriske den for at effektuere ændringerne og fortsætte med oversættelsen på det nye kildesprog.

Parameterunificering

Såfremt projektet indeholder både Android XML-filer og iOS strenge, kan Parameterunificering aktiveres, og systemet vil omdanne parametre til et unificeret udseende. Med den aktiverede Unificere parametre mulighed, vil f.eks. både Android-strengen Hej, %s! og iOS-strengen Hej, %@! optræde som: Hej, [%s]! i Redigeringsværktøjet. Denne indstilling er især nyttig, når der arbejdes med TM, da TM-forslag fra Android XML og iOS-strenge vil være gensidigt udskiftelige. Systemet vil ved eksport transformere parametrene i oversættelserne tilbage til originalformatet. Denne indstilling anvendes kun til formaterne for Android XML og iOS-strenge.

Gem kontekstinformation i filerne

Er indstillingen Gem kontekstoplysninger i filerne aktiveret, vil kontekst og maks. længde tilføjet i Enterprise være synlige i de downloadede filer. Denne indstilling anvendes kun til formaterne CSV, Android XML, iOS-strenge og RESX.

Bemærk: Til iOS-strenge og RESX-formater anvendes denne indstilling delvist (dvs., kun den kontekst, der er tilføjet i Enterprise, vil være synlig i de downloadede filer).

Translations

I afsnittet Oversættelser kan man håndtere dubletstrenge, aktivere/deaktivere maskinoversættelsesforslag til bidragsydere, tillade oversættere at downloade filer til offlineoversættelse, tillade korrekturlæsere at arbejde med skjulte strenge samt tillade oversættere at oprette ordlisteudtryk.

Projektindstillinger, oversættelser

Dubletter

Vælg, hvordan systemet skal håndtere dubletstrenge i afsnittet Dubletter. Vælg én af flg.:

 • Vis – oversættere oversætter hver forekomst separat.
 • Vis, men auto-oversætter dem.
 • Vis indenfor en versionsgren (alm. detektering) – skjules kun mellem versionsgrene.
 • Vis indenfor en versionsgren (strikd detektering) – dubletter skjules kun mellem versionsgrene.
 • Skjul (alm. detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.
 • Skjul (striks detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.

Alm. dubletdetektering - ved sammenligning af strenge tager Enterprise kun hensyn til kildetekster.
Striks dubletdetektering - ved sammenligning af strenge tager Enterprise hensyn til både strengeidentifikatorer (nøgler) og kildetekster.

Læs artiklen Dubletstrenge for yderlige info herom.

Maskinoversættelseforslag

Som standard er funktionen Vis maskinoversættelsesforslag aktiveret. Denne kan deaktiveres og dermed skjule maskinoversættelsesforslag for projektbidragsydere i Redigeringsværktøjet.

Tillad Offlineoversættelse

Er indstillingen Tillad Offlineoversættelse aktiveret, vil oversættere kunne downloade kildefiler til lokale enheder for offlineoversættelse og uploade færdige oversættelser retur til projektet. Uanset denne indstilling, kan Projektejer og administratorer altid downloade kilder og uploade oversættelser.

Tillad korrekturlæsere at tilgå skjulte strenge

Er indstillingen Tillad korrekturlæsere at tilgå skjulte strenge aktiveret, vil korrekturlæsere kunne arbejde med skjulte strenge. Uanset denne indstilling, kan projektejere og administratorer altid behandle med skjulte strenge.

Tillad projektmedlemmer at oprette ordlisteudtryk

Er indstillingen Tillad projektmedlemmer at oprette ordlisteudtryk aktiveret, vil oversættere og korrekturlæsere kunne føje nye ordlisteudtryk til projektet. Projektejer og administratorer kan altid, uafhængigt af denne indstilling, tilføje og redigere ordlisteudtryk.

Ordoptælling

Den foretrukne måde, hvorpå Enterprise skal tælle ord i projektet, kan opsættes via valgmuligheden Ordtælling. Specifikt gælder det, hvorvidt HTML-tags skal tælle som regulære ord eller ej. Som standard betragter Enterprise HTML-tags som alm. ord for de fleste af de understøttede formater, undtagen de flg.: HTML, Front Matter HTML, HAML, MD, Front Matter MD, XML, WEBXML, IDML, XLIFF, XLIFF 2.0, ADOC, DOCX, MIF, DITA.

 • Auto (standard) – afhængigt af kildefilformatet, tælles HTML-tags som alm. ord eller overspringes.
 • Tæl tags – alle HTML-tags tæller som alm. ord.
 • Overspring tags – ingen HTML-tags tælles.

Ændres ordtællingsvalgmuligheden, vil kun nyligt uploadede ord blive talt iht. de nye kriterier. Det anbefales derfor at opsætte de foretrukne ordtællerindstillinger inden upload af kildefiler til projektet.

Ordoptælling

Oversættelseshukommelse (TM)

Oversættelses Hukommelse aktiveres automatisk for hvert enkelt projekt. I afsnittet Oversættelseshukommelse kan Auto-substituering aktiveres. Denne funktion øger fordelen ved brugen af Oversættelseshukommelse (TM) ved at foreslå oversættelser med en højere lighedsmatch. Aktiveres funktionen, erstattes uoversættelige elementer (f.eks. tags, HTML-entiteter, parametre, tal mv.) i oversættelser med TM-forslag, som allerede benyttes i kildeteksten.

Projektoversættelseshukommelse

Notifikationer

Projektnotifikationer er som standard deaktiveret. Aktivér de relevante notifikationer for en fleksibel oversættelsesproces. En sådan tilgang bidrager til at undgå at oprette yderligere opgaver for hver bidragyder.

Projektnotifikationer

Tilpassede variabler

Med Tilpassede variabler kan man ændre en liste over variabler, som fremhæves i kildestrenge i Redigeringsværktøjet.

Tilpassede variabler

Læs artiklen Tilpassede variabler for yderligere info om, hvordan der tilføjes og arbejdes med tilpassede variabler.

Parsers Configuration

By default, Crowdin Enterprise uses a predefined set of import and export parameters for each supported file format.

With Parsers configuration, you can change some of these settings according to your needs.

Read more about Parsers configuration.

Parsers Configuration

Export

By default, Crowdin Enterprise uses source texts for the untranslated strings while exporting translations. You can configure export options using the following settings:

 • Eksportér strenge med mindst 1 oversættelse
  Vælg, om alle ikke-godkendte oversatte strenge skal eksporteres.
 • Eksportér oversættelser med et bestemt antal godkendelser
  Vælg, om kun strenge med godkendte oversættelser skal eksporteres. Sørg for, at det valgte antal nødvendige godkendelser ikke overstiger det faktiske antal korrekturlæsningstrin i projektarbejdsprocessen.
 • Export strings that passed workflow
  Choose if you want to export only strings that reached the End step of your project’s workflow.
 • Automatically fill in regional dialects
  Select if your project is translated into language dialects and you want to apply primary language translations to untranslated dialect strings.
  For example, when this option is selected, all untranslated strings in Colombian and Bolivian Spanish (language dialects) will have translations that are already completed in Spanish (primary language).
 • Skip untranslated strings
  Select if you want to export only translated strings. Denne indstilling fungerer på tre forskellige måder, afhængigt af filformatet. For tekstformaterede dokumenter anvendes denne indstilling ikke, da manglende tekster kan gøre downloadede filer ulæselige. Andre eksporteres med tomme værdier. For den tredje filkategori fjernes uoversatte strenge helt fra de eksporterede oversættelsesfiler.

  Valgmulighed ikke anvendt Uoversatte strenge eksporteret med tomme værdier Uoversatte strenge fjernet
  DOCX, IDML, DITA, ADOC, MD, MediaWiki, TXT, HAML, HTML, assets, FM MD, FM HTML, Contentful JSON, SVG JSON (med indlejret struktur), PHP, XLSX, CSV, FJS, RC, XAML, XML, Web XML, TypeScript, JS, TOML, QT TS, i18next JSON, gettext PO, FLSNP, Coffee Android XML, macOS/iOS Strings, Stringsdict, Chrome JSON, JSON (without nested structure), YAML, XLIFF, XLIFF 2.0, ARB, DTD, RRC, GO JSON, Flex, Joomla INI, Maxthon, Java Properties, Play Properties, Java Properties XML, RES JSON, RESW, RESX, SBV, STR, STF, VTT, WXL, VDF, FBT JSON
 • Overspring uoversatte filer
  Vælg, om kun oversatte filer skal eksporteres. Er denne indstilling er aktiv, tilsidesætter den effekten af indstillingen Overspring uoversatte strenge.

Click Advanced Options to add separate export settings for specific project languages.

Export options

Bundles

Target file bundles section allows you to manage bundles for exporting sets of strings in one of the selected formats.

Read more about configuring bundles.

Bundles

Language mapping

Add custom language codes and use them for translation files export. This will keep the structure of exported files consistent.

For example, in the screenshot below two custom codes are set for Greek language. If any of custom placeholders (2 letters, 3 letters codes) is used during file export the file name will include these specific language codes (GK, GEK).

Language mapping

Transfer Ownership

Originally, you own any project you create in Crowdin Enterprise. You can transfer your project ownership to any other user in the Organization to which you belong.

Click Transfer and select the needed user to transfer ownership. New project owner will have access to all project resources and will be able to remove the project.

Transfer ownership

Slet projekt

This option is accessible to project managers, project owner, parent group managers, and organization admins. If necessary, you can delete the Crowdin Enterprise project with all the translations and related localization resources.

Note! This action can't be undone.

Remove project

Var denne artikel nyttig?