Projektindstillinger

Åbn projektet og vælge Projektindstillinger i sidepanelmenuen for at opsætte projektindstillinger.

Projektindstillinger

Detaljer

I afsnittet Detaljer kan man ændre projektnavn. se Projekt-ID’et i organisationen, tilføje en kort beskrivelse samt skift projektlogo.

Projektdetaljer

Kildestrenge

I afsnittet Kildestrenge kan man skifte projektkildesprog, aktivere/deaktivere parameterunificering samt aktivere/deaktivere gemning af kontekst og maks. længde i de downloadede filer.

Projektindstillinger Kildestrenge

Kildesprog

Skal projektkildesproget ændres, så vælg det nyt sprog fra rullelisten.

Her er et par punkter, som man bør være opmærksom på ved skift af projektkildesproget:

 • Bemærk, at der kan optræde flertalsformsuoverensstemmelser for importerede strenge afhængigt af det nye kildesprog. Visse flertalsformer kan f.eks. ikke vises i Redigeringsværktøjet, eller visse flertalsoversættelser anvendes måske i andre ifm. oversættelseseksport. Det anbefales at opdatere kildefilerne, hvis det nye kildesprog har andre flertalsformer end det oprindelige.
 • Havde Redigeringsværktøjet en åben browser-fane under kildesprogopdateringen, kan det være nødvendigt at opfriske den for at effektuere ændringerne og fortsætte med oversættelsen på det nye kildesprog.

Parameterunificering

Såfremt projektet indeholder både Android XML-filer og iOS strenge, kan Parameterunificering aktiveres, og systemet vil omdanne parametre til et unificeret udseende. Med den aktiverede Unificere parametre mulighed, vil f.eks. både Android-strengen Hej, %s! og iOS-strengen Hej, %@! optræde som: Hej, [%s]! i Redigeringsværktøjet. Denne indstilling er især nyttig, når der arbejdes med TM, da TM-forslag fra Android XML og iOS-strenge vil være gensidigt udskiftelige. Systemet vil ved eksport transformere parametrene i oversættelserne tilbage til originalformatet. Denne indstilling anvendes kun til formaterne for Android XML og iOS-strenge.

Gem kontekstinformation i filerne

Er indstillingen Gem kontekstoplysninger i filerne aktiveret, vil kontekst og maks. længde tilføjet i Enterprise være synlige i de downloadede filer. Denne indstilling anvendes kun til formaterne CSV, Android XML, iOS-strenge og RESX.

Bemærk: Til iOS-strenge og RESX-formater anvendes denne indstilling delvist (dvs., kun den kontekst, der er tilføjet i Enterprise, vil være synlig i de downloadede filer).

Translations

I afsnittet Oversættelser kan man håndtere dubletstrenge, aktivere/deaktivere maskinoversættelsesforslag til bidragsydere, tillade oversættere at downloade filer til offlineoversættelse, tillade korrekturlæsere at arbejde med skjulte strenge samt tillade oversættere at oprette ordlisteudtryk.

Projektindstillinger, oversættelser

Dubletter

Vælg, hvordan systemet skal håndtere dubletstrenge i afsnittet Dubletter. Vælg én af flg.:

 • Vis – oversættere oversætter hver forekomst separat.
 • Vis, men auto-oversætter dem.
 • Vis indenfor en versionsgren (alm. detektering) – skjules kun mellem versionsgrene.
 • Vis indenfor en versionsgren (strikd detektering) – dubletter skjules kun mellem versionsgrene.
 • Skjul (alm. detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.
 • Skjul (striks detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.

Alm. dubletdetektering - ved sammenligning af strenge tager Enterprise kun hensyn til kildetekster.
Striks dubletdetektering - ved sammenligning af strenge tager Enterprise hensyn til både strengeidentifikatorer (nøgler) og kildetekster.

Læs artiklen Dubletstrenge for yderlige info herom.

Maskinoversættelseforslag

Som standard er funktionen Vis maskinoversættelsesforslag aktiveret. Denne kan deaktiveres og dermed skjule maskinoversættelsesforslag for projektbidragsydere i Redigeringsværktøjet.

Tillad Offlineoversættelse

Er indstillingen Tillad Offlineoversættelse aktiveret, vil oversættere kunne downloade kildefiler til lokale enheder for offlineoversættelse og uploade færdige oversættelser retur til projektet. Uanset denne indstilling, kan Projektejer og administratorer altid downloade kilder og uploade oversættelser.

Tillad korrekturlæsere at tilgå skjulte strenge

Er indstillingen Tillad korrekturlæsere at tilgå skjulte strenge aktiveret, vil korrekturlæsere kunne arbejde med skjulte strenge. Uanset denne indstilling, kan projektejere og administratorer altid behandle med skjulte strenge.

Tillad projektmedlemmer at oprette ordlisteudtryk

Er indstillingen Tillad projektmedlemmer at oprette ordlisteudtryk aktiveret, vil oversættere og korrekturlæsere kunne føje nye ordlisteudtryk til projektet. Projektejer og administratorer kan altid, uafhængigt af denne indstilling, tilføje og redigere ordlisteudtryk.

Ordoptælling

Den foretrukne måde, hvorpå Enterprise skal tælle ord i projektet, kan opsættes via valgmuligheden Ordtælling. Specifikt gælder det, hvorvidt HTML-tags skal tælle som regulære ord eller ej. Som standard betragter Enterprise HTML-tags som alm. ord for de fleste af de understøttede formater, undtagen de flg.: HTML, Front Matter HTML, HAML, MD, Front Matter MD, XML, WEBXML, IDML, XLIFF, XLIFF 2.0, ADOC, DOCX, MIF, DITA.

 • Auto (standard) – afhængigt af kildefilformatet, tælles HTML-tags som alm. ord eller overspringes.
 • Tæl tags – alle HTML-tags tæller som alm. ord.
 • Overspring tags – ingen HTML-tags tælles.

Ændres ordtællingsvalgmuligheden, vil kun nyligt uploadede ord blive talt iht. de nye kriterier. Det anbefales derfor at opsætte de foretrukne ordtællerindstillinger inden upload af kildefiler til projektet.

Ordoptælling

Oversættelseshukommelse (TM)

Oversættelses Hukommelse aktiveres automatisk for hvert enkelt projekt. I afsnittet Oversættelseshukommelse kan Auto-substituering aktiveres. Denne funktion øger fordelen ved brugen af Oversættelseshukommelse (TM) ved at foreslå oversættelser med en højere lighedsmatch. Aktiveres funktionen, erstattes uoversættelige elementer (f.eks. tags, HTML-entiteter, parametre, tal mv.) i oversættelser med TM-forslag, som allerede benyttes i kildeteksten.

Projektoversættelseshukommelse

Notifikationer

Projektnotifikationer er som standard deaktiveret. Aktivér de relevante notifikationer for en fleksibel oversættelsesproces. En sådan tilgang bidrager til at undgå at oprette yderligere opgaver for hver bidragyder.

Projektnotifikationer

Tilpassede variabler

Med Tilpassede variabler kan man ændre en liste over variabler, som fremhæves i kildestrenge i Redigeringsværktøjet.

Tilpassede variabler

Læs artiklen Tilpassede variabler for yderligere info om, hvordan der tilføjes og arbejdes med tilpassede variabler.

Eksport

Som standard benytter Enterprise kildetekster til de uoversatte strenge under oversættelseseksport. Eksportindstillinger kan opsættes via flg. indstillinger:

 • Eksportér strenge med mindst 1 oversættelse
  Vælg, om alle ikke-godkendte oversatte strenge skal eksporteres.
 • Eksportér oversættelser med et bestemt antal godkendelser
  Vælg, om kun strenge med godkendte oversættelser skal eksporteres. Sørg for, at det valgte antal nødvendige godkendelser ikke overstiger det faktiske antal korrekturlæsningstrin i projektarbejdsprocessen.
 • Auto-udfyld regionale dialekter
  Vælg, om projektet oversættes til sprogdialekter, og der skal anvendes primære sprogoversættelser for uoversatte dialektstrenge.
  Når denne indstilling er valgt, vil f.eks. alle uoversatte strenge på colombiansk og boliviansk-spansk (sprogdialekter) have oversættelser, som allerede er færdiggjorte på spansk (primærsprog).
 • Overspring uoversatte strenge
  Vælg, om kun oversatte strenge skal eksporteres. Denne indstilling fungerer på tre forskellige måder, afhængigt af filformatet. For tekstformaterede dokumenter anvendes denne indstilling ikke, da manglende tekster kan gøre downloadede filer ulæselige. Andre eksporteres med tomme værdier. For den tredje filkategori fjernes uoversatte strenge helt fra de eksporterede oversættelsesfiler.

  Valgmulighed ikke anvendt Uoversatte strenge eksporteret med tomme værdier Uoversatte strenge fjernet
  DOCX, IDML, DITA, ADOC, MD, MediaWiki, TXT, HAML, HTML, assets, FM MD, FM HTML, Contentful JSON, SVG JSON (med indlejret struktur), PHP, XLSX, CSV, FJS, RC, XAML, XML, Web XML, TypeScript, JS, TOML, QT TS, i18next JSON, gettext PO, FLSNP, Coffee Android XML, macOS/iOS Strings, Stringsdict, Chrome JSON, JSON (without nested structure), YAML, XLIFF, XLIFF 2.0, ARB, DTD, RRC, GO JSON, Flex, Joomla INI, Maxthon, Java Properties, Play Properties, Java Properties XML, RES JSON, RESW, RESX, SBV, STR, STF, VTT, WXL, VDF, FBT JSON
 • Overspring uoversatte filer
  Vælg, om kun oversatte filer skal eksporteres. Er denne indstilling er aktiv, tilsidesætter den effekten af indstillingen Overspring uoversatte strenge.

Klik på Avancerede indstillinger for at tilføje separate eksportindstillinger for bestemte projektsprog.

Eksportindstillinger

Sprogtilknytning

Tilføj tilpassede sprogkoder og brug dem ved eksport af oversættelsesfiler. Dette vil bevare en ensartet struktur i eksporterede filer.

I f.eks. skærmfotoet nedenfor er to tilpassede koder angivet til græsk. Anvendes nogle af de tilpassede variabler (2-/3-bogstavkoder) under fileksport, vil filnavnet indeholde disse særlige sprogkoder (GK, GEK).

Sprogtilknytning

Overfør ejerskab

Som udgangspunkt ejer man selv ethvert projekt oprettet i Enterprise. Man kan dog overføre sit projektejerskab til en anden bruger i den pågældende organisation.

Klik på Overfør og vælg den bruger, ejerskabet skal overføres til. En ny projektejer har adgang til alle projektressourcer og vil kunne fjerne projektet.

Overfør ejerskab

Slet projekt

Denne indstilling er tilgængelig for projektejere, projektadministratorer, overordnede gruppeadministratorer og organisationsadmins. Om ønsket, kan et Enterprise-projekt, inkl. alle oversættelser og relaterede lokaliseringsressourcer, slettes.

Bemærk! Denne handling er irreversibel.

Fjern projekt

Var denne artikel nyttig?