JIRA-integration

Integration med Atlassian Jira muliggør at holde styr på problematikker relateret til kildestrenge og oversættelser indrapporteret af brugere, som arbejder med projektoversættelsen i Enterprise.

Med den aktuelle integration understøttes flg. problemstillinger i Enterprise for Jira-kontrolpanelet:

 • Generelle problemstillinger
 • Manglende kontekst-problemstillinger
 • Oversættelsesproblemstillinger
 • Kildestrengsproblemstillinger

Hver synket problemstillingstype får opgaven opkaldt efter sig i Jira. For hver indrapporteret problemstilling i Enterprise, oprettes en underopgave i den korresponderende Jira-opgave.

Bemærk: Integration slår e-mailnotifikationer fra for de projektproblemstillinger i Enterprise, som er opsat til synkning med Jira.

Lukkes en af problematikker i Jira, oprettes en ny, så snart en ny problemstilling i Enterprise indrapporteres.

Bemærk: Delte problematikker bør løses manuelt i Enterprise-projektet efter at være løst i Jira.

Læs mere om Delt problematikker.

Jira-underopgave

Forbinde Jira med Enterprise

Følg disse trin for at forbinde Jira med Enterprise-projektet:

 1. Åbn projektet og gå til Integrationer > System.
 2. Klik på Jira Software på listen Integrationer.
 3. Angiv Basis-URL’en til Jira-projektet og klik på Opsæt Integration. Base URL Dialogen Giver adgang til Jira-projektet ses dernæst.
 4. Opsæt et Appikationslink i Jira:
  Bemærk: Kun projektadmins kan opsætte Apps-links.
  1. Log ind på Jira som bruger med Jira-administratorrettigheder.
  2. Åbn Jira-indstillinger > Produkter > Applikationslink.
  3. Angiv Enterprise-organisations URL’en og klik på Opret nyt link. Application Links Grundet Jiras funktionalit, modtages svaret fra den angivne URL nogle gange ikke. Ses beskeden nedenfor, så tjek, at den angivne URL er korrekt, og klik på Fortsæt.
   Application Links
  4. Udfyld alle de obligatoriske felter i dialogvinduer og klik på Fortsæt for at afslutte link-opsætningen:
   • Applikationsnavn: Crowdin Enterprise Integration
   • Applikationstype: Generisk Applikation
   • Vælg Opret indgående link og klik Fortsæt
    Application Link
   • Forbrugernøgle: Crowdin Enterprise
   • Forbrugernavn: Crowdin Enterprise
   • Offentlig nøgle: Kopiér den fra dialogen Give adgang til Jira-projektet i Enterprise Application Link
    Klik Fortsæt for at færdiggøre Applikations-link opsætningen.
 5. Returnér til Enterprise og klik på Næste i dialogen Give adgang til Jira-projektet. Providing Access to Your Jira Project
 6. Tildel læse- og skriveadgang til projektdata i Jira. Enterprise bruge denne adgang til at sikre, at integrationen fungerer korrekt. Allow access
 7. Vælg Jira-projektnøglen, vælg typer og opsæt indstillinger for Crowdin-problemtikker, som ønskes synket med Jira-projektet.
  Tilgængelige Jira-problematikindstillinger er:
  • Type
  • Prioritet
  • Opgavemodtager
  • Etiketter (valgfrit)
  • Status
  Bemærk: De statusværdier, som kan vælges, er kun taget fra Jira-statuskategorien Udført.
 8. Klik på Gem.
  Jira Settings

Synk af problematikker

Når først integrationen er opsat, kan allerede evt. eksisterende problematikker i Enterprise synkes. En kort besked vil oplyse antallet af endnu ikke synkede problematikker. For at synke dem, så klik på Synk Problematikker.
Synk Problematikker

Håndtering af Jira-integrationsindstillinger

Klik på Indstillinger for at ændre og effektuere integrationsindstillinger. Nye indstillinger vil kun gælde for de nyligt synkede problematikker. Alle tidligere synkede problematikker forbliver uændrede.

Bemærk: Ændres Jira-projektnøglen, vil allerede synkede problematikker forblive underopgaver i Jira og løses ikke automatisk i Enterprise.

Manage Settings

Sletning af integration

For at slette integrationen, klik på Slet Integration.

Bemærk: Allerede synkede problematikker forblive underopgaver i Jira og løses ikke automatisk i Enterprise.

Slet integration

Var denne artikel nyttig?