File Management

You can manage all the project’s files via Sources > Files. Her kan der manuelt uploade filer til lokalisering vha. forskellige understøttede formater. Når filerne er uploadet, kan der tages et kig på, hvor mange strenge filerne indeholder, samt hvor mange Revisioner (ændringer), som blev foretaget til hver af dem.

If you want to configure an automatic files’ synchronization with your project, use the Integrations tab.

Filprioriteringer

En bestemt prioritet kan angives for hver fil ved at klikke på pil-ikonet ved siden af den. Oversættere vil derefter kunne se filer prioritetssorteret på sprogsiden og i Redigeringsværktøjet.

Tilgængelige filprioriteter:

 • Lav prioritet– lav
 • Medium Prioritet– medium
 • Høj prioritet– høj

Filindstillinger

To access the configurations of specific files, right-click on the necessary file or click next to it and then select Settings.

Titel, som den vises for oversættere

Angiv flere beskrivende titler for filerne for at give oversætterne ekstra oplysninger.

Bemærk: Denne titel fremgår kun i Enterprise-UI'en og omdøbe dermed ikke selve filen.

File Export

Angiv et filnavn eller en fuld sti til resultatarkivet. Benyt tilgængelige variabler til at angive eksportindholdsstrukturen.

Det ønskes f.eks., at kildefilen Overview.csv med ukrainsk oversættelse skal navngives Overview.ukrainian.csv før integration med appen. I så tilfælde skal Resultatfil efter oversættelseseksport sættes til flg.: Overview.%language%.csv.

By default, Crowdin Enterprise adds Crowdin language codes during the file export. To use custom ones for specific languages in the whole project, set up Language Mapping.

Filindstillinger

Parser Configuration

Some file formats allow you to configure import and export behavior. In this case, file’s Settings dialog will also contain the Parser configuration tab.

Read more about Parser configuration.

Filmålsprog

Kildefilerne er som standard tilgængelige for oversættelse til alle projektmålsprog. Clear the checkboxes next to the languages your file shouldn’t be translated into, and click Save.

File Context

Add an additional context or instructions for translators to better understand how to translate a file. You can use either plain text or Markdown. The provided context will be visible to translators in the Editor in the File Context tab.

Note: File Context is only available for file-based projects.

File Context

Omdøbning af filer

For at ændre filnavnet, så højreklik på den relevante fil eller klik ved siden af den og vælg derefter Omdøb.

Kontrol af fremskridt

Oversættelses- og godkendelsesprocessen kan tjekkes for en gren, mappe eller fil. Højreklik på den relevante gren, mappe eller fil, og vælg Vis forløbsstatus. Hold markøren over statusbjælken for at se antallet af oversatte og godkendte ord for hvert sprog. Klik på det ønskede sprog for at åbne den valgte fil i Redigeringsværktøjet. To download translations for the chosen file, select the required languages in the Details tab in the right-hand side menu, and click . Optionally, you can select Preserve folder hierarchy for export to export translation files along with the folders they’re stored in Crowdin Enterprise.

Filstatusforløb

Upload af kildefiler

Er nye strenge nyligt føjet til en af kildefilerne, så opdatér denne for at gøre dem synlige for oversætterne. Højreklik på den relevante fil, vælg Opdatérog vælg derefter den nye fil på maskinen.

Er nogle af kildestrengen blev ændret, viser systemet et dialogvindue med en liste over disse strenge. Man kan vælge, hvilke eksisterende oversættelser, man vil beholdes uden ændringer (Aktuelle strenge-kolonne) eller slette, og om godkendelser skal beholdes eller fjernes. Oversættelserne til andre ændrede strenge fjernes.

Opdatering af filer

Gendanne foregående versioner

Hver gang kildefilen opdateres, oprettes en ny revision. To restore your file to the previous revision, click the number on the needed file in the Revision column. In the Revisions tab in the right sidebar, hover over the needed revision and click Restore next to it.

Gendannelse af filer

Grene og Mapper

You can create folders and branches in Sources > Files with the following buttons:

 • Opret mappe– opret mappe
 • Opret gren– opret gren

Mapper repræsenterer indholdsstrukturen, mens grene er til håndteringen af forskellige indholdsversioner.

Usually, branches in Crowdin Enterprise are created automatically if you use GitHub, GitLab, or other VCS integration. Ønskes grene fortsat oprettet manuelt, så sørg for først at uploade hovedgrenen, da alle efterfølgende vil blive betragtet som funktionsgrene. Duplicates might be managed in Settings > Import > Source Strings by choosing the corresponding option for Duplicates.

Strengehåndtering

You can view all the project’s strings and manage strings settings via Sources > Strings.

Ændring af strengesynlighed

Strenge, hvis indehold ikke skal oversættes (f.eks. variabler, øvrigt tekniske indhold), kan skjules for oversættere. For at gøre dette:

 1. Open your project and go to Sources > Strings.
 2. Vælg de ønskede strenge.
 3. Klik på .

Strengefiltrering

By default, all source strings of the project are displayed in Sources > Strings. If necessary, you can filter out strings using the available filter options (Issues: All, With unresolved issues, Without unresolved issues; Comments: All, With comments, Without comments; Screenshots: All, With screenshots, Without screenshots; Visibility: All, Visible only and Hidden only) and project labels.

Strengredigering

Man kan føje kontekst til strengen og opsætte en maks. længde på oversættelsen.
Overskrides en oversættelsesgrænse, informerer systemet oversætteren om, at oversættelsen skal afkorteres.

Some file formats allow editing (adding, deleting, and modifying) of the source texts and string identifiers directly in Crowdin Enterprise so you can do the necessary corrections without updating the source file via Sources > Files. Tjek den fulde listen nedenfor:

 • Android XML
 • iOS-strenge
 • JSON
 • i18next JSON
 • XLIFF 1.2
 • XLIFF 2.0
 • Angular XLF
 • GNU Gettext PO
 • Unreal Engine Gettext PO
 • YAML
 • RESX
 • CSV
 • ARB
 • Java-egenskaber
 • Properties Play
 • Properties XML

To edit some particular word or phrase that appears in multiple source strings, you can use the Find and replace feature in Sources > Strings.

Bemærk: Ved redigering af en strengidentifikator indeholdt i en gruppe af strenge (string array til Android XML, segmenter til XLIFF), vil de eksisterende oversættelser blive fjernet for alle gruppestrenge undtagen den redigerede.

Etiketter

Brug etiketter i projektet som en nem måde at føje kontekst til strengene på eller organisere dem efter bestemte emner. Etiketter er også nyttige ifm. oversættelses- og korrekturlæsningsopgaver eller søgning efter bestemte strenge i editoren via Avanceret filter.

Managing Project Labels

To create, edit, or remove project labels, follow these steps:

 1. Open your project and go to Sources > Strings.
 2. Click Labels.
 3. Via dialogen, tilføj nye etiketter, redigér eller fjern eksisterende.

Tilføjelse af etiketter til strenge

Der er et par mulige måder at føje etiketter til strenge på.

 • Føj etiketter til én streng ad gangen via Redigér streng-dialogen
  • Højreklik på strengen på listen, og vælg Redigér
  • Vælg relevante etiketter fra feltet Etiketter
  • Klik på Gem

 • Føj etiketter til flere strenge via dialogen Håndtér strengetiketter
  • Vælg et par strenge, som skal tilføjes identiske etiketter
  • Klik på
  • Select needed labels from the list
  • Klik på Anvend

 • Tilføj etiketter til kildestrengene i CSV- og XLSX-filer vha. en dedikeret kolonne til etiketter.

  Læs mere om Opsætning af kolonner til import af XLSX- og CSV-filer

  Bemærk: Strengetiketter tilføjet projektet med en indledende CSV-/XLSX-fil upload overskrives eller fjernes ikke under flg. filopdateringer.

Skift af skema til CSV- og XLSX-filer

Filformater såsom CSV og XLSX kan kræve ændring af det oprindeligt opsatte skema. Dette kan ofte være nødvendigt, når et nyt målsprog tilføjes Crowdin-projektet.

Læs mere om skemaændringer til CSV- og XLSX-filer.

Se også

Var denne artikel nyttig?