Personlige Adgangstegn

Personlige adgangstokens er de alternative adgangskoder til brug for godkendelse tredjeparts-applikationer og -scripts i Enterprise.

Behandl personlige adgangstokens som adgangskoder og hold dem hemmelige. Brug tokens som miljøvariabler i stedet for at indkode dem ind i scripts.

Brugsstudier

Et personligt adgangstoken kræves af Enterprise som godkendelse i flg. situationer:

  • To use Crowdin CLI for managing and synchronizing localization resources in Crowdin Enterprise.
  • Til automatisering af lokaliseringsarbejdsgange via Enterprise API.
  • For brug af Android Studio-plugin for pull af kildeindhold gemt i strings.xml eller andre angivne .xml filer fra et Android-projekt.

Oprettelse af et Personligt Adgangstoken

Der kan fra en Enterprise-konto oprettes så mange personlige adgangstokens, som ønsket.

Følg disse trin for at generere et nyt token:

  1. Klik på profilfotoet i øverste højre hjørne og vælg Kontoindstillinger. Kontoindstillinger
  2. Vælg fanen Adgangstokens og klik på Nyt token. Nyt token
  3. Navngiv det nye Personlige adgangstoken for senere at kunne identificere det.
  4. Klik på Generér nyt token.

Husk efter generering af et nyt token at registrere det med det samme. Af sikkerhedshensyn vises det ikke igen.

Tilbagekaldelse af et Personligt Adgangstoken

Tilbagekaldelse af et personligt adgangstoken kan blive nødvendig, såfremt dette ikke længere anvendes eller ved mistanke om, at det er blevet kompromitteret. Et Personligt Adgangstoken kan når som helst slettes.

Gør dette ved at gå til fanen Kontoindstillinger, Adgangstokens og finde det relevante token på listen. Klik på Tilbagekald ved siden af det relevante personlige adgangstoken på listen for at slette det og fjerne dets adgang.

Tilbagekald token

Var denne artikel nyttig?