Figma plug-in

Med Crowdin-plugin’et til Figma kan der bruges tekster fra Enterprise i egne designs for at spare tid for både designere og udviklere. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om nødvendigt kan der tilføjes nye (f.eks. dialogtitler, knapetiketter), som kan sendes til oversættere i Enterprise.

Brugsstudier

 • Generér hurtigt flersprogede, kreative aktiver.
 • Oversæt modelscenarier og test dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, tilføj i stedet rigtige tekster fra Enterprise til prototyperne. Strings added from Crowdin Enterprise become linked to the text fields in Figma.
 • Opret og upload kildestrenge fra egne designs til Crowdin-projektet. Created strings become linked to text fields in Figma. This way, developers could use uploaded strings, reducing time spent on development.
 • Preview translations and string keys in your designs.
 • Upload taggede skærmfotos til Enterprise-projektet.

Running Crowdin for Figma Plugin for the First Time

 1. Log ind på Figma.
 2. Open one of your design files or click New design file.
 3. In the file menu, click Plugins > Find more plugins…. Alternatively, right-click the canvas, and click Plugins > Find more plugins.
 4. Use the Search all plugins field to find Crowdin for Figma plugin.
 5. Click on Crowdin for Figma plugin > click and select Save.
 6. Hover over the Crowdin for Figma plugin and click Run.

Tilslutning af Figma med en Crowdin-konto

Opsætning af Enterprise-akkreditiver

Bemærk: For at opsætte Figma-integration kræves administratorrettigheder (eller højere) i Enterprise.

Følg disse trin for at angive Enterprise-akkreditiver i Figma:

 1. In the file menu, go to Plugins > Saved plugins. Alternatively, right-click the canvas, and click Plugins > Saved plugins.
 2. Skift til Indstillinger.
 3. Angiv det Personlige Adgangstoken.
 4. Angiv organisationsdomænenavnet og klik på Forbind. Figma Plugin-forbindelse til Enterprise

Følg disse trin for at generere en ny token i Enterprise:

 1. Gå til Kontoindstillinger, Adgangstokens-fanen og klik på Nyt Token.
 2. Angiv Tokennavn, vælg Område og Projekter, klik på Opret.

Enterprise Personlig Adgangstoken

Vælg Enterprise-projekt

Klik på rullemenuen i Indstillinger > Vælg Crowdin-projektog vælg fra listen det projekt, der skal arbejdes med. Later, you can use the same drop-down menu to switch to another project if needed. Figma Plugin Selecting Crowdin Enterprise Project

Select the specific branch that your content will be uploaded to. If your Crowdin Enterprise project doesn’t have branches, leave it empty. Figma Plugin Selecting Branch

UI-lokalisering

Brug fanen Strengtilstand ved lokalisering af UI samt ved arbejde på dynamiske sider med udviklings- og marketingteams. På denne fane kan med ét klik tilføjes kildestrenge fra Enterprise til egne designs i Figma. Når teksterne er anvendt i designs, kan taggede skærmfotos automatisk uploades til oversætteres reference tilbage til Enterprise.

Brug af kildestrenge fra Enterprise i Figma

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst. Figma Plugin Strenge-fane
 3. Select the text layer to which you want to add text and click the link icon next to the needed string. Figma Plugin Using Source Strings from Crowdin in Figma

After using the source strings from Crowdin Enterprise in your designs, they become linked with the text fields, and you can preview translations for these strings in Figma and upload screenshots for them to your Crowdin Enterprise project.

You can link a single Crowdin string to one or multiple text fields in Figma. However, one text field can be linked only to a single Crowdin string. If you link a text field with an existing connection to a new Crowdin string, the previous connection will be terminated, and a new connection will be established. If you’d like to unlink a Crowdin string from all text fields it was previously linked to, right-click on the link icon next to the needed string.

Tilføjelse af kildestrenge fra Figma til Enterprise

You can add strings already used in the designs or create and add completely new strings.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. For at tilføje de i designene anvendte strenge, så vælg hele billedet, flere billeder eller ønskede strenge på billederne. Overspring alternativt dette trin over, hvis en ny streng ønskes tilføjet.
 3. På på fanen Strenge, klik på .
 4. Udfyld de obligatoriske felter i den viste dialog.
 5. (Valgfrit) For at føje etiketter til strengene, så vælg dem skiftevis i rullemenuen Etiket og klikke på Tilføj strenge.
  Figma Plugin Tilføj streng

For at føje de samme strenge til flere filer i Enterprise, så vælg skiftevis de ønskede filer i rullemenuen Fil. Clear the Push hidden elements option if some frames contain hidden elements that should not be added to Crowdin.

When adding multiple strings, you may want to select Link new duplicate texts to a single Crowdin string. It’s useful in the following cases:

 • When adding multiple text fields with the same text, the plugin will add only one string to your Crowdin Enterprise project and link all duplicate text fields to it.
 • If your Crowdin Enterprise project already contains a string with the same text you’re adding from designs, the plugin will only link the text fields to the existing string and won’t create a new one.

Added strings will be transferred to your Crowdin Enterprise project and also displayed in the Strings tab’s list. Strenge fra samme liste kan til enhver tid redigeres eller slettes. De respektive ændringer anvendes også på strengene i Enterprise-projektet.

Adding Source Strings with Plural Forms

You can add strings with plural forms.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. For at tilføje de i designene anvendte strenge, så vælg hele billedet, flere billeder eller ønskede strenge på billederne. Overspring alternativt dette trin over, hvis en ny streng ønskes tilføjet.
 3. På på fanen Strenge, klik på .
 4. Udfyld de obligatoriske felter i den viste dialog.
 5. (Optional) Add labels to the strings.
  Note: When adding plural strings, the String field serves for adding the other plural form.
 6. Click Add plurals.
 7. In the appeared dialog, fill in the fields for each plural form. Depending on the source language of the connected Crowdin project, there could be a different number of plural forms you should specify.

  Note: You can add plural strings only to files that support plural forms (e.g., Android XML, Stringsdict, XLIFF, etc.).
 8. Click Submit.
 9. Click Add Strings.

Read more about Plural Forms.

Opsætning af ICU-kildestrengsvariabler

Ved brug af ICU-strenge i designet kan der opsættes variabelværdier, og efter tilføjelse af sådanne strenge til designs, vil de fremgå i en formateret visning med de foruddefinerede værdier.

Once you use the needed ICU string from Crowdin Enterprise in your design, you can configure its placeholders’ values.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. Benyt i fanen Strenge feltet Søg til at finde den specifikke kopi. Strenge søgning kan ske efter kildetekst, streng-ID eller kontekst.
 3. Klik på på den relevante ICU-streng.
 4. Klik på Opsæt variabel.
 5. Angiv de relevante værdier for ICU-strengvariablerne.
 6. Klik på Indsend for at gemme de angivne variabler.
 7. Klik på Redigér streng for at opdatere kildestrengsteksten i designs.

When previewing translations for ICU strings in Figma, they will also be displayed in a formatted view if the values were preconfigured beforehand.

Indstillinger for Nøglenavngivningsmønster

To simplify adding strings from Figma to the Crowdin Enterprise project, you can set up the desired key naming pattern for the source string identifiers in the plugin settings. Crowdin-plugin’et til Figma vil foreslå streng-identifikatorerne til nye strenge baseret på det valgte mønster. Under tilføjelse nye kildestrenge, kan man altid redigere den foreslåede identifikator til det foretrukne udseende.

Følg disse trin for at vælge nøglenavngivningsmønsteret:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. Skift til Indstillinger.
 3. Vælg den foretrukne indstilling fra rullemenuen i afsnittet Nøglenavngivningsmønster.

Besides the existing patterns, you can configure your own pattern. To use a custom pattern, select the Custom key naming pattern option from the drop-down list and specify your pattern in the Custom Key Naming Pattern field.

Upload af Taggede skærmfotos til Enterprise-projektet

When adding source strings used in the designs, make sure to keep Send screenshots selected. As a result, The Crowdin plugin for Figma will upload screenshots along with the source strings.

Also, you can update screenshots with an Update screenshots option while editing a Crowdin string that is linked to the text fields in designs.

Additionally, you can mass upload screenshots to Crowdin for all strings linked with text fields in designs.

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. In the Strings tab, click to upload screenshots.

For mere info, tjek artiklen Skærmfotos.

Forhåndsvisning af strenge

Preview translations from Crowdin Enterprise for the strings used in the designs in Figma. Oversættelser kan forhåndsvises i nye eller de originale rammer. Ved oversættelsesforhåndsviser i de nye rammer, kan disse udfyldes med de reelle oversættelser eller strengnøgler til yderligere brug for udviklere.

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med oversættelser:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. I afsnittet Strenge > Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dubletbilleder eller Forhånds i aktuelle billeder.
 3. Vælg Opret med sprog.
 4. Vælg målsproget, der skal forhåndsvises oversættelser for. Der kan også vælges Alle sprog.
 5. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Figma. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder.
  Figma Plugin forhåndsvis strenge

Følg disse trin for at forhåndsvise strenge udfyldt med nøglenavne:

 1. Åbn Crowdin-plugin’et til Figma.
 2. I afsnittet Strenge > Forhåndsvis strenge, vælg Forhåndsvis i dubletbilleder.
 3. Vælg Opret med nøglenavne.
 4. Vælg indholdet, der ønskes forhåndsvist i Figma. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder.
  Figma Plugin forhåndsvis nøgler

Strengefiltrering

To view only the strings linked to specific text fields, follow these steps:

 1. Select the needed text fields.
 2. In the Strings tab, click Filter strings.
 3. Select Show strings linked to selected text elements.

In the same way, you can filter strings linked to text fields for the whole frame or multiple frames.

Marketingvisualiseringslokalisering

Use the Pages tab to localize static pages, like brochures and banners. In this tab, you can send texts with context for translators to Crowdin Enterprise and upload translated copies back to Figma.

Afsendelse af Tekster til oversættelse til Enterprise

Tekst til oversættelse kan sendes fra enten markerede eller alle billeder i en Figma-fil. Oversættere vil arbejde med disse tekster i listevisningen og bruge design som en ekstra kontekst for endnu højere oversættelseskvalitet.

In Crowdin Enterprise, a root folder figma-plugin will be created. Den indeholder en undermappe navngivet efter Figma-filen med HTML-filer for hvert billede indeni. Om nødvendigt, kan indholdssegmentering deaktiveres i plugin’ets Indstillinger, så lange tekster ikke opdeles i sætninger.

Følg disse trin for at sende Figma-designs til oversættelse:

 1. Åbn den relevante Figma-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Figma.
 3. In the Pages > Figma to Crowdin section, select the content you’d like to translate. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder. Figma Plugin send tekster

Når kildefilerne er uploadet til Enterprise-projektet, kan bidragsydere inviteres til at oversætte og korrekturlæse dem.

Læs mere om oversættelsesstrategier.

Pseudolokalisering

Even before translations are completed, you can test whether your application is ready to be localized using pseudo-localization. This feature allows you to simulate how the application’s UI will look with different languages to check whether the source strings should be modified before the project localization starts.

Once you send your texts for translation, you can start pseudo-localization.

 1. Åbn den relevante Figma-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Figma.
 3. In the Pages > Pseudo-localization section, select the content you’d like to test with pseudo-localization. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder.
 4. In the appeared dialog, configure settings according to your preferences.
 5. Click Pseudo-localize. Figma Plugin Pseudo-localization

Read more about Pseudo-localization.

Uploading Translations from Crowdin Enterprise to Figma

You can synchronize texts between Figma and Crowdin Enterprise projects whenever you want to test the translated copy inside Figma or generate multilingual assets.

Følg disse trin for at uploade oversatte kopier til Figma:

 1. Åbn den relevante Figma-fil.
 2. Gå til Plugins > Crowdin til Figma.
 3. In the Pages tab, Crowdin to Figma section, select the target language you want to upload translations for. Der kan også vælges Alle sprog.
 4. Vælg det indhold, der ønskes forhåndsvist i Figma. Vælg Alle billeder eller Markerede billeder.
  Bemærk: Sidenavne kan i Figma kun bestå af bogstaver (a-z, A-Z), cifre (0-9) og specialtegnene - _ .

  Figma Plugin Upload Oversættelser

Efter upload af oversættelser til Figma, vil den ændrede fil indeholde et separat billede med oversættelser for hvert målsprog. De nyligt uploadede oversatte versioner vil ikke tilsidesætte tidligere uploadede versioner. Man kan altid slette de oversatte kopier, som ikke længere behøves. Figma Plugin Uploadede Oversættelser

Ønsker man, at de nyligt uploadede oversatte versioner tilsidesætter tidligere uploadede versioner, så åbn Indstillinger for plugin’et og markér Tilsidesæt eksisterende oversættelser.

Var denne artikel nyttig?