Figma plug-in

With the Crowdin plugin for Figma, you can use texts from Crowdin Enterprise in your designs to save time for both designers and developers. Disse kan omfatte originale eller oversatte tekster. Om nødvendigt kan der tilføjes nye (f.eks. dialogtitler, knapetiketter), som kan sendes til oversættere i Enterprise.

Use Cases

 • Quickly generate multilingual creative assets.
 • Oversætte modelscenarier og teste dem på forskellige sprog, før programmering påbegyndes.
 • Stop med at bruge ‘Lorem Ipsum’, tilføj i stedet rigtige tekster fra Enterprise til prototyperne.
 • Opret og upload kildestrenge fra egne designs til Crowdin-projektet. På denne måde kan uploadede strenge bruges af udviklere, hvilket reducerer tid brugt på udvikling.
 • Upload taggede skærmfotos til Enterprise-projektet.

Installation af Crowdin for Figma-plugin

 1. Log ind på Figma.
 2. Vælg Plugins > Håndtér plugins… i Filhåndteringen.
 3. Klik på Gennemse alle plugin’er.
 4. Use the Search field to find Crowdin for Figma plugin.
 5. Klik på Installér ved siden plugin’et.
 6. Klik på Installér ved siden plugin’et.

Tilslutning af Figma med din Crowdin-konto

Opsætning af Enterprise-akkreditiver

Note: To set up Figma integration, you need to have manager permissions (or higher) in Crowdin Enterprise.

To specify your Crowdin Enterprise credentials in Figma, follow these steps:

 1. In Figma File Browser, go to Plugins > Crowdin for Figma.
 2. Switch to Settings.
 3. Angiv dit Personlige Adgangs Token.
 4. Specify your organization domain name and click Connect. Figma Plugin Connect to Crowdin Enterprise

Følg disse trin for at generere en ny token i Enterprise:

 • Go to Account Settings, Access tokens tab and click New token.
 • Angiv Tokennavn, vælg Område og Projekter, klik på Opret.

Crowdin Enterprise Personal Access Token

Vælg Enterprise-projekt

To select the project you’d like to work with, click the drop-down menu in Settings > Select Crowdin Project, and select a project from the list. Later on, you can use the same drop-down menu to switch to another project if needed. Figma Plugin Selecting Crowdin Enterprise Project

Additionally, you can select the specific branch your content will be uploaded to. Figma Plugin Selecting Branch

UI Localization

Use the Strings tab when localizing UI and working on dynamic pages with your development and marketing teams. In this tab, you can add source strings from Crowdin Enterprise to your designs in Figma in a click. After the texts are used in the designs, you can automatically upload tagged screenshots for translators’ reference back to Crowdin Enterprise.

Using Source Strings from Crowdin Enterprise in Figma

 1. Open the Crowdin plugin for Figma.
 2. In the Strings tab, use the Search field to find the specific copy. You can search strings by source text, string identifier, or context. Figma Plugin Strings Tab
 3. Select the text layer you want to add text to and click on the needed string. Figma Plugin Using Source Strings from Crowdin in Figma

After using the source strings from Crowdin Enterprise in your designs, you can preview translations for these strings in Figma and upload screenshots for them to your Crowdin Enterprise project.

Adding Source Strings from Figma to Crowdin Enterprise

You can add the strings that are already used in the designs or create and add completely new strings.

 1. Open the Crowdin plugin for Figma.
 2. Select the needed string(s) on the frames to add the strings used in the designs. Alternatively, skip this step if you want to add a new string.
 3. In the Strings tab, click .
 4. In the appeared dialog, fill in the required fields and click Add Strings. Figma Plugin Add String

To add the same string(s) into multiple files in Crowdin Enterprise, alternately select the needed files from the File drop-down menu.

Figma Plugin Add String To Multiple Files

Added strings will be transferred to your Crowdin Enterprise project and also will be displayed in the list of the Strings tab. You can edit or delete the strings from the same list anytime. De respektive ændringer anvendes også på strengene i Enterprise-projektet.

Key Naming Pattern Settings

To simplify adding strings from Figma to the Crowdin Enterprise project, you can set up the desired key naming pattern for the source string identifiers in the plugin settings. The Crowdin plugin for Figma will suggest the string identifiers for new strings based on the selected pattern. While adding new source strings, you can always edit the suggested identifier to the preferred look.

To select the key naming pattern, follow these steps:

 1. Open the Crowdin plugin for Figma.
 2. Switch to Settings.
 3. In the Key naming pattern section, select the preferred option from the drop-down menu.

Upload af Taggede skærmfotos til Enterprise-projektet

 1. Open the Crowdin plugin for Figma.
 2. In the Strings section, use texts from the Crowdin Enterprise project in your designs. Click to upload screenshots of the frames that include the used texts.
 3. For at opdatere skærmfotos på Enterprise, klik på igen.

To learn more, read the article Screenshots.

Previewing Strings

To preview translations from Crowdin Enterprise for strings that you used in the designs in Figma, follow these steps:

 1. Open the Crowdin plugin for Figma.
 2. In the Strings > Preview Strings section, select the target language you want to preview translations for. Du kan også vælge Alle sprog.
 3. Vælg det indhold, du ønsker forhåmdsvist i Figma. Select All Frames or Selected Frames. Figma Plugin Preview Strings

Marketing Visuals Localization

Use the Page Translation tab to localize static pages, like brochures and banners. In this tab, you can send texts with context for translators to Crowdin Enterprise and upload translated copies back to Figma.

Afsendelse af Tekster til oversættelse til Enterprise

You can send text for translation either from selected or all frames from a Figma file. Translators will work with those texts in the list view and use designs as an additional context for even higher translation quality.

In Crowdin Enterprise, a root folder figma-plugin will be created. It will contain a subfolder named after your Figma file with HTML files for each frame inside. If needed, you can disable content segmentation in the plugin Settings so the long texts will not be split into sentences.

For at sende Figma-designs til oversættelse, så følg disse trin:

 1. Åbn den relevante Figma-fil.
 2. Go to Plugins > Crowdin for Figma.
 3. In the Page Translation > Figma to Crowdin section, select content you’d like to send to Crowdin Enterprise. Select All Frames or Selected Frames. Figma Plugin Send Texts

Når kildefilerne er uploadet til Enterprise-projektet, kan bidragsydere inviteres til at oversætte og korrekturlæse dem.

Læs mere om oversættelsesstrategier.

Uploading Translations from Crowdin Enterprise to Figma

You can synchronize texts between Figma and Crowdin Enterprise projects whenever you want to test the translated copy inside Figma or generate multilingual assets.

To upload translated copies to Figma, follow these steps:

 1. Åbn den relevante Figma-fil.
 2. Go to Plugins > Crowdin for Figma.
 3. In the Page Translation tab, Crowdin to Figma section, select the target language you want to upload translations for. You can also select All languages.
 4. Select the content you want to preview in Figma. Select All Frames or Selected Frames.
  Note: Page names in Figma can consist of only letters (a-z, A-Z), numbers (0-9), and special characters - _ .

  Figma Plugin Upload Translations

After uploading translations to Figma, the modified file will contain a separate frame with translations for each target language. De nyligt uploadede oversatte versioner vil ikke tilsidesætte dem, du tidligere uploadede. Du kan altid slette de oversatte kopier, du ikke længere behøver. Figma Plugin Uploaded Translations

If you’d like the newly uploaded translated versions to override the previously uploaded ones, open the plugin Settings and select Override existing translations.

Var denne artikel nyttig?