Bitbucket-integration

Integration med Bitbucket synker kilde- og oversættelsesfiler mellem Bitbucket-repo’et og oversættelsesprojektet i Enterprise. Alle oversatte og godkendte filer bliver automatisk pushed som en pull-forespørgsel til l10n-grenen i Bitbucket-arkivet.

Tilslutning af Bitbucket med Enterprise

Der er to muligheder at vælge imellem for at forbinde Bitbucket med Enterprise.

Forbinde Bitbucket-konto

 1. Åbn Enterprise-projektet og gå til Applikationer > System.
 2. Klik på Bitbucket på integrationslisten.
 3. Klik på Opsæt Integration for at integrere via Bitbucket-kontoen.
 4. Godkend dernæst forbindelsen til Enterprise fra Bitbucket.

Tilslutning af Bitbucket Server & Data Center-konto

 1. For at integrere via Bitbucket Server & Data Center-konto, skal et adgangstoken oprettes. Sørg for at vælge det nødvendige tilladelsesniveau:

  • Repository admin – Udfør pull request-handlinger; Opdatér repoindstillinger; Push og pull repos
 2. Klik på Bitbucket Server & Data Center på integrationslisten.
 3. Indsæt derefter din adgangs-token og Basis-URL i de respektive felter. Klik på Opsæt Integration for at fortsætte.

Selecting Repository

In the appeared dialog, select your repository and branches that should be translated. It’s recommended to switch Duplicate Strings to Show within a version branch, so identical strings will be hidden between branches. If your source files contain strings with apparent identifiers (keys), it’s better to use a strict version of this option. In other cases, feel free to use a regular one.

Læs mere om Dubletstrenge.

Når der arbejdes med private integrationer (f.eks. integrationer med selvhostede VCS), skal der føjes dedikerede Enterprise IP-adresser til hvidlisten for at sikre, at den fungerer korrekt og samtidig forbliver sikker.

Læs mere om IP-adresser.

Tjenestegrene

Når oversættelser er færdige, og sprogene er klar til idriftsættelse, sender Enterprise en pull request med oversættelser til versionsstyringssystemet. For hver gren, der er under lokalisering, opretter Enterprise en yderligere tjenestegren med oversættelser. We don’t commit directly to the master branch so that you can verify translations first.

Som standard føjes l10n_ til det oprettede tjenestegrensnavn. If necessary, you can easily change it.

Synchronization Settings

By default, sources are not pushed to the repo with translations. Udføres der imidlertid kildetekstændringer i Enterprise-projektet, og ønskes ændringerne i kildefiler Enterprise pushed til repoet, så klik på Redigér, vælg Push Kilder i integrationsindstillingerne og klik på Gem.

There are cases when it’s necessary to disable translations from being pushed to the repo temporarily. In this situation, click Edit, clear Push Translations in the integration settings, and click Save. When ready to sync translations with the repo, select the Push Translations, and click Save.

The synchronization is processed every hour automatically. If necessary, you can change the update interval in the integration settings. To configure the synchronization schedule – click Edit, scroll down to the Sync Schedule, set the preferred interval, and click Save.

Uafhængigt af synkindstillingerne vil kildefilændringer i repo stadig blive synket med Enterprise hvert 10. minut.

Grene at auto-synke

Når integration opsættes, vælges de eksisterende repo-grene, som skal føjes til Enterprise-projektet. For automatisk at føje fremtiden grene fra Bitbucket til Enterprise, så opret et mønster for grennavnene i integrationsindstillingerne.

F.eks. kan en *mønsterfunktion tilføjes i Bitbucket-integrationsindstillingerne. Fremtidige grene, som indeholder dette ord i slutningen af titlen, vil i så fald blive føjet til projektet.

For at tilføje et mønster for grennavne, så følg disse trin:

 1. Klik på Redigér i Bitbucket-integrationsafsnittet.
 2. In the appeared dialog, scroll down to the Branches to Sync Automatically.
 3. I feltet Grene til Automatisk Synk-feltet kan jokertegn benyttes som selektorer, såsom ‘*’, ‘?’, ‘[set]’, ‘' og andre for at identificere de nødvendige grene.
 4. Klik på Gem.

Standard opsætningsfilnavn

crowdin.yml is the default file name that is used for automatically synchronized branches. To change the default settings, click Edit, specify the preferred name in the Default configuration file name field in the integration settings, and click Save.

Valg af indhold til synkronisering

For at få integrationen til at fungere, skal der angives, hvilke kildefiler, som skal oversættes, samt hvordan Enterprise skal strukturere oversatte filer i repo’et. If you see a red icon with an exclamatory mark next to the service branch name, it means that you didn’t select content for synchronization.

Dette kan gøre på to måder: Online eller manuel oprettelse af en opsætningsfil.

Onlineopsætning

Denne procedure er den samme for alle integrationer med versionsstyringssystemer (VCS). Tjek VCS-integrationer: Onlineopsætning for at få mere at vide om, hvordan der vælges indhold til onlinesynkning.

Oprettelse af opsætningsfil

Opsætningsfilen crowdin.yml skal gemmes i Bitbucket-repo’et sammen med hver enkelte gren, som skal oversættes, således at Enterprise ved, hvilke specifikke filer, som skal sendes til oversættelser.

It should have the same structure as required for CLI, but your project’s credentials should not be stored in the file’s header for security reasons.

Læs mere om oprettelse af opsætningsfil.

Working with Multiple Repositories within One Project

When working with a multiplatform product that has versions for different operating systems, you might want to connect multiple repositories that contain source files for each operating system. In this case, localization resources (e.g., TMs, Glossaries) and translations could be used more efficiently, reducing the time needed for project localization.

To add another repository, follow these steps:

 1. Åbn Enterprise-projektet og gå til Applikationer > System.
 2. Klik på Bitbucket på integrationslisten.
 3. Click Add Repository.
 4. Configure the integration with the new repository according to your needs and preferences.

Kontrol af Synkroniseringsstatus

Når integration er opsat, lagres alle relaterede oplysninger på samme sted – Applikationer > System > Bitbucket-afsnittet. By default, synchronization is processed every hour automatically. Vil du starte synkronisering straks, så klik på Synk nu.

Bitbucket synk nu

Uploading Translations from Repo

Som standard uploades de oversættelser, som er gemt i repo’et, kun til Enterprise under den første synkning. For at uploade oversættelser til Enterprise manuelt, så klik på ved siden af Synk nu-knappen og klik på Upload Oversættelser. Integrationen vil uploade eksisterende oversættelser til Enterprise-projektet.

Se også

Var denne artikel nyttig?