Projektrapporter

For at estimere oversættelsesomkostningerne, holde styr på de mest aktive medlemmer og tjekke organisationsstatussen sammen med eksisterende oversættelsesproblematikker samt analysere oversættelsesprognosen, så åbn projektet og gå til Oversættelser > Rapporter. Projektrapporter

Udgiftsestimering

Brug denne rapport til budgetplanlægning og opgørelse af de omtrentlige oversættelsesomkostninger. Opsæt oversættelses- og godkendelsessatser for at se omkostninger for uoversatte og ikke-godkendte projektstrenge.

Bemærk: De endelige omkostninger kan variere grundet forskellige faktorer. F.eks. kan tekster blive tilføjet eller slettet, eller flere personer kan oversætte den samme streng til det samme sprog (hver persons individuelle oversættelsesforslag medregnes i rapporten).

Følg disse trin for at generere omkostningsberegningsrapporten:

 1. Select the currency and the text unit in the upper-right corner. Omkostningsestimat
 2. Vælg sprog, datointerval og filer.
 3. Indstil satserne for godkendelser og oversættelser.
 4. Klik på Generér.

Resultatanalyse

Når rapporten er genereret, vil flg. beløb fremgå:

 • I alt – estimerede generelle omkostninger for alle sprog
 • Subtotaler – omkostningsestimat for hvert sprog, som omfatter TM-besparelser samt oversættelses- og korrekturlæsningsomkostninger

Omkostningsestimeringsrapporten kan downloades for hvert sprog. Klik på Eksport under sprognavnet og vælg eksportformatet (CSV eller XLSX).

Omkostningsestimat genereret

Indstilling af satser

Korrekturlæsningssatser:

 • Godkendelse – for hver godkendte oversættelse.

Oversættelsessatser:

 • Ingen match – for hver manuelt udførte oversættelse.
 • TM-match – for oversættelser udført vha. Oversættelseshukommelsesforslag med Perfekt (kildestrenge er identiske med TM-forslag ift. tekst og kontekst) eller 100% (kildestrenge er kun identiske med TM-forslag ift. tekst).
  Indstillingen Fuzzy TM-matches kan også aktiveres, hvis der er separate satser for TM-matchningsudstrækninger.

Benyt Tilføj tilpassede priser for at opsætte forskellige satser for projektsprog.

Tilpassede satser

Fuzzy TM-matchinger

Fuzzy TM-matchninger – lignende, men ikke identisk, match med kildesegmentet fundet i en oversættelseshukommelse.

Aktivér Fuzzy TM-matchninger i tilfælde af forskellige oversættelsessatser for forskellige matchningsudstrækninger:

 • Ingen match – ingen TM-forslag til strengen, og oversættelsen udføres manuelt.
 • Perfekt match – TM-forslag har samme kontekst og tekst som kildestrengen.
 • 100% match – TM-forslag har samme tekst som kildestrengen, men konteksten afviger.
 • Tre justerbare TM-match procentudstrækninger. Klik på standardprocenten og angiv den ønskede udstrækning for at justere udstrækningen af TM-matchningsprocenten. Den laveste procentdel for TM-matchninger er 40%.

Fuzzy TM-matchinger

Beregn Interne Fuzzy-match

Interne fuzzy-matchninger – lignende strenge i projektfiler. Hvis f.eks. den første streng i filen er ‘Validér dit brugernavn’, og den sidste er ‘Validér dit brugernavn igen’, vil der foreligge en intern fuzzy-match.

Select Calculate Internal Fuzzy Matches box to get more deliberate reports. På denne måde beregner systemet det omtrentlige antal tekstmatchninger i alle projektfilerne. Interne fuzzy-matchninger er omtrentligt beregnet, forudsat at alle tekster er oversat en efter en.

Bemærk: Interne Fuzzy-matchninger beregnes jf. de for TM-oversættelser opsatte satser.

Interne Fuzzy TM-matchninger

Oversættelsesomkostning

Brug denne rapport til at kalkulere oversættelsesomkostninger baseret på det færdige job. Denne rapport kan grupperes efter medlem eller sprog.

Følg disse trin for at generere oversættelsesomkostningsrapporten:

 1. Select currency and text unit (words, strings, characters, characters including spaces) in the upper-right corner.
 2. Vælg parameteren til gruppering efter Medlem eller Sprog og vælg datointervallet. Oversættelsesomkostningsrapport
 3. Indstil satserne for godkendelser og oversættelser.
 4. Klik på Generér.
Bemærk: Klikkes på knappen Generér uden at opsætte satser i rapporten, viser systemet rapporten baseret på de satser, som oversættere og korrekturlæsere har opsat i deres Kontoindstillinger.

Resultatanalyse

Når rapporten er genereret, vil flg. beløb fremgå:

 • I alt – svarer til den generelle projektomkostning for korrekturlæsninger og oversættelser for alle medlemmer og sprog. Vil fremgå midt på siden øverst.
 • Totaler – generelle oversættelsesomkostninger for hvert sprog eller hvert medlem. Resultaterne grupperes efter den parameter, der vælges.
 • Subtotaler – separate oversættelsesomkostninger for hvert projektmedlem eller hvert projektsprog. Resultaterne grupperes efter den parameter, der vælges.

Beløbene TM-besparelser hjælper med at analysere, hvor mange penge, som blev sparet vha. TM-oversættelser. Oversættelsesomkostningsrapport

I ovenstående skærmfoto er rapporten f.eks. grupperet efter Sprog med flg. resultat:

 • Samlede projektomkostninger er $1.036,14
 • Samlet omkostning for sproget franske er $330,90
 • Subtotal for franske oversættelser/godkendelser udført specifikt af Ian Williams er $100,83

Topmedlemmer

Rapport, der muliggør at tjekke alle organisationsmedlemmer og se, hvem som har bidraget mest.

Standardparametre:

 • Tekstenhed: Ord
 • Datointerval: Projektets oprettelsesdato - dags dato
 • Sorteret efter: Oversatte tekstenheder. Det medlem med flest oversættelser er øverst på listen.
 • Sprog: Alle
 • Bidragsydere: Alle

Omsortér medlemmerne ved at klikke på den relevante parameter. Ønsker man f.eks. at analysere medlemmer efter deres korrekturlæsningsaktivitet, så klik på parameteren Godkendt for at gentage sortering.

Topmedlemmer

For at generere en tilpasset liste over topmedlemmer, så vælg tekstenheden (ord, strenge, tegn eller tegn med mellemrum) og opsæt datointervallet, for hvilket aktiviteten ønskes vist.

Man kan også vælges Sprog fra rullemenuen over listen samt søge efter en bestemt bidragyders konto vha. af Søg-feltet.

Topmedlemmer filtreret

Listen over topmedlemmer har flg. kolonner:

 • Navn – bidragsyders navn og brugernavn
 • Sprog – projektsprog
 • Oversat – antallet af oversatte kildetekstenheder
 • Mål – antallet af oversatte tekstenheder på et målsprog.
  Denne parameter er utilgængelig for tekstenheden Strenge, da antallet af kildestrenge og oversatte strenge altid er identiske
 • Godkendt – antallet af godkendte tekstenheder
 • Stemmer – antallet af stemmeafgivelser
 • ”+”-stemmer modtaget – antallet af opstemmninger en bidragyder har modtaget for oversættelser
 • ”-“-stemmer modtaget – antallet af nedstemmninger en bidragyder har modtaget for oversættelser
 • “Vindende” – antallet af godkendelser en bidragyder har modtaget for oversættelser

Klik øverst til højre i tabellen og vælg de ønskede kolonner for at vise eller skjule kolonner.

To download the report, use the Export button in the upper-right corner.

Projektrapporter

Primære organisationsdata kan analyseres via flg. rapporter:

Projektoversigt

Denne rapport muliggør at analysere oversættelsesforløbet, og se hvilken metode, der blev brugt til oversættelser (oversat manuelt, MT eller TM). Man kan også kontrollere, om der er problematikker med Kvalitetssikringstjek (KS) og strenge.

Ved at holde musemarkøren over statuslinjen, vises detaljer på oversatte og godkendte ord. Projektrapporter

QA-tjek problematikker defineres af QA-tjek parametrene opsat i Projektindstillinger. QA-problematikker kan tjekkes og løses af korrekturlæsere i Redigeringsværktøjet.

Afsnittet Uløste problematikker muliggør analyse af flg. parametre:

 • Sort tal – alle uløste problematikker oprettet for strengen
 • Rødt tal – problematikker oprettet for strengen de seneste 24 timer
 • Grønt tal – problematikker løst for strengen de seneste 24 timer

Alle uløste problematikker kan lokaliseres i Redigeringsværktøjet via filtervalgmuligheden Med uløste problematikker.

Bemærk: Problematiktypen Ukorrekt oversættelse indgår i både QA-tjek- og Uløst-problematiktyper.

Projektstørrelse

Tjek det samlede antal projekttekster under Projektstørrelse. Antallet af sådanne tekster kan også ses:

 • Oversættelig – til oversættelse
 • Skjult – ikke til oversættelse (kun synlig for administratorer)
 • Dubletter – gentagelse i projekter

Denne rapport kan genereres baseret på flg. parametre: Ord, strenge, tegn og tegn med mellemrum.

Projektoversigt

Dette afsnit hjælper med at analysere den overordnede projektfremdrift. Man kan tjekke aktiviteter for oversættelse, korrekturlæsningog kildestrenge i forskellige perioder.

Der er 4 tilgængelige tidsperioder: Dag, uge, 30 dage og ét år. Grafer genereres baseret på den for Projektstørrelse valgte parameter.

Hold musemarkøren over punkterne på graferne for at tjekke flere detaljer:

 • Oversættelsesaktivitet – det generelle antal af alle oversatte tekster sammen med separate antal oversættelser udført via Maskinoversættelse (MT) og oversættelseshukommelse (TM)
 • Korrekturlæsningsaktivitet – de nøjagtige tal for alle godkendelser og stemmeafgivelser

Hold musemarkøren over Kildestrengsaktivitet diagrambjælkerne for at se, hvor mange tekster i kildestrengene blev tilføjet, slettet og opdateret.

Kildestrengsaktivitet

Klik på parametertitlen for efter behov at skjule/vise en grafsektion.
Brug denne indstilling til kun at analysere specifikke grafparametre.

Projektoversigt. Skjul sektion

Et bestemt grafafsnit kan også fremhæves ved at holde musemarkøren over parametertitlen.

Projektoversigt. Fremhæv sektion

Oversættelsesprognose

Oversættelsesprognoseafsnittet muliggør bedre planlægning af den samlede oversættelsesproces. Rapporten er baseret på projektaktiviteten de seneste 14 dage, og det er mest nyttige, hvis der dagligt er en mere eller mindre støt fremdrift.

Den afsluttede linjen på diagrammet angiver et omtrentligt tidspunkt for afslutningen på den specifikke sprogoversættelse.

Prognose

Ved analyse af ovenstående skærmfoto, vil f.eks. den franske oversættelse blive afsluttet i morgen. Tysk færdiggøres i dag, og italiensk kan kræve et par uger mere at oversætte.

Var denne artikel nyttig?