Kvalitetssikringskontrol

Hovedsigtet med kvalitetssikringskontrol (KS) er at assistere med effektivt at håndtere forskellige sprogspecifikke aspekter i oversættelser, og at sørge for at de er formateret på samme måde som kildestrengene og vil passe lige så godt i UI’et. Nogle typiske KS-tjeksparametre omfatter manglende kommaer, ekstra mellemrum eller skrivefejl.

Med QA-tjek vil problematikker, som skal rettes, blive fremhævet på korrekturlæsningstrinnet. QA-tjek vil nemt og hurtigt bidrage med at finde nogle de almindeligste fejl. Det anbefales at gennemgå og løse alle QA-tjekproblematikker, inden projektet bygges og oversættelser downloades.

Opsætning af QA-tjek

Som standard er QA-tjek aktiveret i projektet. Følg disse trin for at aktivere QA-tjek i projektet:

 1. Åbn projektet, gå til fanen Kvalitetssikring.
 2. Vælg QA-tjektyperne iht. ønskede præferencer.

Stavekontrol Ignorér Liste

Indeholder projektet nogle ualmindelige ord, som ikke genkendes af stavekontrollen, kan disse føjes til Ignorér-listen, så de ikke bliver tjekket.

Følg disse trin for at gennemgå de ord, som er føjet til stavekontrollens Ignorér-liste:

 1. Åbn projektet, gå til fanen Kvalitetssikring.
 2. Klik på Ignorér-liste øverst til højre.

KS-tjekparametre

Udeladelser
Strenge, som mangler, eller har overdrevne, oversættelser.

 • Ingen kildetekst, dog findes en oversættelsen

 • Ingen oversættelse af eksisterende kildetekst

Oversættelseslængdebegrænsning
Oversættelser, som som overstiger den angivne tegnbegrænsning.

Bemærk: For at opsætte tegnbegrænsninger for bestemte strenge, så gå til fanen Strenge, dobbeltklik på den relevante streng og angiv maksimallængden. Det betyder, at oversættere underrettes, hvis en bestemt strengoversættelse ikke kan overstige den forudindstillede grænse. Dette er nyttigt i tilfælde af begrænset plads til tekst.

Tags
Strenge indeholdende HTML mangler f.eks. nogle åbnings-/luknings-tags i oversættelser.

 • Inkonsekvent tegnsætning i kilde og oversættelse

 • ID-attribut konsistens

 • CDATA tag-konsistens

Mellemrum
Flere på hinanden følgende mellemrum, eller manglende mellemrum.

 • Mellemrum omkring særlige symboler

 • Start og slut ny linje-tegn

 • Start- og slutmellemrum

 • Flere successive mellemrum

 • Hårde (non-breaking) mellemrum

Variabler
Variabler brugt i en oversættelse matcher variabler brugt i kildestrengen.

 • Alm. variabler

 • Python-, Java-, .NET-, C/C++-, Ruby on Rails-, Twig-, PHP-, Freemaker-variabler

 • Tilpassede variabler (efter anmodning)

Tegnsætning
Tegnsætningsfejl eller forskel i tegnsætningstegn.

 • Inkonsistent tegnsætning i kilde og oversættelse

 • Mellemrum før og efter punktummer

Tegnformateringsfejl
Minuskler eller majuskler brugt forskelligt i kilden og oversattelsen.

 • Majuskelbegyndelsesbogstav

 • Flere uventede majuskler i træk

Specialtegnsdiskrepanser
Nye afsnit, valutategn og andre specialtegn brugt anderledes i oversatte strenge.

 • Parenteskonsistens

 • Markup-sprogenheder

 • Anførselstegn og anførselstegn-escapes

Åbn oversættelsesproblematikker fra projektmedlemmer
Vis rapporterede oversættelsesproblematikker på korrekturlæsningstrinnet.

Stavekontrol
Understreg ord med stavefejl.

ICU markup-syntaks
Den korrekte brug af ICU-beskedsyntaks i oversættelser.

Konsekvent terminologi
Tjekker, hvorvidt kildeord er oversat i overensstemmelse med de respektive ordlisteudtryk.

Bemærk: Pt. tilgængelig for engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet), koreansk, norsk, polsk, russisk, spansk, svensk, tyrkisk, tysk og ukrainsk.

Dubletter
Oversættelser, som er dubletter af en allerede eksisterende oversættelse.

Se også

Var denne artikel nyttig?