Kvalitetssikringskontrol

The main aim of quality assurance (QA) checks is to help you efficiently handle different language-specific aspects in translations and ensure they are formatted the same way as the source strings and will fit the UI just as well. Nogle typiske KS-tjeksparametre omfatter manglende kommaer, ekstra mellemrum eller skrivefejl.

Med QA-tjek vil problematikker, som skal rettes, blive fremhævet på korrekturlæsningstrinnet. QA-tjek vil nemt og hurtigt bidrage med at finde nogle de almindeligste fejl. Det anbefales at gennemgå og løse alle QA-tjekproblematikker, inden projektet bygges og oversættelser downloades.

Configure QA Checks

By default, QA checks are enabled. Følg disse trin for at aktivere QA-tjek i projektet:

 1. Open your project and go to Settings > Quality assurance.
 2. Vælg QA-tjektyperne iht. ønskede præferencer.
 3. For each selected QA check type, select whether it should be possible to save translations with QA issues using two available options: Error and Warning.

  Warning – the system notifies translators about the QA issues with suggestions on how to fix them, but it would still be possible to save the translation using the Save anyway button.
  Error – the system notifies translators about the QA issues with suggestions on how to fix them. It wouldn’t be possible to save the translation until all QA issues are fixed.

Stavekontrol Ignorér Liste

Indeholder projektet nogle ualmindelige ord, som ikke genkendes af stavekontrollen, kan disse føjes til Ignorér-listen, så de ikke bliver tjekket.

Følg disse trin for at gennemgå de ord, som er føjet til stavekontrollens Ignorér-liste:

 1. Open your project and go to Settings > Quality assurance.
 2. Klik på Ignorér-liste øverst til højre.

KS-tjekparametre

Udeladelser
Strenge, som mangler, eller har overdrevne, oversættelser.

 • Ingen kildetekst, dog findes en oversættelsen

 • Ingen oversættelse af eksisterende kildetekst

Oversættelseslængdebegrænsning
Oversættelser, som som overstiger den angivne tegnbegrænsning.

Note: To set character limits for specific strings, go to Sources > Strings. Double-click on the needed string and set the max. length. This means that translators will be notified that a translation for the particular string can't be longer than the specified limit. Dette er nyttigt i tilfælde af begrænset plads til tekst.

Tags
Strenge indeholdende HTML mangler f.eks. nogle åbnings-/luknings-tags i oversættelser.

 • Inkonsekvent tegnsætning i kilde og oversættelse

 • ID-attribut konsistens

 • CDATA tag-konsistens

Mellemrum
Flere på hinanden følgende mellemrum, eller manglende mellemrum.

 • Mellemrum omkring særlige symboler

 • Start and end newline characters

 • Start- og slutmellemrum

 • Flere successive mellemrum

 • Hårde (non-breaking) mellemrum

Variabler
Variabler brugt i en oversættelse matcher variabler brugt i kildestrengen.

 • Alm. variabler

 • Python-, Java-, .NET-, C/C++-, Ruby on Rails-, Twig-, PHP-, Freemaker-variabler

 • Tilpassede variabler (efter anmodning)

Tegnsætning
Tegnsætningsfejl eller forskel i tegnsætningstegn.

 • Inkonsistent tegnsætning i kilde og oversættelse

 • Mellemrum før og efter punktummer

Tegnformateringsfejl
Minuskler eller majuskler brugt forskelligt i kilden og oversattelsen.

 • Majuskelbegyndelsesbogstav

 • Flere uventede majuskler i træk

Specialtegnsdiskrepanser
Nye afsnit, valutategn og andre specialtegn brugt anderledes i oversatte strenge.

 • Parenteskonsistens

 • Markup-sprogenheder

 • Anførselstegn og anførselstegn-escapes

Åbn oversættelsesproblematikker fra projektmedlemmer
Vis rapporterede oversættelsesproblematikker på korrekturlæsningstrinnet.

Stavekontrol
Understreg ord med stavefejl.

ICU markup-syntaks
Den korrekte brug af ICU-beskedsyntaks i oversættelser.

Konsekvent terminologi
Tjekker, hvorvidt kildeord er oversat i overensstemmelse med de respektive ordlisteudtryk.

Bemærk: Pt. tilgængelig for engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet), koreansk, norsk, polsk, russisk, spansk, svensk, tyrkisk, tysk og ukrainsk.

Dubletter
Oversættelser, som er dubletter af en allerede eksisterende oversættelse.

FTL Markup syntax check
The correct usage of the FTL syntax in translations.

Android Markup syntax check
The correct usage of the Android syntax in translations.

Se også

Var denne artikel nyttig?