GitHub-integration

Integration with GitHub synchronizes source and translation files between your GitHub repository and translation project in Crowdin Enterprise. Alle oversatte og godkendte filer bliver automatisk pushed som en pull-forespørgsel til l10n-grenen i Bitbucket-depotet.

Connecting GitHub with Crowdin Enterprise

There are two possible options you can choose from. You can either use your GitHub account or GitHub Enterprise account.

Connecting GitHub Account

 1. Åbn Enterprise-projektet og gå til Applikationer > System.
 2. Click on GitHub in the Integrations list.
 3. Click Set Up Integration to integrate via your GitHub account.
 4. Then authorize the connection with Crowdin Enterprise on the GitHub side.

Er det krævede depot privat, og har du begrænset eller ingen adgang til det, skal du bede depotejeren give dig Adgangs-token’et. Afterward, click Use personal access token and insert the token into the Token field and click Set Up Integration.

Connecting GitHub Enterprise Account

 1. To integrate via GitHub Enterprise account, you should create an access token. Sørg for at vælge de nødvendige områder:

  • repo – Full control of private repositories
  • admin:repo_hook – Full control of repository hooks
 2. Click on GitHub Enterprise in the Integrations list.
 3. Indsæt derefter din adgangs-token og Basis-URL i de respektive felter. Klik på Opsæt Integration for at fortsætte.

Selecting Repository

In the appeared dialog, select your repository and branches that should be translated. It’s recommended to switch Duplicate Strings to Show within a version branch, so identical strings will be hidden between branches. If your source files contain strings with apparent identifiers (keys), it’s better to use a strict version of this option. In other cases, feel free to use a regular one.

Læs mere om Dubletstrenge.

Når der arbejdes med private integrationer (f.eks. integrationer med selvhostede VCS), skal der føjes dedikerede Enterprise IP-adresser til hvidlisten for at sikre, at den fungerer korrekt og samtidig forbliver sikker.

Læs mere om IP-adresser.

Tjenestegrene

Når oversættelser er færdige, og sprogene er klar til idriftsættelse, sender Enterprise en pull request med oversættelser til versionsstyringssystemet. For hver gren, der er under lokalisering, opretter Enterprise en yderligere tjenestegren med oversættelser. We don’t commit directly to the master branch so that you can verify translations first.

Som standard føjes l10n_ til det oprettede tjenestegrensnavn. If necessary, you can easily change it.

Synchronization Settings

By default, sources are not pushed to the repo with translations. Udføres der imidlertid kildetekstændringer i Enterprise-projektet, og ønskes ændringerne i kildefiler Enterprise pushed til repoet, så klik på Redigér, vælg Push Kilder i integrationsindstillingerne og klik på Gem.

There are cases when it’s necessary to disable translations from being pushed to the repo temporarily. In this situation, click Edit, clear Push Translations in the integration settings, and click Save. When ready to sync translations with the repo, select the Push Translations, and click Save.

The synchronization is processed every hour automatically. If necessary, you can change the update interval in the integration settings. To configure the synchronization schedule – click Edit, scroll down to the Sync Schedule, set the preferred interval, and click Save.

Uafhængigt af synkindstillingerne vil kildefilændringer i repo stadig blive synket med Enterprise hvert 10. minut.

Grene at auto-synke

Når integration opsættes, vælges de eksisterende repo-grene, som skal føjes til Enterprise-projektet. To add future branches from GitHub to Crowdin Enterprise automatically, create a pattern for the branch names in the integration settings.

Du kan f.eks. tilføje en mønster *funktion i Bitbucket-Integrationsindstillingerne. Fremtidige grene, som indeholder dette ord i slutningen af titlen, vil i så fald blive føjet til projektet.

For at tilføje et mønster for grennavne, så følg disse trin:

 1. Klik på Redigér i GitHub-integrationsafsnittet.
 2. In the appeared dialog, scroll down to the Branches to Sync Automatically.
 3. I feltet Grene til Automatisk Synk-feltet kan jokertegn benyttes som selektorer, såsom ‘*’, ‘?’, ‘[set]’, ‘' og andre for at identificere de nødvendige grene.
 4. Klik på Gem.

Standard opsætningsfilnavn

crowdin.yml is the default file name that is used for automatically synchronized branches. To change the default settings, click Edit, specify the preferred name in the Default configuration file name field in the integration settings, and click Save.

Valg af indhold til synkronisering

For at få integrationen til at fungere, skal der angives, hvilke kildefiler, som skal oversættes, samt hvordan Enterprise skal strukturere oversatte filer i repo’et. If you see a red icon with an exclamatory mark next to the service branch name, it means that you didn’t select content for synchronization.

Dette kan gøre på to måder: Online eller manuel oprettelse af en opsætningsfil.

Onlineopsætning

Denne procedure er den samme for alle integrationer med versionsstyringssystemer (VCS). Tjek VCS-integrationer: Onlineopsætning for at få mere at vide om, hvordan der vælges indhold til onlinesynkning.

Oprettelse af opsætningsfil

Configuration file crowdin.yml should be stored in the GitHub repository along with each separate branch that you want to translate, so Crowdin Enterprise knows what files exactly should be sent for translations.

It should have the same structure as required for CLI, but your project’s credentials should not be stored in the file’s header for security reasons.

Læs mere om oprettelse af opsætningsfil.

Working with Multiple Repositories within One Project

When working with a multiplatform product that has versions for different operating systems, you might want to connect multiple repositories that contain source files for each operating system. In this case, localization resources (e.g., TMs, Glossaries) and translations could be used more efficiently, reducing the time needed for project localization.

To add another repository, follow these steps:

 1. Åbn Enterprise-projektet og gå til Applikationer > System.
 2. Click on GitHub in the Integrations list.
 3. Click Add Repository.
 4. Configure the integration with the new repository according to your needs and preferences.

Kontrol af Synkroniseringsstatus

Once the integration is set up, all the related information is stored in the same place – Applications > System > GitHub section. By default, synchronization is processed every hour automatically. Vil du starte synkronisering straks, så klik på Synk nu.

GitHub Sync Now

Uploading Translations from Repo

Som standard uploades de oversættelser, som er gemt i repo’et, kun til Enterprise under den første synkning. For at uploade oversættelser til Enterprise manuelt, så klik på ved siden af Synk nu-knappen og klik på Upload Oversættelser. Integrationen vil uploade eksisterende oversættelser til Enterprise-projektet.

Q&A

Q: What should I do if my repository becomes a part of the GitHub organization?
A: To continue using GitHub integration in Crowdin Enterprise, follow these steps:

 1. Go to Authorized OAuth Apps in your GitHub account.
 2. Find Crowdin OAuth App in the list and revoke its access.
 3. Set up the GitHub integration in your Crowdin Enterprise project again using the instructions above.

Se også

Var denne artikel nyttig?