Upload af filer til lokalisering

Når man har opretter et projekt, kan indhold til oversættelse tilføjes. Sørg for, at lokaliseringsressourcer er gjort eksterne, da det ikke er ideelt, at oversættere skal kigge efter lokaliserbart indhold mellem flere linjer af kode. Crowdin understøtter en bred vifte af filformater til brug for indholdslokalisering.

Der kan tilføjes nye filer via brugerfladen (UI’en) vha. RESTful API, eller konsolklienten (CLI) mhp. at automatisere filsynk med Crowdin. Enterprise kan også forbindes til depotet på GitHub, GitLab eller Bitbucket.

Invitér udviklere til projektet, så de kan assistere med integrationsopsætning og filsynkautomatisering. Sørg for, at de har administratortilladelser, så de kan tilgå kildefiler, integrationer og API.

Upload af filer

Åbn Projektsiden og gå til Indhold > Filer for at uploade kildefiler.

Upload filer

XML-, CSV- og XLSX-filer

Filer i XML-, CSV- og XLSX-formater kræver yderligere opsætning. Ifm. upload af disse filer skal filstrukturen angives såvel som den indholdstype, der er gemt i hver række.

Bemærk: Størrelsen af XLSX-/XLS-filen er begrænset til 1.000.000 celler. The file that contains up to 330 000 cells will be processed with original formatting styles. The file that contains from 330 000 to 1 000 000 cells will be processed with cleared formatting styles.

HTML-filer med relative URL’er

For at vise billeder og typografier i HTML-filer anvendt uden for webstedet, de tilhører, så tilføj tag’et <base> for at angive basis-URL’en/målet for alle relative URL’er i et dokument.

<html>
<head>
  <base href="https://www.w3schools.com/images/">
</head>
<body>

<p><img src="stickman.gif" width="24" height="39" alt="Tændstikmand"> 
<br> Bemærk, at kun den relative adresse for dette billede angives. Da en basis-URL er angivet i hovedafsnittet, søger browseren efter billedet på "https://www.w3schools.com/images/stickman.gif".</p>

</body>
</html>

Når tag’et <base> er tilføjet, kan oversættere se billeder i HTML-filerne under arbejdet i Redigeringsværktøjet.

HTML-fil med en basis-tag vist i Redigeringsværktøjet

Var denne artikel nyttig?