Tilpassede variabler

Tilpassede pladsholdere er til situationer, hvor kildeteksterne indeholder nogle mindre almindelige pladsholdere, som ikke er fremhævet i kildestrengene (i redigeringsværktøjet) som standard.

Opsæt de Tilpassede pladsholdere

Tilpassede pladsholdere kan opsættes via Organisationsindstillinger > Tilpassede pladsholdere-siden.

  1. Organisationsindstillinger findes under brugerikonet på øverste menubjælke.
  2. Skift til siden Tilpassede pladsholdere på venstre menubjælke, og klik på Tilføj pladsholder
  3. Angiv i den viste dialogboks et tilpasset pladsholderudtryk vha. Udtrykssyntakselselementerne og klik på Opret.

Tilpassede parametersyntakselementer

For at opsætte et tilpasset paameterudtryk kan elementerne fra udtrykssyntakstabellen benyttes. Vil man f.eks. gerne fremhæve denne [[Placeholder1]], kan udtrykket se sådan ud: start, derefter "[[", range "a,z,A,Z,0,9", limit "1,20", then "]]", end

For at forenkle tingene en smule, lad os dekonstruere udtrykket ovenfor.

start – angiver begyndelsen af udtrykket.
derefter "[[" – betyder, at den tilpassede pladsholder starter med tofirkantede åbningsparenteser.
-interval "a,z,A,Z,0, " – betyder, at den tilpassede pladsholder kan indeholde tegn i intervallet a-z og/eller A-Z og/eller 0-9.
grænse "1,20" – betyder, at pladsholderlængden er 1-20 tegn.
derefter "]]" – betyder, at den tilpassede pladsholder ender med to firkantede afslutningsparanteser.
ende – angiver slutningen af udtrykket.

Tildel tilpasset pladsholder til projektet

  1. For at tildele den oprettede tilpassede pladsholder til et projekt, gå til afsnittet Projektindstillinger > Tilpassede pladsholdere og klik på Tildel Tilpasset pladsholder.
  2. Vælg i den viste dialogboks pladsholderen fra Pladsholder-rullelisten og angiv den ønskede rækkefølge for pladsholdereksekvering (nyttigt, når flere tilpassede pladsholdere ønskes brugt i et projekt), vælg om de tilpassede pladsholdere ønskes eksekveret før standardpladsholderne, og om projektdeltagere skal kunne gemme oversættelser uden pladsholder, og klik på Gem.

Tilpassede pladsholdere-fremhævning i Redigeringsværktøjet

Så snart de tilpassede pladsholdere er tildelt projektet, vil projektmedlemmer se dem fremhævet i Redigeringsværktøjet under oversættelsesprocessen.

Var denne artikel nyttig?