Upload af eksisterende oversættelser

Findes eksisterende oversættelser, kan disse migreres til Enterprise-ptojektet. Importér filer med oversættelser fra Projektstartsiden eller åbn en bestemt fil i Redigeringsværktøjet og upload oversættelser derfra. Bedste praksis er at uploade oversatte filer indeholdende nøgleværdistrukturer.

Nøgleværdiformater

Der kan nemt uploades oversættelser til kildefilerne med en nøgleværdistruktur. Dette omfatter flg. filformater: Android XML, macOS-/iOS-strenge, Stringsdict, JSON, Chrome JSON, GO JSON, i18next JSON, FBT JSON, XLIFF, XLIFF 2., Java-egenskaber, Spilleegenskaber, Java-egenskabsbaseret XML, RESX, RESW, RES JSON, YAML, INI, Joomla INI, JS, FJS, PO, TS, QT TS, Blackberry, Symbian, Flex, BADA, TOML, Coffee, DKLANG, XAML, SRT, VTT, VTT2, SBV, SVG, DTD, CSV, RC, WXL, Maxthon, Haml, XLSX, PLIST, PHP, ARB, VDF. Systemet kortlægger uploadede oversættelser i overensstemmelse med. strengenøglerne.

Tekst- og HTML-baserede formater

For de filer, som ikke har definerede strukturer, håndteres oversættelses-upload af en eksperimentel maskinlæringsteknologi. Dette omfatter flg. filformater: HTML, Front Matter HTML, Markdown, Front Matter Markdown, TXT, Generisk XML, Web XML, DOCX, HAML, IDML, DITA, Wiki, FLSNP, MIF og ADOC. For at opnå de bedste resultater, anbefaler upload af oversættelsesfiler med samme (eller nær-samme) filstrukturer som i kildefilerne.

Denne funktioner pt. tilgængelig for flg. sprog (uafhængigt af sprogparkombinationen): arabisk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk forenklet/traditionel, koreansk, polsk, portugisisk-brasiliansk, russisk, spansk, thailandsk, tysk og tyrkisk.

Upload oversættelser via Projekstartsiden

Følg disse trin for at uploade flere filer med oversættelser:

 1. Gå til Projektstartside.
 2. Klik på i øverste højre hjørne, og vælg Upload oversættelser. Upload oversættelser
 3. Vælg den relevante fil på maskinen.
 4. Opsæt systemadfærden ift. de uploadede oversættelser.
  Bemærk: Som standard overspringes under upload oversættelser, som matcher kildestrengene eller er identiske med de allerede eksisterende.

  Opsæt upload

Upload oversættelser via redigeringsværktøjet

Følg disse trin for at uploade en fil med oversættelser:

 1. Åbn en fil i Redigeringsværktøjet.
 2. Åbn menuen i øverste, venstre hjørne.
 3. Vælg Fil > Upload oversættelser. Upload-valg for oversættelser
 4. Opsæt systemadfærden ift. de uploadede oversættelser og klik på Vælg fil. Upload-indstillinger for oversættelser
  Bemærk: Som standard overspringes under upload oversættelser, som er identiske med de allerede eksisterende.
 5. Vælg den relevante fil på maskinen.

Var denne artikel nyttig?