Organisationsindstillinger

Håndtér organisationsinfo, sikkerheds- og godkendelsesindstillinger, tjek faktureringshistorik og forbind apps via API. Der kan også skiftes til tilstanden Tilladelsesgranularitet mhp. separat håndtering af hver projektgruppes indstillinger.

Bemærk: Kun organisationsejer og -administratorer kan tilgå siden Organisationsindstillinger.

Klik på profilfotoet og vælg Organisationsindstillinger for at angive organisationsoplysninger. Organisationsindstillinger

Organisationsinformation

Opdatér hovedorganisationendetaljerne, herunder Navn, Logoog Beskrivelse.

Disse detaljer vil være synlige på den offentlige organisationsside. Den offentlig side oprettes automatisk, så snart første Crowdsourcing-projekt tilføjes.

Er man Leverandør, vil organisationsinfo være synlig for kunderne, og deres organisationsinfo vil ligeledes kunne ses.

OAuth Apps

Forbind OAuth-applikationer via Enterprise API. Man kan opbygge tilpassede integrationer og give disse adgang brug af ens konto.

Fakturering

Tjek aktuelle abonnement og op-/nedgradér om ønsket. Betalingshistorik kan ligeledes gennemgås, og fakturaer kan downloades.

Tilpassede sprog

Tilføj tilpasset sprog i tilfælde af at et af målsprogene mangler på listen over understøttede sprog. Følg disse trin:

  1. Klik på Tilføj sprog i øverste højre hjørne.
  2. Angiv et sprognavn og vælg hovedsproget i tilfælde af, at det tilpassede sprog er en dialekt.
  3. Definér og udfyld sprogkoder.
  4. Angiv tekstretning og vælg flertalsform.
  5. Klik på Opret.

Tilpassede sprogkoder føjes derefter automatisk til de korresponderende sprogpladsholdere, når disse bruges. Man kan også oprette tilpassede koder til sine tilpassede sprog vha. Sprogtilknytning.

Tilladelsesgranularitet

Aktivér Tilladelsesgranularitetstilstand for at håndtere projektgrupper som separate enheder i en Enterprise-konto. Man kan derefter føje projekter til bestemte grupper/undergrupper. Denne tilstand muliggør at arbejde separat med arbejdsgangsskabeloner, oversættelseshukommelser, ordlister og maskinoversættelser for hver projektgruppe. Når der tildeles gruppeadministratorer, vil disse kunne tilgå alle projektressourcer undtagen fanerne Indstillinger og Administratorer.

Produktmærkning

Benyt et tilpasset domæne til Enterprise-organisationen i tilfælde af Crowdsourcing-projekter. Det kan hjælpe med at tiltrække flere oversættelsesbidragsydere til projekter. Opret en CNAME-post med hos DNS-udbyderen for at tilgå det tilpassede domænenavn. CNAME-posten skal peges på org.cname.crowdin.com.

Yderligere indstillinger

Bemærk: Nedenstående indstillingerne er under udvikling og er endnu ikke aktive.

Sikkerhed

Opsæt avancerede sikkerhedsindstillinger såsom Adgangskodegendannelse og Tofaktorgodkendelse. Man kan også ændre Adgangskodepolitikker mhp. passende organisationssikkerhed.

Authentication

Håndtér godkendelse via eksterne tjenester. Benyt single sign-on (SSO) til ekstern godkendelse af organisationsbrugere. Man kan aktivere Open ID Connect eller SAML-godkendelse, så brugerne ikke behøver oprette separate Enterprise-konti.

Aktivitetsrevision

Tjek de ændringer, som er udført på organisationsniveau samt API- og CLI-aktiviteter. Brug filtre til at finde en bestemt begivenhed eller eksportere data.

Slet organisation

Man kan fjerne sin organisation fra Enterprise. Man vil kunne eksportere visse organisatoriske data samt fakturaer før sletning.

Bemærk! Slettes en organisation, vil den ikke kunne gendannes.

Var denne artikel nyttig?