Tilpasset kode

Tilpasset Kode er et workflow-trin, der muliggør at angive egne kodestykker, iht. hvilke strengene skal filtreres yderligere i workflowet. Tilpasset Kode har ét input og to output (true og false), så strenge kan opdeles i to workflow tråde iht. nogle specifikke JavaScript-baserede betingelser.

Brugsstudier

Tilpasset Kode workflow-trinnet kan anvendes i utallige scenarier. Her er nogle eksempler:

 • For at sende én del af strengene til interne oversættere og en anden del til et oversættelsesbureau.
 • For at sende én del af strengene til maskinoversættere og en anden del til crowdsourcing.
 • For at sende én del af strengene til interne korrekturlæsere og en anden del til korrekturlæsning hos et oversættelsesbureau.

Tilføjelse af Tilpasset Kode-trin til workflowet

Tilpasset Kode kan føjes til projekt-workflowet via workflow-editoren eller Workflow-skabeloneditoren.

Tilpasset Kode i workflow-editoren

Kode Snippet-parametre

Når tilføjelse af Tilpasset Kode-trinnet til workflowet, er det nødvendigt at angive kodestykket i feltet Tilpasset Kode, iht. hvilket strengene dirigeres til en af to outputs.

Kodestykker er Javascript-baseret. Det indeholder et crowdin-objekt og en række egenskaber. For at oprette kodeuddrag, anvend denne objektskabelon til kodeinput:

object crowdin {
 object file {
  string name,
  string fullName,
  string title,
  string branchName,
  string type
 }
 object context {
  string context
  ?int maxLength
 },
 string contentType,
 string source,
 array labels
}

Find eksemplet på et tilpasset kodestykke i Crowdin Script-editor. Brug linket til at se strukturen af kodeuddraget, redigere det med egne data og tjekke, at den nye kode er korrekt.

Code Snippet-forespørgsel

Kodeuddragsforespørgslen omfatter nøglerne anført nedenfor:

 1. file.name – kildefilnavn
 2. file.fullName – fuld sti til projektkildefilen (undtaget gren, om nogen)
 3. file.title – source file title as it appears to translators
 4. file.branchName – branch name the source file is stored in
 5. file.type – kildefiltype
 6. source – kildetekst
 7. label – source string labels array
 8. context.maxLength – maximum length of the string
 9. context.context – context of the string that enters the input of the Custom Code step
 10. context.identifier – source string identifier (key)
 11. contentType – string can include one of three types:

  • tekst/simpel
  • applikation/vnd.crowdin.text+plural
  • applikation/vnd.crowdin.text+icu

See the example of a code snippet request:

{
  "file": {
   "name": "strings.json",
   "fullName": "backend/strings.json",
   "title": "application strings",
   "branchName": "master",
   "type": "json"
  },
  "context": {
   "context": "backend.string.example.plain",
   "maxLength": 10,
   "identifier": "6a1821e6499ebae94de4b880fd93b985"
  },
  "contentType": 'application/vnd.crowdin.text+plural',
  "source": '{"one":"Password", "other":"Passwords"}',
  "label" : ["Translate by vendor"]
}

Code Snippet-svar

Efter at have kørt odestykket, bør det returnere svaret, om hvorvidt de angivne betingelser er opfyldt eller ej:

 • Svarobjektet bør indeholde en boolsk succes-egenskab, der angiver, hvorvidt de angivne betingelser opfyldt eller ej. F.eks.:
{
 "success": true
}
 • Er de angivne betingelser ikke opfyldt, dirigeres strengen til false-output af Tilpasset Kode-trinnet. F.eks.:
{
 "success": false
}

Var denne artikel nyttig?