Google Play-integration

Med Crowdins Google Play-integration kan app-data lokaliseringsprocessen fremskyndes. Når integrationen er aktiveret, samles alle tekster fra butikssiden i én fil og tilføjes projektet i Enterprise. Når oversættelser er fuldførte, tager det et par klik at føje dem til GP app-siden.

Tilslutning af Google Play med Enterprise

Følg disse trin for at forbinde Google Play med Enterprise-projektet:

 1. Åbn et projekt og gå til Applikationer > System.
 2. Klik på Google Play på Applikationslisten.
 3. Angiv pakkenavnet og klik på Opsæt Integration.

Google Play-integrationsopsætning

Pakkenavnet kan redigere, f.eks. ved fejlindtastning, og integrationen kan ligeledes slettes.

Google Play-integration redigering af pakkenavn

Integrationen samler alle kildeteksterne i én fil, der placeres i Indhold > Filer. Standardfilnavnet er sat til google_play.xml.

Udgivelse af oversættelser

Følg disse trin for at publicere oversættelser:

 1. Åbn projektet og gå til Applikationer > System > Google Play.
 2. Klik på Forhåndsvisning & Publicér oversættelser.
  Publicere oversættelser
 3. Tilgængelige oversættelser vises jf. de opsatte Eksportindstillinger. See whether all translations look good and clear the checkbox next to the languages you don’t want to publish. Fortsæt ved at klikke på Næste. Selecting Languages for Publishing
 4. Upload en fil med de relevante tjenestekontoakkreditiver og klik på Publicér. Google Play Integration Publish Translations
 5. Publiceringsfremskridt kan monitoreres i den næste dialog. Klik på Luk, når oversættelserne er uploadet. Google Play Integration Publishing Progress
Bemærk: Google Play begrænser antallet af gange, der dagligt kan publiceres oversættelser for samme sprog.

Oprettelse af Tjenestekontoakkreditiver

For at publicere oversættelser fra Enterprise direkte til et Google Play-projekt, skal adgang til Google Play-konsollen opsættes på forhånd.

Bemærk: Af sikkerhedshensyn lagres filen indeholdende tjenestekontoakkreditiver ikke, så denne fil skal vedhæftes, hver gang oversættelser udgives i Google Play.

Følg disse trin for at oprette og tilføje tjenestekontoakkreditiver:

 1. Knyt Google Play-konsollen til Google Cloud-projektet:

  1. Åbn Google Play-konsollen og gå til Opsætning > API-adgang.
  2. Tilknyt et eksisterende projekt eller opret et nyt.

 2. Genererér tjenestekontoakkreditiverne:

  1. Gå til Tjenestekonto. Anmodes herom, så vælg et af de eksisterende projekter.

  2. Klik på Opret tjenestekonto.

  3. Angiv tjenestekontonavnet og klik på Opret og fortsæt.

  4. Fra listen Rolle, vælg Tjenestekonti > Tjenestekontobruger og klik på Udført.

  5. Åbn menuen Handlinger fra den oprettede tjenestekonto og vælg Håndtér nøgler.

  6. På fanen Nøgler, klik på Tilføj nøgle > Opret ny nøgle.

  7. Vælg JSON, og klik på Opret.

  En JSON-fil indeholdende tjenestekontooplysningerne downloades dernæst til maskine.

 3. Tildel adgang til tjenestekontoen:

  1. I Google Play-konsollen, gå til Opsætning > API-adgang og klik på Tildel adgang på servicekontoen.

  2. På fanen Kontotilladelser skal flg. tilladelser vælges:

   • Se app-information og download masserapporter (skrivebeskyttet)
   • Publicér Play Games-tjenesteprojekter
   • Frigiv til produktion, ekskludér enheder og brug Play App-signering
   • Håndtér butikstilstedeværelse

  3. Klik på Invitér bruger.

Herefter kan filen med tjenestekontoakkreditiverne benytte til at publicere oversættelser fra Enterprise til Google Play.

Var denne artikel nyttig?