Oversættelseshukommelse (TM)

Oversættelseshukommelse (TM) er en database over kildestrengene og deres modsvarende oversættelser på forskellige sprog, hvilket kan fremskynde oversættelsen af de samme eller lignende projektstrenge. Projekt TM’en oprettes automatisk for hvert projekt. Al oversættelse foretaget i projektet føjes automatisk til projekt TM’en.

TM-oprettelse

Besides the project TMs that are automatically created along the respective projects, you can also create separate TMs, fill them with the appropriate content by uploading your existing TMs in TMX, XLSX, or CSV format, and then assign these TMs to the needed projects.

Følg disse trin for at oprette en TM:

 1. Open your organization Workspace and select Translation memories on the left sidebar.
 2. Klik på knappen tilføj nederst til højre.
  Opret TM
 3. Navngiv via den nye dialog TM’en og vælg et standardsprog, der vises først i tabellen over TM-poster.
 4. (Valgfrit) Klik på Vælg filer for at uploade en eksisterende TM. Dette trin kan overspringes ved upload af en TM senere.
 5. Klik på Opret.
  Create TM Dialog

Oprettelse og redigering af TM-poster

Man kan opretteTM-poster fra bunden og redigere eksisterende fra en bestemt TM.

Oprettelse af TM-poster

Følg disse trin for at oprette en TM-post:

 1. Open your organization Workspace and select Translation memories on the left sidebar.
 2. Klik på den relevante TM.
 3. Klik på Ny sætning.
  Tilføj sætning
 4. Vælg i den viste dialog sproget fra rullemenuen og skriv oversættelsen til TM-posten.
 5. Klik på tilføj Oversættelse for at føje flere oversættelser til TM-posten.
 6. Click Add phrase.
  Add Phrase Dialog

Redigering af TM-poster

Følg disse trin for at redigere en TM-post:

 1. Open your organization Workspace and select Translation memories on the left sidebar.
 2. Klik på den relevante TM.
 3. Redigér en TM-postoversættelse og tryk på Ctrl+Returfor at gemme ændringen.
  Redigere TM-poster

Download og upload af TM

Følg disse trin for at downloade eller uploade TM’er:

 1. Open your project and go to Resources > Translation memories.
 2. Klik på den relevante TM.
 3. Click or .

Ejeren, admins og administratorer kan downloade og uploade TM i flg. filformater: TMX, XLSX eller CSV.

Download- og upload-knapper

Uploades en TM som en CSX- eller XLS-/XLSX-fil, så match kolonner med de modsvarende sprog i opsætningsdialogen. Opsætning af kolonner for CSV/XLSX TM'er

Download af TM til offlinehåndtering

Ved download af TM’en i TMX-format fra Enterprise, fås nogle yderligere metadata, som kan være nyttige i forskellige brugsscenarier med offlineværktøjer.

Ekstra TM-attributter downloadet i TMX-format fra oversættelseshukommelsen:

x-crowdin-metadata – Strengidentifikator-hash.
creationid – Oversætterens fulde navn og Enterprise-brugernavn.
creationdate – Oversættelses oprettelsesdato.
changeid – Fulde navn og brugernavn på personen, der opdaterede en oversættelse.
changedate – Oversættelses opdateringsdato.
usagecount – Antal anvendte oversættelsesforslag i Enterprise.
lastusagedate – Dato for senest anvendte oversættelsesforslag i Enterprise.

Ofte eksporterer oversættelsesleverandører, som arbejder i Enterprise, TM’er fra projekter til håndtering (såsom rensning af TM’er for irrelevante oversættelser og til videre genimport til Enterprise) for deres kunder i forskellige computerapplikationer. Ovenstående TM-attributter muliggør bedre navigering og filtrering af TM-segmenter baseret på forskellige kriterier. Oprensede og opdaterede TM’er kan også bruges kun til træning af MT-motorer på produktspecifikke data for på den vis at sikre en højere oversættelseskvalitet.

Tildeling af TM

To assign a TM to your project, follow these steps:

 1. Open your project and go to Resources > Translation memories.
 2. Tildel de relevante TM’er fra listen.

Tildeling af TM

TM-prioritering

Når et par TM’er er tildelt et projekt, kan den nødvendige prioritet for hver af dem opsættes. Det betyder, at forslag fra TM’en med den højeste prioritet vises som første forslag.

Standard TM-prioritetsværdien er sat til 1. Et større tal betyder højere prioritet (f.eks. har 5 en højere prioritet end 1). Tildeles f.eks. fire TM’er til et projekt, kan prioriteten angives som 4 til den vigtigste, der skal levere det første forslag. Og dermed angive lavere prioriteter for øvrige TM’er.

Følg disse trin for at angive TM-prioriteter:

 1. Open your project and go to Resources > Translation memories.
 2. Opsæt ønskede prioriteter for tildelte TM’er i kolonnen Prioritet.

TM-prioritering

TM-deling

Vha. de delte TM’er kan ethvert organisationsprojekt præoversættes. TM-forslag fra alle TM’er vises også i Redigeringsværktøjet.

Bemærk: Ønskes en TM delt imellem projekter, skal projekternes kildesprog være identiske.

Følg disse trin for at dele TM’er mellem alle organisationsprojekterne:

 1. Open your organization Workspace and select Translation memories on the left sidebar.
 2. Vælg Del Oversættelseshukommelser.
  TM-deling

Anvendelse af Oversættelseshukommelse via Præoversættelse

Præoversættelse via TM muliggør udnyttelse af justerbare (40% til 100% matchningsgrad) og Perfekt-matchninger.

Læs mere om Præoversættelse.

TM-matchningsberegning

Enterprise beregner TM-matchninger ved at sammenligne kildestrengen, der skal oversættes, med eksisterende segmenter fra TM’er.

Der findes tre hovedtyper af TM-matchninger:

 • Perfect Match - TM-segmentets tekst og kontekst matcher fuldstændigt kildestrengen
 • 100% Match – TM-forslag har samme tekst, men ikke kontekst, som kildestrengen
 • Fuzzy Match (99% og mindre) - TM segmentets tekst er til en vis grad forskellig fra kildestrengens

Forekommer beregningen af Perfekt og 100% TM-matchninger relativt ligetil, så er beregningen af fuzzy-matchninger måske ikke så indlysende.

Der er flere forskellige faktorer, som påvirker beregningen af fuzzy-matchninger, f.eks.:

 • Ordrækkefølge
 • Tegnsætning
 • Formaterings-tags
 • Match, som er længere end kildestrengen

TM-forslag Fuzzy-matchning

Var denne artikel nyttig?